Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AU7647

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
07-12-2005
Datum publicatie
07-12-2005
Zaaknummer
265855 / CV EXPL 05-2248
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Van een partij bestelde plastic tasjes voldoet een aantal niet aan hetgeen koper mocht verwachten. De kantonrechter acht een partiële ontbinding gerechtvaardigd in die zin dat de overeengekomen koopsom wordt verminderd met de helft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 265855 / CV EXPL 05-2248

datum uitspraak: 7 december 2005

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap Flexo Nederland B.V.

te Alkmaar

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie

hierna te noemen: Flexo

gemachtigde: F.J.M. van der Meer

tegen

de besloten vennootschap Shirley’s Schiphol B.V.

te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie

hierna te noemen: Shirley’s

gemachtigde voorheen: mr. I.M. Speel, thans mr. M.M.A. Möhlmann

De procedure

Flexo heeft Shirley’s gedagvaard op 22 februari 2005. Shirley’s heeft schriftelijk geantwoord, een tegenvordering ingesteld en een akte van depot genomen.

Bij tussenvonnis van 20 april 2005 is een comparitie van partijen gelast. De comparitie is (na enige aanhoudingen) op 9 november 2005 gehouden. Beide partijen zijn verschenen.

De griffier heeft aantekening gehouden van hetgeen ter zitting door en namens partijen is verklaard. Vonnis is bepaald op vandaag.

De feiten

a) Flexo heeft in juli 2004 een partij van 10.000 plastic draagtasjes aan Shirley's verkocht en geleverd. De draagtasjes waren door Flexo vervaardigd.

a) Op 13 juli 2004 heeft Flexo hiervoor € 938,55 aan Shirley's gefactureerd.

c) Bij brief van 23 juli 2004 heeft Shirley’s aan Flexo meegedeeld:

“ (…) Volgens mevrouw [XXX] heeft u haar niet medegedeeld dat er vanwege uw stempels een witte rand van minimaal 2 mm aan de zijkant van de tassen onderbedrukt zou zijn. Ik wil u erop wijzen dat deze informatie ook niet staat vermeld op de offerte en getekende order.

Na de levering van de tassen hebben wij het volgende geconstateerd:

De tassen zijn onbedrukt aan de zijkanten.

De tassen zijn niet netjes afgesneden.

Het grotendeel van de geleverde tassen zijn niet netjes bedrukt i.v.b.m. een gruizige structuur, waar duidelijk is dat daar de inkt niet heeft gepakt.”

d) In reactie hierop heeft Flexo in een fax aan Shirley’s meegedeeld:

“ (…) Wij hebben over het ontwerp en uitvoering diverse malen uitgebreid gesproken en u heeft een keuze gemaakt uit een zwarte draagtas van zwarte folie met een zilveren opdruk en een witte draagtas gemaakt van witte folie met een diapositieve zwarte bedrukking. Voor deze laatste mogelijkheid heeft u uiteindelijk gekozen. Wij hebben u er toen ook opgewezen dat in verband met het begin en einde van de stempels waar wij mee drukken er een minimaal randje van ca. 2 mm aan de zijkant van de tassen onbedrukt zou zijn. (..)”.

e) Bij brief van 27 juli 2004 heeft Flexo nog aan Shirley’s meegedeeld:

(…)

- Het onbedrukt zijn van de zijkanten van de tassen is wel in offerte stadium besproken.

- Het niet netjes sealen van de tassen is door ons, in de monsters die wij van de order hebben, niet geconstateerd.

- De gruizige structuur(...) hebben wij op een uitvalmonster bij ons geconstateerd, en wij hebben u toen ook verteld dat, als dat het geval zou zijn wij de hoeveelheid goede exemplaren in de desbetreffende doos kunnen crediteren. Volgens u zeggen betreft het op een aantal dozen na de gehele partij. Daar wij dit niet hebben kunnen constateren, kunnen wij ook niet aan uw verzoek voldoen om de door u aangegeven oplage te crediteren. (…)

f) Bij brief van 26 augustus 2004 heeft mr. M.E. Maasman, juridisch adviseur van Shirley’s, aan Flexo bericht de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk te ontbinden, met het verzoek aan Flexo een afspraak te maken om de draagtassen bij Shirley's op te halen.

De vordering in conventie en het verweer daartegen.

Flexo vordert (samengevat) veroordeling van Shirley’s tot betaling van € 1093,05, (hoofdsom: € 938,55, incassokosten: € 136,00 en rente: € 18,50) vermeerderd met de wettelijke rente over € 938,55 vanaf 22 februari 2005 tot de dag der algehele voldoening, alsmede veroordeling van Shirley's in de kosten van het geding.

