Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL0537

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
09-10-2009
Datum publicatie
25-01-2010
Zaaknummer
418323 BU VERZ 09-405
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen zekerheid gesteld. Nu betrokkene geen inzicht in zijn financiële situatie heeft verschaft ondanks daartoe nogmaals door de griffier te zijn verzocht, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 418323 \ BU VERZ 09-405

CJIB-nummer: 100433487

d.d. 9 oktober 2009

inzake

naam: Betrokkene

adres: Groningen

hierna te noemen betrokkene.

Gemachtigde mr. D.C. Keuning, advocaat te Groningen.

Verloop van de procedure

Bij brief van 27 mei 2009, ontvangen op 28 mei 2009, heeft betrokkene beroep ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie, gegeven op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), met bovengenoemd CJIB-nummer.

Het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie is behandeld ter zitting van 5 oktober 2009. Betrokkene is niet verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij de CVOM.

De gedraging

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake van de gedraging: voor motorvoertuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren.

De standpunten van partijen

Betrokkene heeft (zakelijk weergegeven) aangevoerd dat hij – wegens persoonlijke omstandigheden – niet in staat is de boete te voldoen.

De vertegenwoordiger van het openbaar ministerie heeft de kantonrechter verzocht het beroep van betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren nu er geen zekerheid is gesteld en betrokkene geen inzicht heeft verschaft in zijn financiële gegevens.

De beoordeling

De kantonrechter oordeelt als volgt.

Betrokkene heeft niet binnen de in artikel 11 lid 3 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften voorgeschreven termijn zekerheid gesteld voor de betaling van de door de officier van justitie opgelegde sanctie. Betrokkene heeft immers geen zekerheid gesteld door middel van betaling aan het C.J.I.B. te Leeuwarden met vermelding van de daarbij benodigde zaakgegevens. Door de griffier van dit gerecht zijn vervolgens nog een tweetal herinneringen verstuurd.

Betrokkene is door de griffier van dit gerecht bij brief – verzonden op 11 augustus 2009 – nogmaals in de gelegenheid gesteld om ter zitting inzicht te verschaffen over zijn financiële draagkracht. Hier is door betrokkene geen gebruik van gemaakt.

Betrokkene heeft het verzuim dan ook niet althans niet tijdig hersteld.

Betrokkene heeft geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat, hoewel niet tijdig zekerheid is gesteld, niet ontvankelijkheid achterwege moet blijven.

De kantonrechter zal, gelet op het bovenstaande, beslissen als volgt.

Beslissing

De kantonrechter verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gegeven door mr. C. van den Noort, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2009.

Typ: eh

Verzonden op:

Indien het beroep niet-ontvankelijk is verklaard of de opgelegde administratieve sanctie bedraagt meer dan € 70,00, kan tegen de beslissing hoger beroep worden ingesteld door binnen zes weken na de hiervoor vermelde datum van verzending een beroepschrift in te dienen bij dit gerecht (correspondentieadres: postbus ).

Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof te Leeuwarden.

Die procedure verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarbij u uw standpunt mondeling kunt toelichten.