Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ4546

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
01-07-2009
Datum publicatie
04-08-2009
Zaaknummer
384486 CV EXPL 08-15919
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het kan zijn dat iemand problemen heeft met de prestatie van een ander. In deze zaken was die prestatie het aanbrengen van dakbedekking op drie aangrenzende daken. Het is belangrijk over die problemen tijdig te klagen. Dat klagen moet schriftelijk gedaan worden. In de brief moeten de klachten worden omschreven. Ook moet in de brief de ander de gelegenheid worden gegeven om binnen een redelijke tijd alsnog goed te presteren. Als de klager de vereisten, schriftelijk, tijdig en gelegenheid tot herstel geven, niet nakomt, heeft hij een probleem. Zijn vordering kan dan worden afgewezen.

Zie ook: LJN BJ4544 en LJN BJ 4547.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 384486 \ CV EXPL 08-15919

Vonnis van 1 juli 2009

inzake

[B.],

wonende te [adres],

eiseres, hierna [B.] te noemen,

gemachtigde: mr. A. Scheidema, advocaat te Groningen (Postbus 755, 9700 AT),

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. Fraiquin Dakbedekkingen,

wonende te [adres],

gedaagde, hierna Fraiquin te noemen,

gemachtigde: mr. S.R. Heeg, advocaat te Groningen (Petrus Campersingel 125, 9713 AH).

PROCESGANG

1. Op de bij dagvaarding met producties vermelde gronden heeft [B.] gevorderd om Fraiquin te veroordelen tot betaling van € 4.050,00, met rente en kosten.

Fraiquin heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vordering betwist. Na de ingevolge het tussenvonnis van 24 december 2008 op 11 maart 2009 gehouden comparitie van partijen na antwoord, hebben beide partijen nog een akte genomen. Vervolgens is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De feiten

2. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1. Fraiquin heeft rond 12 mei 2006 een offerte uitgebracht aan [B.], voor het vernieuwen van het dak van haar woning. Na die offerte heeft Fraiquin rond 26 mei 2006 een opdrachtbevestiging gestuurd aan [B.]. Daarin staan genoemd de werkzaamheden en de afgesproken prijs van € 3.150,00 inclusief omzetbelasting.

2.2. Tussen Fraiquin en [B.] is ook afgesproken dat Fraiquin het schuurtje van [B.] van nieuwe dakbedekking zou voorzien. Fraiquin heeft een ongedateerde offerte aan [B.] gestuurd waarin een prijs wordt genoemd van € 900,00 inclusief omzetbelasting.

2.3. Met de factuur van 21 juli 2006 heeft Fraiquin een bedrag van € 3.150,00 bij [B.] in rekening gebracht. Dit bedrag heeft [B.] op 9 augustus 2006 per bank betaald.

2.4. Op 26 maart 2007 heeft Dam Dak Advies advies & calculatiebureau een inspectie- en adviesrapport uitgebracht aan [A.], wonende te [adres], de naast de woning van [B.] gelegen woning.

De standpunten van partijen

3. [B.] heeft zich gebaseerd op de vaststaande feiten en verder aangevoerd dat behalve het dak van de woning, ook het dak van het schuurtje door haar is betaald. In totaal heeft [B.] € 4.050,00 betaald. [B.] vindt dat Fraiquin zodanig is tekort geschoten bij de uitvoering van zijn werk, dat het gehele dak vernieuwd moet worden. [B.] wijst op het rapport van Dam Dak Advies en noemt de lekkage en de schimmelvorming in het schuurtje. [B.] wenst de ontbinding van de overeenkomst en wil haar geld terug.

4. Het verweer van Fraiquin is dat dat [B.] niets voor het schuurtje heeft betaald. [B.] heeft over het werk van Fraiquin tegen hem gezegd dat ze daarover zeer tevreden was. Het rapport van Dam Dak Advies noemt van het dak van [B.] slechts een scheve baan en daarover klaagt [B.] voor het eerst in deze procedure. [B.] heeft daarover nooit eerder geklaagd bij Fraiquin. In dat geval zou Fraiquin een gebrek wel hebben willen herstellen.

De beoordeling van het geschil

5. De kantonrechter stelt vast dat [B.] in haar dagvaarding geen duidelijke klachten heeft voor wat betreft het aan haar dak verrichte werk. Over een scheve baan die Fraiquin zou hebben gelegd, heeft [B.] niet eerder dan in deze procedure geklaagd. Op grond van de wet had [B.] na de oplevering van het werk van Fraiquin, schriftelijk klachten moeten kenbaar maken. Ook had [B.] daarbij Fraiquin een termijn moeten geven waarbinnen deze tot herstel had kunnen overgaan. Omdat Fraiquin dat niet heeft gedaan kan de vordering worden afgewezen. De kantonrechter wil echter -deels ten overvloede- het navolgende overwegen.

6. Wanneer de scheve baan een tekortkoming zou opleveren, is die naar het oordeel van de kantonrechter te gering om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. De kantonrechter is op het dak geweest en heeft geconstateerd dat het aanzien van het dak in orde is. Verder heeft [B.] geen klachten over het dak van haar woning.

7. Over het schuurtje vindt de kantonrechter dat [B.] allereerst moet aantonen dat zij Fraiquin € 900,00 heeft betaald. Daarna kan zonodig aan de orde komen de kwaliteit van het voor dat geld verrichte werk door Fraiquin. [B.] krijgt de gelegenheid om met een akte duidelijk te maken hoe zij het bewijs van de betaling wil gaan leveren en van lekkage en schimmelvorming die is ontstaan na het werk van Fraiquin.

8. De kantonrechter is van oordeel dat het aanzien van het dak, het werk aan de goten, teersporen, een voetstap, een herstelde naad, wild verband en knip- en plakwerk rond liggende ontluchtingen, geen reden zijn voor ontbinding of vermindering van de prijs. Het is vervolgens de vraag of door het rapport van Dam Dak Advies er door [B.] ontdekt is dat het dak de toets der kritiek niet kan doorstaan. Dat rapport heeft zij kenbaar gemaakt aan Fraiquin met de sommatie tot vervanging van het dak over te gaan. Dat vindt de kantonrechter in ieder geval niet terecht om redenen die hierboven zijn vermeld. Wanneer [B.] wil aantonen dat het dak door Fraiquin aangebracht ook om andere redenen niet geschikt is, wil de kantonrechter haar de gelegenheid daarvoor geven door een deskundige te benoemen. De kosten van die deskundige moeten door [B.] worden vooorgeschoten.

9. De kantonrechter zal de zaak verwijzen naar de rolzitting. [B.] kan dan een akte nemen om aan te geven of zij, gelet op dit tussenvonnis, wil verder procederen door, om te beginnen op haar kosten, een deskundige in te schakelen.

10. Alle verdere beslissingen zullen worden aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 15 juli 2009 om 11.00 uur voor een akte van [B.] als bedoeld in rechtsoverweging 7 en 9;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 1 juli 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT