Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD9185

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
31-07-2008
Datum publicatie
01-08-2008
Zaaknummer
18/670161-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank spreekt twee verdachten vrij van afpersing. Het door verdachten aandringen op betaling van ( hoge ) rentebedragen en het van verdachte afnemen als onderpand van paspoort en rijbewijs kwalificeert de rechtbank niet als afpersing. Wèl is de tenlastegelegde bedreiging bewezen verklaard.

De twee verdachten hebben een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen gelijk aan de tijd die zij reeds in voorlopige hechtenis hadden doorgebracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer: 18/670161-08

datum uitspraak: 31 juli 2008

op tegenspraak

raadsman: mr. J.A. Schadd, advocaat te Arnhem

V O N N I S

van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats/-land verdachte] op [geboortedatum verdachte],

wonende te [woonplaats verdachte], [adres verdachte],

[detentieadres verdachte].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 17 juli 2008.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd: dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2008 tot en met 12 april 2008 in

de gemeente Groningen en/of elders in Nederland,

meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot

- de afgifte van enig goed,

te weten geld, pinpas, telefoon, rijbewijs, paspoort, auto, autosleutels,

en/of autopapieren, in elk geval (telkens) van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer], in elk geval (telkens) aan

een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

- het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

en/of zijn mededader die [slachtoffer] (telkens) heeft/hebben

- gedwongen en/of ge-intimideerd, althans verzocht, om in een auto plaats te

nemen, en/of/althans (vervolgens) meegenomen voor een autorit, en/of

- (tijdens die autorit, althans in die auto) vastgehouden en/of geslagen en/of

bewerkt met een stroomstootwapen, althans een stroomstootwapen getoond, en/of

- (daarbij) op dreigende wijze medegedeeld "als jij je afspraken niet nakomt,

is onze eer belangrijker dan ons geld", althans woorden van gelijke aard of

strekking, en/of

- een pistool/vuurwapen in/tegen de hals gezet en/of (vervolgens) de trekker

overgehaald en/of (daarbij) gezegd (nadat er een klik klonk) "gelukkig maar

want we hebben de auto net schoongemaakt, anders moesten we dat weer doen",

althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- (aldus) een voor die [slachtoffer] bedreigende situatie geschapen;

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

A)

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2008 tot en met 12 april 2008 in

de gemeente Groningen en/of elders in Nederland,

meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht,

althans met zware mishandeling,

immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

(telkens) opzettelijk dreigend die [slachtoffer]:

- in een auto laten plaatsnemen en/of (aldaar) vastgehouden en/of (vervolgens)

een stroomstootwapen getoond, en/of

- (daarbij) dreigend meegedeeld "als jij je afspraken niet nakomt, is onze eer

belangrijker dan ons geld", althans woorden van gelijke dreigende aard of

strekking, en/of

- een vuurwapen in/tegen de hals gezet en/of (vervolgens) de trekker

overgehaald en/of (daarbij) gezegd (nadat er een klik klonk) "gelukkig maar

want we hebben de auto net schoongemaakt, anders moesten we dat weer doen",

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

art. 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

en/of

B)

hij in of omstreeks de maand februari 2008 in de gemeente Groningen en/of

(elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer] ) heeft geslagen en/of bewerkt

met een stroomstootwapen, waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft

bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks de periode van 22 april 2008 in de gemeente Groningen

(een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door

een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn

kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 primair en onder 2 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en vordert ten aanzien van het beslag dat het in beslaggenomen stroomstootwapen wordt onttrokken aan het verkeer en dat het in beslag genomen geld verbeurd wordt verklaard.

Overwegingen

Vrijspraak feit 1 primair

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder feit 1 primair heeft begaan. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt hierbij als volgt. De verdachte heeft zowel bij de politie, alsmede ter zitting verklaard dat met aangever terzake het aan deze uitgeleende geld een uiterste betalingstermijn was overeengekomen met daaraan gekoppeld een boete bij te late betaling. Deze verklaring wordt ondersteund door de verklaringen van medeverdachte. Ook aangever zelf heeft verklaard dat hij van verdachte en medeverdachte geld heeft geleend, welke lening hij uiterlijk op 30 september 2007 vermeerderd met aanzienlijke rente diende terug te betalen. Indien hij niet tijdig zou betalen, zou dit tot verhoging van het rentetarief leiden.

