Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBHAA:2000:AF0381

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
06-06-2000
Datum publicatie
07-08-2006
Zaaknummer
00.237 + 00.238/R.64639 + 64640
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing omdat namens schuldeisers een regeling is aangeboden waardoor verzoekers kunnen voortgaan met betaling van hun schulden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nummer verklaring: HLMO210000112 + HLM0210000120

Arrondissementsrechtbank te Haarlem

Enkelvoudige kamer

X. en Y., beiden wonende te P.

Verzoekers, hebben op 17 april 2000 een verzoekschrift met bijlagen ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.

Ter terechtzitting van 9 mei 2000, 23 mei 2000 en 6 juni 2000 zijn verzoekers gehoord. De processen-verbaal van deze verhoren dienen als hier ingevoegd te worden beschouwd.

Op grond van artikel 288, lid 1 onder a van de Faillissementswet moet een schuldsaneringsverzoek worden afgewezen indien de schuldenaar geacht kan worden te kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden.

In het onderhavige geval blijft uit de verklaring van de gemeente dat er sprake is van een totale schuldenpositie van f. 59.092,04.

Bovengenoemd bedrag bestaat uit de volgende vorderingen:

• Solveon Incasso ad f. 3.059,60;

• Neckermann ad. f. 2.672,29;

• RVS Levensverzekering N.V. ad. f. 9.037,30;

• RVS Levensverzekering N.V. ad. f. 18.858,82;

• RVS Levensverzekering N.V. ad. f. 25.464.03.

Uit de stukken en verklaringen van verzoekers blijkt dat de heer X. een inkomen heeft van ongeveer f. 3.345,- netto per maand.

Voorts is ter zitting is naar voren gekomen, en dit blijkt ook uit de stukken, dat RVS aan verzoekers een betalingsvoorstel heeft gedaan inhoudende een aflossing van f. 700,- per maand gedurende minimaal vijftien jaar. Ter zitting hebben verzoekers verklaard in staat te zijn om dit bedrag maandelijks te voldoen.

Voorts hebben verzoekers verklaard dat RVS in dit kader bereid is de gehele schuldenlast over te nemen, dus ook de vordering van Solveon incasso en Neckermann. Tevens is RVS bereid om de maandelijkse aflossing te verlagen naar f 350,- per maand op het moment dat de heer X. met pensioen gaat. De verwachting is dat dit over zes jaar zal zijn.

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat verzoekers in staat moeten worden geacht te kunnen voortgaan met het betalen van hun schulden.

De verzoeken dienen derhalve te worden afgewezen.

Beslissing

De rechtbank:

• wijst de verzoeken af.

Gewezen door mr. M. Schut, lid van genoemde kamer , en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 juni 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.