Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ4547

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
01-07-2009
Datum publicatie
04-08-2009
Zaaknummer
384490 CV EXPL 08-15922
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het kan zijn dat iemand problemen heeft met de prestatie van een ander. In deze zaken was die prestatie het aanbrengen van dakbedekking op drie aangrenzende daken. Het is belangrijk over die problemen tijdig te klagen. Dat klagen moet schriftelijk gedaan worden. In de brief moeten de klachten worden omschreven. Ook moet in de brief de ander de gelegenheid worden gegeven om binnen een redelijke tijd alsnog goed te presteren. Als de klager de vereisten, schriftelijk, tijdig en gelegenheid tot herstel geven, niet nakomt, heeft hij een probleem. Zijn vordering kan dan worden afgewezen.

Zie ook LJN BJ4544 en LJN BJ4546.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 384490 CV EXPL 08-15922

Vonnis van 1 juli 2009

inzake

[C.],

wonende te [adres],

eiseres in conventie, verweerster in reconventie, hierna [C.] te noemen,

gemachtigde: mr. A. Scheidema, advocaat te Groningen (Postbus 755, 9700 AT),

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. Fraiquin Dakbedekkingen,

wonende te [adres],

gedaagde in conventie, eiser in reconventie, hierna Fraiquin te noemen,

gemachtigde: mr. S.R. Heeg, advocaat te Groningen (Petrus Campersingel 125, 9713 AH).

PROCESGANG

1. Op de bij dagvaarding met producties vermelde gronden heeft [C.] gevorderd om Fraiquin te veroordelen tot betaling van € 2.420,46, met rente en kosten.

Fraiquin heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vordering betwist. Fraiquin heeft een vordering op [C.] aanhangig gemaakt van € 1.322,50. Na de ingevolge het tussenvonnis van 24 december 2008 op 11 maart 2009 gehouden comparitie van partijen na antwoord, hebben beide partijen nog een akte genomen. Vervolgens is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

In conventie en in reconventie

De feiten

2. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1. Fraiquin heeft rond 12 mei 2006 een offerte uitgebracht aan [C.], voor het vernieuwen van het dak van haar woning. Na die offerte heeft Fraiquin rond 26 mei 2006 een opdrachtbevestiging gestuurd aan [C.]. Daarin staan genoemd de werkzaamheden en de afgesproken prijs van € 3.150,00 inclusief omzetbelasting.

2.2. De werkzaamheden aan het dak van [C.] zijn in de maand juli 2006 uitgevoerd. Fraiquin heeft eerst de daken van de woningen van [B.] en [A.] gedaan, gelegen naast die van [C.].

2.3. Met de factuur van 21 juli 2006 heeft Fraiquin een bedrag van € 3.150,00 bij [C.] in rekening gebracht. [C.] heeft een bedrag van € 2.000,00 aan Fraiquin betaald.

2.4. Op 15 september 2006 heeft Fraiquin aan [C.] geschreven:

De klacht uwerzijds aangaande aangezicht dak (uitvloeisel teer) is door ons verholpen op de door u aangewezen plek.

2.5. Met de brief van 9 oktober 2006 heeft [C.] aan de (toenmalige) gemachtigde van Fraiquin meegedeeld dat er een groot aantal klachten waren. Om die reden heeft [C.] de betaling van € 1.150,00 opgeschort.

2.5. De (toenmalige) gemachtigde van [C.] heeft op 12 december 2006 de (toenmalige) gemachtigde van Fraiquin een brief gestuurd. In deze brief zijn geen specifieke klachten opgenomen.

2.6. De (toenmalige) gemachtigde van [C.] heeft op 8 maart 2007 Fraiquin een brief gestuurd. In deze brief wordt genoemd een ernstige lekkage bij [C.] en wordt Fraiquin gesommeerd om binnen vijf dagen over te gaan tot herstel.

2.7. Op 26 maart 2007 heeft Dam Dak Advies advies & calculatiebureau een inspectie- en adviesrapport uitgebracht aan [A.], ook over het dak van de woning van [C.] en dat van de woning van [B.], gelegen aan weerszijden van de woning van [A.].

De standpunten van partijen

3. [C.] heeft zich gebaseerd op de vaststaande feiten en verder aangevoerd dat Fraiquin zodanig is tekort geschoten bij de uitvoering van zijn werk, dat het gehele dak vernieuwd moet worden. [C.] wijst op het rapport van Dam Dak Advies en noemt plak- en lapwerk, teersporen en het ontbreken van het afgesproken shinglemotief. [C.] wenst de ontbinding van de overeenkomst en wil haar geld terug. [C.] wil ook dat Fraiquin haar kosten voldoet voor het rapport van Dam Dak Advies, € 420,46.

4. Het verweer van Fraiquin is dat na de offerte van 12 mei 2006 waarin het shinglesmotief is opgenomen, door [C.] is gekozen voor de duurdere brandmethode. Dit staat daarom ook in de opdrachtbevestiging van 26 mei 2006. Werkzaamheden aan de goten vallen onder meerwerk. Tijdens de werkzaamheden heeft [C.] niet geprotesteerd tegen de banen die werden gebrand door Fraiquin. In haar brief van 6 oktober 2006 worden geen klachten benoemd. Na de brief 8 maart 2007 van de (toenmalige) gemachtigde van [C.] is Fraiquin binnen vijf dagen naar [C.] gegaan om te repareren. Hem is echter de toegang tot het dak geweigerd. Fraiquin heeft op 12 maart 2007 op het dak van [A.], grenzend aan dat van [C.], een reparatie verricht en toen geen gebreken aan het dak van [C.] kunnen ontdekken.

Fraiquin vordert het restant van de overeengekomen prijs.

De beoordeling van het geschil

5. De kantonrechter stelt vast dat [C.] voor het eerst met de brief van haar gemachtigde van 8 maart 2007 heeft geklaagd. Artikel 6:82 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vereist immers dat iemand die niet tevreden is schriftelijk de klachten kenbaar maakt en de gelegenheid geeft om deze te verhelpen. Vervolgens kan, eventueel in een gerechtelijke procedure, bekeken worden of de klachten terecht zijn (geweest).

6. Op grond van artikel 6:89 BW had [C.] binnen bekwame tijd moeten klagen. Dat heeft zij niet gedaan. Het werk was klaar in juli 2006 en daarvoor heeft [C.] Fraiquin aan het dak van haar buurvrouwen zien werken. Meteen na de oplevering in juli 2006 heeft [C.] de door haar beweerde foute dakbedekking, teersporen en knip- en plakwerk kunnen zien. De kantonrechter is van oordeel dat zij daar uiterlijk in de maand augustus 2006 over had kunnen klagen. Dat had [C.] dan wel schriftelijk moeten doen. Ook had [C.] op dat moment Fraiquin een termijn moeten geven voor herstelwerkzaamheden.

7. Op grond van wat in de rechtsoverwegingen 5 en 6 staat, kan de vordering worden afgewezen. De kantonrechter wil -deels ten overvloede- het navolgende overwegen.

8. De kantonrechter is van oordeel dat Fraiquin de juiste dakbedekking heeft toegepast. Dat blijkt uit de offerte en de opdrachtbevestiging.

9. De kantonrechter heeft tijdens de comparitie na antwoord het dak bekeken. Hij is op het dak geklommen met zijn secretaris, Fraiquin en diens gemachtigde. Het algehele aanzien van het dak is volgens de kantonrechter in orde. Teersporen, een voetstap en een herstelde naad zijn vanaf de begane grond, ook door de geringe dakhelling, niet zichtbaar. Deze zeer kleine gebreken zijn geen reden voor een ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling.

10. Dan is nog te beoordelen de lekkage die door [C.] is gemeld met de brief van haar (toenmalige) gemachtigde van 8 maart 2007. Vast staat dat Fraiquin schade aan het dak rond 12 maart 2007 heeft hersteld. Dat zou hij volgens de kantonrechter in beginsel ook moeten. Fraiquin heeft immers voor 10 jaren garantie gegeven. Een latere lekkage en daardoor ontstane schade heeft [C.] niet gemeld. Ook hier ziet de kantonrechter geen reden voor ontbinding en terugbetaling.

11. De kantonrechter is van oordeel dat het aanzien van het dak, het werk aan de goten, teersporen, een voetstap, een herstelde naad, wild verband en knip- en plakwerk rond liggende ontluchtingen, geen reden zijn voor ontbinding of vermindering van de prijs. Het is vervolgens de vraag of door het rapport van Dam Dak Advies er door [C.] ontdekt is dat het dak als geheel de toets der kritiek niet kan doorstaan. Dat rapport heeft zij kenbaar gemaakt aan Fraiquin met de sommatie tot vervanging van het dak over te gaan. Dat vindt de kantonrechter in ieder geval niet terecht om redenen die hierboven zijn vermeld. Wanneer [C.] wil aantonen dat het dak door Fraiquin aangebracht ook om andere redenen niet geschikt is, wil de kantonrechter haar de gelegenheid daarvoor geven door een deskundige te benoemen. De kosten van die deskundige moeten door [C.] worden vooorgeschoten.

12. De kantonrechter zal de zaak verwijzen naar de rolzitting. [C.] kan dan een akte nemen om aan te geven of zij, gelet op dit tussenvonnis, wil verder procederen door, om te beginnen op haar kosten, een deskundige in te schakelen.

13. Alle verdere beslissingen zullen worden aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie en in reconventie

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 15 juli 2009 om 11.00 uur voor een akte van [C.] als bedoeld in rechtsoverweging 12;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 1 juli 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT