Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BQ5759

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
18-11-2009
Datum publicatie
24-05-2011
Zaaknummer
376972 CV EXPL 08-12575
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewijsopdracht; deskundigenbericht; telefoonmaatschappij; veelvuldig korte gesprekken. Voor tussenvonnissen zie LJN:BQ5756 en BQ5758 en voor het eindvonnis LJN:BQ5763.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 376972 \ CV EXPL 08-12575

Vonnis van 18 november 2009

inzake

de besloten vennootschap Lindorff B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres, hierna T-Mobile te noemen,

gemachtigde J.A. Hartman, gerechtsdeurwaarder te Groningen,

tegen

A,

wonende te [adres],

gedaagde, hierna A te noemen,

gemachtigde: mr. A.J. Welvering, advocaat te Leek (Postbus 105, 9350 AC).

PROCESGANG

1. Na het tussenvonnis van 3 juni 2009 hebben beide partijen een akte genomen. Daarna is (opnieuw) vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De (verdere) beoordeling van het geschil

2. De kantonrechter neemt hier over wat hij in de tussenvonnissen van 4 maart 2009 en 3 juni 2009 heeft overwogen en beslist.

3. De kantonrechter zal een deskundige benoemen die de volgende vragen dient te beantwoorden:

1. zijn de telefonische contacten volgens de specificaties bij de conclusie van antwoord tot stand gekomen, en zo ja, door toedoen van A?

2. wat is het (mogelijke) doel van zo veel en zo korte telefonische contacten?

3. kan T-Mobile dergelijke telefonische contacten voorkomen?

4. is er verder iets door u op te merken wat kan bijdragen aan een goede beoordeling van deze zaak?

4. Het voorschot in de kosten van de deskundige moet worden betaald door A. Hij is degene die volgens het tussenvonnis van 4 maart 2009 de gelegenheid krijgt om (door een deskundigenbericht) tegenbewijs te leveren.

5. De zaak wordt aangehouden tot na ontvangst van het bericht van de deskundige.

BESLISSING

De kantonrechter:

beveelt een deskundigenonderzoek met betrekking tot de vragen opgenomen in rechtsoverweging 3;

benoemt als deskundige:

B, werkzaam bij Advitel,

[adres];

bepaalt dat de deskundige binnen twee maanden nadat de griffie van dit gerecht hem de stukken heeft toegezonden, een schriftelijk bericht dient te zenden aan de kantonrechter, met een afschrift aan elke partij, in welk bericht het oordeel van de deskundige is neergelegd omtrent bovenstaande vragen;

wijst de deskundige er op dat hij bij het onderzoek partijen in de gelegenheid dient te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen; dat partijen die gelegenheid geboden is, moet blijken uit het schriftelijk bericht;

bepaalt dat van de inhoud van eventuele opmerkingen en verzoeken van partijen en de reactie van de deskundige daarop melding wordt gemaakt in het schriftelijk bericht;

bepaalt dat het voorschot terzake van de kosten van de deskundige ten laste van A komt;

bepaalt dat A - alvorens de deskundige met zijn/haar werkzaamheden zal aanvangen - uiterlijk op 2 december 2009 als voorschot op de kosten van het uit te brengen advies een bedrag van € 450,00 zal storten op bankrekeningnummer 19.23.25.825 ten name van MvJ arrondissement Groningen (539) onder vermelding van voormeld zaak/rolnummer;

bepaalt dat de zaak weer zal worden uitgeroepen op een terechtzitting na ontvangst van het deskundigenbericht door de kantonrechter;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 18 november 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT

coll: