Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ0358

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
12-10-2006
Datum publicatie
31-10-2006
Zaaknummer
05/5012
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Indelingskwestie: Verweerder heeft aannemelijk gemaakt dat de ingevoerde onderdelen de essentiële kenmerken van LCD-televisietoestellen in afgewerkte staat hadden. De indeling in post 8528 12 89 van de GN is derhalve juist. Omdat de rechtbank het bewijsaanbod van eiseres onvoldoende gespecificeerd acht, gaat zij daaraan voorbij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Procedurenummer: AWB 05/5012

Uitspraakdatum: 12 oktober 2006

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X B.V., gevestigd te Z, eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst Douane P, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Verweerder heeft aan eiseres met dagtekening 28 april 2005 een uitnodiging tot betaling uitgereikt ten bedrage van in totaal € 211.230,64 aan douanerechten (hierna: de UTB).

1.2. Eiseres heeft tegen deze UTB bezwaar gemaakt bij brief van 26 mei 2005, welke brief op 3 juni 2005 bij verweerder is ingekomen. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 13 september 2005 het bezwaar afgewezen.

1.3. Eiseres heeft daartegen bij brief van 30 september 2005, ontvangen bij de rechtbank op 3 oktober 2005, beroep ingesteld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

1.4. Eiseres heeft, na daartoe door de rechtbank in de gelegenheid te zijn gesteld, schriftelijk gerepliceerd, waarna verweerder schriftelijk heeft gedupliceerd.

1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2006. Verschenen zijn A, gemachtigde van eiseres, bijgestaan door B. Namens verweerder is verschenen C, tot bijstand vergezeld van D, E en F.

Verweerder heeft een pleitnota overgelegd en voorgedragen, waarvan de inhoud als hier opgenomen geldt.

Namens eiseres is overgelegd een uittreksel van 6 juli 2006 van de Kamer van Koophandel Q. Verweerder heeft overgelegd een van het internet afkomstige print, door hem aangeduid als een G-handleiding voor een televisie. Partijen hebben over en weer kennis kunnen nemen van de door de wederpartij overgelegde stukken en hebben zich daarover kunnen uitlaten.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Eiseres, opgericht op 29 december 1999, verricht diensten als douane-expediteur. Met ingang van 28 januari 2000 is aan eiseres een vergunning “Toelating als douane-expediteur” verleend. In de bij deze vergunning behorende bepalingen is onder meer vermeld:

“1. Op grond van artikel 30 Douanewet wordt (...) (eiseres) toegelaten als douane-expediteur voor het doen van een douane-aangifte om als indirect vertegenwoordiger op te treden waarbij op eigen naam, doch voor rekening van een ander goederenaangiften worden gedaan.”

2.2. Tot de stukken behoort een afschrift van een Power of attorney van G International (aangeduid als ‘the undersigned’), per fax aan eiseres gezonden op 3 november 2004, waarin, voor zover hier van belang, het volgende is vermeld:

“The undersigned grantor of power of attorney, hereafter known as the undersigned grants The Freight Forwarding Company (...) (eiseres) (...).

Hereafter known as the freight forwarder, until recalled, power of attorney to carry out transactions and formalities for the undersigned as prescribed by customs and related laws with respect to shipments of goods brought by/on behalf of the undersigned or destined for the undersigned.

The undersigned hereby authorizes the freight forwarder, in accordance with article 6 paragraph 2, (...) line-item on the (...) (CDW), to carry out the transactions and activities as prescribed in the (...) (CDW) with respect to de aforementioned shipments of goods.

(...)

? *in the name and on behalf of the undersigned,

? *in the name of the freight forwarder, but on behalf of the undersigned. The undersigned also authorizes the freight forwarder for the levy of VAT.

? *to act for the undersigned ad tax representative, with a limited with respect to the shipments mentioned above.

