Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY5383

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
26-07-2006
Datum publicatie
01-08-2006
Zaaknummer
300542 / CV EXPL 06-1238
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres, exploitant van een erotische website, vordert veroordeling van gedaagde tot betaling abonnementsgeld. Nu niet is komen vast te staan dat gedaagde het voor de toegang tot de website benodigde wachtwoord van eiseres heeft ontvangen, is geen sprake van een overeenkomst tussen partijen. De vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 300542 / CV EXPL 06-1238

datum uitspraak: 26 juli 2006

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap LIS B.V.

te Emmen

eisende partij

hierna te noemen Lis BV

gemachtigde mr. G.F.M.G. Heutink

tegen

[gedaagde]

eerst te [woonplaats], thans te [woonplaats]

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde]

geen gemachtigde, procedeert in persoon

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding t/m conclusie van dupliek en de in het geding gebrachte producties. De inhoud van de geding-stuk-ken geldt als hier inge-last.

Ter rolle van 28 juni 2006 is vonnis bepaald op heden.

Rechtsoverwegingen

1. Lis BV vordert van [gedaagde], naast nevenvorderingen, betaling van een bedrag groot € 330,10. Het gaat daarbij om € 167,45 aan onbetaald gebleven abonnementsgelden, om € 37,65 aan contractuele vertragingsrente en om € 125,-- aan buitengerechtelijke incassokosten.

Alles bij elkaar gaat het om een bedrag als in de eerste volzin weergegeven. Ter adstructie van haar vordering voert Lis BV aan dat zij erotische websites exploiteert en dat [gedaagde] met betrekking tot een van die sites (Livechat4u) een proefabonnement (Try-out membership) van tien dagen is aangegaan. [gedaagde] heeft het proefabonnement niet opgezegd zodat overeenkomstig de toepasselijke algemene voorwaarden het proefabonnement automatisch in een “gewoon” abonnement (Gold membership) is over gegaan. De gevorderde hoofdsom heeft betrekking op het abonnement dat [gedaagde] verkregen heeft omdat hij het proefabonnement niet heeft opgezegd.

2. [gedaagde] heeft de vordering van Lis BV gemotiveerd weersproken. In dat kader voert hij aan dat hij zich wel voor een proefabonnement als door Lis BV bedoeld heeft willen aanmelden en daartoe ook de nodige handelingen verricht heeft, maar dat hij uiteindelijk van Lis BV nooit het vereiste wachtwoord, nodig om na aanmelding toegang tot de bewuste site te krijgen, ontvangen heeft.

Een en ander heeft, aldus [gedaagde], naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met het feit dat hij geen vast IP-adres heeft. Zijn IP-adres, naar [gedaagde] betoogt, verschilde ten tijde van de aanmelding van het IP-adres op het moment dat hij de (per post wel ontvangen) inlogcode invoerde om het wachtwoord aan te vragen. Het is een feit (volgens het beleid van Lis BV) dat er slechts vanaf één IP-adres toegang verkregen kan worden tot de erotische websites. Volgens de algemene voorwaarden van Lis BV zijn de gebruikersnaam en het wachtwoord met het (vaste) IP-adres gekoppeld.

3. Waar [gedaagde] gemotiveerd stelt van Lis BV nooit het wachtwoord ontvangen te hebben dat nodig is om toegang te verkrijgen tot de site waarvoor het proefabonnement was aangevraagd, is het aan Lis BV tedienaanzien bewijs bij te brengen. Lis BV legt weliswaar als productie 5 bij conclusie van repliek een aan [gedaagde] gerichte mail over, maar uit niets blijkt dat [gedaagde] die mail met daarin het aangevraagde wachtwoord, ook daadwerkelijk ontvangen heeft danwel die mail als afkomstig van Lis BV en bevattende het aangevraagde wachtwoord herkend heeft nu de mail verzonden is door nobody@ikbenheet.nl. [gedaagde] bestrijdt in ieder geval bedoelde mail ontvangen te hebben. Een concreet bewijsaanbod met betrekking tot de ontvangst door [gedaagde] van genoemde mail doet Lis BV niet. Het bewijs aanbod dat Lis BV wel doet wordt als te algemeen gepasseerd.

Uit niets blijkt dat [gedaagde], op grond van voor hem geldende voorschriften gehouden was, bij uitblijven van ontvangst van het wachtwoord, contact met Lis BV op te nemen.

4. Nu in rechte niet vast staat dat [gedaagde] het voor toegang tot de site benodigde wachtwoord heeft ontvangen, kan niet gezegd worden dat [gedaagde] met Lis BV een overeenkomst gesloten heeft op grond waarvan [gedaagde] gehouden kan worden tot betaling van het door Lis BV gevorderde. De vordering van Lis BV wordt dan ook afgewezen.

5. Lis BV zal als de in het ongelijk gestelde partij veroor-deeld worden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van [gedaagde] begroot op € 50,--.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van Lis BV af,

veroordeelt Lis BV in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van [gedaagde] begroot op € 50,--.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitge-sproken op de openbare terechtzitting van 26 juli 2006 in tegen-woor-dig-heid van de griffier.