Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AH9741

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
05-06-2003
Datum publicatie
14-07-2003
Zaaknummer
03/204
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verzoeker schadevergoeding ex.-art. 89 Sv krijgt tweemaal de standaardvergoeding toegewezen,omdat verzoeker vanaf aanhouding heeft gevraagd om -zo nodig op eigen kosten - een zogenaamde bodyscan te laten verrichten om direct zijn onschuld te kunnen aantonen. Nu aan dit verzoek geen gehoor is gegeven, is verzoeker onnodig lang ten onrechte gedetineerd geweest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

SECTOR STRAFRECHT

ENKELVOUDIGE RAADKAMER

Registratienummer: 03/204

Parketnummer: 15/001683-02

Uitspraakdatum: 05 juni 2003

BESCHIKKING (art. 89 Sv.)

1. Ontstaan en loop van de procedure

Op 07 maart 2003 is ter griffie van de rechtbank Haarlem ingekomen een

door mr. Gaasbeek ingediend verzoekschrift, gedateerd 06 maart 2003, van

[naam verzoeker], verzoeker,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

domicilie kiezende [adres], ten kantore van mr. J.K. Gaasbeek, advocaat.

Het verzoekschrift strekt tot toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 3.750,-, terzake van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden ten gevolge van ten onrechte ondergane verzekering en voorlopige hechtenis wegens verdenking van overtreding van artikel 2 Opiumwet.

Op 22 mei 2003 is dit verzoekschrift in het openbaar in raadkamer behandeld.

Verzoeker is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. Gaasbeek, voornoemd.

Tevens was aanwezig de officier van justitie mr. Steinmetz.

Van het verhandelde in raadkamer is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De inhoud daarvan wordt als hier ingelast beschouwd.

2. Beoordeling

De strafzaak tegen verzoeker is geëindigd door een brief van de officier van justitie van 13 december 2002 aan verzoeker waarin deze meedeelt dat de strafzaak is geseponeerd.

Het verzoekschrift is tijdig ingediend.

Verzoeker is op 27 november 2002 in verzekering gesteld en in de loop van 30 november 2002 in vrijheid gesteld.

Op de voet van het bepaalde in artikel 89 en 90 van het Wetboek van Strafvordering kan verzoeker - nu de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel - aanspraak maken op vergoeding van de door hem wegens ten onrechte ondergane vrijheidsbeneming geleden schade, zo daartoe, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn.

De raadsman van verzoeker heeft gesteld dat verzoeker een hogere vergoeding zou dienen te krijgen dan gebruikelijk, onder meer omdat verzoeker vanaf de aanhouding heeft gevraagd om - zo nodig op eigen kosten - een zogenaamde bodyscan te laten verrichten, een eenvoudig onderzoek aan de hand waarvan direct zijn onschuld zou kunnen zijn aangetoond. Nu aan dat verzoek geen gehoor is gegeven, is verzoeker onnodig lang ten onrechte gedetineerd geweest.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing tot de gebruikelijke vergoeding.

De rechtbank acht in dit geval, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker een vergoeding toe te kennen. In het hierboven aangehaalde door de raadsman aangevoerde argument ziet de rechtbank aanleiding om in het voordeel van verzoeker af te wijken van de standaardvergoeding, in de zin dat aan verzoeker een tweevoud van de standaardvergoeding zal worden toegewezen.

3. Beslissing

De rechtbank:

Kent aan verzoeker ten laste van de Staat een vergoeding toe van € 495,00 (zegge: vierhonderd en vijfennegentig euro), welk bedrag als volgt is samengesteld:

€ 165,00 per dag wegens door hem ten onrechte ondergane verzekering in het detentiecentrum te Bloemendaal.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Beveelt de uitbetaling door de griffier van deze rechtbank van de bij deze beschikking aan verzoeker toegekende vergoeding op de derdengeldrekening van verzoekers advocaat, girorekeningnummer [nummer] ten name van Advocatenkantoor Gaasbeek & Gaasbeek, onder vermelding van "schadevergoeding [naam verzoeker]/OM - dossiernummer 15/001683-02."

4. Samenstelling raadkamer en uitspraakdatum

Deze beschikking is gegeven door

mr. Wolfs, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. Melchers, griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 05 juni 2003.