(*Tick if applicable) (in de hokjes is niets getypt, toevoeging rechtbank)”

2.3. Eiseres deed in november 2004 (onder meer) vijf aangiften IM4 voor het plaatsen van goederen onder de douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’, onder de nummers 01, 02, 03, 04 en 05. Deze aangiften zijn aanvaard op achtereenvolgens 3, 4, 26, 26 en 30 november 2004. Eiseres duidt deze aangiften aan met de letters B, C, D, A en E.

2.4.1. Op aangifte A (04) werden de volgende goederen aangegeven:

- Art 1: voertuigen zonder eigen beweegkracht met goederencode 8716 1091

- Art 2: andere werken van ijzer met goederencode 7326 9098 90

- Art 3: luidsprekers met in de kast een luidspreker met goederencode 8518 2190

- Art 4: verpakkingspapier met goederencode 4819 5000

- Art 5: andere werken van kunststof pvc met goederencode 3926 9099 90

- Art 6: signaalborden voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen LCD met goederencode 8531 2050.

Op deze aangifte is vermeld container nummer H1.

2.4.2. Op voormelde aangifte heeft betrekking de fax van 25 november 2004, nummer 6986, van G Int. (hierna: G) aan eiseres met als onderwerp “Customs clearance”, waarin onder meer het volgende is vermeld: “We request you to be fiscal representative for the following shipment: (...) Description of goods: (...) 1 x 40’ft H1 (...) Total: 375 ctns of 26” LCD TV”. Op de bijbehorende lijst met ‘Description of goods’ zijn onder meer vermeld ‘remote control’ en ‘PDP module’. Tevens ziet op deze aangifte een commercial invoice , met vermelding ‘LCD PANEL & HOUSING PARTS’ van 22 oktober 2004, nummer 113657, met bijbehorende packing list op de bijlage waarvan onder de kop ‘description’ bij negen van de tien onderdelen onder andere is vermeld ‘TV’. De bijlage bij de commercial invoice geeft een totaal van 3.660 stuks, en de bijlage bij de packing list geeft een totaal van 2.700 stuks, welk laatste aantal kennelijk berust op een telfout en 3.600 moet luiden. Op de bijlage bij de packing list is voorts vermeld C/T Q’TY 375.

2.5.1. Op aangifte B (01) werden de volgende goederen aangegeven:

- Art.1: signaalborden voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen LCD met goederencode 8531 2050

- Art 2: luidsprekers met in de kast een luidspreker met goederencode 8518 2190

- Art 3: verpakkingspapier met goederencode 4819 5000

- Art 4: andere werken van kunststof pvc met goederencode 3926 9099

- Art 5: andere werken van ijzer met goederencode 7326 9098

- Art 6: delen en toebehoren van monitoren van computers met goederencode 8529 9072 90.

Op de aangifte zijn vermeld de container nummers H2 en K1.

2.5.2. Met betrekking tot de onder 2.5.1. vermelde aangifte had eiseres op 3 november 2004 een fax van I , nummer 6731, ontvangen, waarvan onder meer onderdeel uitmaakten:

- een Express Cargo Bill, waarop vermeld zijn: Vessel Hanjin Berlin, ECB-No. ...;

- een bijlage bij BAL B/L, nummer ... Blijkens deze bijlage bevatten de onder 2.5.1. vermelde containers 650 ctns 26” LCD TV sets;

- twee kennisgevingen aanvaarding aangifte van 2 november 2004, op de ene waarvan met de hand geschreven is K1 en op de andere, eveneens met de hand geschreven, H2;

- een commercial invoice en een packing list van 30 september 2004, nummer 112174. Op beide is vermeld Carrier Hanjin Berlin.

2.6.1. Op aangifte C (02) werden de volgende goederen aangegeven:

- signaalborden voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen LCD met goederencode 8531 2050.

Op de aangifte is vermeld container nummer H3 en Verpakking Soort CT Aantal 315.

2.6.2. Bij voormelde aangifte behoren een commercial invoice en een packing list met nummer 112057. Op de aangifte heeft betrekking een ‘bericht van aankomst’, waarop het onder 2.6.1. genoemde container nummer is vermeld. Voorts is hierop vermeld “315 cartons LCD TV SETS”. Op deze aangifte ziet tevens een fax van 4 november 2004 van G, nummer 6752, aan eiseres met als onderwerp “Custom clearance”, waarin onder meer is vermeld: “We request you to be fiscal representative for the following shipment: (...) Description of goods: (...) Contr. Nr. ?: 1 x 40’ft H3 (...) 315 ctns of 26” LCD TV sets.”

2.7.1. Op aangifte D (03) werden de volgende goederen aangegeven:

- Art 1: voertuigen zonder eigen beweegkracht met goederencode 8716 1091

- Art 2: andere werken van ijzer met goederencode 7326 9098 90

- Art 3: luidsprekers met in de kast een luidspreker met goederencode 8518 2190

- Art 4: verpakkingspapier met goederencode 4819 5000

- Art 5: andere werken van kunststof pvc met goederencode 3926 9099 90

- Art 6: signaalborden voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen LCD met goederencode 8531 2050.

Op de aangifte zijn vermeld de containernummers L1, H4, H5 en H6, alsmede factuurnummer 112174.

2.7.2. Op de aangifte zien een commercial invoice en een packing list met nummer 112174, onderdelen van fax nummer 6985. Op voormelde fax staan dezelfde containernummers vermeld als die op de onder 2.7.1. vermelde aangifte zijn opgenomen.

2.8.1. Op aangifte E (05) werden de volgende goederen aangegeven:

- Art 1: voertuigen zonder eigen beweegkracht met goederencode 8716 1091

- Art 2: andere werken van ijzer met goederencode 7326 9098 90

- Art 3: luidsprekers met in de kast een luidspreker met goederencode 8518 2190

- Art 4: verpakkingspapier met goederencode 4819 5000

- Art 5: andere werken van kunststof pvc met goederencode 3926 9099 90

- Art 6: signaalborden voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen LCD met goederencode 8531 2050

- Art 7: andere meubelen van metaal met goederencode 9403 2099 00

- Art 8: delen en onderdelen van hi-fi installatie voor auto’s met goederencode 8529 9088 99

- Art 9: kabels met goederencode 8544 5190

Op de aangifte zijn vermeld de containernummers M1 en M2, alsmede factuurnummer 113229.

2.8.2. Bij voormelde aangifte is de onder 2.8.1. vermelde factuur overgelegd. Voorts zijn overgelegd een commercial invoice en een packing list met nummer 113229, waarop staat vermeld “LDC PANEL & HOUSING PARTS”, en een kopie van de bill of lading met vermelding van de containernummers M1 en M2. Op laatstgenoemde kopie is voorts vermeld: “357 cartons in a total 2x40st container said to contain 26”LCD TV SETS”.

Op deze aangifte heeft eveneens betrekking een fax van 26 november 2004 van G, nummer 7028, aan eiseres met als onderwerp “Custom clearance”, waarin onder meer is vermeld: “We request you to be fiscal representative for the following shipment: (...) Description of goods: (...)

1 x 40’ft M2 art 82

M1 art 81

custums document number: ... A”

2.9. Op 21 februari en 4 april 2005 is bij eiseres een controle achteraf van aangiften ten invoer ingesteld over de periode 7 maart 2002 tot en met 4 april 2005. In het met dagtekening 4 april 2005 met betrekking tot deze controle uitgebrachte rapport is onder meer vermeld:

“1.2. Bedrijfsactiviteiten

(...)

Ten behoeve van invoeractiviteiten treedt (...) (eiseres) op als “fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning (BFV)”. De onderneming is als zodanig in het bezit van de vergunning “fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning”.

Tevens treedt (...) (eiseres) in de gecontroleerde aangiften ten invoer op als “aangever”.

(...)

2. Bevindingen van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn de volgende onregelmatigheden geconstateerd.

2.1. Indeling

(...)

* (...) 04 (A, toevoeging rechtbank)

(...)

Bevonden werd:

Uit de bij de goederen behorende invoice nr.0000113657 blijkt dat het hier gaat om 20” LCD TV’s. Deze moeten worden ingedeeld onder goederencode 8528 1289 (14%).

* (...) 01 (B, toevoeging rechtbank)

(...)

Bevonden werd:

Uit de bij de goederen behorende B/L met nr. ... blijkt dat het hier gaat om 26” LCD TV sets. Deze goederen moeten worden ingedeeld onder goederencode 8528 1289 (14%).

* (...) 02 (C, toevoeging rechtbank)

(...)

Bevonden werd:

Uit de bij de goederen behorende invoice met nr. 0000112057 blijkt dat het hier gaat om 26” LCD TV sets. Deze moeten worden ingedeeld onder goederencode 8528 1289 (14%)

* (...) 03 (D, toevoeging rechtbank)

(...)

Bevonden werd:

Uit de bij de goederen behorende invoice met nr. 0000112057 blijkt dat het hier gaat om 26” LCD TV sets. Deze moeten worden ingedeeld onder goederencode 8528 1289 (14%)

* (...) 05 (E, toevoeging rechtbank)

(...)

Bevonden werd:

Uit de bij de goederen behorende B/L met nr. ... blijkt dat het hier gaat om 26” LCD TV sets (model ...) Deze moeten worden ingedeeld onder goederencode 8528 1289 (14%).

3. Recapitulatie van het onderzoek

3.1. Correcties

- Het onderzoek geeft aanleiding tot correcties.

Berekening

Aangifte IM4 nr (...) In te vorderen €

(...) 04 (...) 11.763,43

(niet in geschil) (...) 3.855,48

(niet in geschil) (...) 1.392,44

(niet in geschil) (...) 3.506,86

(...) 01 (...) 54.240,69

(...) 02 (...) 42.550,48

(...) 03 (...) 49.829,55

(...) 05 (...) 44.091,73

Totaal € 211.230,64

3.2. Uitnodiging tot betaling

- Voor de rechten bij invoer zal een boeking achteraf plaatsvinden.”

2.10. Tot de gedingstukken behoort een kopie van een brief van 2 mei 2005 van I, waarin, voor zover hier van belang, het volgende is vermeld:

“Naar aanleiding van uw schrijven en ons eerder telefoongesprek geven wij met dit schrijven nogmaals aan niet over te zullen gaan tot betaling van genoemde kosten. Uw overtuiging dat wij uw opdrachtgever zouden zijn is ongegrond zie ook bijgaande Power of Attorney waarin (...) (I) in het geheel niet genoemd wordt. Het is ons onduidelijk(...) waarom jullie bij ons blijven aan kloppen en niet naar jullie opdracht gever G gaan, dit lijkt ons toch de enig juiste weg.”

2.11. Verweerder heeft de UTB vastgesteld aan de hand van de resultaten van de controle.

3. Geschil

In geschil is of de aangiften A, B, C, D en E betrekking hebben op televisietoestellen, in niet gemonteerde staat, die met toepassing van indelingsregel 1, 2a en 6 in post 8528 1289 van de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN) dienen te worden ingedeeld.

Niet in geschil is dat, indien het gelijk aan verweerder is, de UTB terecht is uitgereikt. Voorts is niet in geschil dat, indien het gelijk aan eiseres is, de UTB moet worden verminderd tot € 8.754,78.

4. In geschil zijnde posten en van toepassing zijnde regels en aantekeningen.

4.1. In de Algemene regels voor de interpretatie van de GN gelden voor de indeling van goederen in de GN, voor zover hier van belang, de volgende bepalingen:

“1. De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en — voorzover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen — de navolgende regels.

2.a) De vermelding van een goed in een post heeft eveneens betrekking op dat goed in niet-complete of in niet-afgewerkte staat, voorzover dit de essentiële kenmerken van het complete of het afgewerkte goed vertoont. Deze vermelding heeft eveneens betrekking op een compleet of een afgewerkt goed of een op grond van de voorgaande volzin als zodanig aan te merken goed, indien het wordt aangeboden in gedemonteerde of in niet-gemonteerde staat.

(...)

6. Voor de indeling van goederen onder de onderverdelingen van een post zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van die onderverdelingen en de aanvullende aantekeningen, alsmede "mutatis mutandis" de vorenstaande regels, met dien

verstande dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel en voorzover niet anders is bepaald, zijn de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken eveneens van toepassing.”

4.2. Aantekeningen 5B en 5E op hoofdstuk 84 van de GN luiden als volgt:

“B. Automatische gegevensverwerkende machines kunnen voorkomen in de vorm van systemen bestaande uit een variabel aantal afzonderlijke eenheden. Met inachtneming van het bepaalde in letter E hierna, wordt een eenheid als een deel van een compleet systeem aangemerkt, indien zij aan alle hierna omschreven voorwaarden voldoet, te weten:

a) zij moet van de soort zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem;

b) zij moet, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenschakeling van een of meer andere eenheden, op de centrale verwerkingseenheid kunnen worden aangesloten, en

c) zij moet in staat zijn gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm -codes of signalen- die bruikbaar is voor het systeem.”

“E. Machines die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen en die een automatische gegevenverwerkende machine bevatten of daarmee in samenhang worden gebruikt, worden ingedeeld onder de post die overeenkomstig hun functie in aanmerking komt of, bij ontbreken daarvan, onder een sluitpost.”

4.3. Post 8471 60 90 van de GN luidt als volgt:

“8471 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen:

(...)

8471 60 - invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten:

8471 60 10 - - bestemd voor burgerluchtvaartuigen

- - andere:

(...)

8471 60 90 - - - andere.”

4.4. Post 8528 12 89 van de GN luidt als volgt:

“8528 Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen:

- ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden:

8528 12 - - voor kleurenweergave:

(...)

8528 12 89 - - - - - - andere.

5. Standpunten van partijen

Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de stukken van het geding en naar de pleitnota.

Ter zitting hebben partijen, zakelijk weergegeven, hieraan nog het volgende toegevoegd:

De gemachtigde van eiseres:

Eiseres verzoekt aanhouding. De oorspronkelijk indiener van het beroepschrift, N, werkt sinds 1 augustus 2006 niet meer bij eiseres. B werkt er nu, maar hij weet niet veel van de zaak. Eiseres weet niet meer en niet minder dan hetgeen is aangevoerd in de stukken. Eiseres heeft de goederen niet gezien, weet niet wat ermee gebeurd is of gaat gebeuren. Wij zijn enigszins gehandicapt. I kan meer over de goederen meedelen.

We vragen ook aanhouding, omdat er een uitnodiging tot betaling aan I is uitgereikt. Indien wij aannemen dat een beslissing op bezwaar gelijkluidend zal zijn als in de onderhavige zaak, veronderstellend dat de zaak van I in bezwaar is, dan zal I in beroep gaan en zal de zaak van I ook in Haarlem komen. Het is niet mogelijk dat de beslissingen van de rechtbank in de onderhavige zaak en in die van I niet hetzelfde zouden zijn.

Wellicht dat G I wel assisteert. Pogingen van eiseres tot contact met I en G zijn vruchteloos gebleken. G heeft wel een advocaat waarmee briefjes gewisseld zijn. Bij I idem. Eiseres heeft I en G aansprakelijk gesteld. Zij zijn in civielrechtelijke procedure gedagvaard. G is niet verschenen. De zaak van I is verdaagd tot medio september.

Verzoek aan te houden dan wel I en G op te roepen als belanghebbenden.

Omdat inmiddels aan I een UTB is uitgereikt, is niet meer in geschil de vraag of eiseres op eigen naam en voor eigen rekening heeft gehandeld, dan wel indirect vertegenwoordiger van G was.

