Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BS8598

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
12-07-2011
Datum publicatie
13-09-2011
Zaaknummer
125145 -FA RK 11-559
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

beide ouders hebben geen draagkracht; toch kinderalimentatie vastgesteldd; verdeling van armoede.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 392
Burgerlijk Wetboek Boek 1 404
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2011/153 met annotatie van P. Vlaardingerbroek
PFR-Updates.nl 2012-0142
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknr.: 125145 /FA RK 11-559

beschikking d.d. 12 juli 2011

in de zaak van:

verzoeker,

hierna te noemen de man,

advocaat mr. L.G. Mellens-Schrage,

en

verweerster,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. H. Veldman.

PROCESVERLOOP

Op 15 maart 2011 is namens de man een verzoekschrift ter griffie van deze rechtbank ingediend. Dat verzoek strekt ertoe, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de beschikking van de rechtbank d.d. 17 februari 2009 te wijzigen en de bijdrage van de man in de kosten van verzorging en opvoeding van het minderjarige kind A. door de man erkend,

met ingang van de datum van indiening van het verzoekschrift op nihil te stellen, althans op een zodanig bedrag en met ingang van een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie vermoge te behagen.

De griffier van deze rechtbank heeft op 15 maart 2011 een afschrift van het verzoekschrift gezonden aan de vrouw.

De vrouw heeft op 6 mei 2011 een verweerschrift ingediend met het verzoek, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de man niet-ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek, althans hem dit te ontzeggen.

Op 30 juni 2011 is ter griffie van de rechtbank een faxbericht met bijlage van de advocaat van de man binnengekomen.

Op 1 juli 2011 is ter griffie van de rechtbank een brief d.d. 30 juni 2011 met bijlagen van de advocaat van de vrouw binnengekomen. De behandeling vond plaats ter zitting met gesloten deuren van deze rechtbank van dinsdag 5 juli 2011 in aanwezigheid van partijen en de beide advocaten.

RECHTSOVERWEGINGEN

Vaststaande feiten

Partijen hebben tot juni 2006 een affectieve relatie gehad en hebben samengeleefd, uit welke relatie genoemd minderjarige kind is geboren. De vrouw heeft alleen het gezag over het kind. Het kind heeft hoofdverblijf bij de vrouw.

Bij door partijen op 5 februari 2008 ondertekende overeenkomst zijn partijen overeengekomen dat de man een bedrag van € 140,-- per maand moet betalen in de kosten van verzorging en opvoeding van het minderjarige kind.

Bij beschikking van 17 februari 2009 is bepaald dat de man als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het minderjarige kind aan de vrouw een bedrag van € 140,-- per maand dient te betalen.

Standpunt van de man

De man heeft gesteld dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Hij is in een moeilijke financiële en emotionele situatie geraakt. Vanwege een huurachterstand is hij uit zijn huis gezet. Hij heeft enige tijd gezworven en is in het buitenland terecht gekomen. Na terugkomst in Nederland is hij in de crisisopvang in Hoogezand terecht gekomen. Zijn draagkracht is onvoldoende om enige bijdrage te kunnen voldoen. Hij heeft een WWB uitkering waarvan hij € 322,94 per maand ter vrije besteding heeft. Hij heeft dus geen draagkracht.

Standpunt van de vrouw

De vrouw heeft betwist dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden. De man is niet in een andere financiële situatie geraakt. Tijdens de relatie heeft de man niet of nauwelijks gewerkt. Als er door hem al werd gewerkt dan kreeg hij daarvoor in contanten betaald en werd dit door hem niet aangegeven. De financiële problemen waren er ook al voordat hij afspraken heeft gemaakt over de kinderalimentatie. Zijn inkomen is niet gewijzigd. Hij heeft met zijn uitkering voldoende draagkracht om de overeengekomen bijdrage te betalen. In 2010 heeft hij samengewoond met zijn vriendin in Gorredijk. Hij heeft een betalingsachterstand van ongeveer € 3.750,--.

Beoordeling

Een rechtelijke uitspraak betreffende levensonderhoud kan op grond van artikel 1:401 lid 4 Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd, wanneer zij van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Partijen zijn het er over eens dat de man ook destijds al onvoldoende inkomen genereerde om de vastgestelde bijdrage te voldoen.

Gelet hierop is de man ontvankelijk in zijn wijzigingsverzoek.

Op basis van het feit dat de man een WWB uitkering heeft kan de conclusie getrokken worden dat hij geen draagkracht zal hebben om een bijdrage in de verzorging en opvoeding van A. te betalen. De rechtbank is desondanks van oordeel dat de man een bijdrage dient te voldoen van € 25,-- per maand en overweegt daartoe als volgt.

Beide partijen hebben inkomsten op of rond het sociale minimum, de man met een uitkering, de vrouw met inkomsten uit werkzaamheden. De vrouw heeft naast haar werkzaamheden de gehele praktische en financiële zorg voor A. Hij woont bij haar en alle kosten voor zijn verzorging en opvoeding komen voor haar rekening. De man heeft voorts ter zitting verklaard op dit moment best ? 25,- per maand te kunnen missen en te willen betalen, maar dat niet vastgelegd te willen zien in een rechterlijke beschikking omdat hij op ieder moment wil kunnen stoppen met betalen als hij het geld voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld zelfstandige woonruimte, nodig heeft.

Onder deze omstandigheden acht de rechtbank het redelijk dat de man ondanks zijn gebrek aan draagkracht met een minimaal bedrag van € 25,-- per maand bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding van A.

Gezien het voorgaande zal met betrekking tot het verzoek worden beslist op de wijze zoals weergegeven onder de beslissing.

BESLISSING

wijzigt de beschikking van de rechtbank d.d. 17 februari 2009 en bepaalt dat de man met ingang van 15 maart 2011, de datum van indiening van het verzoekschrift, als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het minderjarige kind:

A. aan de vrouw een bedrag van € 25,-- per maand dient te betalen;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. D.J. Klijn en uitgesproken door deze, ter openbare zitting van 12 juli 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.