Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5763

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
23-02-2011
Datum publicatie
24-05-2011
Zaaknummer
376972 - CV EXPL 08-12575
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewijsopdracht; deskundigenbericht; telefoonmaatschappij; veelvuldig korte gesprekken. Zie LJN:BQ5756, BQ5758 en BQ 5759 voor tussenvonnissen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 376972 \ CV EXPL 08-12575

Vonnis van 23 februari 2011

inzake

de besloten vennootschap Lindorff Purchase B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres, hierna T-Mobile te noemen,

gemachtigde J.A. Hartman, gerechtsdeurwaarder te Groningen,

tegen

A,

wonende te [adres],

gedaagde, hierna A te noemen,

gemachtigde: mr. A.J. Welvering, advocaat te Leek (Postbus 105, 9350 AC).

PROCESGANG

1. Na het tussenvonnis van 18 november 2009 heeft de in dat vonnis benoemde deskundige gerapporteerd op 21 september 2010. Daarna hebben beide partijen twee keer een akte genomen. Daarna is (opnieuw) vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De (verdere) beoordeling van het geschil

2. De kantonrechter neemt hier over wat hij in de tussenvonnissen van 4 maart 2009, 3 juni 2009 en 18 november 2009 heeft overwogen en beslist.

3. De kantonrechter is van oordeel dat A niet is geslaagd in het hem opgedragen tegenbewijs. De kantonrechter baseert zijn oordeel op de opstelling van A in deze procedure en op het rapport van de deskundige.

4. De deskundige heeft aangegeven niet over alle gegevens te hebben kunnen beschikken. Toch komt hij tot zijn conclusie van "een grote waarschijnlijkheid" dat de facturatie juist is. Over het veelvuldig op de facturen voorkomend nummer 0909-1777 geeft de deskundige een plausibele verklaring. Het betreft een nummer dat gebruikt wordt om goktegoeden op te waarderen. De prijs per gesprek bedraagt € 1,30 te vermeerderen met de kosten van de mobiele telefoon. De opwaardering kan gebeuren in een tijd van 5 tot 15 seconden.

5. In zijn akte van 1 april 2009 heeft A de stelling ingenomen dat het ongeloofwaardig is dat hij zo vaak naar 0900-1777 zou hebben gebeld. Volgens A betreft dit een nummer om goedkoop naar het buitenland te kunnen bellen.

De kantonrechter constateert dat A hier een ander nummer aanhaalt (0900-1777) dan dat waar het volgens de facturen en het rapport van de deskundige over gaat (0909-1777).

Na het deskundigenrapport, maar ook na de aktes van T-Mobile van 27 oktober 2010 en 24 november 2010 waarin het "goktegoedopwaarderingsnummer" aan de orde wordt gesteld, verzuimt A hierop in te gaan.

6. De kantonrechter kan zich voorstellen dat het goed beleid van T-Mobile is om bij plotseling excessief gebruik van een bepaald (kostbaar) nummer, de klant te waarschuwen, bijvoorbeeld met een sms-bericht. De kantonrechter is niet van oordeel dat in dit geval T-Mobile bij de uitvoering van de overeenkomst met A, door hem deze waarschuwing niet te geven, is tekort geschoten. De rechtsgrond zou dan zijn het onvoldoende rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van A. De kantonrechter herhaalt hier dat A op geen enkele wijze het gebruik van dit specifiek betaalnummer heeft besproken. Verder heeft A niet weersproken dat ook eerdere facturen van T-Mobile aan hem hoog te noemen waren.

7. De slotsom is dat de vordering van T-Mobile zal worden toegewezen. A krijgt ongelijk en moet de proceskosten betalen. Deze zal de kantonrechter matigen omdat T-Mobile niet steeds voortvarend heeft geprocedeerd.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt A tot betaling aan T-Mobile van € 3.310,07 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 3.179,91 vanaf 25 juni 2008 tot aan de dag van de betaling;

veroordeelt A in de kosten van de procedure, aan de kant van T-Mobile begroot op € 525,00 wegens salaris, € 93,77 voor de dagvaarding en € 201,00 voor het vastrecht;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 23 februari 2011 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT

coll: