Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2003:AF6025

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
17-03-2003
Datum publicatie
19-03-2003
Zaaknummer
196437
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer 196437

Uitspraak 17 maart 2003

Rechtbank Haarlem

Sector kanton, locatie Haarlem

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER TE HAARLEM

IN KORT GEDING

in de zaak van

[EISER]

te [WOONPLAATS]

eiser

nader te noemen: [EISER]

gemachtigde: mr. B.D. Roelink

tegen

de naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaartmaatschappij B.V.

te Haarlem

gedaagde

nader te noemen: KLM

gemachtigde: mr. M. Ris

De loop van het geding

KLM heeft op 7 februari 2003 een verzoekschrift ingediend strekkende tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst die bestaat tussen partijen. KLM heeft zich bereid verklaard vrijwillig te verschijnen in de door [EISER] aangekondigde procedure in kort geding.

[EISER] heeft KLM vervolgens nog doen dagvaarden op 4 maart 2003 in kort geding. [EISER] heeft bij brief van 4 maart 2003 producties in het geding gebracht.

De beide zaken zijn behandeld op 10 maart 2003.

De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen is verklaard.

De vaststaande feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist het volgende vast.

[EISER] is op 1 april 1973 in dienst getreden van KLM. Hij bekleedt thans de functie van assistent controller. Zijn bruto maandsalaris bedraagt € 3.791,93, inclusief vakantiebijslag.

[EISER] is geboren op 22 mei 1955.

KLM heeft [EISER] op 31 januari 2003 op non-actief gesteld en de toegang tot de gebouwen en de terreinen van KLM ontzegd op grond van haar standpunt dat er gegronde vermoedens waren gerezen dat [EISER] zich heeft schuldig gemaakt aan onregelmatigheden van ernstige aard. KLM verwijt [EISER] met name dat hij de internetfaciliteiten van KLM voor niet zakelijke doeleinden heeft gebruikt.

[EISER] heeft met behulp van de hem door KLM voor zijn werk ter beschikking gestelde laptop, die op verzoek van KLM uit veiligheidsoverwegingen 's avonds mee naar huis wordt genomen, langere tijd muziek en films gedownload. Tussen de gedownloade films bevonden zich af en toe films met een pornografisch karakter.

De vordering

[EISER] vordert KLM te veroordelen om [EISER] binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis toe te laten tot de overeengekomen werkzaamheden, op straffe van een verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- per dag, met veroordeling van KLM in de kosten van de procedure.

[EISER] baseert deze vordering op de volgende gronden.

[EISER] heeft een onberispelijke staat van dienst. De getroffen maatregel is buiten proportioneel, mede gezien de privé-omstandigheden van [EISER]. KLM had [EISER] kunnen waarschuwen. Internetgebruik door medewerkers van KLM is algemeen. KLM heeft zelfs enige tijd een intranetsite geëxploiteerd die links bevatte naar sites die niets met het werk van KLM te maken hebben. KLM laat onduidelijkheid bestaan over de grens van toelaatbaar en ontoelaatbaar internetgebruik.

Het beluisteren van muziek met gebruikmaking van de laptop is op rustige momenten toegestaan. [EISER] heeft de films thuis bekeken. Niemand is ooit geconfronteerd met niet toelaatbare beelden op het beeldscherm van [EISER].

KLM verwijt [EISER] ten onrechte dat hij frequent en langdurig pornosites heeft bezocht. [EISER] heeft dat steeds ontkend.

Het verweer

KLM concludeert tot afwijzing van deze vordering en voert daartoe het volgende aan.

KLM heeft duidelijke en voor al haar medewerkers kenbare regels op het punt van internetgebruik.

[EISER] heeft blijkens de lijst met cookies en MP3 files veelvuldig niet-zakelijk gebruik gemaakt van internet.

Intensief surfen op internet en het bezoeken van audio-videowebsites kan het netwerk verstoppen. KLM wil voorkomen dat haar klanten daardoor hinder ondervinden.

Incidenteel privé internetgebruik is toegestaan. Het mag beslist niet om porno gaan. [EISER] heeft in elk geval drie pornofilms gedownload.

KLM heeft geen site geëxploiteerd met links naar sites die niets met KLM te maken hebben.

Gezien de hoeveelheid privé-sites die [EISER] heeft bezocht moet zijn werk er wel onder geleden hebben. Excessief gebruik van het internet en het plaatsen van externe softwaretools, zoals [EISER] heeft gedaan, is absoluut verboden.

Het door KLM gekozen middel, de wens te komen tot een einde van het dienstverband, is niet buitenproportioneel gezien de aard, omvang en duur van het misbruik, mede gezien het feit dat [EISER] werkzaam was bij Information Services.

Door toedoen van [EISER] weten derden, leveranciers van internetporno, dat vanuit KLMzijde daarvan gebruik wordt gemaakt. Dit is diffamerend. Er is sprake van een dringende reden, bovendien heeft KLM het vertrouwen in [EISER] verloren. Daarom was op nonactiefstelling gerechtvaardigd.

Beoordeling van het geschil

Op het ontbindingsverzoek is nog niet beslist. De kantonrechter zal dan ook geen rekening kunnen houden met de in de ontbindingsprocedure te nemen beslissing.

Tijdens de mondelinge behandeling is mede doordat cookies niet alleen door toedoen van [EISER] kunnen ontstaan, niet komen vast te staan dat [EISER] zich heeft schuldig gemaakt aan het veelvuldig bezoeken van pornosites. Op dit punt zal door KLM nog informatie worden verstrekt.

Gezien het door [EISER] op dit punt gevoerde verweer staat op dit moment evenmin vast dat [EISER] in werktijd wezenlijk tijd heeft besteed aan het downloaden van de films of MP3 files, terwijl niet is weersproken dat het luisteren naar muziek (via DVD's) als het werk dat toeliet was toegestaan.

Gezien de lengte van het dienstverband en de onberispelijke staat van dienst, staat dan ook voorshands niet vast dat hoewel [EISER] heeft toegegeven dat hij iets heeft gedaan wat niet mocht, van KLM niet gevergd kan worden dat zij [EISER] toelaat tot de overeengekomen werkzaamheden.

De vordering wordt als overigens niet weersproken toegewezen, met dien verstande dat het bedrag van de dwangsom wordt gesteld op Eur € 3.000 per dag en wordt gemaximeerd tot Eur€ 60.000,--.

KLM wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten verbonden aan het uitbrengen van het exploot blijven, gezien de door de gemachtigde van [EISER] gedane mededelingen, voor rekening van [EISER].

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt KLM om [EISER] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis toe te laten tot de overeengekomen werkzaamheden, op straffe van een dwangsombetaling aan [EISER] van een bedrag van € 3.000,-- per dag met een maximum van € 60.000 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de datum waarop werd gedagvaard tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt KLM in de proceskosten, welke tot aan deze uit-spraak aan de zijde van [EISER] begroot worden op € 447,-- waarin begrepen een bedrag van € 360,-- wegens salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het anders of meer gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen en ondertekend door mr. C.J. Harts, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.