Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2010:BM6685

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
17-03-2010
Datum publicatie
03-06-2010
Zaaknummer
116423/KG ZA 10-75
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De naam ‘Oldambt’ is de aanduiding van een specifiek – oostelijk – gedeelte van de provincie Groningen.Waar dit derhalve een algemeen gangbare geografische aanduiding is, kan het bestanddeel ‘Oldambt’ niet worden gemonopoliseerd.

Ten aanzien van de combinatie van de bestanddelen ‘Oldambt’ en ‘gemeente’ is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de desbetreffende benaming naar haar aard toebehoort aan eiseres (de gemeente Oldambt) en dat eiseres in die zin meer rechten kan doen gelden op die naam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 116423 / KG ZA 10-75

Vonnis in kort geding van 17 maart 2010

in de zaak van

de gemeente OLDAMBT,

zetelend te Winschoten,

eiseres,

advocaat mr. V.J.M. Verlinden- Masson,

tegen

de stichting

STICHTING NURAVON,

gevestigd te Groningen,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar voorzitter [naam].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van eiseres

- de conclusie van antwoord van gedaagde.

1.2. Na afloop van de mondelinge behandeling is terstond mondeling vonnis gewezen.

2. De feiten

2.1. Eiseres is een samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten die per 1 januari 2010 haar beslag heeft gekregen.

De voorbereiding van die samenvoeging is in het begin van 2006 aangevangen. Sedert maart 2006 is ‘gemeente Oldambt’ als werknaam gebruikt en sinds 2009 is deze naam publiek gemaakt als naam van de nieuwe, samengevoegde gemeente.

2.2. Vrijwel onmiddellijk nadat de naam ‘gemeente Oldambt’ in 2006 naar buiten was gebracht, is de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl geregistreerd door een van de rechtsvoorgangers van gedaagde. Thans is die domeinnaam geregistreerd op naam van gedaagde.

3. Het geschil

3.1. De vordering van eiseres strekt ertoe:

1. gedaagde te bevelen om per ommegaande te het gebruik van de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl te staken op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,00 voor elke dag dat gedaagde in gebreke blijft, met een maximum van EUR 100.000,00;

2. gedaagde te bevelen de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl binnen 5 werkdagen over te dragen aan eiseres;

3. te bepalen dat, voor het geval gedaagde nalaat aan de veroordeling onder 2. te voldoen, dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl door gedaagde aan eiseres;

4. gedaagde te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2. Gedaagde voert verweer.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening is met de aard van het gevorderde gegeven.

Weliswaar bestond de werknaam ‘gemeente Oldambt’ reeds in 2006, doch formeel is de gemeente Oldambt op 1 januari 2010 ontstaan, zodat eerst op dat moment aanleiding bestond (gerechtelijke) stappen te ondernemen tegen het gebruik van de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl.

4.2. Bij de beoordeling van het geschil staat het volgende voorop. In het (met name Groninger) spraakgebruik en het maatschappelijk verkeer is de naam ‘Oldambt’ sinds jaar en dag de aanduiding van een specifiek – oostelijk – gedeelte van de provincie Groningen.

Waar dit derhalve een algemeen gangbare geografische aanduiding is, kan het bestanddeel ‘Oldambt’ niet worden gemonopoliseerd.

4.3. Ten aanzien van de combinatie van de bestanddelen ‘Oldambt’ en ‘gemeente’ is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de desbetreffende benaming naar haar aard toebehoort aan eiseres en dat eiseres in die zin meer rechten kan doen gelden op die naam.

De omstandigheid dat de naam www.gemeenteoldambt.nl in handen is van een andere partij dan de gemeente Oldambt, levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter het reële gevaar op dat het publiek in verwarring wordt gebracht of wordt misleid omtrent de mogelijkheid met die naam toegang te verkrijgen tot officiële informatie van de gemeente Oldambt of omtrent de herkomst van aan te treffen informatie.

4.4. De vertegenwoordiger van gedaagde heeft ter zitting verklaard dat hij de in geding zijnde naam heeft gekocht van degene die deze in eerste instantie heeft doen registreren, omdat hij op enig moment het voornemen heeft gehad een landelijke politieke partij op te richten in welk verband het wellicht handig zou zijn een dergelijke domeinnaam in bezit te hebben. Verder heeft de vertegenwoordiger van gedaagde verklaard dat “enig geldelijk gewin” ook wel is beoogd.

De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat het bezitten van de domeinnaam is ingegeven door enige ideële gedachte aan de zijde van de vertegenwoordiger van gedaagde.

In de gegeven omstandigheden is voorshands voldoende aannemelijk dat gedaagde ten nadele van eiseres op parasitaire wijze heeft willen profiteren van het bezit van de bedoelde domeinnaam. Gedaagde heeft in die zin dan ook onrechtmatig gehandeld jegens eiseres.

Gelet op de aanwezig veronderstelde motieven is er geen grond om gedaagde (zoals hij heeft verlangd) enige vergoeding toe te kennen, zelfs niet voor de kosten die de afgelopen jaren zijn gemaakt voor registratie van de domeinnaam.

4.5. Het vorenstaande rechtvaardigt derhalve toewijzing van de gevraagde voorzieningen. Dit bevel zal worden versterkt met een dwangsom, waarvan de hoogte zal worden beperkt en gemaximeerd.

4.6. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding EUR 87,93

- vast recht 263,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal EUR 877,93

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagde om per ommegaande het gebruik van de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl te staken op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,00 voor elke dag dat gedaagde in gebreke blijft, met een maximum van EUR 100.000,00;

5.2. bepaalt dat gedaagde voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan eiseres een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,00, tot een maximum van EUR 20.000,00;

5.3. beveelt gedaagde de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl binnen 5 werkdagen over te dragen aan eiseres;

5.4. bepaalt dat, voor het geval gedaagde nalaat aan het onder 5.3. te voldoen, dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam www.gemeenteoldambt.nl door gedaagde aan eiseres;

5.5. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 877,93,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.A.M. Dijkers en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2010.?