Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BT1909

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
30-06-2011
Datum publicatie
19-09-2011
Zaaknummer
450363 - CV EXPL 10-5964
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg artikel 20 Horeca CAO

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0761
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 450363 \ CV EXPL 10-5964

Vonnis van 30 juni 2011

inzake

Q.,

wonende te Groningen,

eiser, hierna Q. te noemen,

gemachtigde: mr. G. Bakker, advocaat te Groningen (Postbus 47, 9700 AA),

tegen

de besloten vennootschap News Groningen B.V.,

gevestigd te 9712 JZ Groningen, Waagplein 5,

gedaagde, hierna News te noemen,

gemachtigde: mr. B.M.J. Pelzer, advocaat te Groningen (Postbus 723, 9700 AS).

PROCESGANG

1. Op de bij dagvaarding met producties vermelde gronden en na verlaging van de eis heeft Q. gevorderd om News te veroordelen tot betaling van € 1.868,47 bruto, met 50% wettelijke verhoging, rente en kosten.

News heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vordering betwist.

In het tussenvonnis van 10 juni 2010 is een comparitie van partijen na antwoord gelast. Deze is niet gehouden. Partijen hebben vervolgens conclusies van repliek en dupliek genomen. Daarna is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De feiten

2. De kantonrechter gaat uit van de navolgende feiten.

2.1. Q. is op 14 november 2007 in dienst getreden van News als werknemer algemene dienst. In artikel 4 van de Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat vermeld dat de arbeidsduur bedraagt vijf tot 38 uren per week.

2.2. Op de arbeidsovereenkomst is de cao NHG en ABGP van toepassing. In artikel 20 staat:

“In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat gedurende de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst en gedurende de verlenging ervan de loonbetalingsplicht zoals bedoeld in artikel 7:628 lid 1 BW niet van toepassing is.”

2.3. Q. heeft per e-mail van 14 augustus 2008 laten weten vanaf week 34 alleen op zaterdag en zondag (overdag) te willen werken. Q. heeft vanaf 19 augustus 2008 geen werkzaamheden meer verricht voor News.

2.4. Partijen hebben vanaf 19 augustus tot en met 8 oktober 2008 met elkaar gecorrespondeerd.

2.4. De arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd op 14 november 2008.

2.5. Met valutadatum 2 juni 2010 heeft News € 521,64 betaald aan Q.

De standpunten van partijen

3. Q. heeft zich gebaseerd op de vaststaande feiten. Q. heeft aangevoerd dat tot 14 augustus 2008 nog € 521,64 moet worden betaald. News heeft Q. niet opgeroepen na 19 augustus 2008. Voor die situatie is artikel 20 cao niet geschreven. Vanaf 19 augustus 2008 tot einde dienstverband had Q. nog 198 uren kunnen werken. Daartegenover staat een loon van € 1.345,83 bruto.

4. Het verweer van News is dat zij Q. niet hoeft te betalen vanaf 19 augustus 2008, op grond van artikel 20 cao. Wanneer die bepaling niet geldt, is het zo dat Q. had aangegeven enkel in de weekenden te willen werken. Vanaf week 34 tot einde dienstverband had Q. maximaal 168 uren kunnen werken, waartegenover een loon van € 1.002,96 bruto staat.

De beoordeling van het geschil

5. Uit de correspondentie tussen partijen maakt de kantonrechter op dat onenigheid is ontstaan tussen partijen over de taakvervulling door Q. De stellingen van partijen en de inhoud van de correspondentie wijzen naar het oordeel van de kantonrechter echter niet op een zo ernstige situatie dat Q. niet meer ingezet zou kunnen worden.

6. De cao-bepaling waarop News zich beroept heeft de bedoeling om het News mogelijk te maken werknemers, zoals Q., niet te betalen wanneer deze niet, of beperkt, worden opgeroepen op grond van (bijvoorbeeld) seizoensomstandigheden. Voor de oplossing van een arbeidsconflict is de bepaling niet in het leven geroepen. Omdat News niet heeft gesteld dat de cao-bepaling door haar is ingeroepen voor een situatie waarvoor die bedoeld is, laat staan die situatie heeft gesteld, gaat de kantonrechter ervan uit dat Q. behoorde te worden opgeroepen na 19 augustus 2008.

7. In de e-mail van 14 augustus 2008 van Q. zegt hij zondags enkel overdag te willen werken. De kantonrechter is van oordeel dat Q. gezien zijn contract niet een absoluut recht heeft op het maximale aantal uren.

8. Gelet op vorenstaande zal de kantonrechter de loonvordering van Q. beperken tot € 1.002,96 bruto. De wettelijke verhoging daarover zal de kantonrechter beperken tot 10%, € 100,29. De wettelijke rente over deze bedragen zal worden toegewezen. Tijdens de procedure is het achterstallige salaris van € 521,64 betaald. De wettelijke verhoging daarover is toewijsbaar, gematigd tot 25% (€ 130,41) omdat News geen enkel argument heeft gegeven voor de te late betaling van dit bedrag. De wettelijke rente is toewijsbaar over de periode van verzuim tot de dag van de betaling. Over de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten heeft Q. te weinig gesteld. Deze worden daarom afgewezen.

9. Omdat Q. de procedure wint moet News de proceskosten betalen. Die zullen worden vastgesteld op grond van de hoogte van de toegewezen vordering.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt News om tegen bewijs van betaling aan Q. te voldoen een bedrag van € 1.103,25 vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 17 maart 2010 tot de algehele voldoening;

veroordeelt News om tegen bewijs van betaling aan Q. te voldoen een bedrag van € 130,41 vermeerderd met de wettelijke rente over € 652,05 vanaf 17 maart 2010 tot 2 juni 2010 en over € 130,41 vanaf 17 maart 2010 tot de algehele voldoening;

verwijst News in de kosten van deze procedure, die aan de zijde van Q. tot aan deze uitspraak worden vastgesteld op € 495,93, waarvan te voldoen aan de griffier van dit gerecht € 443,93 (zijnde € 87,93 aan dagvaardingskosten, € 156,00 aan in debet gesteld griffierecht en € 200,00 aan salaris van de gemachtigde) en te voldoen aan de eisende partij € 52,00 aan niet in debet gesteld griffierecht;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 30 juni 2011 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT