Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AU0172

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
06-07-2005
Datum publicatie
27-07-2005
Zaaknummer
269812
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanmelding voor toegang tot erotische websites welbewust handelen en geen ongelukje tijdens het surfen op het web.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 177
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

sector kanton, locatie Haarlem

vonnisdatum: 6 juli 2005

De kantonrechter heeft in de zaak van :

de besloten vennootschap LIS B.V.,

te Emmen,

eisende partij,

gemachtigde: mr. G.F.M.G. Heutink,

--- tegen ---

[gedaagde]

te [woonplaats]

gedaagde partij,

gemachtigde: geen (procedeert in persoon),

het navolgende vonnis gewezen.

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding, het antwoord, het tussenvonnis van 1 juni 2005 waarbij een comparitie van partijen gelast is, de notitie in verband met comparitie van partijen, de in het geding gebrachte producties alsmede de aantekeningen die de griffier gemaakt heeft bij gelegenheid van de in deze zaak op 27 juni 2005 gehouden comparitie. De inhoud van de gedingstukken geldt als hier ingelast.

Bij het afsluiten van de comparitie van partijen is vonnis bepaald op heden.

Partijen worden hierna Lis en [gedaagde] genoemd.

RECHTSOVERWEGINGEN.

1. Lis vordert van [gedaagde], naast nevenvorderingen, betaling van een bedrag groot € 454,24. Ter adstructie van de vordering voert Lis aan dat zij verschillende erotische websites exploiteert die de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van diverse abonnementen. [gedaagde] heeft zich begin november 2003 op een van die sites aangemeld voor een “try-outmembership”. Een “try-outmembership” is gratis en bestrijkt tien dagen. Na die periode wordt, als een (tijdige) schriftelijke opzegging achterwege blijft, het proefabonnement automatisch omgezet in een betaald “membership”. [gedaagde] heeft zijn “try-outmembership” niet (tijdig) opgezegd zodat hij zich automatisch verbonden heeft aan een “Gold-membership” à raison van € 129,95 per kwartaal. Ter zake van dat abonnement c.q. lidmaatschap maakt Lis aanspraak op betaling van € 259,90, thans vermeerderd met € 69,34 aan rente en € 125,-- aan buitengerechtelijke incassokosten. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag als in de eerste volzin weergegeven.

2. [gedaagde] heeft de vordering van Lis gemotiveerd weersproken. In dat kader bestrijdt hij ooit een “try-outmembership” te zijn aangegaan. [gedaagde] stelt nimmer van Lis te hebben gehoord, totdat hij op 6 mei 2004 door de gemachtigde van Lis tot betaling gesommeerd is.

3. Uit de overgelegde producties en uit het ter zitting verhandelde komt naar voren dat iemand met de naam, het adres, de geboortedatum, en de twee destijds door [gedaagde] gebruikte e-mailadressen zich bij Lis heeft aangemeld voor een “try-outmembership” als onder 1. bedoeld , welk “membership” bij gebreke van opzegging is over gegaan in een “Gold-membership”. De persoon in kwestie heeft per e-mail een wachtwoord verstrekt gekregen en per post een inlogcode. Op de computer zijn zowel wachtwoord als inlogcode ingevuld, waardoor bij Lis het IP-adres van de daarbij gebruikte computer bekend is geworden.

In dezen is sprake van een welbewust handelen, van een “ongelukje” als gevolg van het surfen op het web is geen sprake, het gaat hier heel duidelijk om een aanmeldingsprocedure met verschillende stadia en handelingen waarbij niet alleen gegevens door de aanmelder zijn ingevuld maar de aanmelder ook gegevens zijn verstrekt, welke gegevens vervolgens zijn gebruikt. Alles wijst erop dat [gedaagde] degeen geweest is die zich bij Lis heeft aangemeld. [gedaagde] ontkent die aanmelding weliswaar, maar voor de verschillende [gedaagde] persoonlijk betreffende gegevens in het dossier van Lis, alle correct, heeft [gedaagde] geen plausibele verklaring. [gedaagde] ontkent ook dat hij ooit voor de sommatie van 6 mei 2004 van Lis gehoord heeft, maar hoe valt dan te verklaren dat de inlogcode die naar het huisadres van [gedaagde] gestuurd is en het wacht-woord dat naar [gedaagde]s e-mailadres gestuurd is, zijn gebruikt? Weliswaar komt op de stukken waarbij wachtwoord en inlogcode bekend gemaakt zijn de naam van Lis niet met zoveel woorden voor, maar wel de aanduiding “erowatch”, een van de namen waaronder Lis opereert.

[gedaagde] betoogt nog dat zijn computer een andere IP-adres heeft dan Lis in de stukken opgeeft, maar dat enkele feit zegt de kantonrechter niets nu het “try-outmembership” heel goed geactiveerd kan zijn op een andere computer dan de computer waarover [gedaagde] thans beschikt en/of destijds beschikte.

Naar het oordeel van de kantonrechter dient de vordering van Lis als onvoldoende gemotiveerd bestreden te worden toegewezen. In dit verband is van belang dat uit niets blijkt dat de vordering van Lis betrekking heeft op de periode nadat [gedaagde] Lis te kennen gegeven heeft het lidmaatschap niet op prijs te stellen.

4. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij veroor-deeld worden in de kosten van deze procedure.

BESLISSING.

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Lis te betalen de somma van € 454,24 vermeerderd met de contractuele rente over een bedrag van € 259,90 vanaf 5 april 2005 tot aan de algehele voldoening,

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van Lis begroot op € 424,93, waaronder € 200,-- aan salaris gemachtigde en verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 6 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.