Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV7898

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
25-01-2006
Datum publicatie
03-04-2006
Zaaknummer
05/1039 DK
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Indeling van voertuigen met drie of vier wielen die door een op batterijen werkende magneet-motor worden aangedreven. De rechtbank deelt de goederen in onder post 8703 10 18 van het GDT omdat de voertuigen hoofdzakelijk zijn ontworpen voor het vervoer van personen. De door belanghebbende voorgestane indeling in post 8713 90 00 (invalidenwagens) wordt afgewezen; er is namelijk geen sprake van een rolstoel of daarop gelijkend voertuig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Registratienummer: AWB 05/1039

Uitspraakdatum: 25 januari 2006

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X B.V. te Z, eiseres,

gemachtigde A te Q,

en

de inspecteur van de Belastingdienst P, verweerder.

gemachtigde B.

1. Loop van het geding

1.1. Op 25 juli 2003 heeft eiseres tegen voor een tweetal, hierna onder 2.1. vermelde, aangiften voor het vrije verkeer uitgereikte uitnodigingen tot betaling bezwaar gemaakt.

1.2. Verweerder heeft bij een tweetal uitspraken op bezwaar van 28 februari 2005, kenmerk 03/554/2838/143 en 03/554/2841/143, de onder 1.1. vermelde uitnodigingen tot betaling gehandhaafd. Daartegen is door eiseres beroep ingesteld bij een beroepschrift van

22 maart 2005. Verweerder heeft op 30 mei 2005 een verweerschrift ingediend.

1.3. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 september 2005 te Haarlem. Aldaar is verschenen namens eiseres voornoemde gemachtigde. Namens verweerder is verschenen gemachtigde, voornoemd.

1.4. Ter zitting hebben partijen hun standpunten nader uiteengezet en toegelicht.

2. De feiten

2.1. Eiseres heeft in opdracht van C te R de hierna vermelde aangiften voor de het vrije verkeer gedaan van goederen, waarvoor op dezelfde dag een uitnodiging tot betaling is uitgereikt.

Datum Aangiftenummer Aangegeven post Type; modelnr. Bedrag UTB (€)

6 juni 2003 (...) 8703 90 10 Legend 4 WHL, 3 WHL, Sonic 1.075,95

6 juni 2003 (...) 8703 90 10 Legend 4 WHL, 3 WHL, Sonic 1.149,20

2.2. Op 25 juli 2003 heeft eiseres tegen de onder 2.1. vermelde uitnodigingen tot betaling bezwaar gemaakt, aangezien zij van oordeel is dat de goederen onder post 8713 moeten worden ingedeeld. Op 28 februari 2005 heeft verweerder de bezwaren afgewezen.

2.3. Eiseres heeft bij het beroepschrift een brochure met beschrijvingen en foto’s van de voertuigen, type/model Victory 4 WHL, SC 1700 en Victory 3 WHL, SC 1600, alsmede een bespeelde videocassette, getiteld “Video presentation, scooters for the disabled, Pride Mobility Products Corp., distinguishing features between scooters of heading 8703 and 8713” overgelegd.

2.4. Op grond van hetgeen in de onder 2.3. vermelde stukken over de kenmerken en eigenschappen van de onderhavige voertuigen is vermeld, alsmede op grond van hetgeen partijen in de gedingstukken naar voren hebben gebracht en ter zitting hebben aangevuld, is over de goederen het volgende komen vast te staan.

Het gaat om nieuwe voertuigen met drie of vier wielen (bij sommige typen tevens voorzien van anti-kantelwielen), vervaardigd uit een stalen frame, die een 24-Volt-DC permanente magneet-motor bevatten, gevoed door twee 12-Volt batterijen. De magneet-motor drijft de achterwielen en het motorcontrolemechanisme aan. Door een elektrisch aangedreven “drivetrain” zijn de voertuigen tevens geschikt voor gebruik binnenshuis. De voertuigen bezitten kleine (bij sommige typen anti-lek) geluidloze banden. Alle modellen bevatten een verstelbare, neerklapbare stuurkolom, verstelbare armsteunen en een handgashandel voor voor- en achteruit. De maximale snelheid van de voertuigen varieert van 6,5 tot 13 km per uur. De voertuigen bevatten een zogeheten regenererend remsysteem, hetgeen voorkomt dat een voertuig beweegt indien de sleutel in het voertuig steekt en de gashandel in werking is gesteld. Tevens bevatten de voertuigen een elektrische parkeerrem, zijnde een motorrem die zorgt voor automatische blokkering. De voertuigen zijn voorzien van een zogeheten “frame lock-up system”, waardoor ze op eenvoudige wijze, desnoods met enkele hand, volledig kunnen worden gedemonteerd. De voertuigen beschikken over een stoel die, in verschillende posities, in hoogte en 360°C rond, verstelbaar en verwijderbaar is.

3. Het geschil

3.1. In geding is of de voertuigen moeten worden ingedeeld onder post 8703 10 18 van het GDT, zoals verweerder voorstaat, dan wel onder post 8713 90 00, hetgeen eiseres verdedigt.

3.2. Voormelde posten luiden, voorzover hier van belang, als volgt:

Post 8703 10 18

“8703 Automobielen en andere voertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan bedoeld bij post 8702), motorvoertuigen van het type “station-wagon” of “break” en racewagens daaronder begrepen:

8703 10 - voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen:

8703 10 11 - - voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor) of met vonkontsteking

8703 10 18 - - andere

(...)

8703 90 - andere:

8703 90 10 - - voertuigen met een elektromotor”.

Post 8713 90 00

“8713 Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme:

8713 10 00 - zonder voortbewegingsmechanisme

8713 90 00 - andere”.

GS-Toelichting op post 8713

“Deze post omvat invalidenwagens en andere vervoermiddelen die speciaal zijn ontworpen voor het vervoer van invalide personen, ongeacht of deze invalidenwagens en andere vervoermiddelen zijn uitgerust met een voortbewegingsmechanisme. Vervoermiddelen die mechanisch worden voortbewogen, worden gewoonlijk door een lichte motor aangedreven of door handkracht door middel van een hefboom of een op een handgreep werkend mechanisme. De andere invalidenwagens worden voortgeduwd of anders worden de wielen rechtstreeks met de handen aangedreven.

Van deze post zijn uitgezonderd:

a. voertuigen, enkel uitgerust voor gebruik door invaliden, zoals motorvoertuigen voorzien van een handkoppeling of van een handgashandel (post 87.03) en rijwielen voorzien van een inrichting om slechts met één been te trappen (post 87.12);

b. (...).”.

GS-Tarifering nr. 10 op post 8703 10

“Drie- of vierwielige voertuigen, zoals hierna omschreven, moeten onder onderverdeling 8703.10 worden ingedeeld. Het betreft drie- of vierwielige voertuigen, aangedreven door een op batterijen werkende elektromotor (150 W continu en 1700 W maximum vermogen), bestaande uit een horizontaal platform dat hun voor- en achtergedeelte verbindt, kleine wielen (290 mm diameter), een verstelbare draaistoel met naar achteren wegklapbare armleuningen, en handgrepen gemonteerd op een stuurkolom. De stuurkolom kan naar voren worden bewogen en is uitgerust met een klein controlepaneel uitgerust met een contactschakelaar, knoppen voor vier snelheden en handgrepen om op te trekken, te remmen en achteruit te rijden. Het starten van het voertuig geschiedt met behulp van een sleutel en, na het kiezen van de gewenste snelheid, trekt het voertuig op door het inknijpen van de handgreep voor snelheid en remt het automatisch als deze handgreep wordt losgelaten. Het voertuig rijdt achteruit bij het inknijpen van de aan de andere kant geplaatste handgreep. Het is mogelijk deze voertuigen aan te passen aan de behoeften van de gebruikers die slechts beschikken over één hand of lijden aan artritis, dan wel voor links- of rechtshandigen, of verder aan te passen volgens de behoefte van de bestuurder. Deze voertuigen mogen worden gebruikt op voetpaden en op openbare plaatsen om boodschappen te doen, te gaan vissen, zich te begeven over een golfbaan, enz.

Het model met drie wielen heeft een breedte van 650 mm, een lengte van 1170 mm, en een totaal gewicht (zonder accu) van 44 kg; het maximum laadvermogen is 100 kg en het is uitgerust met een elektromotor met een vermogen van 150 W. De twee modellen met vier wielen hebben een breedte van 650 mm, een lengte van 1260 mm of van 1290 mm, en respectievelijk een totaalgewicht (zonder accu) van 54 of van 60 kg; hun maximum laadvermogen is 127 kg en twee elektromotoren (met een vermogen van 150 W elk). Toepassing van de algemene bepalingen 1 en 6 voor de toepassing van de nomenclatuur (IDR).”.

GN-Toelichting op post 8713 90 00

“Gemotoriseerde voertuigen, speciaal ontworpen voor invaliden, zijn van de voertuigen van post 87.03 hoofdzakelijk te onderscheiden doordat zij:

- een maximumsnelheid van 10 km/uur halen; d.w.z. een snelle wandelpas;

- maximaal 80 cm breed zijn;

- 2 paar wielen hebben die de grond raken;

- speciale kenmerken hebben om de handicaps te verlichten (bijvoorbeeld voetsteunen om de benen te stabiliseren).

Dergelijke voertuigen kunnen:

- een extra paar wielen hebben (kantelbeveiliging);

- zijn voorzien van besturings- en bedieningssystemen (een stuurknuppel bijvoorbeeld) die makkelijk te hanteren zijn. Dergelijke systemen worden gewoonlijk aan een van de armsteunen bevestigd. Het besturingssysteem is nooit in de vorm van een afzonderlijke, verstelbare stuurkolom.

Deze onderverdeling omvat elektrisch aangedreven voertuigen, gelijkend op rolstoelen die uitsluitend voor het vervoer van invaliden zijn. Zij kunnen er als volgt uitzien:

(...).”

Van deze onderverdeling zijn evenwel uitgezonderd de door een motor aangedreven scooters (mobiliteitsscooters) die zijn uitgerust met een afzonderlijke, verstelbare stuurkolom. Deze kunnen er als volgt uitzien; zij worden ingedeeld bij post 87.03:

(...).”.

4. Standpunten van partijen

4.1. Eiseres stelt dat de voertuigen moeten worden ingedeeld onder post 8713 van het GDT, in overeenstemming met hun bestemd gebruik als een voertuig voor invalide personen. Het begrip “invalide” van post 8713 dient volgens eiseres ruim te worden geïnterpreteerd. Uit de objectieve eigenschappen van de scooter blijkt dat deze specifiek zijn ontworpen voor het vervoer van invaliden. Eiseres voert verder aan dat de GN-Toelichting bij post 8713 90 00 en de GS-Tarifering nr. 10 op post 8703 10 niet van toepassing zijn op de onderhavige goederen. Volgens eiseres wijzigt de voormelde GN-Toelichting de reikwijdte van deze post, en is de GS-Tarifering onverenigbaar met de bewoordingen van deze post. Indien zowel post 8713 als post 8703 in aanmerking komen voor indeling van de onderhavige goederen, is eiseres van mening dat de voertuigen op grond van algemene indelingsregel 3 onder post 8713 moeten worden ingedeeld. Ter zitting heeft eiseres op de vraag van de rechtbank, in hoeverre het type Victory verschilt van de overige onder 2.1. vermelde typen voertuigen, geantwoord dat er uitsluitend een verschil is in snelheid, en in de al dan niet aanwezigheid van anti-kantel wielen. Voorts heeft eiseres ter zitting verklaard dat de bij de GN-Toelichting op post 8713 90 00 vermelde afbeelding van een mobiliteitsscooter nagenoeg overeenkomt met het onderhavige voertuig type Victory.

4.2. Verweerder stelt dat op grond van de GS-Toelichting op post 8713, de GS-Tarifering nr. 10 op post 8703 10 en de GN-Toelichting op post 8713 90 00, de onderhavige voertuigen niet onder post 8713 kunnen worden ingedeeld. De voertuigen zijn voorzien van een handgashandel en een neerklapbare stuurkolom, en lijken volgens verweerder niet op rolstoelen die uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van invaliden. Verweerder concludeert op grond van de indelingsregels 1 en 6 tot indeling van de onderhavige voertuigen onder post 8703 10 18, als zijnde speciale voertuigen voor het vervoer van personen.

5. Beoordeling van het geschil

5.1.Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dient omwille van de rechtszekerheid en ter vergemakkelijking van de controles de indeling van goederen te geschieden op basis van objectieve kenmerken en eigenschappen van de producten, die bij de inklaring geverifieerd kunnen worden. Het is eveneens vaste rechtspraak dat de GS- en de GN-Toelichtingen, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende posten zijn.

5.2. Voor zover eiseres betoogt dat de onder 3.2. aangehaalde GS-Tarifering en

GN-Toelichting in strijd zijn met het GDT, wordt deze stelling door de rechtbank verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank wijzigen voormelde tarifering en toelichting niet de draagwijdte van post 8713 doch geven zij, conform vaste rechtspraak zoals onder 5.1. is overwogen, handvatten voor de indeling van goederen zoals de onderhavige.

