Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2010:BN3531

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
15-07-2010
Datum publicatie
09-08-2010
Zaaknummer
444157 CV EXPL 10-3177
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Van een "frequent player" als Oxxio mag verwacht worden dat zorgvuldig met de belangen van een klant, meestal een consument, wordt omgesprongen. In deze zaak heeft de consument veel moeite moeten doen om van Oxxio de vraag beantwoord te krijgen: "Waarvoor moet ik u betalen?" Een redelijke vraag waar uiteraard meteen een helder antwoord op gegeven moet worden. Als dat niet gebeurt, kan het zijn dat de consument recht heeft betaling op te schorten. In deze zaak had Oxxio veel fouten gemaakt, verkeerde en onduidelijke afrekeningen gestuurd, een veel te hoge rente gevorderd en gedane betalingen niet meegerekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 444157 \ CV EXPL 10-3177

Vonnis van 15 juli 2010

inzake

de besloten vennootschap Oxxio Nederland BV,

gevestigd te Leusden,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie, hierna Oxxio te noemen,

gemachtigde: J. Haringa, gerechtsdeurwaarder te Zuidbroek,

tegen

A.,

wonende te Groningen,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, hierna A. te noemen,

in persoon procederend.

PROCESGANG

1. Op de bij dagvaarding met producties vermelde gronden heeft Oxxio gevorderd om A. te veroordelen tot betaling van € 799,11, met rente en kosten.

A. heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vordering betwist. Zij heeft een tegenvordering van - na vermindering - € 300,00 ingesteld.

Na repliek in conventie tevens antwoord in reconventie (met producties), dupliek in conventie teven repliek in reconventie en dupliek in reconventie is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De feiten

2. De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten.

2.1. Oxxio heeft met A. een overeenkomst gesloten op grond waarvan Oxxio gas heeft geleverd in de perioden 1 juni 2006 tot 2 december 2007 en 11 januari 2008 tot 15 april 2008.

2.2. Oxxio heeft met A. een overeenkomst gesloten op grond waarvan Oxxio elektriciteit heeft geleverd in de perioden 14 februari 2004 tot 2 december 2007 en 11 januari 2008 tot 15 april 2008.

De standpunten van partijen

3. Oxxio heeft zich gebaseerd op de vaststaande feiten en verder aangevoerd dat op grond van de juiste gasmeterstanden over de periode 11 januari 2008 tot 15 april 2008 een bedrag in rekening brengt van € 607,00. Abusievelijk heeft Oxxio op de betreffende eindafrekening geen meterstanden vermeld.

De schadevordering is niet met bewijsstukken onderbouwd.

4. Het verweer van A. is dat Oxxio ook in het verleden veel fouten heeft gemaakt voor wat betreft de meterstanden. Oxxio is daar steeds op gewezen door A. maar heeft niet adequaat gereageerd. Voor het eerst in deze procedure ziet A. de meterstanden en zij kan nu erkennen dat die juist zijn. Uit de door Oxxio overgelegde betaaloverzichten blijken voorschotbetalingen van totaal € 493,92. Hierdoor is nog te voldoen € 360,03.

Omdat Oxxio voortdurende met aanmaningen kwam heeft A. stress gehad. Ook is tijd en moeite gaan zitten in de zaak. Zij vordert daarom een schadevergoeding van € 300,00.

De beoordeling van het geschil

5. De kantonrechter constateert dat Oxxio het door A. geschetste verleden dat partijen hebben niet weerspreekt. Daarmee staat naar het oordeel van de kantonrechter vast dat A. meerdere keren Oxxio heeft moeten wijzen op onjuiste meterstanden.

6. Daarvan uitgaande is het terecht dat A. vraagtekens heeft geplaatst bij een afboeking van € 607,00 die niet door haar gecontroleerd kon worden en dat zij deze weer heeft terugboekt. Dat deze afboeking voor A. niet controleerbaar was volgt uit de bewering van Oxxio dat de afrekening in eerste instantie geen meterstanden had. Vervolgens suggereert Oxxio dat A. een correcte afrekening heeft ontvangen. Echter, de afrekening die is overgelegd bij de conclusie van repliek heeft als datum 17 maart 2010. Dat is een (1) dag voor die conclusie. Hieraan verbindt de kantonrechter de conclusie dat A. ten onrechte in rechte is betrokken. Dit betekent dat de proceskosten voor rekening van Oxxio komen en er geen reden is buitengerechtelijke incassokosten toe te wijzen.

7. Op grond van Europees recht moet de kantonrechter in deze zaak vorderingen gebaseerd op algemene voorwaarden ambtshalve toetsen. De vertragingsrente die Oxxio vordert is 18% per maand. De kantonrechter hoeft de betreffende algemene voorwaarde niet te lezen om tot de conclusie te komen dat deze onredelijk bezwarend is. De gevorderde vertragingsrente over het hierna te noemen toe te wijzen bedrag wordt afgewezen.

8. Met A. komt de kantonrechter tot de conclusie, op grond van het door Oxxio overgelegde betalingsoverzicht, dat zij een bedrag van € 493,92 heeft voldaan. De afrekening behoort te sluiten op een nog door A. te betalen bedrag aan Oxxio van € 360,03. Dat deel van de vordering zal worden toegewezen.

9. De kantonrechter kan zich goed voorstellen dat A. er wanhopig van is geworden. Meerdere keren heeft zij Oxxio gewezen op foutieve meterstanden. Meerdere keren vraagt zij om uitleg over de afrekening in deze zaak. Steeds wordt - telefonisch - actie beloofd. Het enige wat A. ontvangt zijn aanmaningsbrieven van Intrum Justitia en de gemachtigde van Oxxio. Onder die omstandigheden is een schadevergoeding van € 300,00 voor immateriële schade door stress en vergeefse moeite, en materiële schade door tijdsbeslag en gebruik van pc en telefoon, in het voortraject, naar het oordeel van de kantonrechter, een juiste. Oxxio heeft beweerd dat de materiële schade niet is onderbouwd. Die bewering wordt tenietgedaan door wat de kantonrechter in punt 5 hierboven heeft overwogen. A. heeft bij antwoord de nodige stukken geproduceerd. In reconventie wordt de vordering toegewezen. Oxxio moet de proceskosten betalen.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

veroordeelt A. om tegen bewijs van betaling aan Oxxio te voldoen een bedrag van € 360,03;

veroordeelt Oxxio in de kosten van het geding in conventie, aan de zijde van A. tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 25,00 voor gemaakte kosten voor het bezoeken van de rolzitting op donderdag 18 februari 2010;

ontzegt het meer of anders gevorderde;

In reconventie:

veroordeelt Oxxio om tegen bewijs van betaling aan A. te voldoen een bedrag van € 300,00;

veroordeelt Oxxio in de kosten van het geding in reconventie, aan de zijde van A. tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 25,00 voor gemaakte kosten voor het bezoeken van de rolzitting op donderdag 18 februari 2010;

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 15 juli 2010 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT