Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
15-06-2006
Datum publicatie
16-06-2006
Zaaknummer
124519
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiseres verleent licenties aan providers van sekssites voor gebruik van een door haar ontwikkeld computerprogramma waarmee bezoekers van sekssites direct kunnen zien welke van hun als favoriete(n) opgegeven webcammeisjes op dat moment online zijn, zodat het niet meer nodig is om telkens langs de websites te surfen om te zien of zij met hun favoriete webcammeisje(s) kunnen chatten of haar kunnen bekijken. Gedaagde heeft een soortgelijk programma op de door haar geëxploiteerde sekssite beschikbaar, waarvan eisers stelt dat dit een imitatie is van het door haar ontwikkelde programma. Het oorspronkelijk karakter van haar programma zou volgens eiseres zijn gelegen in het feit dat bij dit programma, anders dan de tweezijdige notificatie waar programma’s als ICQ of MSN Messenger gebruik van maken, sprake is van eenzijdige notificatie. Het programma van gedaagde beschikt eveneens over deze functionaliteit. Eenzijdige notificatie is echter een toepassing die veelvuldig wordt gebruikt bij websites, zoals bijvoorbeeld websites waarop actuele beursstanden of actuele uitslagen van sportwedstrijden worden doorgegeven. Nu op zich datgene wat uit een ander werk is overgenomen geen oorspronkelijk karakter bezit, kan niet gezegd worden dat de eenzijdige notificatie een element is dat tot auteursrechtelijke bescherming van dat programma moet leiden. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de functionaliteit van de eenzijdige notificatie een reeds bestaand element betreft dat door gedaagde is verwerkt in haar programma. Daar komt bij dat in Duitsland reeds in 2003 een soortgelijk programma genaamd “Stripplayer”, met nagenoeg dezelfde functionaliteit beschikbaar was. Door eiseres zijn voorts geen andere redenen aangevoerd op grond waarvan wel gezegd zou kunnen worden dat haar programma een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het is niet aannemelijk geworden dat sprake is van volledige, en daarmee onrechtmatige, nabootsing van het computerprogramma van eisers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 124519 / KG ZA 06-227

Vonnis in kort geding van 15 juni 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTER IT B.V.,

gevestigd te Soest,

eiseres,

procureur mr. J.V.C. Constandse,

advocaat mr. W. Tijsseling te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEBCASH B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

in persoon verschenen (te weten vertegenwoordigd door haar bestuurder),

advocaat mr. M.W. Witte te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Inter It en Webcash genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Webcash.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Inter It heeft een computerprogramma met de naam “CamAlert” ontwikkeld dat bedoeld is voor providers van sekssites op het internet. Het door een dergelijke provider van Inter It betrokken programma wordt door de provider gratis aan de bezoekers van zijn site aangeboden. Het programma stelt, na installatie ervan op de computer van de bezoeker, de bezoeker in staat om bij internetverbinding met de site van de desbetreffende provider meteen te zien welke van zijn als favoriete(n) opgegeven webcamperformer(s) op dat moment online is/zijn of komt/komen (om tegen betaling te chatten en te kijken). Hierdoor is het voor de bezoeker niet meer nodig om langs de websites te surfen om te zien of zijn favoriete webcammeisje(s) op dat moment on line is/zijn om te chatten en te kijken.

Ter bescherming van het door Inter It als haar idee gestelde computerprogramma heeft zij CamAlert als volgt ingeschreven bij “IdeeSafe” te Rosmalen:

“CamAlert is een programma dat terwijl je online bent in de gaten houdt wanneer je favoriete webcam meisje online komt. Met een klik op de naam kun je direct aanloggen en chatten. CamAlert lijkt qua werking veel op ICQ en MSN Messenger.”

Webcash exploiteert onder meer de website www.crazywebcam.com om met meisjes die seksuele handelingen verrichten te chatten en te kijken. Enige tijd nadat Inter It het programma CamAlert op de markt had gebracht, is Webcash begonnen met het aanbieden aan de bezoekers van haar site van het gratis te downloaden computerprogramma “Crazywebcam Notificator”. Dit programma kent een werkscherm dat de bezoeker van de site van Webcash in staat stelt om meteen te zien welke van zijn als favoriete(n) opgegeven webcamperformer(s) op dat moment online is/zijn of komt/komen (om tegen betaling te chatten en te kijken). Hierdoor is het voor de bezoeker niet meer nodig om langs de websites te surfen om te zien of zijn favoriete webcammeisje(s) op dat moment on line is/zijn om te chatten en te kijken.

Het geschil

Inter It vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren, Webcash zal veroordelen

I. om uiterlijk twee dagen na betekening van dit vonnis het product Crazywebcam Notificator van de door Webcash gebruikte websites te verwijderen

II tot betaling van een dwangsom van EUR 5.000,--, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Webcash niet voldoet aan het onder I gevorderde

III in de kosten van dit geding.