5.3. Volgens de GS-Toelichting omvat post 8713 invalidenwagens en andere vervoermiddelen die speciaal zijn ontworpen voor het vervoer van invalide personen (hierna: andere invalidenvoertuigen), met of zonder voortbewegingsmechanisme. Uit de

GN-Toelichting op post 8713 90 00 blijkt dat deze onderverdeling elektrisch aangedreven voertuigen omvat, gelijkend op rolstoelen die uitsluitend voor het vervoer van invaliden zijn. Hieruit leidt de rechtbank af dat onder invalidenwagens en andere invalidenvoertuigen moet worden verstaan rolstoelen onderscheidenlijk elektrisch aangedreven voertuigen gelijkend op rolstoelen, die uitsluitend voor het vervoer van invaliden bestemd zijn. Naar het oordeel van de rechtbank komt voormelde betekenis van het begrip invalidenwagen overeen met de maatschappelijke opvattingen dienaangaande.

5.3. Naar het oordeel van de rechtbank sluiten de objectieve kenmerken en eigenschappen van de onderhavige voertuigen, zoals omschreven onder 2.3., in onderlinge samenhang bezien, een indeling van de onderhavige voertuigen onder post 8713 – zoals onder 5.2. is overwogen – als rolstoel of een daarop gelijkend voertuig uit. Aan dit oordeel doet niet af de omstandigheid dat enkele van de onderhavige voertuigen bepaalde kenmerken en eigenschappen bezitten, zoals een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur en anti-kantel wielen, die onderscheidenlijk zijn voor invalidenvoertuigen. Deze omstandigheid duidt er immers slechts op dat de voertuigen enkel zijn uitgerust voor gebruik door invaliden. Uit de bij post 8713 behorende GS-Toelichting blijkt naar het oordeel van de rechtbank zonder enige twijfel dat dergelijke voertuigen van deze post zijn uitgezonderd. Voorts is gesteld noch gebleken dat de onderhavige voertuigen speciale kenmerken en eigenschappen bezitten om handicaps te verlichten, zoals voet- en beensteunen. Ten overvloede acht de rechtbank de onderhavige voertuigen bij uitstek geschikt ter verlichting van mobiliteitsproblemen van personen voor zowel buitens- als binnenshuis.

5.4. Gelet op hun objectieve kenmerken en eigenschappen is de rechtbank van oordeel dat de onderhavige producten hoofdzakelijk de kenmerken en eigenschappen bezitten van de producten als bedoeld in de GS-Tarifering nr. 10 op post 8703 10, alsmede gelijken op de mobiliteitsscooters die zijn uitgerust met een afzonderlijke, verstelbare stuurkolom, welke ingevolge de GN-Toelichting op post 8713 90 00 van deze post zijn uitgezonderd. Zij moeten worden aangemerkt als voertuigen die hoofdzakelijk zijn ontworpen voor het vervoer van personen. Daarmee voldoen de producten aan de bewoordingen van post 8703, te weten andere voertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer. Verweerder heeft de producten, gelet op het vorenoverwogene, in de onder 2.1. vermelde bindende tariefinlichtingen, terecht met de toepassing van de algemene indelingsregels nummers 1 en 6 onder post 8703 10 18 van het GDT ingedeeld, zodat het beroep ongegrond moet worden verklaard.

6. Proceskosten

De rechtbank acht geen termen aanwezig voor het uitspreken van een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb.

7. Beslissing

De rechtbank Haarlem verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.J. Roke, voorzitter, en mrs. J.T.M. Nijenhof en

A. van Dongen, leden, in tegenwoordigheid van mr. drs. T.A.J.S. Hesselink, griffier. De beslissing is op 25 januari 2006 in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

Verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum:

- hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam; dan wel

- beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag, mits de wederpartij daarmee schriftelijk instemt.

N.B. Bij het bestuursorgaan berust de bevoegdheid tot het instellen van beroep in cassatie niet bij de ambtenaar die de procedure voor de rechtbank heeft gevoerd.

Bij het instellen van hoger beroep dan wel beroep in cassatie dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie.

Bij het instellen van beroep in cassatie dient daarnaast in acht te worden genomen dat bij het beroepschrift een schriftelijke verklaring van de wederpartij wordt gevoegd, inhoudende dat wordt ingestemd met het instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank.