Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2010:BQ4222

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
12-11-2010
Datum publicatie
12-05-2011
Zaaknummer
122631/KG ZA 10-437
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De deurwaarder heeft kort gedingvonnis betekend en de ontruiming gepland op 22 november 2010. Op 22 november heeft de deurwaarder geconstateerd dat de krakers zich 10 meter hadden verplaatst naar een perceel dat naast de in het vonnis genoemde kadastrale aanduidingen was gelegen.

Hierop heeft de deurwaarder in een verzoek ex 438 lid 4 Rv de voorzieningenrechter verzocht zich nader uit te laten over de executiemogelijkheden van het dictum van voornoemd vonnis. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 22 november 2010 bepaald dat executie van het in het dictum van voornoemd kort gedingvonnis van 5 november 2010 bepaalde thans niet mogelijk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 122631 / KG ZA 10-437

Vonnis in kort geding van 22 november 2010

op het verzoek ex artikel 438 lid 4 Rv,

van J.A. Hartman, gerechtsdeurwaarder,

in de zaak van

1. de besloten vennootschap

AFVALVERWERKING STAINKOELN B.V.,

gevestigd te De Bilt,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

AFVALBEHEER REGIO CENTRAAL GRONINGEN,

gevestigd te Groningen,

eiseressen,

advocaat mr. S.A. Frijling,

tegen

1. [gedaagde], verblijvende op een onbebouwd onroerende zaak, plaatselijk bekend Oude Rodehaansterweg Groningendomicilie gekozen hebbende aan het adres van zijn raadsman,

gedaagde,

advocaat mr. E.Tj. van Dalen te Groningen,

2. zij die verblijven op een onbebouwd onroerende zaak, plaatselijk bekend Oude Rodehaansterweg Groningen,

gedaagden,

niet in rechte verschenen.

Partijen zullen hierna Stainkoeln en de krakers genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het proces-verbaal van de heer Hartman van 22 november 2010,

- de mondelinge behandeling op 22 november 2010 waarbij zijn verschenen [naam], bedrijfsjurist bijgestaan door mr. Frijling en [A] met mr. Van Dalen.

1.2. Onmiddellijk na sluiting van de behandeling ter zitting is mondeling vonnis gewezen.

2. De beoordeling

2.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het dictum van het vonnis in kort geding tussen partijen van 5 november 2010 zo dient te worden gelezen dat niet alleen de aanduiding Oude Rodehaansterweg 19 bepalend is, maar zeker ook de daarbij gegeven kadastrale aanduidingen.

2.2. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat gelet op het proces-verbaal en het verhandelde ter zitting voldoende aannemelijk is geworden dat de krakers thans niet meer aanwezig zijn op die in het dictum van voornoemd kort geding vonnis genoemde kadastraal bepaalde percelen.

2.3. Gelet op het voorgaande is de executie van het in het dictum van voornoemd kort gedingvonnis bepaalde thans niet mogelijk.

2.4. Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de krakers worden begroot op:

- vast recht EUR 255,00

- salaris 816,00

Totaal EUR 1.071,00

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. bepaalt dat executie van het in het dictum van voornoemd kort gedingvonnis van 5 november 2010 bepaalde thans niet mogelijk is,

3.2. veroordeelt Eiseressen in de proceskosten, aan de zijde van de krakers tot op heden begroot op EUR 1.071,00,

3.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 22 november 2010.?