Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ6496

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-01-2007
Datum publicatie
18-01-2007
Zaaknummer
324922 CV EXPL 06-10107
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Totstandkoming overeenkomst via internet in verband met deponering domeinnaam. Op haar formulieren op haar internetpagina vermeldt eiseres zelf dat de overeenkomst ondertekend moet worden retourgezonden per fax of gewone post. Nu eiseres die eis zelf stelt en tussen partijen vast staat dat er geen getekende overeenkomst is, kan het bestaan van de overeenkomst niet worden aangenomen op grond van het invullen van gegevens op de internetpagina van eiseres. De kantonrechter heeft de vordering om die reden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 324922 / CV EXPL 06-10107

datum uitspraak: 17 januari 2007

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap

UNISERVER INTERNET B.V.

te Heerhugowaard

eisende partij

hierna te noemen Uniserver

gemachtigde F.J.M. van der Meer

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

procederend in persoon

De procedure

Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stukken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen:

- de dagvaarding van 25 september 2006, met producties,

- het proces-verbaal van de zitting van 25 oktober 2006, houdende de mondelinge conclusie van antwoord,

- de conclusie van repliek, met producties,

- de conclusie van dupliek.

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partijen het volgende vast:

a. Uniserver verleent diensten (onder meer) in de vorm van het registreren van domeinnamen.

b. Op het aanvraagformulier dat Uniserver gebruikt voor het sluiten van contracten, staat onder meer het volgende vermeld:

‘Let op!

Controleer voordat u de aanvraag opstuurt altijd of u alles correct heeft ingevuld!

? Is het vermelde telefoonnummer een vast telefoonnummer?

? Heeft u op beide (2) pagina’s uw naam en handtekening ingevuld?

? Heeft u een KvK-nummer ingevuld of kopie van legitimatiebewijs bijgevoegd?’

Alles in orde? Stuur dan pagina 1/2 en 2/2 naar faxnummer 072 572 18 05. Per post is uiteraard ook mogelijk.’

c. Uniserver heeft aan [gedaagde] op 9 september 2005 een factuur gestuurd ten belope van € 408,65.

De vordering

Uniserver vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van €495,74, met de wettelijke rente over €408,65 vanaf 25 september 2006 en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

Uniserver stelt daartoe het volgende. [gedaagde] is via internet met Uniserver overeengekomen een domeinnaam te laten registreren voor het bedrag van €408,65. Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, heeft [gedaagde] Uniserver genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. Uniserver heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke kosten ten belope van €75,00. [gedaagde] dient deze kosten ingevolge art. 6:96 lid 2 sub c BW aan Uniserver te voldoen. Voorts is [gedaagde] wettelijke rente verschuldigd geworden. Deze bedraagt, berekend tot 25 september 2006, €12,09.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering en voert daartoe het volgende aan.

Hij kan de vordering in het geheel niet plaatsen, aangezien hij geen domeinnaam heeft laten registreren. Op het aanvraagformulier dat Uniserver heeft overgelegd, staat geen handtekening van hem. Bovendien behoort het emailadres dat Uniserver aanhaalt hem niet toe. Mogelijk is dat iemand anders zijn naam heeft gebruikt.

De beoordeling van het geschil

Gelet op de betwisting door [gedaagde] rust op Uniserver de last om te bewijzen dat [gedaagde] inderdaad met haar heeft gecontracteerd. Uniserver heeft als bewijs van haar stelling een aanvraagformulier overgelegd met daarop enige gegevens van [gedaagde], alsmede enige emailcorrespondentie tussen haar en iemand die de naam [gedaagde] hanteert. De kantonrechter heeft geconstateerd dat het aanvraagformulier Uniserver heeft overgelegd niet is voorzien van een handtekening of van een vast telefoonnummer en dat bij het formulier geen kopie van een legitimatiebewijs is gevoegd. Op het formulier staat evenwel vermeld dat is vereist dat een aanvrager aan al deze voorwaarden voldoet en dat alles per fax of gewone post moet worden toegestuurd. Elektronische acceptatie is dus ook in de ogen van Uniserver zelf onvoldoende om het bestaan van de overeenkomst te kunnen aannemen.

Op grond van het overgelegde aanvraagformulier kan daarmee naar het oordeel van de kantonrechter niet worden vastgesteld dat [gedaagde] een overeenkomst met Uniserver heeft gesloten. Ook de overgelegde e-mailcorrespondentie is daartoe niet voldoende, aangezien niet kan worden aangetoond dat het daadwerkelijk [gedaagde] was die de e-mails heeft verstuurd.

Nu Uniserver van haar stelling geen verder bewijs heeft geleverd en daarvan ook geen gespecificeerd aanbod heeft gedaan, is de kantonrechter van oordeel dat de door Uniserver gestelde overeenkomst niet is komen vast te staan.

Het vorenstaande heeft tot gevolg dat de vordering integraal zal worden afgewezen en dat Uniserver als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld.

Deze proceskosten worden tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op €25,00.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Uniserver tot betaling van de proceskosten, aan de kant van [gedaagde] tot en met heden begroot op €25,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.