Eiseres acht het ‘Besluit Beleidswijziging tariefindeling bepaalde LCD-schermen’ wel relevant, omdat zij betwist dat de goederen televisies zijn.

Bij gebrek aan wetenschap ontkent eiseres de door verweerder gestelde activiteiten van O BV te R. De gemachtigde en B weten het ook niet.

Het is de vraag of G eiseres opdracht heeft gegeven. G stelt zich op het standpunt niets met eiseres te maken te hebben. Zij stellen opdracht aan I te hebben gegeven. I heeft alles geregeld: alle correspondentie komt van I. In de civiele procedure zullen ze waarschijnlijk zeggen dat ze de opdrachtgever niet zijn. Er is geen rechtstreekse correspondentie geweest met G.

Eiseres ontkent bij gebrek aan wetenschap dat G geen monitors verkoopt. Eiseres mocht erop vertrouwen dat I, die in deze branche werkzaam is, de juiste goederencodes heeft gegeven. Eiseres heeft altijd begrepen dat het monitors waren.

Eiseres handhaaft haar bewijsaanbod. Primair meent eiseres dat het aan de belastingdienst is te bewijzen dat van de onderdelen uitsluitend en alleen een televisie kan worden gemaakt. Maar het is een technisch verhaal en het is dus voorstelbaar dat specialisten er meer over kunnen zeggen.

Van hetgeen in de eerste aangifte is ingevoerd, kan geen televisie worden gemaakt. Eerst moet de inspecteur bewijzen dat dat wel kan.

Naar eiseres begrijpt, gaat het om monitors voor gebruik in de bedrijfssfeer. Dat heeft I eiseres medegedeeld. Verder weet eiseres niets. De gemachtigde weet niets en B weet ook niets.

Eiseres weet niet of van de onderdelen ook televisies kunnen worden gemaakt. Eiseres bekruipt het gevoel dat niemand hier weet wat al de onderdelen opleveren. Verweerder zegt aan de hand van een plaatje dat het wel een televisie zal zijn. Daarbij komen omschrijvingen, allemaal termen die verweerder aan het plaatje geeft, maar of dit daadwerkelijk een televisie wordt. weten we niet. Wat een pdp-module is, weten we niet. Misschien is dat onderdeel er om juist geen televisie van de onderdelen te maken.

Verweerder:

Aan de hand van de hier door ons overgelegde, van het internet afkomstige afdruk van een handleiding van G voor televisies, willen wij laten zien dat er van de onderdelen een televisie kan worden gemaakt. Aan de achterkant is een ruimte voor twee speakers uitgespaard. Boven past het LCD-scherm. De rand is de bedekking van de voorkant. Er zullen draden en dergelijke zijn; ook is er stroom en een aansluiting nodig. De belangrijkste onderdelen voor een televisie zijn er. Wij weten zo niet wat een pdp-module is. Pdp’s worden wel genoemd bij de uitleg van televisies van G op haar website. Soms zaten er bij de onderdelen afstandsbedieningen.

Naar aanleiding van de vermelding op de commercial invoice kwamen we uit bij een bedrijf uit S-land. Wij zijn gaan spitten op internet en we hebben collega’s in het zuiden van het land gebeld. O BV assembleert en distribueert voor klanten uit S-land. Het is ons niet bekend of deze onderneming ook onderdelen toevoegt.

Indien het door ons op papier aangedragen bewijs door de rechtbank onvoldoende wordt geacht, blijft de aangifte zoals zij is. Primair stellen wij dat er volgens de inklaringsopdrachten sprake is van televisies. Indien dit volgens de rechtbank onvoldoende is bewezen, stellen wij dat uit de stukken blijkt dat het gaat om niet gemonteerde televisies.

