Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5278

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
20-12-2006
Datum publicatie
28-12-2006
Zaaknummer
321180 / CV EXPL 06-8665
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde heeft naar aanleiding van een advertentie van Orange Nederland een Tom Tom navigatiepakket gekocht. In de advertentie wordt melding gemaakt van 30 kaarten. Na installatie bleken alleen Benelux kaarten bijgeleverd te zijn. Gedaagde heeft de overeenkomst buiten rechte ontbonden. Orange Nederland vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van de koopprijs. De vordering wordt afgewezen, nu de overeenkomst niet beantwoordde aan hetgeen gedaagde op grond van het hem gepresenteerde mocht verwachten. Gedaagde heeft de overeenkomst met Orange Nederland dan ook op goede gronden ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 321180 / CV EXPL 06-8665

datum uitspraak: 20 december 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de naamloze vennootschap ORANGE NEDERLAND N.V.

te ‘s-Gravenhage

eisende partij

hierna te noemen Orange Nederland

gemachtigde Van Arkel gerechtsdeurwaarders Leiden

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

geen gemachtigde, procedeert in persoon

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding, het ant-woord, het tussenvonnis van 20 september 2006 waarbij een comparitie van partijen gelast is, de in het geding gebrachte producties alsmede de aantekeningen die de griffier ge-maakt heeft bij gele-genheid van de in deze zaak op 30 november 2006 gehouden compa-ri-tie. De inhoud van de geding-stuk-ken geldt als hier inge-last.

Bij het afsluiten van de comparitie van partijen is vonnis bepaald op heden.

Rechtsoverwegingen

1. Als erkend danwel niet voldoende gemotiveerd bestreden en/of op grond van de onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat het volgende tussen partijen vast:

- medio 2005 heeft er van Orange Nederland in de Veronicagids een advertentie gestaan met (ondermeer) de volgende inhoud: Orange SPV C500. Uniek Product. Met Tom Tom MOBILE 5 (NIEUWSTE VERSIE) maak je van deze Orange SPV een persoonlijke navigatie systeem. In de auto, te voet of op de fiets, je kan altijd snel en veilig de weg vinden. De heldere 30 kaarten zijn duidelijk af te lezen op het grote formaat kleurenscherm van deze telefoon, of je kan de gesproken instructie beluisteren via de spaeker of de meegeleverde headset. Het eerste jaar ontvang je ook gratis Tom Tom PLUS, hiermee beschik je over actuele verkeersinformatie in 11 landen. Zo zie je files en wegomleggingen, maar ook de tankstations, parkeergelegenheden, restaurants etc.

- omdat [gedaagde] een Tom Tom navigatiepakket met alle landkaarten van Europa wilde, heeft hij naar aanleiding van deze advertentie (op 16 juni 2005) met Orange Nederland gecontracteerd ter zake van het Veronica Orange C500 met Tom Tom Plus pakket,

- na installatie van het Tom Tom Plus pakket op het [gedaagde] geleverde telefoontoestel bleek dat enkel kaarten van de Benelux bijgeleverd waren,

- bij aangetekend schrijven van 12 juli 2005 heeft [gedaagde] de overeenkomst met Orange Nederland ontbonden,

- Orange Nederland heeft [gedaagde] ter zake van het geleverde, inclusief de abonnementskosten tot einde contract, in totaal een bedrag van € 776,26 in rekening gebracht; [gedaagde] heeft dat bedrag ondanks sommatie niet voldaan.

2. Tegen de achtergrond van voormelde feiten vordert Orange Nederland van [gedaagde], naast nevenvorderingen, betaling van een bedrag groot € 948,12. Het gaat daarbij om genoemd bedrag van € 776,26 vermeerderd met € 150,-- aan buitengerechtelijke incassokosten en € 21,86 aan rente. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag als in de eerste volzin weergegeven.

Orange Nederland stelt zich op het standpunt dat zij aan haar verplichtingen uit de met [gedaagde] gesloten overeenkomst heeft voldaan. [gedaagde] had, aldus Orange Nederland, met de Tom Tom Mobile 5 (nieuwste versie) enkel recht op de wegenkaart van de Benelux nu de overeenkomst met Orange Nederland in die regio gesloten is. Bij de Tom Tom Plus heeft [gedaagde] enkel recht op verkeersinformatie, niet op landkaarten.

3. [gedaagde] heeft de vordering van Orange Nederland gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hieronder op het verweer van [gedaagde] ingegaan.

4. De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] op goede gronden de overeenkomst met Orange Nederland heeft opgezegd. De advertentie zoals hierboven weergegeven heeft een heel andere, veel ruimere, strekking dan de beperkte strekking die Orange Nederland aan die advertentie geeft. Uit niets blijkt dat bij de TomTom Mobile 5 (nieuwste versie) slechts landkaarten van de Benelux geleverd worden. De advertentie spreekt enkel van 30 heldere kaarten. Bij de aanprijzing van de Tom Tom Plus wordt gewag gemaakt van visualisering van files, wegomleggingen, tankstations, parkeergelegenheden, restaurants etc. in 11 landen. Van een dergelijke weergave gaat bepaald de suggestie uit dat er kaarten bijgeleverd worden, hoe anders valt een en ander te zien.

Nu Orange Nederland enkel landkaarten van de Benelux geleverd heeft, uit de advertentie niets van die beperking blijkt en overigens gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] buiten de advertentie om bekend was danwel bekend gemaakt is dat de advertentie veel beperkter van inhoud was dan de aanprijzing deed vermoeden en/of [gedaagde] enkel slechts in een beperkte versie geïnteresseerd was, heeft Orange Nederland [gedaagde] niet geleverd wat [gedaagde] op grond van de advertentie in het blad Veronica mocht verwachten. Waar het [gedaagde] te doen was om een Tom Tom met landkaarten van (zo ongeveer) alle landen van Europa, beantwoordt de overeenkomst die partijen gesloten hebben niet aan hetgeen [gedaagde] op grond van het hem gepresenteerde mocht verwachten. [gedaagde] heeft de overeenkomst met Orange Nederland dan ook op goede gronden ontbonden.

De door Orange Nederland geboden compensatie, waar die compensatie ook op gebaseerd mag zijn, doet aan het recht van [gedaagde] tot ontbinding van de overeenkomst met Orange Nederland niet af. [gedaagde] is niet gehouden met die compensatie genoegen te nemen.

5. Waar [gedaagde] de overeenkomst met Orange Nederland op goede gronden buitengerechtelijk heeft ontbonden ontbeert de vordering van Orange Nederland wat de hoofdsom betreft een valide grondslag. [gedaagde] heeft wel, zij het in heel beperkte mate, voor de ontbinding gebruik van de telefoon gemaakt. Dat gebruik is echter zo beperkt geweest en heeft overigens ook betrekking op servicenummers van Orange Nederland, dat het als verwaarloosbaar moet worden aangemerkt. Nu geen hoofdsom verschuldigd is worden de gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten ook afgewezen.

6. In het verweer van [gedaagde] kan naast een beroep op non-conformiteit overigens ook een beroep op dwaling gelezen worden.

7. Orange Nederland zal als de in het ongelijk gestelde partij veroor-deeld worden in de kosten van deze procedure.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van Orange Nederland af,

veroordeelt Orange Nederland in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van [gedaagde] begroot op € 50,--.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitge-sproken op de openbare terechtzitting van 20 december 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.