Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT8376

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
29-06-2005
Datum publicatie
29-06-2005
Zaaknummer
262872
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aangezien Transavia als werkgever zich het recht had voorbehouden om te kunnen besluiten een aanvraag niet (meer) te honoreren is er door de melding van de werknemer dat hij van een beëindigingsregeling gebruikt wenste te maken geen overeenkomst tot stand gekomen. Door tezelfdertijd de regeling wel toe te passen ten aanzien van twee captains heeft Transavia niet willekeurig gehandeld, nu Transavia zich na het aantrekken van de markt geconfronteerd zag met een (klein) overschot aan captains, maar niet met een overschot aan first officers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

sector kanton, locatie Haarlem

zaak-/rolnummer: 262872 \ CV EXPL 05-1245

vonnisdatum: 29 juni 2005

De kantonrechter heeft in de zaak van :

[eiser],

te [woonplaats],

eisende partij,

gemachtigde: Y.A. Brunnekreeft,

-- tegen --

de commanditaire vennootschap TRANSAVIA AIRLINES C.V.,

te Luchthaven Schiphol,

gedaagde partij,

gemachtigde: C.H. Boeder,

het navolgende vonnis gewezen.

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding (met producties), het antwoord (met producties), het tussenvonnis van 30 maart 2005 waarbij een comparitie van partijen is gelast alsmede de aantekeningen die de griffier gemaakt heeft bij gelegenheid van de in deze zaak op 16 juni 2005 gehouden comparitie, aan welke aantekeningen gehecht zijn de pleitaantekeningen van mr. Brunnekreeft.

De inhoud van de gedingstukken geldt als hier ingelast.

Bij het afsluiten van de comparitie van partijen is vonnis bepaald op heden.

Partijen worden hierna [eiser] en Transavia genoemd.

RECHTSOVERWEGINGEN.

1. Als erkend, danwel niet (voldoende) gemotiveerd bestreden, staat het volgende vast:

- [eiser], geboren op [1955], is op 1 januari 2000 bij Transavia in dienst getreden; laatstelijk vervulde hij daar de functie van “first officer Boeing 737” tegen een salaris van

€ 5.552,18 bruto per maand (excl. emolumenten),

- op 12 januari 2004 ontving [eiser] van Transavia een brief ondermeer bevattende de volgende passages:

Als gevolg van de economische recessie is de verwachting dat … de vraag naar vliegreizen sterk zal teruglopen …Het aantal vluchten dat vliegdienst nodig heeft voor een optimale inzet van de bemanning zal naar alle waarschijnlijkheid niet gerealiseerd kunnen worden. … er is ruimte voor vervroegde uitdiensttreding.

Gelet op de situatie zoals in de aanvang van deze brief gesteld, is Transavia …bereid om gedurende een bepaalde periode werknemers vanaf 48 jarige leeftijd tot aan de 56 jarige leeftijd, de gelegenheid te bieden het dienstverband te beëindigen onder toekenning van een afkoopsom. …

Deze regeling geldt voor de periode vanaf 1 februari 2004 tot 1 april 2005.

Transavia kan te allen tijde besluiten aanvragen niet meer te honoreren.

- in reactie op voormeld voorstel van Transavia geeft [eiser] bij brief van 8 oktober 2004 aan Transavia te kennen in te willen gaan op het aanbod van Transavia,

- bij brief van 20 oktober 2004 heeft Transavia [eiser] laten weten dat het op dat moment niet meer mogelijk was om van de regeling gebruik te maken,

- het dienstverband van partijen is per 1 december 2004 beëindigd.

2. Tegen de achtergrond van voormelde feiten vordert [eiser], naast nevenvorderingen, betaling van een bedrag groot € 38.493,11 bruto ter zake van een beëindigingsvergoeding en € 270,-- ter zake van buitengerechtelijke incassokosten. Ter adstructie van de vordering voert [eiser] aan dat Transavia in de brief van 12 januari 2004 een aanbod gedaan heeft. Op het moment dat [eiser] aangaf accoord te gaan met het aanbod was de regeling niet ingetrokken. Een en ander betekent dat het aanbod van Transavia op 8 oktober 2004 nog altijd gold en dat [eiser] dus in de gelegenheid was om dat aanbod te aanvaarden. Door het aanvaarden van het aanbod is er tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen strekkende tot beëindiging van het dienstverband van partijen onder gelijktijdige toekenning van een beëindigingsvergoeding. [eiser] maakt aanspraak op uitbetaling van een beëindigingsvergoeding ter hoogte van € 38.493,11 bruto, thans vermeerderd met incassokosten.

3. Transavia heeft de vordering van [eiser] gemotiveerd weersproken.

beoordeling van de vordering

4. In zijn vordering miskent [eiser] het karakter van het door Transavia in de brief van 12 januari 2004 gedane aanbod. Het gaat hier niet om een gedaan aanbod dat geldt zolang het niet is ingetrokken. Transavia heeft zich immers het recht voorbehouden om te allen tijde te kunnen besluiten een aanvraag niet (meer) te honoreren. De enkele aanvraag doet dus geen overeenkomst tot stand komen.

Uiteraard is het niet toelaatbaar dat Transavia zich bij de beoordeling van de aanvragen bedient van willekeur en de ene aanvraag wel honoreert en een ander, gelijktijdig gedaan verzoek, niet. Een dergelijke situatie doet zich in dezen echter niet voor. [eiser] is de enige “first officer” bij Transavia in dienst die een dergelijk verzoek gedaan heeft. Wel heeft Transavia twee door “captains” gedane verzoeken gehonoreerd (na, of tezelfdertijd van het afwijzen van de aanvraag van [eiser]). De functie van captain is echter een andere dan de functie van “first officer”, het gaat hier om piloot en co-poloot, om verschillende verantwoordelijkheden en een verschillende salariëring. Dat [eiser] ooit als “captain Boeing 737” voor Transavia gevlogen heeft doet aan het voorgaande niet af. Ten tijde van de aanvraag was de functie van [eiser] niet die van “captain”. Ook niet relevant is het gegeven dat de brief van 12 januari 2004 gericht is aan alle vliegers en in de brief geen onderscheid gemaakt wordt tussen “captains”en “first officers”. Er was ten tijde van het uitgaan van de brief een overschot aan vliegers, aan het einde van 2004 is de markt onverwacht aangetrokken en bleek er nog wel een (klein) overschot aan “captains” maar niet langer aan “first officers”. In december 2004 is de optie vervroegd uittreden voor “first officers” dan ook voor deze categorie werknemers van Transavia ingetrokken.

5. Gelet op het vorenstaande moet de conclusie zijn dat de vordering van [eiser] behoort te worden afgewezen.

BESLISSING.

De kantonrechter:

wijst de vordering van [eiser] af,

veroordeelt [eiser] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van Transavia begroot op € 820,--.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 juni 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.