Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2012:2036

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
16-08-2012
Datum publicatie
08-07-2013
Zaaknummer
135604/JE RK 12-593
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling van een meisje van 15 dat hoogzwanger is van een vriend van 16 jaar die lijdt aan ADHD en een beneden gemiddelde intelligentie heeft. Het meisje heeft een belaste voorgeschiedenis en heeft in haar huidige situatie (zij verblijft in het multiproblem gezin van haar vriendje) veel begeleiding en ondersteuning nodig.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1 254
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknr.: 135604 / JE RK 12-593

beschikking kinderrechter d.d. 16 augustus 2012

inzake

[A. 1]

kind van:

[B.]

en

[C.]

Het gezag over voornoemde minderjarige berust bij de moeder.

PROCESGANG

Op 7 augustus 2012 heeft de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) te Groningen een verzoekschrift met bijlage(n) ingediend, gedateerd 7 augustus 2012, daartoe strekkende dat de ondertoezichtstelling van voornoemde minderjarige wordt uitgesproken, voor de duur van 1 jaar.

Op 15 augustus 2012 heeft de kinderrechter de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn daarbij: de moeder, vergezeld van de[-] stiefvader, mevrouw W. Klijzing, namens de Raad en mevrouw D. Damen namens bureau jeugdzorg Groningen (bjz).

De minderjarige[A. 2] is in het bijzijn van haar vriend [D.] apart door de kinderrechter gehoord.

OVERWEGINGEN

Standpunt van de Raad

Er zijn de volgende zorgen om[A. 2], net 15 jaar. Zij is hoogzwanger, rookt veel en er is sprake van langdurig schoolverzuim gedurende haar zwangerschap. Zij heeft na ruzie met haar moeder geen contact meer met haar moeder, stiefvader, halfbroertje en halfzusje. De financiën en meerdere zaken zijn niet geregeld.[A. 2] heeft geen ID-kaart. Zij voelt zich afgewezen door haar moeder. De relatie tussen[A. 2] en haar vader is gecompliceerd. Er is wel contact maar zij kan niet op zijn steun rekenen. Zij verblijft bij haar vriendje, de vader van haar kind.[A. 2] overziet niet alle consequenties van haar situatie. De Raad heeft zorg over haar ontwikkeling zeker nu zij daarbij ook nog binnenkort zo jong moeder wordt.[A. 2] is erg gericht op haar vriendje en zijn ouders.

[A. 1] is opgegroeid in een gezinssituatie met veel onrust en problemen van moeder en haar voormalige partners. Er is sprake geweest van huiselijk geweld. Moeder heeft te kampen gehad met ernstig depressieve gevoelens en alcoholgebruik. Kortom, er is sprake van en belaste voorgeschiedenis waarbij vermoedelijk onvoldoende tegemoet is gekomen aan de behoeften van[A. 2]. Nu is[A. 2] hoogzwanger en verblijft in het ouderlijk gezin van de vader van haar baby. De moeder van[A. 2] kan dit niet hanteren en is erg negatief over de huidige situatie. Zij maakt zich ernstige zorgen om[A. 2].[A. 2] zelf heeft het gevoel dat zij onvoldoende kan rekenen op de zorg en aandacht van haar moeder o.a. ten gevolge van gezondheidsproblemen van moeder.

De huidige situatie waarin[A. 2] verblijft is zeer onrustig en pedagogisch zeer zwak. [----De ouders van haar vriendje] hebben beide een verstandelijke beperking. Er zijn financiële problemen, alcoholgebruik, overlast en agressie. Kortom een multiproblem gezin. De vriend van[A. 2] is 16 jaar, heeft ADHD en een beneden gemiddelde intelligentie. Hij heeft moeite om de gevolgen en consequenties te overzien. Ook zijn aanstaande vaderschap is voor hem een situatie die hij moeilijk kan inschatten.[A. 2] wordt vanuit haar huidige verblijfssituatie niet gesteund om het contact met haar moeder te herstellen.

Er is geen sprake van probleeminzicht.

Standpunt van de moeder

De moeder van[A. 2] maakt zich veel zorgen om haar dochter. De moeder is bang dat[A. 2] sterk wordt beïnvloed door de familie van haar vriend.

De moeder is het eens met het verzoek van de Raad.

Standpunt van bjz

Er is, indien er een ondertoezichtstelling komt, per direct een gezinsvoogd beschikbaar.

Standpunt van[A. 2]

[A. 1] verwacht omstreeks 24 september a.s. de baby. Zij wordt begeleid door een verloskundige van het UMCG.[A. 2] begrijpt het verzoek van de Raad.

Beoordeling door de kinderrechter

Uit de overgelegde bescheiden en uit de verklaringen van de gehoorde personen is de kinderrechter van oordeel dat de voorwaarde, in artikel 254, lid 1, Boek 1, Burgerlijk Wetboek, voor ondertoezichtstelling gesteld, is vervuld.

Vast is komen te staan dat andere middelen in vrijwillig kader hebben gefaald om te voorkomen dat de minderjarige in haar zedelijke en geestelijke belangen wordt bedreigd.

De kinderrechter overweegt daartoe het volgende.

Er zijn veel zorgen over[A. 2]. Zij is 15 jaar en hoogzwanger van een verstandelijk beperkte vriend uit een multiproblem gezin, waar[A. 2] thans verblijft. Voorts heeft zij een belaste voorgeschiedenis. Al deze factoren maken haar zeer kwetsbaar en vormen een ernstige bedreiging in haar ontwikkeling.[A. 2]

heeft in haar huidige situatie veel begeleiding en ondersteuning nodig.

[A. 2] en haar moeder hebben al enige tijd geen contact meer met elkaar. Dit is eveneens zeer zorgelijk. Zeker nu[A. 2] een kind verwacht en zij de steun van haar moeder nodig zal hebben.

BESLISSING

stelt de minderjarige[--]met ingang van heden onder toezicht en draagt de ondertoezichtstelling op aan het bureau jeugdzorg Groningen (bjz) te Groningen, p/a Postbus 1203 voor een termijn van 1 jaar.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is gegeven te Groningen door mr. P.W.T. Buijtenhuijs, kinderrechter, in tegenwoordigheid van H.M. Kamphuis-van der Veer, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 augustus 2012.

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof te Leeuwarden.