Flexo stelt daartoe (samengevat) dat zij draagtassen geleverd heeft conform hetgeen is overeengekomen met Shirley’s. Zij heeft Shirley’s erop gewezen dat het einde van de drukstempel aan de zijkant zichtbaar zou zijn. In het offertestadium is dit met Shirley’s besproken. De tasjes zijn netjes afgesneden. Weliswaar is op een uitvalmonster geconstateerd dat tasjes niet netjes bedrukt waren, maar dit betreft niet een groot deel van de partij. Bovendien heeft Flexo aangegeven dat de desbetreffende tasjes gecrediteerd zouden kunnen worden. Shirley’s is dan ook gehouden tot betaling van de gehele factuur. Nu Shirley’s daartoe ondanks aanmaning niet is overgegaan dienen de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening te komen.

Shirley’s betwist de (hoogte van de) vordering. Zij voert daartoe (samengevat) het volgende aan. Meerdere malen heeft zij aangegeven dat de geleverde tassen niet beantwoorden aan

hetgeen zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Betwist wordt dat Flexo haar erop heeft gewezen dat er vanwege de stempels een witte rand van minimaal 2 mm aan de zijkant van de draagtassen te zien zou zijn. Dit staat ook niet op de offerte. Voorts heeft Flexo nooit kunnen constateren dat de tassen netjes waren afgesneden, aangezien zij ondanks herhaaldelijk verzoek nooit naar de tassen is komen kijken. Shirley's heeft voorts verweer gevoerd tegen de incassokosten en de rente.

De vordering in reconventie en het verweer daartegen.

In (voorwaardelijke) reconventie vordert Shirley’s de overeenkomst tussen partijen te ontbinden, met veroordeling van Flexo in de kosten van het geding.

Flexo betwist de vordering met de stelling dat er geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming en dus ook geen grond is voor ontbinding van de overeenkomst.

De beoordeling van het geschil in conventie en reconventie.

De vorderingen lenen zich gezien hun samenhang voor gezamenlijke behandeling.

In geschil is of de door Flexo geleverde draagtassen van een behoorlijke kwaliteit zijn, mede in verhouding tot de daarvoor overeengekomen koopsom. Flexo stelt van wel. Door Shirley’s wordt dit betwist.

Shirley’s heeft desgevraagd nog een extra aantal draagtassen naar de zitting meegenomen. De kantonrechter heeft deze op de comparitie bekeken en geconstateerd dat een aantal van de getoonde draagtassen niet beantwoorden aan hetgeen Shirley’s mocht verwachten, maar dat dit zeker niet voor alle exemplaren geldt. Zo doet het witte randje aan de zijkant naar het oordeel van de kantonrechter wel enigszins af aan de esthetische kwaliteit van de tassen, maar niet in onaanvaardbare mate. Wel onaanvaardbaar is dat op enkele van de getoonde exemplaren de zwarte verf niet overal heeft gepakt, waardoor de structuur van deze tasjes inderdaad “groezelig” te noemen is. Voorts heeft de kantonrechter geconstateerd dat de meeste draagtassen wel voldoende netjes zijn afgesneden.

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding de overeenkomst tussen Flexo en Shirley’s volledig te ontbinden. De tekortkomingen rechtvaardigen echter wel een partiële ontbinding, in die zin dat de overeengekomen koopsom met de helft wordt verminderd.

De kantonrechter is van oordeel dat hierin een voldoende compensatie zit voor het voor Shirley’s tegenvallende resultaat.

Voor toewijzing van de incassokosten bestaat geen aanleiding. Tegenover de betwisting daarvan door Shirley’s heeft Flexo volstaan met verwijzing naar haar eigen correspondentie en enkele (standaard) sommatiebrieven van haar gemachtigde. Daarmee heeft Flexo haar vordering op dit punt onvoldoende onderbouwd.

De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de datum waarop de betalingstermijn van 10 dagen, als vermeld in de brief van 25 augustus 2004 van de incassogemachtigde van Flexo, is verstreken, aangezien Shirley’s vanaf die dag in verzuim is met de betaling van het in dit vonnis als verschuldigd vastgestelde bedrag.

Gelet op de uitkomst van de procedure zal de kantonrechter de proceskosten in conventie en reconventie compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

- veroordeelt Shirley’s tot betaling aan Flexo van € 469,28 te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 5 september 2004 tot aan de dag van de algehele voldoening;

in reconventie:

- ontbindt de tussen partijen gesloten koopovereenkomst partieel, in die zin dat de oorspronkelijk koopsom met € 469,28 wordt verminderd.

in conventie en reconventie:

- compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. Stolp en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.