Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL1500

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
17-08-2009
Datum publicatie
01-02-2010
Zaaknummer
414626 BU VERZ 09-335
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Losse lading. Strobalen door middel van spanbanden borgen is onvoldoende om te voorkomen dat los stro van het voertuig waait. Het feit dat er sprieten stro van het voertuig zijn afgewaaid, is voldoende om de gedraging te hebben verricht. Sanctie terecht opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak/rolnummer: 414626 \ BU VERZ 09-335

CJIB-nummer: 123498854

Ter openbare terechtzitting van 17 augustus 2009 is mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, bijgestaan door E.E. Haan, griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovenvermeld CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: Betrokkene

adres: wonende te Uithuizen,

hierna te noemen betrokkene,

gemachtigde mr. O.C. Struif, advocaat te Drachten.

Betrokkene is ondanks behoorlijke oproeping niet verschenen. Namens de officier van justitie is ter zitting verschenen A.J. Rijks.

Door betrokkene is in het beroepschrift aangevoerd dat de lading bestond uit pakken stro. Deze pakken waren voldoende geborgd door spanbanden. Er bestond geen enkel gevaar voor het afvallen van deze lading.

De heer Rijks heeft ter zitting verklaard: “Het stro diende afgedekt te worden. Afwaaiend stro kan namelijk hinder veroorzaken voor het achteroprijdende verkeer, bijvoorbeeld bij motorrijders. De sanctie is dan ook terecht opgelegd en ik verzoek de kantonrechter het beroep ongegrond te verklaren.”

De kantonrechter heeft vervolgens de behandeling beëindigd en op het beroepschrift op de navolgende gronden een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en zekerheid is gesteld.

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake van de gedraging: “met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk van het voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt”.

Door de verbalisant is in het zaaksoverzicht opgenomen dat hij zag dat er stro van de aanhanger afwaaide. Voorts blijkt uit de foto die door betrokkene is overgelegd dat de lading, hoewel door spanbanden geborgd, niet is afgedekt.

Betrokkene wordt verweten dat er mogelijk losse lading van het voertuig kan vallen. Daarvoor is het niet nodig dat een heel pak stro van de aanhanger afvalt. Dat er enkel losse stukken stro van de aanhanger afwaaien is voldoende. Slechts het borgen van de pakken stro door middel van spanbanden is dan ook onvoldoende om te kunnen voorkomen dat er los stro afwaait. Afwaaiend stro kan namelijk gevaar en/of hinder opleveren voor bijvoorbeeld fietsers of motorrijders.

Gelet op de verklaringen van de verbalisant en betrokkene in samenhang met de door betrokkene overgelegde foto, is de kantonrechter van oordeel dat aan betrokkene terecht een sanctie is opgelegd. Het beroep behoort dan ook ongegrond te worden verklaard.

BESLISSING

De kantonrechter verklaart het beroep ongegrond.

Waarvan dit proces-verbaal.

Typ: eh

Verzonden op:

Indien het beroep niet-ontvankelijk is verklaard of de opgelegde administratieve sanctie bedraagt meer dan € 70,00, kan tegen de beslissing hoger beroep worden ingesteld door binnen zes weken na de hiervoor vermelde datum van verzending een beroepschrift in te dienen bij dit gerecht (correspondentieadres: postbus 933, 9700 AX Groningen).

Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof te Leeuwarden.

Die procedure verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarbij u uw standpunt mondeling kunt toelichten.