Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ2331

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
14-11-2006
Datum publicatie
15-11-2006
Zaaknummer
129362
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek ex art. 64 lid 3 Rv. van de Belastingdienst om tijdens een nachtelijke verkeerscontrole exploiten te mogen uitbrengen, wordt geclausuleerd toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 26
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 129326 / KG RK 06-1035

Beschikking van 14 november 2006

op het verzoek van

DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST HOLLAND-MIDDEN,

mede kantoorhoudende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

verzoeker,

procureur mr. H.K. Garvelink,

advocaat mr. T. Huisman-van Gemonden te Amsterdam.

1. De beoordeling

1.1. De Ontvanger heeft de voorzieningenrechter verzocht verlof te verlenen om op 17 november 2006 vanaf 21.00 uur tot 18 november 2006 te 05.00 uur hernieuwde bevelen tot betaling c.q. beslagexploten te betekenen.

1.2. Ter toelichting op het verzoek heeft de Ontvanger het volgende aangevoerd. Het verzoek betreft verkeershandhavingscontroles, waarbij de politie samenwerkt met de belastingdienst en de douane. De politie gebruikt daarbij scanapparatuur, waarin kentekens staan geregistreerd van motorrijtuigen waarmee verkeersovertredingen zijn begaan en die tevens is gevoed met bestanden van de fiscus, waarin kentekens zijn geregistreerd ter zake waarvan een motorrijtuigenbelastingschuld open staat, die moeilijk invorderbaar is gebleken c.q. waarvoor al dwangbevelen zijn betekend. De belastingdeurwaarder beschikt ten aanzien van de geregistreerde personen steeds over een beslagopdracht van de Ontvanger. In voorkomende gevallen beschikt de belastingdeurwaarder ook over een beslagopdracht ter zake van andere openstaande belastingschulden die moeilijk invorderbaar zijn gebleken.

Na aanhouding van het motorrijtuig wordt betrokkenen de gelegenheid geboden de belastingschuld cash of per pinbetaling te voldoen.

Het kan noodzakelijk blijken dat, eventueel na een hernieuwd bevel tot betaling, ter plaatse beslag wordt gelegd op het motorrijtuig. In sommige gevallen zal de belastingdeurwaarder een hernieuwd bevel tot betaling moeten betekenen en/of een beslagexploot moeten uitbrengen. Voor die gevallen verzoekt de Ontvanger verlof ex artikel 64 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).

1.3. De Ontvanger stelt dat de ratio van de in artikel 64 lid 1 Rv. gegeven beperking is gelegen in het respecteren van de nacht- en zondagsrust. Die is volgens de Ontvanger niet in het geding bij motorrijtuigen die zich tussen 21.00 en 05.00 uur op de openbare weg bevinden.

1.4. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter ziet artikel 64 lid 1 Rv. niet uitsluitend op het respecteren van de nacht- en zondagsrust. Aangezien die bepaling algemeen geldt, kan artikel 64 lid 1 Rv. geacht worden ook het belang te beschermen dat verkeersdeelnemers hebben om zich ’s nachts op de openbare weg te kunnen begeven zonder rekening te hoeven houden met beslaglegging terzake van niet betaalde belastingschulden. Dat belang moet worden afgewogen tegen het belang dat de Ontvanger met beslaglegging beoogt te dienen. Daarbij is leidend de gedachte dat men sneller moet rekenen met nachtelijke beslagmaatregelen op een motorrijtuig terzake van onbetaalde motorrijtuigenbelasting dan met beslagmaatregelen terzake van andere belastingen.

De belangenafweging leidt ertoe dat het verlof op de navolgende wijze zal worden verleend en beperkt.

Omdat de Ontvanger heeft aangegeven dat hij niet wil worden gehoord, heeft over de werkbaarheid van dit dictum geen overleg kunnen plaatsvinden.

2. De beslissing

De voorzieningenrechter

2.1. verleent verlof om op 17 november 2006 vanaf 21.00 uur tot 18 november 2006 te 05.00 uur hernieuwde bevelen tot betaling en/of beslagexploiten te betekenen:

- indien betrokkene is en kon worden staande gehouden op basis van art. 22a lid 4 Invorderingswet, en

- indien sprake is van een motorrijtuigenbelastingschuld en de beslaglegging plaats vindt ter invordering die schuld, nadat andere invorderingsmaatregelen geen resultaat hebben gehad, voor deze schuld, en

- indien daarnaast sprake is van een andere belastingschuld en de beslaglegging plaatsvindt ter invordering van die schuld ,nadat andere mogelijkheden om tot invordering over te gaan geen resultaat hebben gehad, voor deze schuld;

2.2. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut;

2.3. wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2006.?