Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6193

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-06-2006
Datum publicatie
14-08-2006
Zaaknummer
06-4375
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Overtreding artikel 2.5, eerste lid, Bouwbesluit omdat het schilderwerk van voornoemde panden zich in een erbarmelijke staat bevindt. Op veel plekken in de ramen ontbreekt stopverf waardoor het glas niet meer voldoende vastzit, de kwaliteit van de wel aanwezige stopverf laat zeer te wensen over en bij regen slaat vocht naar binnen, hetgeen wordt bevestigd door de door één van de huurders bij de gemeente Haarlem gedeponeerde klacht. Geen reden voor voorlopig oordeel dat ten onrechte bestuursdwang is toegepast. Verzoek bij mondelinge uitspraak afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 06/4375

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 juni 2006

in de zaak van:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

verweerder.

Tegenwoordig: mr. G. Guinau, voorzieningenrechter, en mr. J. Poggemeier, griffier.

Zitting: 22 juni 2006

Verschenen: Verzoeker is niet ter zitting verschenen. Verweerder heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door mr. M.S.M. Vringer en A. Staats, beiden werkzaam bij de gemeente Haarlem.

Het geschil betreft een verzoek om een voorlopige voorziening hangende het bezwaar gericht tegen het besluit van verweerder van 11 mei 2006, waarbij verzoeker op straffe van bestuurs-dwang is gelast om de panden aan de [vier adressen] te voorzien van deugdelijk schilderwerk, zoals nader gespecificeerd in de vier dwang-somaanschrijvingen van 6 december 2005.

Bij mondelinge uitspraak van 22 juni 2006 heeft de voorzieningenrechter het verzoek afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft daartoe - zakelijk weergegeven - het volgende overwogen.

In artikel 14, eerste lid, Woningwet (Ww) is - voor zover relevant - bepaald, dat indien een woning wegens strijd met de in artikel 2, tweede lid, bedoelde voorschriften voorzieningen behoeft, burgemeester en wethouders degene, die als eigenaar of uit anderen hoofde tot het treffen van die voorzieningen bevoegd is, aanschrijven binnen een door hen te bepalen termijn de door hen aan te geven voorzieningen te treffen.

In artikel 2, tweede lid, Ww is bepaald dat bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid voorschriften worden gegeven omtrent de staat van bestaande woningen.

Deze voorschriften omtrent de staat van bestaande woningen zijn neergelegd in het Bouwbesluit 2003 (hierna: het Bouwbesluit). Artikel 2.5, eerste lid, Bouwbesluit bepaalt dat een bestaand bouwwerk een bouwconstructie heeft, dat voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten.

Uit de ter zitting overgelegde op 22 juni 2006 genomen foto's en de daarop gegeven toelichting door verweerders gemachtigden, blijkt dat het schilderwerk van voornoemde panden zich in een erbarmelijke staat bevindt, dat op veel plekken in de ramen stopverf ontbreekt waardoor het glas niet meer voldoende vastzit en dat de kwaliteit van de wel aanwezige stopverf zeer te wensen overlaat. Voorts is aangegeven, dat bij regen vocht naar binnen slaat, hetgeen wordt bevestigd door de door één van de huurders bij de gemeente Haarlem gedeponeerde klacht, naar aanleiding waarvan dit handhavingstraject is opgestart.

Gegeven het vorengaande is genoegzaam aannemelijk geworden dat artikel 2.5, eerste lid, Bouwbesluit is overtreden en is er geen reden voor het voorlopig oordeel dat verweerder ten onrechte heeft besloten bestuursdwang toe te passen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek derhalve af.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal,

(griffier) (voorzieningenrechter)

afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.