Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ1329

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
02-07-2009
Datum publicatie
02-07-2009
Zaaknummer
110114/HA RK 09-154
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek op grond van een eerdere ervaringen met de rechter in andere zaken alsmede op grond van aanbeveling 8 van de leidraad onpartijdigheid van de rechter.

Wrakingsverzoek is afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN,

MEERVOUDIGE KAMER

Registratienummer: 110114 / HA RK 09-154

Datum beslissing: 2 juli 2009

Beslissing op het schriftelijke verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker), wonende te [woonplaats] aan de [adres], tot wraking ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Het procesverloop

Bij brief van 20 mei 2009 heeft verzoeker het verzoek ingediend tot wraking van

mr. T.F. Bruinenberg als lid van de wrakingskamer in zaak met registratienummer 109517/HA RK 09-136.

Mr. T.F. Bruinenberg heeft op 10 juni 2009 schriftelijk verklaard niet te berusten in het wrakingsverzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft bij brief van 15 juni 2009 te kennen gegeven dat geen gebruik zal worden gemaakt van de gelegenheid aanwezig te zijn bij de zitting.

Op 18 juni 2009 is het verzoek ter zitting behandeld door de wrakingskamer.

Mr. Bruinenberg is niet verschenen. Verzoeker heeft zijn standpunt mondeling nader toegelicht.

Rechtsoverwegingen

1. Het standpunt van verzoeker

Verzoeker voert -kort samengevat- het volgende aan:

Mr. Bruinenberg behandelt de zaken niet onpartijdig en er is geen sprake meer van een eerlijk proces in overeenstemming met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). De belangen van verzoeker worden en zijn zeer ernstig door mr. Bruinenberg geschaad, waarbij hij refereert aan de door mr. Bruinenberg behandelde WAO-zaak. Voorts neemt mr. Bruinenberg verzoeker in het geheel niet serieus. Verder houdt mr. Bruinenberg op geen enkele wijze rekening met aanbeveling 8 van de leidraad onpartijdigheid van de rechter (hierna: leidraad). Volgens verzoeker is er sprake van bijkomende omstandigheden. De uitzonderlijke omstandigheden betreffen de opmerkingen gemaakt in zaak 08/579 van het bedrijf van verzoeker en de persoonlijke opstelling jegens hem door mr. Bruinenberg. Voorts heeft mr. Bruinenberg ten onrechte personen van het IMK destijds aangemerkt als deskundigen op het gebied van accountancy en heeft hij uitlatingen van verweerder goedgekeurd dat de kwaliteit van zijn werkzaamheden kunnen worden beoordeeld in een half uurtje koffiedrinken. Dit is naar de mening van verzoeker volstrekt onaanvaardbaar. Daarnaast kiest mr. Bruinenberg naar de opvatting van verzoeker steeds de zijde van verweerder waardoor verzoeker schade heeft geleden.

2. Het standpunt van mr. T.F. Bruinenberg

Mr. Bruinenberg verklaart dat een (deugdelijke) grond voor wraking uit het verzoekschrift niet is gebleken.

3. Beoordeling

Ingevolge artikel 8:15 Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke partijdigheid schade zou kunnen lijden.

Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient uitgangspunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een rechtzoekende een vooringenomenheid koestert, althans dat bij een rechtzoekende dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is. Daarbij kan rekening worden gehouden met de uiterlijke schijn. Het enkele subjectieve oordeel van verzoeker is niet doorslaggevend. Aan de hand van deze maatstaf zal de rechtbank het verzoek beoordelen.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door verzoeker aangevoerde feiten en omstandigheden onvoldoende om aan te nemen dat er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat mr. Bruinenberg jegens verzoeker een vooringenomenheid koestert of waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is. De door verzoeker aangevoerde gronden betreffen voornamelijk de subjectieve beleving van verzoeker ten aanzien van het optreden van mr. Bruinenberg. De door verzoeker omschreven beleving is evenwel onvoldoende geobjectiveerd. Het enkele door verzoeker gestelde feit dat mr. Bruinenberg steeds de zijde van het bestuursorgaan kiest, brengt naar het oordeel van de rechtbank niet mee dat de door verzoeker gestelde vrees van partijdigheid objectief gerechtvaardigd is. Niet het gevoel van verzoeker is beslissend, doch de vrees dat het de rechter aan onpartijdigheid ontbreekt moet, zoals hiervoor al overwogen, objectief gerechtvaardigd zijn. Daar komt bij dat verzoeker zijn vrees voor subjectieve partijdigheid niet nader heeft geconcretiseerd en niet, althans onvoldoende heeft geobjectiveerd.

Voor zover verzoeker een beroep heeft gedaan op aanbeveling 8 van de leidraad, gaat de rechtbank op gronden zoals hiervoor overwogen daaraan voorbij.

Nu feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden zijn gesteld noch gebleken, dient het wrakingsverzoek ongegrond te worden verklaard.

4. Beslissing

De rechtbank:

- wijst het verzoek tot wraking van mr. Bruinenberg af,

- bepaalt dat het proces in de hoofdzaak (met zaaknummer 109517/ HA RK 09-136) wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het schriftelijke verzoek tot wraking,

- beveelt de onmiddellijke mededeling van deze beslissing aan verzoeker,

mr. Bruinenberg en het Openbaar Ministerie.

Deze beslissing is gegeven door mrs. E.J. Oostdijk, voorzitter, E.M.J. Brink en F. de Jong, in tegenwoordigheid van mr. E.A. Ruiter als griffier en in het openbaar uitgesproken op

2 juli 2009.

Mr. F. de Jong is buiten staat deze beslissing te tekenen.