Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2012:BW2299

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
11-04-2012
Datum publicatie
13-04-2012
Zaaknummer
524422 - CV EXPL 11-14073
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Essent reageert voorafgaand aan de procedure niet op bezwaar tegen hoogte van de bijkomende kosten. In de dagvaarding worden deze wel verlaagd. Reden om de buitengerechtelijke kosten af te wijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/159
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 524422 \ CV EXPL 11-14073

Vonnis d.d. 11 april 2012

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Essent Retail Energie B.V.,

statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres, hierna Essent te noemen,

gemachtigde Tijhuis & Partners GGN, gerechtsdeurwaarders te Meppel,

tegen

A,

postadres: [adres, postcode, plaatsnaam],

gedaagde, hierna A te noemen,

gemachtigde B, zijn vader.

PROCESGANG

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- dagvaarding (met een productie)

- conclusie van antwoord (met producties)

- conclusie van repliek (met producties)

- conclusie van dupliek.

Vervolgens is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1. De vaststaande feiten

1.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

1.2 Essent heeft tot en met 31 juli 2010 gas en elektriciteit geleverd aan het adres Turfsingel 1017 te Groningen. De algemene voorwaarden van Essent zijn van toepassing.

1.3 Op 6 november 2010 heeft Essent de factuur betreffende de eindafrekening van 31 juli 2010 naar het adres Turfsingel 1017 te Groningen verzonden. De factuur is geadresseerd aan A.

2. Het standpunt van Essent

2.1 Essent vordert in rechte een bedrag van € 496,18 aan hoofdsom, € 75,00 aan buitengerechtelijke kosten en € 14,08 aan rente. Naast voormelde vaststaande feiten legt zij het volgende aan haar vordering ten grondslag.

2.2 A is als contractant verantwoordelijk voor de gehele vordering. Op grond van artikel 20 van de algemene voorwaarden had A een adreswijziging moeten doorgegeven. De verlate verzending van de eindafrekening is mede veroorzaakt doordat A verzuimd heeft de meterstanden door te geven.

2.3 De aanmaankosten heeft Essent laten vallen bij dagvaarding. Dat had gevolgen voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn terecht in rekening gebracht.

3. Het standpunt van A

3.1 A heeft bij conclusie van antwoord erkend de hoofdsom verschuldigd te zijn. Bij conclusie van dupliek heeft hij echter aangevoerd nooit een overeenkomst met Essent te hebben gesloten, maar slechts contactpersoon te zijn geweest voor de in totaal vier bewoners van de woonboot. Hij is daarom slechts aansprakelijk voor 1/4 van het gevorderde bedrag.

3.2 Verder is A het niet eens met de in rekening gebrachte incassokosten. Hij heeft, hoewel daarom verzocht, geen specificatie van de vordering ontvangen. A ontving in mei 2011 ineens een brief van de deurwaarder waarin buitengerechtelijke kosten werden gevorderd van € 150,00. In deze procedure wordt echter maar € 75,00 gevorderd.

3.3 A heeft voorgesteld de hoofdsom te betalen, maar daar ging de deurwaarder niet mee akkoord. Daarom maakt hij eveneens bezwaar tegen de proceskosten.

4. Beoordeling

4.1 A heeft bij conclusie van antwoord erkend de hoofdsom verschuldigd te zijn. Dit betreft een gerechtelijke erkenning. Hierop kan alleen worden teruggekomen als aannemelijk is dat deze erkenning door dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. Hiervan is niet gebleken. Bovendien heeft A niet betwist dat Essent gas en elektriciteit heeft geleverd aan zijn voormalig woonadres aan de [adres] te [plaats] en dat hij contactpersoon was voor Essent. De manier waarop A de betaling onderling met zijn vroegere huisgenoten heeft geregeld, kan niet aan Essent worden tegengeworpen. De vordering zal daarom worden toegewezen. Nu A met de betaling in verzuim is geweest, zal de gevorderde rente eveneens worden toegewezen.

4.2 Verder heeft A bezwaar gemaakt tegen de buitengerechtelijke incassokosten. Uit de stukken volgt dat Essent aanvankelijk incassokosten over de hoofdsom en aanmaankosten heeft berekend en in rekening heeft gebracht. In deze procedure vordert Essent de aanmaankosten niet, waardoor de incassokosten lager uitvallen. Onweersproken is dat A voorafgaand aan de procedure bezwaar heeft gemaakt tegen (de hoogte van) de bijkomende kosten.

Pas in de dagvaarding is Essent overgegaan tot een aanpassing van die kosten, in totaal vallen deze met het vervallen van de aanmaankosten € 100,- lager uit. Gelet hierop en het gegeven dat A bij zijn bezwaar tegen de kosten, voorafgaand aan de procedure heeft aangeboden de hoofdsom te betalen en Essent daar verder niet op heeft gereageerd, ziet de kantonrechter aanleiding om de vordering ter zake van de buitengerechtelijke kosten af te wijzen.

4.3 A is, ondanks zijn aanbod niet overgegaan tot betaling van de hoofdsom. In zoverre is hij derhalve terecht door Essent in rechte betrokken. A zal daarom als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt A om tegen kwijting aan Essent te betalen € 510,26 vermeerderd met de wettelijke rente over € 496,18 vanaf 7 november 2011 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt A tevens in de kosten van het geding, aan de zijde van Essent tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 426,00 aan vastrecht, € 83,31 aan explootkosten en € 200,00 voor salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. de Jong, kantonrechter, en op 11 april 2012 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: mdh