Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:BC6780

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
03-05-2005
Datum publicatie
17-03-2008
Zaaknummer
15/082131-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Jeugdstrafrecht. Feit 1 en Feit 2: De voortgezette handeling van: Het zich in het openbaar bij geschrift en bij afbeelding opzettelijk beledigend uitlaten over moslims, Joden, negroïde personen, allochtonen en homoseksuelen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, en hun homoseksuele gerichtheid, meermalen gepleegd en Het in het openbaar bij geschrift en bij afbeelding aanzetten tot haat tegen mensen, discriminatie van mensen, gewelddadig optreden tegen personen, te weten moslims, homoseksuelen, Joden, negroïde personen en allochtonen mensen wegens hun ras, hun geslacht, hun godsdienst, hun levensovertuiging en hun homoseksuele gerichtheid, meermalen gepleegd (137c SV en 137d Sv).

Verdachte heeft gedurende geruime tijd op voor anderen toegankelijke fora van uiterst rechtse en neonazistische websites berichten geplaatst van racistische, discriminerende en beledigende aard jegens moslims, homosexuelen, joden en allochtonen. Ook heeft hij zelf topics aangemaakt die als beledigend en tot haat aanzettend zijn aan te merken.

Het baart de rechtbank zorg dat verdachte na het schrijven van een excuus brief aan het Bureau Discriminatiezaken, zich heeft aangemeld als lid van de Nationale Alliantie, welk lidmaatschap hij pas weer heeft opgezegd onder druk van zijn ouders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE STRAFKAMER

Parketnummer: 15/082131-04

Uitspraakdatum: 3 mei 2005

Tegenspraak

VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het achter gesloten deuren gehouden onderzoek op de terechtzitting van 19 april 2005 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd wat in de dagvaarding is omschreven. Een kopie van die dagvaarding is als bijlage I aan dit vonnis gehecht en maakt daarvan deel uit.

Op vordering van de officier van justitie is de tenlastelegging van feit 1 en 2 ter terechtzitting gewijzigd. Een kopie van die vordering is als bijlage II bij dit vonnis gevoegd en maakt daarvan deel uit.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Bewijs

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder feit 1 en feit 2 tenlastegelegde feiten heeft begaan in dier voege dat hij:

Feit 1

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 september 2003 tot en met 1 maart 2004 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, zich in het openbaar, bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten moslims en/of joden en/of negroide personen en/of allochtonen en/of homoseksuelen, wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of levensovertuiging en/of hun homoseksuele gerichtheid, door opzettelijk beledigend

op (een) internetsite(s)/(een) forum(s), te weten [internetsite] en/of [internetsite] en/of [internetsite]

het hakenkruis te gebruiken

en/of

een of meer van de volgende uitlatingen te doen:

- "Zo wat zijn ze zielig, niet een man tegen man gevecht aandurven maar altijdmet een groep, en dan worden ze een keer in elkaar getrimd (terecht overigens) dan gaan ze janken. Nou nou wat een mannen hoor die moslims" en/of

- "En nu zijn de moslims het rattenvolk" en/of

- "Jij snapt mijn anti-homo opstelling niet? Ik vind het ronduit goor, ik vind het beledigend voor de ouders van een homo (geen respect voor je ouders, daarvoor hebben ze je niet op deze aardkloot gezet). Het is een aangeboren ziekte die uitgeroeid moet worden" en/of

- "Homo's horen sowieso niet te bestaan, het is een ziekte die uitgeroeid moet worden" en/of

- "De Jood had en heeft veel macht en dit misbruiken ze helaas. De Jood is helemaal niet zielig, ze doen zo omdat iedereen nog vol medelijden zit en de Jood hierdoor alleen maar steeds meer macht krijgt. Het moet gewoon in ene afgelopen zijn met het Jodendom, de Islam en de negers in Nederland maar ook in de rest van Europa en als het even kan ook in de rest van de wereld" en/of

- "Heil Hitler" en/of

- "De Joden zijn wel slecht geweest in de jaren 30/45" en/of

- "Zinloos geweld, eerwraak, inteelt, de meeste allochtonen werkloos; het integratiebeleid heeft gefaald en daar plukken wij als Nederlanders de zure vruchten van",

feit 2

hij in de periode van 1 september 2003 tot en met 1 maart 2004 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad,, in het openbaar, namelijk op (een) internetsite(s)/(een) forum(s) ([internetsite] en/of [internetsite] en/of [internetsite] , bij geschrift, heeft aangezet tot haat tegen en/of discriminatie van mensen, en/of gewelddadig optreden tegen perso(o)n(en), te weten moslims en/of homoseksuelen en/of Joden en/of negeroide personen en/of allochtonen, wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of levensovertuiging en/of hun homoseksuele gerichtheid, door het hakenkruis te gebruiken en/of de na(a)m(en) "Moslimhater" en/of "Moslimhater2" te voeren

en/of

een of meer van de volgende uitlatingen te doen:

