Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT7929

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
22-06-2005
Datum publicatie
22-06-2005
Zaaknummer
266491 \ CV EXPL 05-2495
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Internetfraude. Waardevol horloge verkocht via internet en gestuurd via koerier naar Londen. Na afgifte aan de buren krijgt de verkoper betaling. De kantonrechter acht de algemene voorwaarden van de koerier van toepassing en het artikel waar de koerier zich op beroept niet onredelijk bezwarend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 146
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

sector kanton, locatie Haarlem

zaak-/rolnummer: 266491 \ CV EXPL 05-2495

vonnisdatum: 22 juni 2005

De kantonrechter heeft in de zaak van :

[eiser],

te [woonplaats],

eisende partij,

gemachtigde: mr. B.F. Eblé,

t e g e n :

de besloten vennootschap UNITED PARCEL SERVICE NEDERLAND B.V.,

te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. V. Holthuizen,

het navolgende vonnis gewezen.

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding, het antwoord, het tussenvonnis van 13 april 2005 waarbij een comparitie van partijen gelast is, de in het geding gebrachte producties alsmede de aantekeningen die de griffier gemaakt heeft bij gelegenheid van de in deze zaak op 6 juni 2005 gehouden comparitie. De inhoud van de gedingstukken geldt als hier ingelast. Bij het afsluiten van de comparitie van partijen is vonnis bepaald op heden. Partijen worden hierna [eiser] en UPS genoemd.

RECHTSOVERWEGINGEN.

1. Als erkend danwel niet voldoende gemotiveerd bestreden en/of op grond van de onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat het volgende tussen partijen vast:

- [eiser] heeft op/omstreeks 4 mei 2004 met UPS een overeenkomst gesloten op grond waarvan UPS voor [eiser] een horloge ter waarde van € 1.500,-- diende te vervoeren naar het adres van een zekere [XX], [adres], Londen, Engeland,

- UPS heeft genoemd horloge voor [eiser] vervoerd maar niet afgegeven aan de opgegeven persoon en op het aangegeven adres, afgifte van het horloge heeft plaats gevonden op 5 mei 2004 bij de buren van het opgegeven adres,

- op grond van de door UPS gehanteerde voorwaarden (artikel 10) was UPS tot afgifte aan buren gerechtigd,

- genoemde [XX] heeft zich via het internet bij [eiser] gemeld als koper van meergenoemd horloge, [eiser] heeft voor dat horloge echter nimmer betaling ontvangen, het horloge is ook niet retour gekomen, naar het zich laat aanzien is [eiser] slachtoffer geworden van internetfraude,

- UPS heeft [eiser] op 26 mei 2004 gemaild dat navraag door haar bij haar Britse collega’s het volgende leerde: Unfortunately we have had many fradulent cases with this costumer where they have been ordering goods and not paying the shipper. UPS are not willing to issue claims for shipments going to this adress.

2. Tegen de achtergrond van voormelde feiten vordert [eiser], naast nevenvorderingen, betaling van een bedrag groot € 1.500,-- aan schadevergoeding en een bedrag van € 200,-- aan kosten juridische bijstand. Daartoe voert [eiser] aan dat UPS op grond van wanprestatie aansprakelijk is voor het teloor gaan van het UPS ter verzending toevertrouwde horloge. De bezorger van UPS had dienen na te gaan of er enige betrouwbaarheid bestond bij degene die klaarblijkelijk als vertegenwoordiger van (ontvanger voor) de geadresseerde zou moeten optreden. Volgens [eiser] heeft de bezorger van UPS zich van een en ander niet vergewist. Overigens bestrijdt [eiser] de toepasselijkheid van de door UPS gehanteerde voorwaarden, althans zijn die voorwaarden volgens [eiser] onredelijk bezwarend.

3. UPS heeft de vordering van [eiser] gemotiveerd weersproken.

4. De kantonrechter verwerpt de stelling van [eiser] dat de door UPS gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. UPS heeft onbestreden gesteld dat achterop de vrachtbrief staat vermeld dat die voorwaarden van toepassing zijn en dat [eiser] via de brochure van UPS en via haar internetsite kennis van de voorwaarden heeft kunnen nemen. Ook de stelling van [eiser] als zouden genoemde voorwaarden, en dan met name artikel 10, onredelijk bezwarend zijn passeert de kantonrechter. Het afgeven van een pakketje bij de buren van het opgegeven adres, in het geval op het opgegeven adres niemand aanwezig blijkt te zijn, is al jaar en dag gebruikelijke praktijk.

5. [eiser] heeft door een waardevol voorwerp via een gewone pakketdienst te laten bezorgen de nodige risico’s genomen. [eiser] had die risico’s kunnen vermijden door het pakketje door UPS onder rembours te laten bezorgen of door een ander bedrijf, in het transport van waardevolle voorwerpen gespecialiseerd, in de arm te nemen. Het moge zo zijn dat betaling via een escrow-account, zoals in dezen beoogd, gebruikelijk is bij transacties via het internet, maar dat neemt niet weg dat een op die wijze georganiseerd betaling risico’s niet uitsluit. Voor die risico’s blijft een verzender als [eiser] zelf aansprakelijk.

6. Voorzover van belang overweegt de kantonrechter nog dat het verlies van het horloge niet heeft plaats gevonden tijdens het uitvoeren door UPS van de met [eiser] gesloten overeenkomst. Het voorwerp is naar Londen vervoerd en, zoals de algemene voorwaarden toestaan, afgegeven bij de buren van het opgegeven adres. Uit niets blijkt dat die buren niet de bevoegdheid leken te hebben het pakketje voor de geadresseerde in ontvangst te nemen.

7. Gelet op het vorenstaande moet de conclusie zijn dat de vordering van [eiser] als ongegrond behoort te worden afgewezen. Wel overweegt de kantonrechter nog dat vorenstaande anders zou kunnen zijn als bij UPS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met [eiser] bekend was of bekend had moeten zijn dat het opgegeven adres en/of de geadresseerde (herhaaldelijk) betrokken was/waren bij (internet)fraude. Een en ander is echter niet (onderbouwd) gesteld noch gebleken.

8. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij veroor-deeld worden in de kosten van deze procedure.

BESLISSING.

De kantonrechter:

wijst de vordering van [eiser] af,

veroordeelt [eiser] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van UPS begroot op € 270,-- aan salaris gemachtigde.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 juni 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.