Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2012:3637

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
14-02-2012
Datum publicatie
03-07-2013
Zaaknummer
130736
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Art. 1:253r BW.

De kinderen zijn enkele jaren geleden vanuit Burundi naar de vader in Nederland gekomen. De moeders verblijven in Burundi en zij zijn niet in staat hun gezag over de kinderen uit te oefenen. De vader heeft de kinderen niet erkend. Nu niet is voorzien in de voogdij wordt Stichting Nidos belast met de tijdelijke voogdij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknrs.: 130736 / FA RK 11-2618

130738 / FA RK 11-2619

beschikking d.d. 14 februari 2012

in de zaken van:

De Raad voor de Kinderbescherming,

regio Groningen en Drenthe, locatie Groningen,

gevestigd te 9726 AD Groningen, Cascadeplein 6,

verzoeker,

hierna te noemen de Raad,

en

[naam 1]

wonende te [adres]

verweerder,

hierna te noemen de vader,

in persoon verschenen.

PROCESVERLOOP

De Raad heeft op 5 december 2011 verzoekschriften met bijlagen ingediend, waarin wordt verzocht om bij beschikking - uitvoerbaar bij voorraad - de stichting Nidos Jeugdbescherming voor vluchtelingen (Nidos) te belasten met de tijdelijke voogdij over de minderjarigen:

 • -

  [naam 2] , geboren op [datum] te Burundi, Bwiza Bujumbura, en

 • -

  [naam 3] , geboren op[datum] te Burundi, Bwiza Bujumbura.

Op 21 december 2012 heeft de kinderrechter de minderjarige [naam 2] en [naam 3]gehoord.

De rechtbank heeft op 12 januari 2012 de zaken gevoegd behandeld ter zitting met gesloten deuren. Hierbij zijn verschenen en gehoord:

 • -

  de heer R.C.M. Wouters namens de Raad

 • -

  de vader

 • -

  mevrouw J. Goudriaan namens Nidos.

De heer M. Nyembo is opgetreden als tolk Swahili.

Ter zitting heeft de Raad zijn verzoek aangevuld en subsidiair verzocht om de kinderen onder toezicht te stellen van Nidos, indien de vader met het ouderlijk gezag over de kinderen wordt belast.

RECHTSOVERWEGINGEN

Vaststaande feiten

 • -

  [moeder 1] is de moeder van [naam 2] Zij woont in Burundi.

 • -

  [moeder 2] is de moeder van [naam 3] Zij woont in Burundi.

 • -

  [naam 2] en [naam 3]werden opgevoed door oma vaderszijde voordat zij naar Nederland kwamen.

 • -

  De vader verblijft sinds 2006 in Nederland.

 • -

  [naam 2] verblijft sinds september 2009 bij de vader in Nederland. Onduidelijk is sinds wanneer [naam 3]bij de vader in Nederland verblijft.

Standpunt van de Raad

De Raad heeft onderzoek gedaan naar de gezagsinvulling ten aanzien van de minderjarige [naam 2] en [naam 3] Niet bekend is of de vader het ouderlijk gezag heeft over de kinderen, terwijl hun moeders in Burundi verblijven. Uit het onderzoek is de Raad echter gebleken dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. De vader heeft aangegeven moeite te hebben met de opvoeding van met name [naam 2]. Hij ontvangt hulp van MEE. MEE en de scholen van de kinderen hebben hun zorg uitgesproken over de opvoedingssituatie van [naam 3]en [naam 2]. De vader kan onvoldoende tegemoet komen aan de basale behoeften van de kinderen, zoals voldoende voeding, toezicht, aandacht en stimulans, veiligheid en bij de leeftijd passende verantwoordelijkheid.

Voordat de kinderen naar Nederland kwamen woonden zij bij hun oma in Burundi.

[naam 2] mist haar moeder. Zij mist bovendien een vrouw in haar leven, die er voor haar is en

waarmee ze kan praten over de dingen die haar bezighouden.

Standpunt van de vader

In Burundi had de vader de voogdij over de kinderen. Hij zorgde voor de kinderen en hun moeders. Het raadsrapport bevat onjuiste informatie. De informatie van de scholen klopt niet. De vader heeft van de Raad onvoldoende gelegenheid gekregen om op het rapport te reageren. Er is al toezicht vanuit MEE in het gezin van de vader. Daar heeft de vader geen bezwaar tegen. Wel verzet de vader zich er tegen dat Nidos met de tijdelijke voogdij wordt belast.

Beoordeling

De rechtbank acht zich bevoegd om te oordelen over de gezagsvoorziening over beide minderjarige kinderen, nu de kinderen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

Allereerst dient te worden beoordeeld of de vader het gezag heeft over de minderjarige [naam 2] en [naam 3]. Daartoe overweegt de rechtbank dat het van rechtswege ontstaan van ouderlijke verantwoordelijkheid wordt bepaald door het recht van de gewone verblijfplaats van het kind, ten tijde van de geboorte. De kinderen zijn geboren in Burundi. Voor de vaststelling van het van rechtswege ontstaan van de ouderlijke verantwoordelijkheid is derhalve Burundisch recht bepalend.

Gebleken is dat de ouders van [naam 2] en de ouders van [naam 3]niet getrouwd waren ten tijde van de geboorte van de kinderen. Kinderen die buiten het huwelijk worden geboren kunnen volgens Burundisch recht door de vader worden erkend of het vaderschap kan ten aanzien van deze kinderen worden vastgesteld. In het onderhavige geval is niet gesteld of gebleken dat de vader de kinderen heeft erkend, dan wel dat het vaderschap is vastgesteld. Hieruit volgt dat de moeder van [naam 2] het gezag over [naam 2] heeft en de moeder van [naam 3]het gezag heeft over [naam 3]

Nu de beide moeders van [naam 2] en [naam 3]zich in Burundi bevinden, wordt in Nederland geen invulling gegeven aan het gezag over de kinderen. Om die reden dient een gezagsvoorziening te worden getroffen. De Raad heeft geadviseerd om Nidos met de tijdelijke voogdij te belasten. Nidos heeft zich schriftelijk bereid verklaard om de voogdij over beide kinderen op zich te nemen.

De rechtbank past bij de invulling van het gezag Nederlands recht toe, zijnde het recht van de gewone verblijfplaats van de kinderen.

De vader heeft kenbaar gemaakt dat hij zich verzet tegen het belasten van Nidos met de tijdelijke voogdij over de kinderen. Nu de kinderen niet staande huwelijk zijn geboren, de vader de kinderen niet heeft erkend en voorts het vaderschap niet is vastgesteld kan de rechtbank de vader op dit moment niet belasten met het ouderlijk gezag over de kinderen.

Omdat de moeders op dit moment in de onmogelijkheid verkeren het ouderlijk gezag uit te oefenen en niet is voorzien in de voogdij, zal de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 1:253r Burgerlijk Wetboek Nidos belasten met de tijdelijke voogdij over de kinderen.

Gelet op de door de Raad geconstateerde zorgen over de ontwikkeling van de kinderen geeft de rechtbank Nidos in overweging te onderzoeken of nadere kinderbeschermende maatregelen noodzakelijk zijn.

BESLISSING

in de zaaknummers

 • -

  130736 / FA RK 11-2618

 • -

  130738 / FA RK 11-2619:

belast de stichting Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen te Utrecht met de tijdelijke voogdij over de minderjarigen:

 • -

  [naam 2] , geboren op [datum]te Burundi, Bwiza Bujumbura, en

 • -

  [naam 3] , geboren op [datum]te Burundi, Bwiza Bujumbura;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.A. Flinterman en uitgesproken door deze ter openbare terechtzitting van 14 februari 2012 in tegenwoordigheid van mr. A. van der Wal als griffier.

aw

De griffier deelt mede, dat partijen tegen deze beschikking in hoger beroep kunnen gaan bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Dit beroep dient door partijen te worden ingesteld binnen drie maanden na de datum van de uitspraak. Deze datum staat in de beschikking vermeld.

Voor de partij, die in deze procedure niet is verschenen, vangt de termijn van drie maanden aan na de betekening van deze beschikking aan hem/haar in persoon dan wel op het moment, waarop deze beschikking aan hem/haar op andere wijze is bekend geworden, of - voor zover het een beschikking betreft, waarbij de echtscheiding, de scheiding van tafel en bed of de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is uitgesproken - op het moment, waarop deze beschikking aan hem/haar op andere wijze is betekend en door plaatsing van een uittreksel daarvan in de Staatscourant openlijk bekend is gemaakt.

Het beroep moet namens een partij worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan u daarover nader informeren.