- "Zo wat zijn ze zielig, niet een man tegen man gevecht aandurven maar altijd met een groep, en dan worden ze een keer in elkaar getrimd (terecht overigens) dan gaan ze janken. Nou nou wat een mannen hoor die moslims" en/of

- "En nu zijn de moslims het rattenvolk" en/of

- "Het enige wat erger is dan een moslim is een blanke moslim" en/of

- "Ik ben het eens met het voortplantingsverbod, dat zou een goede oplossing zijn om de Islam in ons land te laten uitsterven" en/of

- "Jij snapt mijn anti-homo opstelling niet? Ik vind het ronduit goor, ik vind het beledigend voor de ouders van een homo (geen respect voor je ouders, daarvoor hebben ze je niet op deze aardkloot gezet). Het is een aangeboren ziekte die uitgeroeid moet worden" en/of

- "Homo's horen sowieso niet te bestaan, het is een ziekte die uitgeroeid moet worden" en/of

- "Homo's kunnen wat mij betreft ook vermoord worden" en/of

- "De Jood had en heeft veel macht en dit misbruiken ze helaas. De Jood is helemaal niet zielig, ze doen zo omdat iedereen nog vol medelijden zit en de Jood hierdoor alleen maar steeds meer macht krijgt. Het moet gewoon in ene afgelopen zijn met het Jodendom, de Islam en de negers in Nederland maar ook in de rest van Europa en als het even kan ook in de rest van de wereld" en/of

- "Maar Joden haat ik ook" en/of

- "De Joden zijn wel slecht geweest in de jaren 30/45" en/of

- "ik heb gewoon een hekel aan alles wat niet Nederlands is" en/of

- "extreem rechtSSe groet, whitefront Nederland" en/of

- "Nederland voor de Nederlanders",

althans woorden van gelijke aard of strekking;

Voorzover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder feit 1 en feit 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hier als bewezen is aange-nomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4. Strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1 en Feit 2: De voortgezette handeling van:

Het zich in het openbaar bij geschrift en bij afbeelding opzettelijk beledigend uitlaten over

moslims, Joden, negroïde personen, allochtonen en homoseksuelen wegens hun ras, hun

godsdienst, hun levensovertuiging, en hun homoseksuele gerichtheid, meermalen gepleegd

en

Het in het openbaar bij geschrift en bij afbeelding aanzetten tot haat tegen mensen, discriminatie van mensen, gewelddadig optreden tegen personen, te weten moslims, homoseksuelen, Joden,

negroïde personen en allochtonen mensen wegens hun ras, hun geslacht, hun godsdienst, hun

levensovertuiging en hun homoseksuele gerichtheid, meermalen gepleegd.

5. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

6. Motivering van sanctie(s) en van overige beslissingen

Hoofdstraf

De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte terzake de onder feit 1 en feit 2 ten last gelegde feiten een werkstraf van 120 uur (subsidiair 60 dagen vervangende jeugddetentie) alsmede een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 weken met een proeftijd van 2 jaren zal worden opgelegd.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, alsmede de persoon van verdachte zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het het concept rapport d.d. maart 2005, van psychotherapeute [psychotherapeute] en kinder- en jeugdpsychiater [kinder- en jeugdpsychiater], alsmede uit het door de Raad voor de kinderbescherming uitgebrachte rapport d.d. 7 juli 2004 en de overige door de raadsman van verdachte bij brief van 7 april 2005 in het geding gebrachte stukken is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende geruime tijd op voor anderen toegankelijke fora van uiterst rechtse en neonazistische websites berichten geplaatst van racistische, discriminerende en beledigende aard jegens moslims, homosexuelen, joden en allochtonen. Ook heeft hij zelf topics aangemaakt die als beledigend en tot haat aanzettend zijn aan te merken.

Het baart de rechtbank zorg dat verdachte na het schrijven van een excuus brief aan het Bureau Discriminatiezaken, zich heeft aangemeld als lid van de Nationale Alliantie, welk lidmaatschap hij pas weer heeft opgezegd onder druk van zijn ouders.

De rechtbank houdt rekening met het feit dat verdachte een first offender is, dat de feiten al enige tijd geleden zijn begaan en dat verdachte een reeds in gang gezette behandeling ondergaat.

Ook houdt de rechtbank rekening met de jeugdige leeftijd van verdachte.

Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat, in afwijking van de vordering van de officier van justitie, volstaan kan worden met oplegging van een taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te noemen aantal uren. Deze straf wordt in voorwaardelijke vorm opgelegd met daaraan verbonden een proeftijd van twee jaren om verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten en met name soortgelijke feiten te plegen.

7. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

Wetboek van Strafrecht artikelen: 56, 77a, 77m, 77n, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 77xx (bij wege van anticipatie) 137c, 137d

8. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3. vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot het verrichten van een taakstraf in de vorm van een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 200 uren, bij het niet naar behoren verrichten waarvan te vervangen door 100 dagen jeugddetentie.

Bepaalt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat veroordeelde zich voor het einde van de op twee jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

9. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. Hoogland, voorzitter, tevens kinderrechter,

mrs. Toeter en Vos - de Greeve, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. Boes,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 3 mei 2005.