Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ0045

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
19-10-2006
Datum publicatie
19-10-2006
Zaaknummer
319112 CV EXPL 06-4922
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanmelding als lid van het CNV via internet. Is men daaraan gebonden? Kantonrechter: nee. De aanmelding was aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. na ontvangst van het welkomstpakket mocht betrokkene alsnog nee zeggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 319112 CV EXPL 06-4922

datum uitspraak: 19 oktober 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

CNV Bedrijvenbond

te Houten

eisende partij

hierna te noemen CNV Bedrijvenbond

gemachtigde mr. F. [Vos]

tegen

[gedaagde]

te [adres]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde geen (procedeert in persoon).

De procedure

CNV Bedrijvenbond heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geantwoord.

Vervolgens zijn partijen ter terechtzitting verschenen voor het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking. Daarvan zijn door de griffier aantekeningen gemaakt die zo nodig in de vorm van een proces-verbaal worden uitgewerkt.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de mogelijk door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

De vordering

CNV Bedrijvenbond vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan CNV Bedrijvenbond te betalen de somma van € 103,13 in hoofdsom, vermeerderd met € 37,-- wegens buitengerechtelijke kosten, en rente en proceskosten.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.

De feiten

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan omdat deze niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist zijn gebleven.

1. CNV Bedrijvenbond heeft de mogelijkheid geopend om zich via de website www.cnv.net aan te melden als lid van haar vereniging. Op 10 juni 2005 heeft [gedaagde] zich als zodanig aangemeld.

2. Nadat [gedaagde] via een introductiepagina had doorgeklikt naar de aanmeldingprocedure moest hij drie stappen doorlopen. Bij stap 1 gaf hij aan lid te willen worden van CNV Bedrijvenbond; bij stap 2 gaf hij zijn adresgegevens op en bij stap 3 zijn verdere persoonlijke en werkgegevens.

3. Vervolgens kreeg [gedaagde] een pagina in beeld met het kopje Controleer uw gegevens: en daarna de tekst: Bevestig uw aanmelding bij: CNV Bedrijvenbond. De betreffende gegevens werden daarna nog eens vermeld, waarna de pagina werd, voor zover thans van belang, afgesloten met de volgende mededeling:

Wanneer u op versturen klikt wordt uw aanmelding naar het CNV verzonden en bent u aangemeld bij de bond van uw keuze. U ontvangt een kopie van het mailtje op het door u opgegeven emailadres. Voor vragen over uw aanmelding kan u terecht bij CNV Info 0900-268 46 36 (€ 0,15 p/m).

Hierop heeft [gedaagde] inderdaad op Verstuur naar CNV geklikt.

4. Ongeveer een week later, in juni 2006, heeft CNV Bedrijvenbond aan [gedaagde] een welkomstbrief gestuurd met bijbehorend welkomstpakket, waarin [gedaagde] als nieuw lid werd verwelkomd. Nadat [gedaagde] zich had verdiept in de op het lidmaatschap toepasselijke regels heeft hij telefonisch aan CNV Bedrijvenbond laten weten geen lid te willen worden, hetgeen hij op advies van degene die hem te woord had gestaan schriftelijk heeft bevestigd op 30 september 2005.

De beoordeling van het geschil

De gevorderde hoofdsom heeft betrekking op contributie over de periode 1 juni tot en met 31 december 2005. CNV Bedrijvenbond gaat ervan uit dat [gedaagde] lid is geworden van haar vereniging, welke lidmaatschapsovereenkomst onherroepelijk werd toen zijn aanmelding via internet op de voet van het bepaalde in artikel 6.227c van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk door haar werd bevestigd. Toen [gedaagde] liet weten geen lid te willen zijn is dat opgevat als een opzegging. In verband met de reglementaire opzegtermijn leidde die opzegging pas tot het einde van het lidmaatschap en de daarmee samenhangende contributieverplichting per 31 december 2005.

[gedaagde] meent daarentegen, dat zijn aanmelding niet mag worden opgevat als bindend, nu hij uiteraard eerst kennis wilde nemen van alle rechten en verplichtingen die met het lidmaatschap samenhingen. Nadat hij daarvan kennis had genomen kwam hij tot het besef dat hij dit niet wilde, waarvan hij CNV Bedrijvenbond onmiddellijk op de hoogte heeft gebracht. In zijn visie is daarom nimmer een lidmaatschapovereenkomst tot stand gekomen.

Daarover oordeel ik als volgt.

Ik kan mij in redelijkheid voorstellen dat [gedaagde] niet heeft begrepen dat zijn aanmelding via internet juridisch zou worden opgevat als bindend, in die zin dat hij daaraan vast zat als CNV Bedrijvenbond hem als lid zou aanvaarden. Dat staat ook niet met zoveel woorden vermeld in de hiervoor onder 4 besproken internetpagina. De hiervoor geciteerde tekst geeft daarover naar mijn mening onvoldoende duidelijkheid. In elk geval laat deze tekst de uitleg toe die [gedaagde] daaraan heeft gegeven, te weten dat we (in juridische vaktaal) te doen hebben met een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In dat geval gold de welkomstbrief met pakket als het aanbod om lid te worden, waarop [gedaagde] al dan niet positief kon reageren. Welnu, zijn negatieve reactie was volstrekt duidelijk. Hij wilde niet, zodat geen lidmaatschapsovereenkomst tot stand kwam.

Dat betekent dat de vordering moet worden afgewezen.

Omtrent de proceskosten moet worden beslist zoals hierna bepaald.

Beslissing

De vordering wordt afgewezen.

CNV Bedrijvenbond wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 50,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 oktober 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.