Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ0207

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-10-2006
Datum publicatie
16-10-2006
Zaaknummer
306562/ CV EXPL 06-3266
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huur van elektronische apparatuur met koopoptie na afloop huurperiode. Koopoptie niet gerealiseerd. Vordering van achterstallige huurtermijnen. Gedaagde heeft koopoptie niet kunnen realiseren door toedoen van eiseres. Vordering wordt afgewezen bij gebreke van specificatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 306562/ CV EXPL 06-3266

datum uitspraak: 11 oktober 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

SKALA HOME ELECTRONICS B.V.

te 's-Hertogenbosch

eisende partij

hierna te noemen Skala

gemachtigde Van Arkel gerechtsdeurwaarders Leiden

tegen

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

procederende in persoon

De procedure

- dagvaarding van Skala van 16 maart 2006, met producties;

- conclusie van antwoord van [gedaagde], met productie;

- tussenvonnis van 24 mei 2006 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- aantekeningen van hetgeen is besproken tijdens de mondelinge behandeling op 22 juni 2006, waar beide partijen zijn verschenen;

- conclusie van repliek van Skala;

- schriftelijke reactie van [gedaagde], met productie.

De feiten

Skala heeft met [gedaagde] de volgende drie huurovereenkomsten gesloten:

1) huurcontract van 6 mei 2000,

computer Compaq, looptijd 18 maanden;

2) huurcontract van 5 mei 2001,

dvd-speler Sony, looptijd 12 maanden;

3) huurcontract van 6 december 2003,

Samsung KTV, looptijd 36 maanden.

Na afloop van de minimale huurperiode van elk contract, heeft [gedaagde] een optie tot koop van het gehuurde.

De vordering

Skala vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 2.546,62. Skala stelt daartoe dat [gedaagde] in gebreke is gebleven met betaling van de huurtermijnen. Op die grond heeft Skala de contracten ontbonden. [gedaagde] is als gevolg van deze beëindiging verplicht de gehuurde goederen bij Skala in te leveren. Daarna heeft hij geen gevolg gegeven, zodat [gedaagde] –naast de uitstaande huurtermijnen- gehouden is de vervangingwaarde van de KTV, computer en dvd-speler te betalen. Omdat [gedaagde] zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen, kon hij ook geen gebruik maken van de koopoptie.

Skala maakt verder aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, die zij door het uitblijven van betalingen door [gedaagde] heeft moeten maken.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert daartoe aan dat Skala hem na afloop van de bovengenoemde contracten geen koopaanbod heeft gedaan. Omdat –ondanks de toezegging van Skala- een koopaanbod voor de computer en dvd-speler uitbleef is [gedaagde] uiteindelijk in 2004 gestopt met betalen. Voor de computer en de dvdspeler heeft hij 3 respectievelijk 2 jaar te lang de huurtermijnen doorbetaald.

Bij dupliek vordert [gedaagde] terug hetgeen hij teveel heeft betaald, berekend op ruim € 2.000,--.

De beoordeling van het geschil

Skala stelt dat zij de huurovereenkomsten met [gedaagde] buitengerechtelijk heeft ontbonden nadat [gedaagde] in gebreke is gebleven met betaling van de verschuldigde huurtermijnen.

[gedaagde] betwist dat er sprake is van een huurachterstand.

Niet is gesteld of gebleken dat Skala de huurcontracten schriftelijk (zoals wettelijk vereist) heeft ontbonden. De door Skala overgelegde sommatiebrieven van 12 juli 2005 en 5 oktober 2005 kunnen niet als een schriftelijke ontbindingsverklaring worden aangemerkt. In die brieven maakt Skala immers ook geen aanspraak op inlevering van de betreffende apparatuur, volgens haar een direct uitvloeisel van de beëindiging van de overeenkomst.

Het moet er dan ook voor gehouden worden dat de huurovereenkomst tussen partijen is blijven bestaan.

Ten aanzien van de huurbetalingsverplichting van [gedaagde] stelt Skala dat [gedaagde] de maandelijkse huurtermijn verschuldigd is gebleven omdat hij geen gebruik heeft gemaakt van de koopoptie, waardoor de huurperiode automatisch wordt verlengd.

Skala heeft erkend dat [gedaagde] na ommekomst van de minimale huurperiode (voor de computer in november 2001 en voor de dvd-speler in mei 2002) het recht had om deze goederen te kopen. Daarnaast staat als onweersproken vast dat [gedaagde] zich heeft ingespannen om een dergelijke koopoptie van Skala te verkrijgen. Dit heeft niet tot enig resultaat geleid. [gedaagde] heeft aldus wel degelijk geprobeerd zijn koopoptie uit te oefenen. Het is juist Skala geweest die aan dat recht van [gedaagde] geen gevolg heeft gegeven. Onder deze omstandigheden kan Skala dan ook niet zonder meer aanspraak maken op ongelimiteerde doorbetaling van de huurtermijnen.

Teneinde de omvang van de door Skala gestelde -en door [gedaagde] betwiste- betalingsverplichting te kunnen beoordelen, is ter zitting van 22 juni 2006 aan Skala alsnog de gelegenheid geboden om bij repliek een specificatie van haar vordering te geven, uitgesplitst per huurcontract en voorzien van een overzicht van de vanaf de contractsdata vervallen huurtermijnen en daarop ontvangen betalingen. Daarnaast is aan Skala opgedragen een opgave te doen van de restwaarde van de afzonderlijke apparatuur aan het einde van de overeengekomen looptijd. Het ter zitting met partijen besproken doel was om hen de kans te bieden met die gegevens een onderlinge regeling te treffen. Blijkens de laatste schriftelijke reactie van [gedaagde] heeft geen overleg tussen partijen plaatsgehad.

Skala heeft bij repliek geen nadere specificatie van haar vordering gegeven, anders dan een verwijzing naar productie 3 bij de dagvaarding, die -zoals ter zitting- bleek, de vordering onvoldoende onderbouwt.

Dit betekent dat niet kan worden beoordeeld in hoeverre [gedaagde] in gebreke is gebleven in de nakoming van zijn huurbetalingsverplichtingen.

Met betrekking tot het derde contract van 6 december 2003 (KTV) geldt dat de minimale huurperiode nog niet is verstreken, zodat van een eventuele koopoptie nog geen sprake is. Bij gebreke van een specificatie van de vordering van Skala kan ook voor dit contract echter niet worden vastgesteld of c.q. welke huurtermijnen [gedaagde] al dan niet heeft betaald.

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Skala bij gebreke van een deugdelijke grondslag moet worden afgewezen.

Voorzover [gedaagde] bij zijn laatste reactie heeft bedoeld een concrete tegenvordering in te stellen, wordt hij daarin niet-ontvankelijk verklaard. Een tegenvordering had bij de eerste gelegenheid, dus bij het eerste schriftelijke verweer, ingediend moeten worden. In dat eerste verweer noemt [gedaagde] wel een tegeneis van € 400,-- en het behoud van de apparatuur, maar hij heeft verzuimd deze vordering tijdig op enige wijze te onderbouwen

Skala wordt veroordeeld in de kosten van de procedure aan de kant van [gedaagde], die worden bepaald op (het vaste bedrag van ) € 25,-- aan verletkosten.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

-veroordeelt Skala in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] bepaald op € 25,-- aan verletkosten.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Dubois en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.