Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU6754

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
20-10-2011
Datum publicatie
05-12-2011
Zaaknummer
510168 CV EXPL 11-8484
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Telefonische colportage; "promotiemateriaal"; uitvoering van de overeenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/40
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 510168 CV EXPL 11-8484

Vonnis d.d. 20 oktober 2011

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Puzzle & Co B.V., tevens h.o.d.n. Kijk- en Leesservice Holland,

gevestigd en kantoorhoudende te Emmen,

eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, hierna Puzzle & Co te noemen,

gemachtigde GGN incasso & gerechtsdeurwaarders te Meppel,

tegen

Q.,

wonende te [postcode] Kloosterburen,[adres],

gedaagde, eiser in voorwaardelijke reconventie, hierna Q. te noemen,

gemachtigde mr. S. de Swart, werkzaam bij Algemeen Financieel Incassobedrijf te Leeuwarden.

PROCESGANG

Puzzle & Co heeft op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd Q. te veroordelen tot betaling van € 2.632,23 vermeerderd met rente en kosten. Q. heeft geantwoord met conclusie tot afwijzing van het gevorderde. De kantonrechter heeft vervolgens een comparitie van partijen bepaald, die in aanwezigheid van partijen (Puzzle & Co vertegenwoordigd door [naam]) heeft plaatsgevonden op 20 september 2011. Q. werd bijgestaan door zijn gemachtigde. Van hetgeen partijen hebben verklaard, heeft de griffier aantekeningen gemaakt. Hierna is vonnis bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

in conventie en voorwaardelijke reconventie

de feiten

Tussen partijen staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende (gemotiveerd) weersproken het volgende vast.

1.1 Een medewerker van Puzzle & Co heeft op 13 januari 2011 de echtgenote van Q. telefonisch benaderd. Na het telefoongesprek heeft Puzzle & Co per e-mail een opdrachtbevestiging gestuurd naar de echtgenote van Q. Daarin staat onder meer het volgende:

“Conform ons telefonisch onderhoud, treft u hierbij de besproken plaatsingsopdracht aan.

Ter controle: Indien nodig completeren of doorhalen

Product: Kloosterburen beter!,

Basisprijs: € 795,00 excl. btw

Kleurgebruik: € 625,00 exc. btw

Toeslag alleenrecht: 35% over basis en kleurgebruik, zie boven

Formaat / Afmeting: A5 promotiekaart voorzien van kunststof display

Totaalprijs: € 1.917,00 excl. Btw

Frequentie: 4 keer

Facturering: Bij inproductiename

Opdrachtgever: Mevr. Q.

Verspreiding: In uw regio

Oplage: 1000 stuks per keer

Onderstaand betreft een indicatietekst, deze kunt u naar eigen inzicht nog aanpassen. Wij verzoeken u dit formulier te controleren, en wanneer alles conform uw eisen en wensen is, verzoeken wij u deze ten bewijze van akkoord en dus van totstandkoming van een overeenkomst aan ons te retourneren. Bovengenoemde totaalprijs geldt volgens afspraak per keer. Tevens geeft u aan bevoegd te zijn namens bovengenoemde organisatie.”

1.2 Op 13 januari 2011 heeft de echtgenote van Q. de e-mail beantwoord en geschreven:

“deze advertensie gebruiken.

orde nummer: A5-W3-A2.

voor akkord [echtgenote Q.]”

1.3 Op 14 januari 2011 heeft de echtgenote van Q. het volgende per e-mail aan Puzzle & Co medegedeeld:

“ik heb gister (13-01) telefonische contact gehad met een medewerker van jullie.

zij gaf aan dat wij hadden aangegeven 1 malig in een folder te willen staan en wilde hoerover de goede informatie over onze advertensie,

ik heb het hierover met mijn man gehad en hij (en ik ook niet) weet niets van een telefoontje over de eenmalige toezegging en jullie bedrijf.

Ik wil het via deze mail graag ongedaan maken en geen advertensie plaatsen in jullie folder.”

1.4 De door Puzzle & Co aan [naam bedrijf] (het bedrijf van Q.) gerichte factuur van 28 januari 2011 tot een bedrag van € 2.281,23 inclusief BTW is door Q. niet betaald.

het standpunt van Puzzle & Co

2.1 Puzzle & Co legt, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, het volgende aan haar vordering ten grondslag.

2.2 De echtgenote van Q. heeft namens [naam bedrijf] opdracht gegeven tot het verzorgen van drukwerk, meer specifiek promotiekaarten. De verspreiding van de kaarten geschiedt als volgt. De kaarten worden naar een viertal openbare locaties gestuurd waar veel mensen komen. Aan de locaties wordt het verzoek gedaan de promotiekaarten in een display te plaatsen. Bij de factuur ontvangt de klant de adressen waar de promotiekaarten worden verspreid. In dit geval zijn de 1000 kaarten naar café [naam café] te Kloosterburen verzonden.

2.3 Puzzle & Co heeft de opdracht uitgevoerd en Q. dient daarvoor de overeengekomen prijs van € 2.281,23 te betalen. Daarnaast maakt Puzzle & Co wegens het betalingsverzuim van Q. aanspraak op rente van € 51,00 en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van € 300,00.

het standpunt van Q.

3.1 Q. voert - zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang - het volgende als verweer aan.

3.2 Primair stelt Q. dat hij nimmer opdracht heeft gegeven voor het drukwerk. Op 13 januari 2011 deelde een medewerker van Puzzle & Co telefonisch aan zijn echtgenote mee dat door Q. een eenmalige plaatsing van een advertentie was toegezegd en de medewerker verzocht haar om die reden om een correcte advertentie te doen toekomen. Aan dat verzoek heeft zij voldaan. Q. heeft echter nimmer een toezegging gedaan aan Puzzle & Co. Er is derhalve geen opdracht gegeven aan Puzzle & Co en door het toezenden van de advertentie door zijn echtgenote is ook geen wilsovereenstemming bereikt. De echtgenote van Q. heeft een dag na het telefoongesprek per e-mail aan Puzzle & Co bericht dat er geen sprake was van een toezegging door Q. en dat zij geen advertentie wensten.

3.3. Voor het geval vast komt te staan dat er wel een overeenkomst tot stand is gekomen, voert Q. aan dat dit onder invloed van dwaling geschiedde. Was zijn echtgenote correct geïnformeerd door Puzzle & Co, dan zou zij nimmer een overeenkomst zijn aangegaan. Q. vordert in voorwaardelijke reconventie vernietiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

3.4 Meer subsidiair stelt Q. dat Puzzle & Co de op haar rustende prestatie als vermeld in de plaatsingsopdracht niet heeft verricht en om die reden geen betaling kan vorderen. Q. heeft een brief overgelegd van het café-restaurant [naam café-restaurant] te Kloosterburen. Daaruit blijkt dat het drukwerk ongevraagd aan het café is toegestuurd, waar het in de container is beland. Van verspreiding is derhalve geen sprake geweest.

de beoordeling

4.1 Het meest verstrekkende verweer van Q. is dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel dat zijn echtgenote gedwaald heeft tijdens de totstandkoming ervan.

Wat van dat verweer ook zij, de kantonrechter ziet aanleiding om eerst de uitvoering van de (vermeende) op Puzzle & Co rustende prestatie te beoordelen.

4.2 Voor het geval partijen inderdaad, zoals door Puzzle & Co wordt gesteld en door Q. is betwist, zijn overeengekomen dat Puzzle & Co in opdracht van Q. promotiemateriaal zou verzorgen en verspreiden is de kantonrechter van oordeel dat Puzzle & Co haar verplichting niet voldoende is nagekomen. Puzzle & Co heeft uiteengezet dat zij de promotiekaarten ongevraagd en zonder overleg heeft opgestuurd naar Café [naam café] te Kloosterburen. Het café zou de promotiekaarten in een display in het café kunnen plaatsen en het pakket drukwerk terugsturen indien zij daartoe niet bereid was. Gesteld noch gebleken is dat Puzzle & Co op enige wijze heeft gecontroleerd of het café de promotiekaarten inderdaad ter beschikking heeft gesteld aan het publiek. Door Puzzle & Co is niet betwist dat Café [naam café] de promotiekaarten in de container heeft doen belanden. Hieruit volgt dat Puzzle & Co het doel van de overeenkomst, promotie van het bedrijf van Q., niet heeft waargemaakt. Nu Puzzle & Co niet aan haar verplichting heeft voldaan, kan zij geen betaling verlangen van Q.

4.3 Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van Puzzle & Co zal worden afgewezen. Gelet op de uitkomst in conventie behoeft de eis in voorwaardelijke reconventie geen bespreking meer.

4.4 Puzzle & Co zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie en voorwaardelijke reconventie

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Puzzle & Co tevens in de kosten van het geding, aan de zijde van Q. tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 350,00 voor salaris van de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 20 oktober 2011 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: jc