Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD6240

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
11-06-2008
Datum publicatie
03-07-2008
Zaaknummer
101294 / JE RK 08-306
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Mening van de minderjarige terzake de gestelde diagnose.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Civielrecht

zaaknr.: 101294 JE RK 08-306

beschikking kinderrechter d.d. 11 juni 2008

inzake

* [de minderjarige], geboren in de gemeente Groningen [in 1991],

kind van:

[vader],

wonende te [adres],

en

[moeder],

[adres]

De ouders zijn belast met het gezag over voornoemde minderjarige (verder te noemen [de minderjarige]).

PROCESGANG

Op 9 april 2008 heeft het bureau jeugdzorg (bjz) een verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling en verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg ingediend, gedateerd 8 april 2008.

Daarbij is overgelegd het hulpverleningsplan en een verslag van het verloop van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, alsmede het indicatiebesluit.

Nu het een verlenging van een machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg betreft is ambtshalve als raadsvrouw toegevoegd mr. A.M. Crouwel.

Op 9 juni 2008 is ter griffie van de rechtbank een brief afkomstig van de vader binnengekomen.

Op 10 juni 2008 is ter griffie van de rechtbank een verklaring van de gedragswetenschapper binnengekomen.

Op 11 juni 2008 heeft de kinderrechter de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn daarbij: [de minderjarige], bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.M. Crouwel, moeder en mevrouw B.S. Mulder namens bjz.

OVERWEGINGEN

Bij beschikking van 20 juni 2007 is de ondertoezichtstelling verlengd voor de tijd van 1 jaar, ingaande 28 juni 2007.

Bij beschikking van 5 december 2007 is de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige in een justitiƫle jeugdinrichting verlengd voor de duur van zes maanden, ingaande 28 december 2007.

Standpunt van bjz

[de minderjarige] is een zestienjarige jongen gediagnosticeerd met PDD-NOS en mogelijk ADHD. In sociaal onoverzichtelijke situaties kan hij reageren met forse impulsdoorbraken. Ogenschijnlijk kleine aanleidingen kunnen heftige reacties bij [de minderjarige] oproepen.

[de minderjarige] verblijft nu tien maanden in de Veenpoort. Hij heeft de agressieregulatietraining afgerond. Op de groep wordt met hem gewerkt aan zijn sociale vaardigheden en zijn inzicht in eigen gedrag en de gevolgen daarvan voor anderen. De FJP is bezig met het afronden van een psychologisch onderzoek en bepalen aan de hand daarvan wat zij [de minderjarige] kunnen bieden naast de behandeling van de Veenpoort. Daarnaast wordt er over enige tijd gestart met het Ervarend-Leren-Traject. Gezien de geplande activiteiten zal [de minderjarige] zeker tot na de zomer nog binnen de Veenpoort blijven.

De komende periode dient er aan de volgende doelen te worden gewerkt:

- [de minderjarige] kan omgaan met regels en vrijheden;

- [de minderjarige] krijgt voldoende structuur en begrenzing;

- [de minderjarige] kan omgaan met zijn PDD-NOS problematiek;

- [de minderjarige] heeft positieve contacten met de belangrijke personen in zijn netwerk.

Standpunt minderjarige

Door en namens de minderjarige is naar voren gebracht dat bepaalde punten uit het rapport achterhaald zijn. De onderzoeken die nog afgerond moesten worden zijn inmiddels afgerond. Er is nog wel een intensieve behandeling nodig.

[de minderjarige] brengt naar voren dat hij zelfstandig onderzoek heeft verricht naar de gestelde diagnose ADHD en PDD-NOS. Volgens [de minderjarige] is hier geen sprake van, maar wel van het syndroom van Asperger. Voorts geeft hij aan dat zijn psychiater heeft gezegd dat er geen sprake is van ADHD.

Standpunt moeder

Moeder geeft aan dat er de afgelopen periode vooruitgang is geboekt.

Beoordeling

De afgelopen periode is het onderzoek van de forensische jeugdpsychiatrie (FJP) afgerond. Duidelijk is geworden dat een intensieve behandeling van [de minderjarige] noodzakelijk is. [de minderjarige] kan moeilijk omgaan met regels en vrijheden en is nog onvoldoende in staat om op onverwachtse situaties adequaat te reageren. De kinderrechter acht het van belang dat [de minderjarige] op korte termijn perspectief krijgt aangereikt over het door hem te volgen traject.

Op grond van de verkregen informatie, zoals in opgemeld verzoek aangegeven en ter terechtzitting aangevuld, is de kinderrechter van oordeel dat in het belang van de minderjarige de termijn van de ondertoezichtstelling, met een jaar dient te worden verlengd, nu de gronden voor de ondertoezichtstelling nog aanwezig zijn.

Voorts is de kinderrechter van oordeel dat er een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg voor een periode van zes maanden dient te worden verleend nu [de minderjarige] ernstige opgroeiproblemen heeft die zijn ontwikkeling ernstig belemmeren. Genoemde factoren maken dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat [de minderjarige] zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken.

BESLISSING

verlengt de termijn van de ondertoezichtstelling ten aanzien van de minderjarige [de minderjarige], ingaande 28 juni 2008 voor de duur van een jaar, met behoud van de opdracht van de ondertoezichtstelling aan het bureau jeugdzorg te Groningen, p/a Postbus 1203;

verlengt voorts de termijn van de machtiging tot verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg van voornoemde minderjarige, ingaande 28 juni 2008 voor de duur van zes maanden;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is gegeven te Groningen door mr. D.A. Flinterman, kinderrechter, in tegenwoordigheid van de griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 juni 2008

MD

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof te Leeuwarden.