Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2002:AE6886

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
21-08-2002
Datum publicatie
27-08-2002
Zaaknummer
175621
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer 175621

uitspraak 21 augustus 2002

Rechtbank Haarlem

Sector kanton, locatie Haarlem

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER TE HAARLEM

in de zaak van

de naamloze vennootschap Vodafone Libertel N.V.

te Maastricht

eiseres

nader te noemen: Vodafone

gemachtigde: mr. P.L.J.M. Guinee

tegen

[g[gedaagde]

te Beverwijk

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

De loop van het geding

Vodafone heeft [gedaagde] doen dagvaarden op 21 mei 2002.

Vervolgens heeft [gedaagde] geantwoord overeenkomstig de door de griffier gemaakte aantekeningen.

Op 24 juli 2002 heeft ingevolge een op 19 juni 2002 gewezen tussen vonnis een comparitie van partijen plaats gevonden. Met goedkeuring van partijen is ervan afgezien de griffier aantekeningen te laten maken van hetgeen daar is verklaard.

De vordering

Vodafone vordert samengevat [gedaagde] te veroordelen tot beta-ling van een bedrag van € EUR 886,43 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2002 over € EUR 694,75, een en ander tezamen een bedrag van €EUR 1.750,00 niet te bovengaande, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

Vodafone baseert deze vordering op de volgende gronden. Vodafone heeft met [gedaagde] een overeenkomst gesloten in het kader waarvan Vodafone mobiele telecommunicatiediensten heeft geleverd. De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde, in de overeenkomst aangegeven periode, waarna behoudens opzegging, met inachtneming van een termijn van drie maanden, de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt. [gedaagde] heeft ondanks sommatie daartoe de verschuldigde kosten niet betaald op grond waarvan Vodafone de dienstverlening heeft beëindigd. [gedaagde] is de afsluitkosten en de vaste kosten over de resterende looptijd van de overeengekomen minimumperiode verschuldigd. Totaal is [gedaagde] €EUR 743,62 inclusief EUR€ 48,87 rente verschuldigd.

Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, welke een beding kennen met betrekking tot de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten. Vodafone heeft diverse incassowerkzaamheden laten verrichten Vodafone heeft aanspraak gemaakt op betaling van de buitengerechtelijke kosten tot een bedrag van €EUR 136,--.

Het verweer

[gedaagde] concludeert tot afwijzing van deze vordering en voert daartoe het volgende aan. [gedaagde] heeft een contract gesloten voor de duur van een jaar. Hij heeft de overeenkomst opgezegd met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn.

Beoordeling van het geschil

Vodafone heeft niet onderbouwd dat partijen zijn overeengekomen dat het contract een duur van 24 maanden in plaats van 12 maanden kende. Met name heeft zij niet aangetoond dat het zogenaamde wijzigingsformulier al voordat dit door [gedaagde] werd getekend was voorzien van de tekst: "Zomer aktie + 24 mnd i.p.v. 12 mnd."

Vodafone heeft ook niet onderbouwd dat als al die tekst op het Wijzigingsformulier heeft gestaan toen het door [gedaagde] werd getekend, partijen over en weer aan die tekst de betekenis toekenden dat een overeenkomst werd aangegaan voor 24 maanden. Dit ligt ook niet voor de hand. Gezien de stukken is veeleer de bedoeling van het wijzigingsformulier dat de ondertekenaar zich akkoord verklaart met toepassing van de algemene voorwaarden van Libertel. [gedaagde] heeft ook onweersproken verklaard dat alle klanten twee contracten moesten tekenen.

Uit niets blijkt dat [gedaagde] andere bedragen dan bedragen die te maken hebben met de betwiste duur van het contract onbetaald heeft gelaten. De vordering van Vodafone wordt dan ook als ongegrond afgewezen.

Vodafone wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroor-deeld in de kosten van deze procedure.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Vodafone in de proceskosten, welke tot aan deze uit-spraak aan de zijde van [gedaagde] begroot worden op € EUR 50,-- aan reis- en verletkosten.

Dit vonnis is gewezen en ondertekend door mr. C.J. Harts, kanton-rechter, en uitgesproken ter openbare terechtzit-ting van bovenge-noemde datum in tegenwoordigheid van de griffier.