Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2007:BX7534

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
28-06-2007
Datum publicatie
17-09-2012
Zaaknummer
228819 CV EXPL 04-5892
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

beloning 1e of 2e (plv.) concertmeester; verjaring

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2012-0846
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 228819/CV EXPL 04-5892

Vonnis d.d. 28 juni 2007

inzake

Q,

wonende te [woonplaats],

eiser,

gemachtigde: mr. M.J. Gerrits, jurist bij de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, 1016 EE Amsterdam, Keizersgracht 317, rolgemachtigde: G. Ten Cate, gerechtsdeurwaarder te Winschoten (postbus 1040, 9670 EA),

tegen

de stichting STICHTING NOORD-NEDERLANDS ORKEST,

gevestigd en kantoorhoudende te Groningen,

gedaagde,

gemachtigde: mr. M. Dijsselhof, advocaat te Assen (postbus 300, 9400 AH), rolgemachtigde: Bos gerechtsdeurwaarders, gevestigd te Groningen.

PROCESGANG

1. Na het tussenvonnis in deze zaak van 16 november 2007 is op 23 januari 2007 een comparitie van partijen gehouden. Van het verhandelde ter zitting heeft de griffier aantekeningen gemaakt. Daarna hebben beide gemachtigden een brief van 19 februari 2007 geschreven, heeft de gemachtigde van NNO een brief van 6 maart 2007 geschreven, is van de zijde van Q een brief van 19 maart 2007 van P van UpToDate met als bijlage een lijst ingebracht, heeft de gemachtigde van Q een brief van 21 maart geschreven en is vervolgens een akte zijdens NNO genomen met als bijlage een overzicht.

Ten slotte is (opnieuw) vonnis bepaald op grond van de overgelegde stukken.

OVERWEGINGEN

2. De kantonrechter beschouwt als hier herhaald en ingelast hetgeen hij heeft overwogen en beslist in de tussenvonnissen van 29 september 2005 en 16 november 2006.

3. Ter comparitie van partijen is besproken hoe met in acht neming van beide tussenvonnissen gekomen kan worden tot een lijst waarop vermeld de door Q bezette stoel in de kop van het orkest gedurende zijn dienstverband met NNO. Ter zitting is de afspraak gemaakt dat C van NNO en mevrouw P van UpToDate een dergelijke lijst zullen maken, gebruikmakend van de presentielijsten, dienstlijsten, programma's, verzuimlijsten en de zogenaamde Q/B lijst. Er is -zo begrijpt de kantonrechter- geen eenduidige lijst opgesteld. Van de zijde van Q is door P per kalenderdag aangegeven op welke stoel Q heeft gezeten. Door NNO is een lijst opgesteld waarop -zo begrijpt de kantonrechter- per werkzaamheid is aangegeven op welke stoel Q heeft gezeten.

4. De kantonrechter zal opnieuw een comparitie van partijen gelasten. Daarbij dienen behalve partijen in ieder geval aanwezig te zijn C en P voornoemd. De kantonrechter wil uitleg over beide lijsten, vooral over de verschillen en overeenkomsten. De kantonrechter wil verder van beide partijen vernemen op welke wijze duidelijkheid verkregen zou kunnen worden over de dagen waarover partijen van mening (blijven) verschillen.

5. Tenminste een week voorafgaand aan de comparitie dient NNO voor ieder (deel van een) kalenderjaar dat Q in dienst is geweest aan te geven wat de bruto verdiensten per jaar en dag zijn geweest van de 1e concertmeesters. Ook dient NNO aan te geven wat in die jaren de toelage B is geweest.

6. Alle verdere beslissingen worden aangehouden.

BESLISSING

gelast partijen in persoon, rechtspersonen deugdelijk vertegenwoordigd om, desgewenst met gemachtigden, te verschijnen voor de kantonrechter voor het verstrekken van nadere inlichtingen en om te onderzoeken of partijen het op één of meer punten met elkaar eens kunnen worden, en wel op een nader, in overleg met partijen, vast te stellen datum, tijdstip en plaats;

gelast NNO goede nota te nemen van het bepaalde in rechtsoverweging 5;

verwijst de zaak naar de rolzitting van 12 juli 2007 te 11.00 uur; vóór of uiterlijk op die zitting kunnen beide partijen schriftelijk aan de sector kanton opgeven op welke dagen zij tot en met 26 juli 2007 en gedurende een maand vanaf 21 augustus 2007 verhinderd zijn, voor welke opgave geen nader uitstel zal worden verleend;

op deze zitting zal dan worden bepaald wanneer en waar de comparitie van partijen zal plaatsvinden; na dagbepaling zal geen uitstel meer worden verleend;

houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en op 28 juni 2007 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: RTjT

coll: