Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2001:AD7300

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
11-12-2001
Datum publicatie
18-12-2001
Zaaknummer
74332/2001
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM

Zaaknummer : 74332/2001

Datum beschikking : 11 december 2001

IM/ws

Meerderjarigverklaring

BESCHIKKING ENKELVOUDIGE KAMER VOOR FAMILIEZAKEN

gegeven op het verzoek van:

Raad voor de Kinderbescherming

Vestiging Haarlem,

Jansweg 15 te Haarlem,

strekkende tot meerderjarigverklaring

van de minderjarige:

[naam moeder],

wonende te [woonplaats moeder],

hierna mede te noemen: de moeder.

1 Verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure verwijst de rechtbank naar de volgende

stukken:

- het op 3 mei 2001 ter griffie van deze rechtbank ontvangen

ver-zoekschrift van de Raad voor de Kinderbescherming, met bijlagen;

- het proces-verbaal van de behandeling ter zitting van voormelde kamer

van deze rechtbank van 31 mei 2001;

- de dagbepalingsbeschikkingen van deze rechtbank van 28 juni en 30

augustus 2001;

- de op 4 september 2001 ontvangen brief van de Raad voor de

Kinderbescherming van 30 augustus 2001;

- het op 4 december 2001 ontvangen advies van het Internationaal Juridisch

Instituut te 's-Gravenhage.

2 De vaststaande feiten

Uit de stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het volgende

gebleken:

2.1 De moeder is geboren [in] 1984-- te Wake County, Verenigde Staten.

2.2 Sedert februari 2000 verblijft de moeder in Nederland. Voor haar

vertrek naar Nederland heeft zij laatstelijk gewoond in de staat North

Carolina, Verenigde Staten.

2.3 Zij is op 24 november 2000 bevallen van [naam kind], hierna mede te

noemen het kind. Het kind is niet erkend door zijn biologische vader.

2.4 In het gezag van het kind is thans nog niet voorzien.

3 Het verzoek en de grondslag daarvan

3.1 Het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming strekt tot

meerderjarigverklaring van de moeder.

3.2 De Raad voert daartoe aan dat in het gezag van het kind thans nog niet

is voorzien, en dat de moeder dermate zelfstandig is dat zij na een

meerderjarigverklaring zelf het gezag over haar kind kan uitoefenen.

4 Beoordeling van het verzoek

4.1 Nu de moeder de Amerikaanse nationaliteit bezit, dient eerst te worden

vastgesteld welk recht van toepassing is op het onderhavige verzoek. Naar

Nederlands privaatrecht geldt algemeen, dat deze vraag in beginsel wordt

bepaald door de nationale wet van betrokkene. Aangezien het Amerikaanse

recht niet eenvormig is, maar per deelstaat verschilt, de moeder in de

staat North Carolina is geboren en daar ook laatstelijk heeft verbleven

wordt het recht van de staat North Carolina van toepassing geacht op het

onderhavige verzoek.

4.2 Volgens de wetgeving van North Carolina is een persoon eerst bij het

bereiken van de achttienjarige leeftijd meerderjarig, maar kan op grond

van het bepaalde in Chapiter 7B Code Artikel 3500 General Statutes of

North Carolina door iedere persoon ouder dan zestien jaren een verzoek om

"a judicial decree for emancipation" worden ingediend bij de rechter. Deze

rechtsfiguur "emancipation" is inhoudelijk gelijk te stellen met de

Nederlandse meerderjarigverklaring, omdat op grond van het bepaalde in

Chapter 7B article 3507 een persoon aan wie een "decree" is afgegeven

dientengevolge eveneens onvoorwaardelijk handelingsbekwaam wordt en de

ouders van de betrokkene worden ontheven van hun wettelijke ouderlijke

verplichtingen. Derhalve zal worden bezien of de meerderjarigverklaring

naar het recht van de staat North Carolina kan worden uitgesproken.

4.3 Uit het rapport van de Raad blijkt het volgende: de moeder en

stiefvader van [naam moeder] geven aan dat [naam moeder] voldoende

zelfstandig is om zelf voor haar kind te zorgen en stemmen in met het

verzoek. Zij steunen [naam moeder] waar dit nog nodig is. Ook andere

informanten bevestigen dat [naam moeder] de verantwoordelijkheid om zelf

haar kind te verzorgen aankan. [naam moeder] is zich ten volle bewust van

de consequenties die een meerderjarigverklaring met zich meebrengt. De

conclusie van de Raad is derhalve dat [naam moeder] een zelfstandige

indruk maakt en zich verantwoordelijk voelt voor de opvoeding van haar zoo

n en zij deze ook goed aankan. Het advies is derhalve [naam moeder]

meerderjarig te verklaren. [naam moeder] zelf heeft het verzoek niet

weersproken en stemt hiermee in.

4.4 De rechtbank is van oordeel dat is voldaan aan het formele vereiste

dat [naam moeder] ouder is dan zestien jaar. Gezien het vorenoverwogene

wordt tevens voldaan aan hetgeen ingevolge de wetgeving van de staat North

Carolina in overweging dient te worden genomen bij de beoordeling van zo'n

verzoek op grond van het bepaalde in chapter 7B article 3504. Nu een

meerderjarigverklaring voorts in het belang is van de moeder en haar zoon,

is de rechtbank van oordeel dat de meerderjarigverklaring kan worden

uitgesproken.

Het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming zal daarom als volgt

worden toegewezen. De moeder zal na toewijzing van het verzoek van

rechtswege het gezag over haar kind verkrijgen.

5 Beslissing

De kinderrechter:

Verklaart [naam moeder], geboren [in] 1984 te Wake County, Verenigde

Staten, wonende [woonplaats moeder], meerderjarig.

Aldus gegeven door mr. E.A. Mink, kinderrechter, en in het open-baar

uitgesproken ter terechtzitting van 11 december 2001, in tegenwoor-digheid

van de griffier.