6. Beoordeling van het geschil

6.1. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de onderhavige goederen “LCD-TV-s” van het merk G (20 inch en 26 inch) in incomplete en/of niet afgewerkte staat zijn en alle essentiële kenmerken van het complete of het afgewerkte goed vertonen. Ter ondersteuning van zijn standpunt verwijst verweerder naar de hiervoor in 2.4.1. tot en met 2.8.2. vermelde stukken en de bevindingen van het controlerapport.

6.2. Eiseres stelt in hoofdzaak hiertegenover dat verweerder niet met deskundig-technische argumenten heeft bewezen dat met de onderdelen daadwerkelijk complete televisies kunnen worden samengesteld.

6.3. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder, op wie de bewijslast rust van de feiten en omstandigheden om van de aangifte ten invoer af te wijken, met hetgeen hij daartoe heeft aangevoerd voldoende aannemelijk gemaakt dat bij de in het geding zijnde aangiften sprake is van de essentiële kenmerken van LCD-televisietoestellen in gedemonteerde of in niet-gemonteerde staat, als bedoeld in post 8528 12 89 van de GN. Met name kent de rechtbank hierbij gewicht toe aan de hierboven onder 2.4.1. tot en met 2.8.2. vermelde omstandigheid, dat telkens bij de op de aangiften betrekking hebbende stukken vermeldingen aanwezig zijn, zoals: “”26” LCD TV”, “”26” LCD TV SETS”, en op de onderdelen op de paklijsten veelal de aanduiding “TV” voorkomt.

6.4. Na het in 6.3. gegeven oordeel rust op eiseres de bewijslast, tegenover de betwisting van verweerder haar stelling aannemelijk te maken dat uit de ingevoerde onderdelen andere goederen dan TV-toestellen zouden kunnen worden samengesteld. Daarin is zij echter niet geslaagd. Eiseres heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat sprake is van de invoer van LCD-monitors, nog daargelaten dat de desbetreffende schermen niet onder - de kennelijk uiteindelijk door eiseres voorgestane - post 8471 60 90 ten invoer zijn aangegeven en dat in de aan eiseres gegeven opdrachten nimmer daarvan sprake is.

6.5. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft eiseres nog aangevoerd dat wellicht door de aanwezigheid van een pdp-module geen televisie van de onderdelen kan worden gemaakt. Nu eiseres deze stelling niet nader heeft onderbouwd vermag ook deze stelling haar niet baten.

6.6. Met betrekking tot het door eiseres gedane bewijsaanbod geldt het volgende.

Ter zitting heeft eiseres desgevraagd verklaard niet te weten welke goederen uit de ingevoerde onderdelen zouden kunnen worden samengesteld. Tevens heeft eiseres verklaard dat zij van G en I hierover geen informatie kan verkrijgen. Nu eiseres ook overigens niets heeft aangevoerd waaruit blijkt wat zij wenst te bewijzen, acht de rechtbank het bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd en gaat zij daaraan voorbij.

6.7. Op grond van het onder 6.3. tot en met en 6.5. overwogene heeft verweerder de goederen terecht ingedeeld onder post 8528 12 89 van de GN. Het beroep dient daarom ongegrond te worden verklaard.

7. Proceskosten

De rechtbank acht geen termen aanwezig voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb.

8. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan op 12 oktober 2006 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Roke, voorzitter, en mrs. G.W.S. de Groot en E. Polak, leden, in tegenwoordigheid van mr. V.M. Maat, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum:

- hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, dan wel

- beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag, mits de wederpartij daarmee schriftelijk instemt.

N.B. Bij het bestuursorgaan berust de bevoegdheid tot het instellen van beroep in cassatie niet bij de ambtenaar die de procedure voor de rechtbank heeft gevoerd.

Bij het instellen van hoger beroep dan wel beroep in cassatie dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie.

Bij het instellen van beroep in cassatie dient daarnaast in acht te worden genomen dat bij het beroepschrift een schriftelijke verklaring van de wederpartij wordt gevoegd, inhoudende dat wordt ingestemd met het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank.