Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ4544

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
01-07-2009
Datum publicatie
04-08-2009
Zaaknummer
384493 CV EXPL 08-15925
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het kan zijn dat iemand problemen heeft met de prestatie van een ander. In deze zaken was die prestatie het aanbrengen van dakbedekking op drie aangrenzende daken. Het is belangrijk over die problemen tijdig te klagen. Dat klagen moet schriftelijk gedaan worden. In de brief moeten de klachten worden omschreven. Ook moet in de brief de ander de gelegenheid worden gegeven om binnen een redelijke tijd alsnog goed te presteren. Als de klager de vereisten, schriftelijk, tijdig en gelegenheid tot herstel geven, niet nakomt, heeft hij een probleem. Zijn vordering kan dan worden afgewezen.

Zie ook: LJN BJ4546 en LJN BJ4547.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 384493 CV EXPL 08-15925

Vonnis van 1 juli 2009

inzake

[adresA.],

wonende te [adres],

eiseres, hierna [A.] te noemen,

gemachtigde: mr. A. Scheidema, advocaat te Groningen (Postbus 755, 9700 AT),

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. Fraiquin Dakbedekkingen,

wonende te [adres],

gedaagde, hierna Fraiquin te noemen,

gemachtigde: mr. S.R. Heeg, advocaat te Groningen (Petrus Campersingel 125, 9713 AH).

PROCESGANG

1. Op de bij dagvaarding met producties vermelde gronden heeft [A.] gevorderd om Fraiquin te veroordelen tot betaling van € 3.403,49, met rente en kosten.

Fraiquin heeft bij antwoord, onder overlegging van producties, de vordering betwist. Na de ingevolge het tussenvonnis van 24 december 2008 op 11 maart 2009 gehouden comparitie van partijen na antwoord, hebben beide partijen nog een akte genomen. Vervolgens is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

OVERWEGINGEN

De feiten

2. Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1. Fraiquin heeft rond 12 mei 2006 een offerte uitgebracht aan [A.], voor het vernieuwen van het dak van haar woning. Na die offerte heeft Fraiquin rond 26 mei 2006 een opdrachtbevestiging gestuurd aan [A.]. Daarin staan genoemd de werkzaamheden en de afgesproken prijs van € 3.150,00 inclusief omzetbelasting.

2.2. De werkzaamheden aan het dak van [A.] zijn in de maand juli 2006 uitgevoerd. Fraiquin heeft eerst het dak van de woning van [B.] gedaan, gelegen naast die van [A.].

2.3. Met de factuur van 21 juli 2006 heeft Fraiquin een bedrag van € 3.150,00 bij [A.] in rekening gebracht. Dit bedrag heeft [A.] aan Fraiquin betaald.

2.4. Op 20 december 2006 heeft de gemachtigde van [A.] aan Fraiquin een brief gestuurd. Met de brief worden de volgende klachten aan Fraiquin meegedeeld:

* er is geen dakbedekking met leislag met shinglesmotief aangebracht,

* visueel is sprake van knip- en plakwerk

Fraiquin wordt gesommeerd alsnog leislag met shinglesmotief dakbedekking aan te brengen.

2.5. Fraiquin heeft met zijn brief van 2 januari 2007 aan de gemachtigde van [A.], aangeboden om twee banen die niet zo mooi waren te vervangen.

2.6. Fraiquin heeft op 12 maart 2007 een reparatie uitgevoerd aan het dak van [A.] na een lekkage.

2.7. Op 26 maart 2007 heeft Dam Dak Advies advies & calculatiebureau een inspectie- en adviesrapport uitgebracht aan [A.], ook over de woningen gelegen aan weerszijden van de woning van [A.]. Deze zijn van [B.] en [C.].

2.8. Van Schildersbedrijf Luttje te Wagenborgen heeft [A.] een factuur ontvangen van 14 juli 2007 van € 253,49. De rekening betreft het herstellen van schade aan een wand na lekkage.

De standpunten van partijen

3. [A.] heeft zich gebaseerd op de vaststaande feiten en verder aangevoerd dat Fraiquin zodanig is tekort geschoten bij de uitvoering van zijn werk, dat het gehele dak vernieuwd moet worden. [A.] wijst op het rapport van Dam Dak Advies en noemt plak- en lapwerk, lekkage en het ontbreken van het afgesproken shinglemotief. [A.] wenst de ontbinding van de overeenkomst en wil haar geld terug.