Webcash voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Inter It legt aan haar vordering ten grondslag dat het computerprogramma Crazywebcam Notificator van Webcash voor wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm alsmede het systeem, het doel en de werkwijze volstrekt identiek is aan het programma CamAlert van Inter It. Inter It stelt dat Webcash onrechtmatig jegens haar handelt doordat Webcash CamAlert heeft nagemaakt en die imitatie zonder toestemming van Inter It in gebruik heeft genomen. Daarbij komt dat Webcash bij Inter It navraag heeft gedaan over de toepassingen van CamAlert, waarna Webcash, na het vernemen van de mogelijkheid om tegen betaling een licentie van het programma te verkrijgen, geen belangstelling meer toonde en enige tijd later het programma Crazywebcam Notificator op haar website beschikbaar stelde, aldus nog steeds Inter It.

Webcash ontkent dat zij onrechtmatig handelt en voert daartoe aan dat geen sprake kan zijn van bescherming in de zin van de Auteurswet, omdat geen sprake is van ontlening in de zin van die wet. Weliswaar stelt Webcash een programma met dezelfde functionaliteit beschikbaar, maar Crazywebcam Notificator betreft een eigen versie voor de ontwikkeling waarvan Webcash investeringen heeft gedaan en vertoont voorts verschillen met CamAlert van Inter It. Waar bij CamAlert slechts een favoriet meisje kan worden toegevoegd als die persoon online is, bestaat die mogelijkheid bij Crazywebcam Notificator op drie manieren namelijk via een directe link op de site, via een zogenaamde camcode en via het aanklikken van een favoriet symbool. Crazywebcam Notificator biedt voorts meer informatie doordat er na opening niet één, maar drie werkschermen openen en bij het aanklikken van een naam een foto met informatie van de betreffende persoon verschijnt, hetgeen bij CamAlert niet het geval is. Daar komt bij dat het programma Crazywebcam Notificator uitsluitend bedoeld is voor gebruik ten behoeve van de door Webcash zelf geëxploiteerde websites en niet aan derden wordt aangeboden, aldus nog steeds Webcash.

De voorzieningenrechter overweegt dat de Auteurswet blijkens artikel 1 van die wet bescherming biedt aan werken van letterkunde, wetenschap of kunst en dat daaronder ingevolge artikel 10 lid 1 onder 12 Auteurswet eveneens wordt verstaan computerprogramma’s en het voorbereidende materiaal. Uitgangspunt is dat een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt als het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Voorshands acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat het programma CamAlert een werk in bovengenoemde zin is dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt. Ter zitting heeft Inter It toegelicht dat het oorspronkelijk karakter van haar programma CamAlert is gelegen in het feit dat bij dit programma, anders dan de tweezijdige notificatie waar programma’s als ICQ of MSN Messenger gebruik van maken, sprake is van eenzijdige notificatie. De bezoeker kan zien welke personen online te bekijken zijn, maar omgekeerd kan die persoon, anders dan bij ICQ of MSN Messenger, zelf niet zien welke bezoekers online zijn. Vast staat dat het programma van Webcash wat betreft deze functionaliteit overeenkomt met CamAlert, nu Crazywebcam Notificator eveneens gebruik maakt van eenzijdige notificatie. Blijkens de door Inter It onweersproken stelling van Webcash is eenzijdige notificatie echter een toepassing die veelvuldig wordt gebruikt bij websites, zoals bijvoorbeeld websites waarop actuele beursstanden of actuele uitslagen van sportwedstrijden worden doorgegeven. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de functionaliteit van de eenzijdige notificatie een reeds bestaand element betreft dat door Inter It is verwerkt in haar programma. Nu op zich datgene wat uit een ander werk is overgenomen geen oorspronkelijk karakter bezit, kan niet gezegd worden dat de eenzijdige notificatie die het programma CamAlert kent tot auteursrechtelijke bescherming van dat programma moet leiden. Door Inter It zijn geen andere redenen aangevoerd op grond waarvan wel gezegd zou kunnen worden dat haar programma een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Mogelijk ten overvloede stelt de voorzieningenrechter nog vast dat Webcash, door Inter It onweersproken, naar voren heeft gebracht dat in Duitsland reeds in 2003 een soortgelijk programma als CamAlert (genaamd “Stripplayer”) met nagenoeg dezelfde functionaliteit als CamAlert beschikbaar was. Dat sprake is van volledige, en daarmee onrechtmatige, nabootsing door Webcash van het computerprogramma CamAlert, is, voorzover Inter It dit al heeft willen stellen, op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Op grond van het hiervoor overwogene zal de gevraagde voorziening worden geweigerd. Dit zo zijnde behoeven de overige weren van Webcash geen bespreking meer.

Inter It zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Webcash worden begroot op:

- vast recht EUR 248,00

- salaris advocaat 408,00

Totaal EUR 656,00

De beslissing

De voorzieningenrechter

weigert de gevraagde voorziening,

veroordeelt Inter It in de proceskosten, aan de zijde van Webcash tot op heden begroot op EUR 656,00,

verklaart dit vonnis voor wat betreft vorenstaande kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2006.

?