Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AO6583

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
02-12-2003
Datum publicatie
30-03-2004
Zaaknummer
89983
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht op grond van de overgelegde stukken voldoende aannemelijk geworden dat de geslachtnaam van verzoeker Fruytier is en dat in de geboorteakte van de grootvader van verzoeker voor het eerst een verkeerde spelling van de naam is gehanteerd, welke in latere aktes is overgenomen. Nu in de geboorteakte van verzoeker alleen de geslachtsnaam van de ouders van verzoeker is genoemd en niet die van verzoeker zal zijn verzoek op na te melden wijze worden toegewezen. Tevens zal de verbetering worden gelast van de huwelijksakte van verzoeker en van de geboorteaktes van de kinderen van verzoeker.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Op verzoek niet geanonimiseerd.

RECHTBANK HAARLEM

Zaaknummer : 89983/03

Datum beschikking: 2 december 2003

JGK/PD

BESCHIKKING ENKELVOUDIGE KAMER VOOR FAMILIEZAKEN

in de zaak van:

Marcellus Petrus Maria FRUIJTIER,

wonende te Heemstede,

hierna mede te noemen: verzoeker,

procureur mr. K. Beishuizen,

--tegen--

de ambtenaar van de burgerlijke stand,

zetelend te Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

hierna mede te noemen: de ambtenaar,

1.1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de recht-bank naar de volgende stukken:

- het op 5 februari 2003 ter griffie van deze rechtbank ont-vangen verzoekschrift met bijlagen;

- de op 11 juli 2003 ter griffie ontvangen fax van mr. Beishuizen;

- de op 9 september 2003 ontvangen fax van verzoeker met bijlagen;

- de op 13 oktober 2003 ontvangen brief van verzoeker met bijlagen.

2 Het verzoek en de grondslag daarvan

2.1 Verzoeker verzoekt de rechtbank de ambtenaar te gelasten dat het register van geboorten wordt gewijzigd en/of aangevuld met de verbetering van de familienaam van verzoeker in Fruytier. Tevens verzoekt verzoeker de rechtbank dezelfde verbetering te gelasten ten aanzien van de huwelijksakte van verzoeker en de geboorteakten van zijn afstammelingen, die buiten het rechtsgebied van deze rechtbank in de registers van de burgerlijke stand zijn opgenomen.

2.2 Verzoeker voert daartoe aan dat in het register van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een akte voorkomt, die een misslag bevat, doordat de achternaam foutief gespeld is als Fruijtier, terwijl de juiste spelling Fruytier is, zodat deze akte dient te worden verbeterd. Tevens is ook in de overige registers van de burgerlijke stand waarin verzoeker voorkomt zijn familienaam dientengevolge foutief gespeld.

3. Het verweer

Binnen de daarvoor gestelde termijn is geen verweerschrift ingediend.

4. Beoordeling

De rechtbank acht op grond van de overgelegde stukken voldoende aannemelijk geworden dat de geslachtnaam van verzoeker Fruytier is en dat in de geboorteakte van de grootvader van verzoeker voor het eerst een verkeerde spelling van de naam is gehanteerd, welke in latere aktes is overgenomen. Nu in de geboorteakte van verzoeker alleen de geslachtsnaam van de ouders van verzoeker is genoemd en niet die van verzoeker zal zijn verzoek op na te melden wijze worden toegewezen. Tevens zal de verbetering worden gelast van de huwelijksakte van verzoeker en van de geboorteaktes van de kinderen van verzoeker.

5. Beslissing

De rechtbank:

Gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan de akte van geboorte onder nr. 47, voorkomend in de registers van de burgerlijke stand over het jaar 1958, betreffende de geboorte van verzoeker, een latere vermelding toe te voegen in die zin dat de geborene de geslachtsnaam Fruytier heeft.

Gelast voorts de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Naarden aan de huwelijksakte onder nr. 88, voorkomend in de registers van de burgerlijke stand over het jaar 1985 een latere vermelding toe te voegen in die zin dat de geslachtsnaam van de op 31 mei 1985 in de gemeente Naarden gehuwde Marcellus Petrus Maria Fruijtier zal worden gewijzigd in "Fruytier".

Gelast voorts de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amstelveen aan de geboorteakte onder nr. 1 A0184, voorkomend in de registers van de burgerlijke stand over het jaar 1989, alsmede aan de geboorteakte onder nr. 100030, voorkomend in de registers van de burgerlijke stand over het jaar 1995 een latere vermelding toe te voegen in die zin dat de geslachtsnaam van de op 8 maart 1989 in de gemeente Amstelveen geboren Lauranne Ria Wilhelmina Fruijtier, respectievelijk van de op 6 januari 1995 in de gemeente Amstelveen geboren Mick Bernardus Leonard Fruijtier zal worden gewijzigd in "Fruytier".

Deze beschikking is gegeven door mr. J.G. Kok en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 2 december 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.