De verklaringen van aangever, verdachte en medeverdachte lopen echter uiteen met betrekking tot de precieze afspraken aangaande de verschuldigde boete, dan wel rente, bij te late aflossing van de lening. Nu er met betrekking tot de lening en de onderliggende afspraken niets op schrift is gesteld kan niet worden vastgesteld of wederrechtelijke bevoordeling ten grondslag ligt aan de geldbedragen die verdachte en medeverdachte van aangever hebben gevorderd.

Dit betekent dat de onder 1 primair tenlastegelegde afpersing ten aanzien van geld niet bewezen kan worden.

Ook wat betreft de tenlastegelegde afpersing van de pinpas, het rijbewijs, het paspoort, de autopapieren, de autosleutels en de auto geldt dat deze goederen niet zijn afgenomen met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. Immers na voldoening van de gevorderde geldbedragen zijn de goederen teruggegeven aan aangever, hetgeen erop duidt dat de goederen zijn afgenomen/afgegeven teneinde een drukmiddel te hebben om aangever tot betaling te bewegen.

Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het primair tenlastegelegde.

Vrijspraak feit 1 subsidiair onder B

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder feit 1 subsidiair onder B heeft begaan. Hiertoe wordt overwogen dat aangever zelf niet heeft verklaard dat hij is geslagen door verdachte of medeverdachte. Hij heeft wel verklaard te zijn bewerkt met een stroomstootwapen, echter daarvoor is in het dossier geen (steun)bewijs te vinden. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Feit 1 subsidiair onder A

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de verklaring van aangever en de verklaring van verdachte en de medeverdachte wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de aangever is bedreigd met een misdrijf tegen het leven gericht door verdachte en diens medeverdachte.

Ten aanzien van de verrichte handelingen oordeelt de rechtbank als volgt. De handelingen zoals in de tenlastelegging vermeld zijn niet alle door verdachte zelf gepleegd. Ook zijn medeverdachte is hiervoor verantwoordelijk geweest. Nu zowel de verstrekking van het geld, alsmede de wijze waarop de inning van de geldlening plaatsvond, voortkwam uit het initiatief van beide verdachten is er sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking. Hetgeen onder 1 subsidiair onder A is tenlastegelegd is dan ook aan beide verdachten toe te rekenen, met dien verstande dat de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen acht dat aangever tevens bedreigd is met een vuurwapen. Aangever is vier keer gehoord. Hij heeft in het eerste verhoor gewag gemaakt van bedreiging met een vuurwapen, waarbij hij verder geen bijzonderheden ten aanzien van het wapen heeft genoemd. Weliswaar zijn er bij de huiszoeking bij medeverdachte twee vuurwapens aangetroffen, echter zowel verdachte als medeverdachte hebben los van elkaar verklaard dat verdachte niet op de hoogte was van het vuurwapenbezit van medeverdachte. De rechtbank zal de verdachte ten aanzien van dit onderdeel vrijspreken.

Feit 2

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een stroomstootwapen voorhanden heeft gehad. De raadsman heeft ter zitting bepleit dat niet is komen vast te staan dat het stroomstootwapen ook daadwerkelijk een elektrische stroomstoot kan afgeven waarmee een persoon weerloos kan worden gemaakt dan wel pijn kan worden toegebracht. De rechtbank oordeelt dat op basis van het proces-verbaal van bevindingen, waarin de conclusie van het onderzoek naar het wapen en de verpakking zijn neergelegd, is komen vast te staan dat het hier een voorwerp betreft waarvan het bezit strafbaar is gesteld in de Wet wapens en munitie. Een onderzoek naar het voltage van het apparaat is daarvoor niet noodzakelijk.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder feit 1 subsidiair onder A en onder feit 2 tenlastegelegde heeft begaan met dien verstande dat:

1 subsidiair onder A.

hij in de periode van 1 februari 2008 tot en met 12 april 2008 in de gemeente Groningen en/of elders in Nederland, meermalen, op verschillende tijdstippen, telkens tezamen en in vereniging met een ander, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht,

immers hebben verdachte en zijn mededader telkens opzettelijk dreigend die [slachtoffer]:

- in een auto laten plaatsnemen en/of aldaar vastgehouden en/of vervolgens

een stroomstootwapen getoond, en/of

- daarbij dreigend meegedeeld "als jij je afspraken niet nakomt, is onze eer

belangrijker dan ons geld"

2.

hij op 22 april 2008 in de gemeente Groningen een wapen van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Kwalificatie

Hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard levert de volgende strafbare feiten op:

Feit 1 subsidiair onder A:

- Medeplegen van bedreiging, meermalen gepleegd;

Feit 2:

- Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.

Motivering straf

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en aangaande zijn persoon opgemaakte rapportage van de reclassering, alsmede de vordering van de officier van justitie.

Vrijheidsstraf

Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf moet worden opgelegd.

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hoogte hiervan in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan een ernstige bedreiging van aangever.

Door aangever meermalen in een auto mee te nemen en hem tijdens deze autoritten te bedreigen zoals bewezenverklaard, hebben verdachte en zijn medeverdachte de aangever vrees aangejaagd. De rechtbank acht de wijze waarop verdachte samen met de medeverdachte aangever in het kader van de door hen verschafte geldlening hebben behandeld als zeer bedreigend en intimiderend, hetgeen ook naar voren komt in de slachtofferverklaring die door aangever is ingediend en voorgehouden ter zitting. Voorts heeft verdachte een stroomstootwapen voorhanden gehad.

De rechtbank houdt rekening met het feit dat de verdachte éénmaal eerder met justitie in aanraking is geweest en voorts met de rapportage van de reclassering waaruit een positief beeld over de persoon van de verdachte naar voren komt. Gelet op het bovenstaande acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Dat de rechtbank een (aanzienlijk) lagere straf zal opleggen dan gevorderd is met name gelegen in het feit dat verdachte van het onder 1 primair tenlastegelegde wordt vrijgesproken.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten een stroomstootwapen, moet worden onttrokken aan het verkeer.

Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet en het algemeen belang.

Teruggave

De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten een geldbedrag van € 570,00, moet worden teruggegeven aan verdachte.

Vordering van de benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [slachtoffer], wonende te [woonplaats slachtoffer].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

De vordering is ter terechtzitting gemotiveerd bestreden.

Verdachte is vrijgesproken van het onder feit 1 primair tenlastegelegde.

De rechtbank zal daarom bepalen dat de benadeelde partij wat betreft het materiële deel in haar vordering niet-ontvankelijk is. Dit houdt in dat de vordering niet in dit strafgeding wordt afgedaan, maar slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Naar het oordeel van de rechtbank is wel komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het onder feit 1 subsidiair onder A bewezenverklaarde rechtstreeks immateriële schade is toegebracht en zal de vordering toewijzen tot een bedrag van € 300,00.

Ten aanzien van het overige immateriële deel van de vordering verklaart de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover deze al door verdachtes mededader is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de Staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 24c, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 285 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het onder feit 1 primair en het onder feit 1 subsidiair onder B tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

- verklaart het onder feit 1 subsidiair onder A en het onder feit 2 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezen verklaarde strafbaar.

- verklaart het meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

- verklaart verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar.

- veroordeelt verdachte voor het bewezen- en strafbaar verklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van ZESENTACHTIG DAGEN.

Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere straf in mindering is gebracht.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer], wonende te [woonplaats slachtoffer], gedeeltelijk toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 300,00 (zegge: driehonderd euro) voor immateriële schade.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige immateriële deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige materiële deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover deze al door veroordeeldes mededader is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van € 300,00 (zegge driehonderd euro) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer], wonende te [woonplaats slachtoffer], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 6 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 300,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslag

Gelast de teruggave van:

- een geldbedrag van € 570,00 aan verdachte.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- 1 stroomstootwapen, Kelin Series, type:KL 618.

Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. L.M.E. Kiezebrink, voorzitter, L.W. Janssen en L.T. de Jonge, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Mulder, als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 31 juli 2008.