Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BV0219

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
13-12-2011
Datum publicatie
05-01-2012
Zaaknummer
127943-FA RK 11-1589
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptiezaak. Omdat de biologische vader aanvankelijk niet reageerde is hij nogmaals opgeroepen, zowel bij gewone als bij aangetekende brief. Vervolgens heeft hij ingestemd met het adoptieverzoek.

Ook het ter zitting gedane verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam is toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknr.: 127943/FA RK 11-1589

13 december 2011

in de zaak van:

verzoeker,

advocaat mr. A.E. van Nimwegen,

en

b e l a n g h e b b e n d e A.

en

b e l a n g h e b b e n d e B.

PROCESVERLOOP

[Verzoeker] heeft op 14 juli 2011 een verzoekschrift ingediend ertoe strekkende om bij beschikking de adoptie uit te spreken van het minderjarige kind C.

Op 15 november 2011 heeft [verzoeker] een aanvullend verzoekschrift ingediend.

Daarbij heeft hij verzocht om de geslachtsnaam van voornoemde minderjarige te wijzigen in [verzoeker], zodat het kind voortaan [C.] [verzoeker] zal zijn geheten.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting met gesloten deuren van 17 november 2011. Daarbij zijn [verzoeker], bijgestaan door mr. Van Nimwegen, de belanghebbende A., alsmede de heer J. Scholte Aalbes namens de Raad voor de Kinderbescherming, regio Groningen en Drenthe, locatie Groningen, verschenen en gehoord.

Belanghebbende B. was niet verschenen. Omdat bleek dat hij niet per aangetekende brief was opgeroepen heeft de rechtbank de beslissing aangehouden en bepaald dat de behandeling zal worden voortgezet ter zitting met gesloten van vrijdag 9 december 2011 te 13.15 uur. Belanghebbende B. is daartoe niet alleen per gewone, maar ook per aangetekende brief en onder meezending van zowel het inleidende als het aanvullende verzoekschrift, opgeroepen.

Uit een telefonische mededeling aan de griffie van deze rechtbank is gebleken dat belanghebbende B. niet ter zitting wenst te verschijnen en instemt met het verzochte.

De behandeling is voortgezet ter zitting met gesloten deuren van 9 december 2011.

Daarbij zijn [verzoeker], bijgestaan door mr. Van Nimwegen, de belanghebbende A., alsmede de heer J. Scholte Aalbes namens de Raad voor de Kinderbescherming, regio Groningen en Drenthe, locatie Groningen, opnieuw verschenen en gehoord.

RECHTSOVERWEGINGEN

vaststaande feiten

De belanghebbenden zijn met elkaar gehuwd geweest.

Uit hun huwelijk is het thans nog minderjarige kind [C.] geboren.

Bij beschikking van deze rechtbank is tussen belanghebbenden de echtscheiding uitgesproken en hun huwelijk is geëindigd door inschrijving van die beschikking in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand.

A. oefent alleen het gezag uit over voornoemde minderjarige.

[verzoeker] is met belanghebbende B. getrouwd. Uit dat huwelijk is het thans nog minderjarige kind D. geboren.

[C.] is op het moment dat het verzoek is ingediend jonger dan 12 jaar en [verzoeker] is 18 jaar ouder dan [C.].

standpunt van [verzoeker] en ook van belanghebbende A.

Het verzoek tot adoptie is in het kennelijk belang van [C.], omdat deze door de adoptie in een familierechtelijke betrekking komt te staan tot [verzoeker].

De biologische vader van [C.], belanghebbende B., heeft op geen enkele wijze invulling gegeven aan zijn ouderschap en er is nooit geen contact tussen hen beiden geweest.

Redelijkerwijs is te voorzien dat [C.] in de toekomst niets van zijn biologische vader te verwachten heeft.

[C.] beschouwt [verzoeker] als zijn vader, hoewel hem op een voor zijn leeftijd adequate wijze duidelijk is gemaakt dat [verzoeker] niet zijn biologische vader is.

beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat de verzochte adoptie, op grond van de artikelen 227 en 228 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek kan worden toegewezen, nu voldoende aannemelijk is geworden dat dit in het kennelijke belang van [C.] is en voorts aan alle daartoe door de wet gestelde vereisten is voldaan.

Ter zitting hebben zowel [verzoeker] als belanghebbende A. ex artikel 1:5 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek verklaard dat [C.] de geslachtsnaam [verzoeker] dient te gaan dragen.

De rechtbank zal daarom het daartoe strekkende verzoek toewijzen zoals hierna in het dictum is weergegeven.

BESLISSING

spreekt de adoptie uit van het minderjarige kind [C.] door verzoeker, welke minderjarige door de adoptie en de naamskeuze de geslachtsnaam [verzoeker] zal dragen.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.W.Th. Buijtenhuijs en door deze uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 13 december 2011 in tegenwoordigheid van G.D. Kuilman, griffier.