4. Het verweer van Fraiquin is dat na de offerte van 12 mei 2006 waarin het shinglesmotief is opgenomen, door [A.] is gekozen voor de duurdere brandmethode. Dit staat daarom ook in de opdrachtbevestiging van 26 mei 2006. Tijdens de werkzaamheden heeft [A.] niet geprotesteerd tegen de banen die werden gebrand door Fraiquin. Bij het opleveren van het werk had [A.] alleen een klacht over een naad. Deze klacht is door Fraiquin verholpen waarna [A.] heeft betaald. Knip- en plakwerk is plaatselijk ontstaan door de twee platte ontluchtingen in het dak. [A.] wilde die niet vervangen door pijpontluchtingen. Fraiquin heeft aangeboden twee banen onder de drie pijpen tot de dakrand te vervangen, wat [A.] heeft geweigerd. Lekkage door schade aan het dak door de storm rond 18 januari 2007 heeft Fraiquin hersteld. Daarna zijn door [A.] geen lekkages gemeld. Ook waar de kimfixatie mankementen vertoonde is er door Fraiquin hersteld.

De beoordeling van het geschil

5. De kantonrechter stelt vast dat [A.] voor het eerst met de brief van haar gemachtigde van 20 december 2006 heeft geklaagd. Artikel 6:82 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vereist immers dat iemand die niet tevreden is schriftelijk de klachten kenbaar maakt en de gelegenheid geeft om deze te verhelpen. Vervolgens kan, eventueel in een gerechtelijke procedure, bekeken worden of de klachten terecht zijn (geweest).

6. Op grond van artikel 6:89 BW had [A.] binnen bekwame tijd moeten klagen. Dat heeft zij niet gedaan. Het werk was klaar in juli 2006 en daarvoor heeft [A.] Fraiquin aan het dak van haar buurvrouw zien werken. Meteen na de oplevering in juli 2006 heeft [A.] de door haar beweerde foute dakbedekking en knip- en plakwerk kunnen zien. De kantonrechter is van oordeel dat zij daar uiterlijk in de maand augustus 2006 over had kunnen klagen. Omdat zij dat niet heeft gedaan kan de vordering worden afgewezen. De kantonrechter wil echter -deels ten overvloede- het navolgende overwegen.

7. De kantonrechter is van oordeel dat Fraiquin de juiste dakbedekking heeft toegepast. Dat blijkt uit de offerte en de opdrachtbevestiging.

8. De kantonrechter heeft tijdens de comparitie na antwoord het dak bekeken. Hij is op het dak geklommen met zijn secretaris, Fraiquin en diens gemachtigde. Het algehele aanzien van het dak is volgens de kantonrechter in orde. Dat aanzien zou alleen maar beter zijn geworden wanneer [A.] Fraiquin in de gelegenheid zou hebben gesteld de door hem voorgestelde twee banen te vervangen. Een voetstap en een herstelde naad zijn vanaf de begane grond, ook door de geringe dakhelling, niet zichtbaar.

9. Dan is nog te beoordelen de lekkage en de daardoor ontstane schade. Vast staat dat Fraiquin schade aan het dak heeft hersteld. Dat zou hij volgens de kantonrechter in beginsel ook moeten. Fraiquin heeft immers voor 10 jaren garantie gegeven. Dat kan anders zijn wanneer de schade niet onder de garantie valt. Fraiquin heeft gesteld dat de schade is veroorzaakt door een storm rond 18 januari 2007. Een latere lekkage en daardoor ontstane schade heeft [A.] niet genmeld. Dit betekent naar het oordeel van de kantonrechter dat [A.] eerst moet aantonen dat haar schade van € 253,49 een gevolg is van de door Fraiquin op haar verzoek herstelde schade. Fraiquin krijgt vervolgens de gelegenheid aan te tonen dat die door hem herstelde schade door een storm rond 18 januari 2007 is veroorzaakt.

10. De kantonrechter is van oordeel dat het aanzien van het dak, het werk aan de goten, teersporen, een voetstap, een herstelde naad, wild verband en knip- en plakwerk rond liggende ontluchtingen, geen reden zijn voor ontbinding of vermindering van de prijs. Het is vervolgens de vraag of door het rapport van Dam Dak Advies er door [A.] ontdekt is dat het dak de toets der kritiek niet kan doorstaan. Dat rapport heeft zij kenbaar gemaakt aan Fraiquin met de sommatie tot vervanging van het dak over te gaan. Dat vindt de kantonrechter in ieder geval niet terecht om redenen die hierboven zijn vermeld. Wanneer [A.] wil aantonen dat het dak door Fraiquin aangebracht ook om andere redenen niet geschikt is, wil de kantonrechter haar de gelegenheid daarvoor geven door een deskundige te benoemen. De kosten van die deskundige moeten door [A.] worden voorgeschoten.

11. De kantonrechter zal de zaak verwijzen naar de rolzitting. [A.] kan dan een akte nemen om aan te geven of zij, gelet op dit tussenvonnis, wil verder procederen door, om te beginnen op haar kosten, een deskundige in te schakelen.

12. Alle verdere beslissingen zullen worden aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 15 juli 2009 om 11.00 uur voor een akte van [A.] als bedoeld in rechtsoverwegingen 9 en 11;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 1 juli 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT