Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2007:BG1427

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
20-09-2007
Datum publicatie
23-10-2008
Zaaknummer
18/996502-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Noordelijke Fraudekamer heeft te Groningen een verdachte in een beleggingsfraudezaak veroordeeld terzake meermalen bij uitgifte aanbieden van effecten, te weten garantiecertificaten, het meermalen plichten van diverse particulieren en een gewoonte maken van witwassen alsmede het zonder vergunning van de AFM effecten uitgeven en op de markt zetten.

Namens de schuldeisers in het faillissement had de curator zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd. De Noordelijke Fraudekamer heeft de curator in zijn vordering niet ontvankelijk verklaard omdat de vordering niet van eenvoudige aard was. De overige vorderingen van de benadeelde partijen zijn door de Noordelijke fraudekamer tot het bedrag van de inleg toegewezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 36e
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2009/33
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

Parketnummer: 18/996502-06

datum uitspraak: 20 september 2007

op tegenspraak

raadsman: mr. E.J. Kuiters, advocaat te Leeuwarden

VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor economische strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum en plaats],

wonende te [woonplaats en adres]

en te [woonplaats en adres],

verblijvende te [verblijfplaats en adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 12 december 2006, 12 maart 2007, 6 april 2007, 22 mei 2007 en 6 september 2007.

TENLASTELEGGING

Ter terechtzitting van 12 december 2006 is door de officier van justitie een vordering aanpassing omschrijving tenlastelegging ingediend en ter terechtzitting van 6 september 2007 is de aangepaste en gewijzigde tenlastelegging op vordering van de officier van justitie gewijzigd en is daarmee als volgt komen te luiden:

Aan verdachte is ten laste gelegd: dat

feit 1

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en/of in een of meerdere plaats(en) in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en), waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en /of Vastgoed Garant II B.V. en/of natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

-al dan niet opzettelijk- buiten een besloten kring bij uitgifte van effecten, te weten garantiecertificaten in Euro Consultancy en/of Stichting Vastgoed Garant, althans (een) beleggingsproduct(en) en/of investeringsproduct(en) in onroerend goed, in elk geval een of meerdere (andere) effect(en),

heeft aangeboden, danwel zodanige aanbieding via advertentie en/of documenten in het vooruitzicht heeft gesteld aan (onder meer)

[benadeelde 1] en/of [benadeelde 2], en/of [benadeelde 4] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 11] en/of [benadeelde 14] en/of [benadeelde 23],

(artikel 3 Wet toezicht effectenverkeer 1995 j.o. 47/1/1 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en/of in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en), waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en /of Vastgoed Garant II B.V. en/of natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

-al dan niet opzettelijk-

zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder in of vanuit Nederland diensten, te weten garantiecertificaten in Euro Consultancy en/of Stichting Vastgoed Garant, althans (een) beleggingsproduct(en) en/of investeringsproduct(en) in onroerend goed, in elk geval een of meerdere (andere) effect(en), heeft aangeboden en/of verricht;

(artikel 7 Wet toezicht effectenverkeer 1995 j.o. 47/1/1 Wetboek van Strafrecht)

feit 2

A.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 13 december 2003 te Stadskanaal en/of een of meerdere plaats(en) in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en), waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en/of een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen of doen aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, in het totaal ongeveer 87 personen (waarvoor wordt verwezen naar de lijst in bijlage p-001, pagina 203 t/m 206 van het 0pv), hierna te noemen inlegger(s), onder wie (verwezen wordt naar de paginanummering in de mappen benadeelden)

(Inlegger 1, pagina 02 t/m 61)

[benadeelde 1], heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van

€ 58.000,-, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 2, pagina 62 t/m 94)

[benadeelde 2] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 26.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 3, pagina 95 t/m 141)

[benadeelde 3] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 60.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 5, pagina 212 t/m 269)

[benadeelde 5] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 133.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 6, pagina 270 t/m 307)

[benadeelde 6], heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 20.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 7, pagina 308 t/m 336)

[benadeelde 7] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 90.750, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 8, pagina 337 t/m 369)

[benadeelde 8] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 35.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 9, pagina 371 t/m 412)

[benadeelde 9] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 30.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 11, pagina 466 t/m 514)

[benadeelde 11] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 27.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 12, pagina 515 t/m 536)

[benadeelde 12]

heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 70.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 13, pagina 537 t/m 579)

[benadeelde 13]

heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 22.690 en/of € 2.270, althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 14, pagina 580 t/m 626)

[benadeelde 14] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 80.000,-, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, een of meerdere van de volgende handelingen verricht en/of laten verrichten:

- het aanmaken van een brochure voor het product Euro Consultancy waarin onder meer in strijd met de waarheid stond vermeld dat

- voor wat betreft de productkenmerken garantiecertificaat de genoemde bedragen zijn gegarandeerd gedurende de looptijd van het certificaat,

- er sprake zou zijn van het feit dat het garantiecertificaat voor particuliere investeerders bij het Amerikaans moederbedrijf een populaire vorm van sparen is,

- het garantiecertificaat een stabiel gegarandeerd rendement gelijk op maximaal 8,5 % is en/of blijft,

- Euro Consultancy een veilige investering prefereert,

- Euro Consultancy Incorporation onder toezicht staat van de nationale Luxemburgse bank,

- de vrijstelling is afgegeven door de [naam instelling] en/of

- Euro Consultancy als adres zou hebben [adres, woonplaats en land],

en/of

- het tonen, uitreiken of doen uitreiken van deze brochure aan een of meerdere van voornoemde inlegger(s) voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst,

en/of

- het meedelen en/of laten meedelen door de desbetreffende tussenpersoon aan een of meerdere van voornoemde perso(o)n(en) dat:

- er sprake zou zijn van een garantieproduct,

- er een gegarandeerd rendement zou worden uitgekeerd, en/of

- er voor de desbetreffende inlegger geen (enkel) risico aan zou vastzitten,

en/of

een of meerdere van de volgende beloften en/of toezeggingen gedaan:

- dat de ingelegde bedragen belegd zouden worden en/of

- de overeengekomen rendementen op afgesproken tijdstippen zouden worden uitbetaald

althans woorden van gelijke aard of strekking,

waardoor voornoemde personen (telkens) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte terwijl in werkelijkheid Euro Consultancy niet staat ingeschreven in enig register, +er nimmer beleggingen zijn gedaan en er hierdoor nimmer rendementen zijn behaald en/of nauwelijks uitkeringen zijn gedaan;

(artikel 326 j.o. 47/1/1 Wetboek van Strafrecht)

en/of

B.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en/of in een of meerdere plaats(en) in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en), waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en/of een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

opzettelijk (een) geldbedrag(en) (in totaal ongeveer totaal € 2.282.333,-), waaronder de hieronder genoemde bedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan ongeveer 87 personen, (waarvoor wordt verwezen naar de lijst in bijlage p-001, pagina 203 t/m 206 van het 0pv), onder wie (verwezen wordt naar de paginanummering in de mappen benadeelden) de hieronder genoemde personen, hierna te noemen inlegger(s),

(Inlegger 1, pagina 02 t/m 61)

€ 58.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 2, pagina 62 t/m 94)

€ 26.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 3, pagina 95 t/m 141)

€ 60.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 4, pagina 142 t/m 211 )

€ 35.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 5, pagina 212 t/m 269 )

€ 133.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 6, pagina 270 t/m 307 )

€ 20.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 7, pagina 308 t/m 336 )

€ 90.750, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 8, pagina 337 t/m 369)

€ 35.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 9, pagina 371 t/m 412)

€ 30.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 11, pagina 466 t/m 514)

€ 27.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 12, pagina 515 t/m 536)

€ 70.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 12], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 13, pagina 537 t/m 579)

€ 22.690, en/of € 2.270, althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 13], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 14, pagina 580 t/m 626)

€ 80.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 14], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

welk(e) goed(eren) verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) anders dan door misdrijf en/of uit hoofde van zijn beroep, te weten in zijn hoedanigheid als bemiddelaar in verzekeringen en/of door overeenkomst, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 322/321 j.o. 47/1/1 Wetboek van Strafrecht)

feit 3.

A.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 juni 2003 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en/of een of meerdere plaats(en) in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en), waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en /of Vastgoed Garant II B.V. en/of een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen of doen aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, in het totaal ongeveer 88 personen (waarvoor wordt verwezen naar de lijst in bijlage p-002 , pagina 207 t/m 210 van het 0pv), hierna te noemen inlegger(s), onder wie (verwezen wordt naar de paginanummering in de mappen benadeelden)

(Inlegger 10, pagina 413 t/m 465)

[benadeelde 10] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 35.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed,

en/of

(Inlegger 15, pagina 627 t/m 647)

[benadeelde 15] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 120.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 16, pagina 648 t/m 679)

[benadeelde 16] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 12.000 en/of € 9.000, althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 17, pagina 680 t/m 707)

[benadeelde 17] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 20.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 18, pagina 709 t/m 731)

[benadeelde 18] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 22.000, en/of € 15.000 en/of € 2.000 althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 19, pagina 735 t/m 924)

[benadeelde 19] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 67.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 20, pagina 925 t/m 957)

[benadeelde 20] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 30.000 en/of € 30.000 en/of € 10.000, althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 21, pagina 958 t/m 985)

[benadeelde 21] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 64.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 22, pagina 986 t/m 1014)

[benadeelde 22] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 17.000 en/of € 10.000, althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 23, pagina 1015 t/m 1050)

[benadeelde 23] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 80.000, althans een geldbedrag, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 24, pagina 1051 t/m 1081)

[benadeelde 24] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 40.000, en/of € 20.000 althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

en/of

(Inlegger 25, pagina 1082 t/m 1130)

[benadeelde 25] heeft/hebben bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 9.000 en/of € 5000 en/of € 19.000, althans geld, in elk geval van enig goed, en/of tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld, althans een schuld,

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, een of meerdere van de volgende handelingen verricht of laten verrichten:

- het aanmaken van een brochure voor het product Vastgoed Garant waarin onder meer in strijd met de waarheid stond vermeld dat:

- via VastgoedGarant de inlegger investeert in diverse vormen van vastgoed,

- dat het vastgoed met meerjarige contracten wordt verhuurd aan strikt

geselecteerde huurders,

- de inlegger een bedrag investeert dat jaarlijks een gegarandeerd rendement

uitkeert van 8%,

- dat het rendement van 8% tot het einde van de overeenkomst wordt ontvangen,

- dat de inlegger na minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar de inleg gegarandeerd retour ontvangt,

- dat de inlegger eigenaar is van het door aan hem/haar toegekende vastgoed,

- dat VG geheel binnen de wetgeving en in overleg met de autoriteit financiële markten (AFM) werkt,

- dat VG buiten de reikwijdte van de Wtb en Wte valt, en/of

- VG geen effecten-of beleggingsinstelling is en er geen beleggingsrisico is,

en/of

- het tonen, uitreiken en/of doen uitreiken van deze brochure aan een of meerdere van voornoemde inlegger(s) voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst,

en/of

- het meedelen en/of laten meedelen door de desbetreffende tussenpersoon aan een of meerdere van voornoemde perso(o)n(en) dat:

- er sprake zou zijn van een garantieproduct,

- dat er een gegarandeerd rendement zou worden uitgekeerd, en/of

- dat er voor de desbetreffende inlegger geen (enkel) risico aan zou vastzitten,

en/of

een of meerdere van de volgende beloften en/of toezeggingen gedaan:

- dat de ingelegde bedragen belegd zouden worden en/of

- de overeengekomen rendementen op afgesproken tijdstippen zouden worden uitbetaald

althans woorden van gelijke aard of strekking,

waardoor voornoemde personen (telkens) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte

terwijl in werkelijkheid er nimmer beleggingen zijn gedaan en er hierdoor nimmer rendementen zijn behaald en/of nauwelijks uitkeringen zijn gedaan;

(art. 326 j.o. 47/1/1 Wetboek van Strafrecht)

en/of

B.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 juni 2003 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en/of een of meerdere plaats(en) in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtspers(o)n(en), waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en /of Vastgoed Garant II B.V. en/of een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk (een) geldbedrag(en) (in totaal ongeveer totaal € 3.189.600), waaronder de hieronder genoemde bedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan ongeveer 88 personen, (waarvoor wordt verwezen naar de lijst in bijlage p-002 , pagina 207 t/m 210 van het 0pv), hierna te noemen inlegger(s), onder wie (verwezen wordt naar de paginanummering in de mappen benadeelden),

(Inlegger 10, pagina 413 t/m 465)

€ 35.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

(Inlegger 15, pagina 627 t/m 647)

€ 120.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 15], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 16, pagina 648 t/m 679)

€ 12.000, en/of € 9000 althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 16], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 17, pagina 680 t/m 707)

€ 20.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 17], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 18, pagina 709 t/m 731)

€ 22.000, en/of € 15.000 en/of € 2.000 althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 18], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 19, pagina 735 t/m 924)

€ 67.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 19], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 20, pagina925 t/m 957)

€ 30.000 en/of € 30.000 en/of € 10.000, althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 20], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 21, pagina 735 t/m 924)

€ 67.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 21], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 22, pagina 986 t/m 1014)

€ 17.000 en/of € 10.000, althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 22], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 23, pagina 1015 t/m 1050)

€ 67.000, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 23], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 24, pagina 1051 t/m 1081)

€ 40.000 en/of € 20.000, althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 24], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

en/of

(Inlegger 25, pagina 1082 t/m 1130)

€ 9.000 en/of € 5.000 en/of € 19.000, althans geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 25], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s),

welk(e) goed(eren) verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) anders dan door misdrijf en/of uit hoofde van zijn beroep, te weten in zijn hoedanigheid als bemiddelaar in verzekeringen en/of door overeenkomst , onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 322/321 j.o. 47/1/1 Wetboek van Strafrecht)

feit 4

hij op een of meerdere tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 9 juni 2006 te Stadskanaal en/of in een of meer plaats(en) in de provincie Gelderland en/of (elders) in Nederland , tezamen en in vereniging met een of meerdere rechtsperso(o)n(en) , waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en/of een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) een of meerdere geldbedrag(en) (in totaal ongeveer € 5.183.601), verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, doordat deze geldbedragen op verschillende tijdstippen contant zijn opgenomen door verdachte, en/of zijn overgemaakt op de (privé)rekening van verdachte en/of van [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of de (overige) familie van verdachtes partner [naam 1], welke rekeningen zich zowel in Nederland als in Rusland bevinden,

terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) wist(en) dat bovenomschreven geldbedrag(en) -onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

(artikel 420bis j.o. 47/1/1 Wetboek van strafrecht)

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Partiële vrijspraak

De rechtbank acht het in de feiten 2 en 3 onder B tenlastegelegde niet bewezen nu uit het door de rechtbank terzake onder A in genoemde feiten bewezenverklaarde blijkt dat verdachte de desbetreffende gelden uit oplichting, derhalve niet rechtmatig, onder zich had zodat er geen sprake kan zijn van het plegen van verduistering met betrekking tot voornoemde gelden.

De rechtbank zal verdachte derhalve terzake het onder 2 en 3 onder B genoemde vrijspreken.

Met betrekking tot feit 3 onder A ten aanzien van inlegger 25, [benadeelde 25], gaat de rechtbank er van uit dat het genoemde geldbedrag van € 19.000,- is opgenomen bij de inleggers genoemd onder feit 2 onder A, nu dit bedrag een inleg voor een garantiecertificaat bij Euro Consultancy betreft. Terzake voornoemd bedrag zal de rechtbank verdachte derhalve ten aanzien van het onder feit 3 onder A tenlastegelegde vrijspreken.

Nadere bewijsoverweging

De rechtbank zal terzake het onder feit 1, eerste deel, tenlastegelegde verdachte voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 13 maart 2006 ontslaan van alle rechtsvervolging nu de rechtbank het onder feit 1, eerste deel, tenlaste gelegde feit bewezen acht, doch verdachte voor voornoemde periode niet strafbaar acht, aangezien artikel 3 lid 1 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, in de tenlastegelegde redactie, van kracht is geweest tot 30 juni 2005.

De rechtbank acht het in het onder feit 1, tweede deel, ten laste gelegde niet bewezen nu dit een overtreding van artikel 7 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 betreft en de rechtbank dit tweede deel leest als een subsidiair van het onder het eerste deel in genoemd feit tenlastegelegde. Nu de rechtbank het eerste deel van voornoemd feit bewezen heeft verklaard komt de rechtbank derhalve niet toe aan het in het tweede deel van dat feit tenlastegelegde.

De verdachte heeft met betrekking tot het onder 1 tenlastegelegde feit aangevoerd dat er geen sprake is van (uitgifte van) een effect als bedoeld in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte), er geen sprake is van opzet en er geen sprake is van een strafbaar feit nu de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 van toepassing is.

De rechtbank overweegt als volgt:

Krachtens artikel 1 aanhef en onder a Wte worden als effecten aangemerkt:

1e aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren;

2e rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters, en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke, rechten;

3e certificaten van waarden als hiervoor bedoeld;

4e recepissen van waarden als hiervoor bedoeld.

Ten tijde in geding stond Lekker Leven Hypotheken (LLH) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als cliëntenremisier geregistreerd.

Met betrekking tot de Stichting VastgoedGarant (SVG) II werden door verdachte en zijn mededaders, via LLH, de handelsnaam van het bedrijf C.V. Assurantiewacht NL, waarvan verdachte eigenaar en gevolmachtigde was, in de periode van 8 augustus 2003 tot en met 28 november 2005 investeringsmogelijkheden aangeboden in onroerende goederen en aan de inleggers werd een gegarandeerd rendement van 8% toegezegd.

Met betrekking tot Euro Consultancy Incorporation (ECI) werden door verdachte en zijn mededaders in de periode van 1 juni 2001 tot en met 31 augustus 2003, via LLH, investeringsmogelijkheden in deposito's, bonds, reverse convertible obligaties en onroerend goed aangeboden, waarbij de inleggers werd toegezegd dat zij een gegarandeerd rendement van 7% danwel 8,5% zouden krijgen.

Bij zowel ECI als de SVG II werden garantiecertificaten aan de inleggers uitgegeven. Hierbij werd aan particulieren, via tussenpersonen van LLH, bij het oversluiten van hun hypotheek, de mogelijkheid geboden om de overwaarde of een deel van de overwaarde van hun huis te investeren in een garantieproduct bij ECI of in een deelnamebewijs of deelnamecertificaat bij de SVG.

De rechtbank stelt vast dat er sprake is van een effect als bedoeld in artikel 1 van de Wte nu er zowel bij ECI als bij SVG sprake is van een gestandaardiseerde overeenkomst met bewijzen van deelname / garantiecertificaten en er sprake is van een beleggingsoogmerk en het aanbieden buiten een besloten kring.

Van een uitzondering als bedoeld in artikel 3 Wte en de daarop gebaseerde regelgeving is géén sprake.

Daarenboven concludeert de rechtbank dat is gehandeld buiten de reikwijdte van de vrijstellingsregeling van artikel 12 Vrijstellingsregeling Wte.

De rechtbank voegt hieraan toe dat niet gebleken is dat terzake van beide producten sprake was van een door de AFM goedgekeurde prospectus die voldoet aan de voorschriften als bedoeld in artikel 2 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, danwel van een vrijstelling of ontheffing krachtens artikel 4 van de Wte.

Door de SVG is - evenmin als door ECI- een prospectus gedeponeerd bij de AFM. Wel heeft SVG in vele gevallen het product via een brochure bij deelnemers/inleggers onder de aandacht gebracht als ook via de website [naam website 1]

De rechtbank leidt hieruit af dat de inleg niet aan een maximum was gebonden.

Met betrekking tot ECI is de rechtbank gebleken dat eveneens hierbij gebruik werd gemaakt van de website [naam website 2]

Ook bij ECI werd in vele gevallen het product via een brochure bij deelnemers/inleggers onder de aandacht gebracht. Zowel de website als de brochures waren in de Nederlandse taal gesteld. De deelnameformulieren / garantiecertificaten waren in Nederland beschikbaar en de

belegger/inlegger ontving een Nederlands garantiecertificaat, derhalve werden, naar het oordeel van de rechtbank, voornoemde effecten in Nederland aangeboden.

Uit de stukken blijkt dat het verdachte, onder meer door een veelvuldige briefwisseling met de AFM en de getuigen [getuige 1], [getuige 2] en [getuige 3] duidelijk moet zijn geweest dat hij bij het aanbieden van de producten ECI en SVG handelde in strijd met de Wte. Desondanks is verdachte met zijn bedrijven door blijven gaan. Het staat vast dat ECI/N-Tec, anders dan door verdachte gesuggereerd, een niet bij de Luxemburgse financiële autoriteiten geregistreerd bedrijf betreft. Verdachte had, als gemachtigde, toegang tot de bankrekeningen van dit bedrijf. Van het bestaan van de beweerdelijke moedermaatschappij in de Verenigde Staten is niet gebleken. Voorts staat vast dat verdachte bestuurder was van de SVG en zodoende beschikkingsbevoegd was ten aanzien van de banksaldi.

De rechtbank acht derhalve de opzet tot het plegen van voornoemd feit aanwezig.

Verdachte heeft aangevoerd dat niet hij, maar [naam 4] en [naam 5] de aan hem ten laste gelegde feiten hebben gepleegd.

Met betrekking tot [naam 4] is de rechtbank uit de stukken en het onderzoek ter terechtzitting gebleken dat:

a. verdachte aangeeft dat het bedrijf N-tec op verzoek van [naam 4] is opgericht. Hieromtrent is geen ondersteuning in het dossier te vinden.

b. de ontmoetingen die verdachte, zoals hij aangeeft, met [naam 4] gehad zou hebben, onduidelijk zijn voor wat betreft plaats en tijd, waarbij het de rechtbank met name opvalt dat er diverse verklaringen door getuigen zijn afgelegd waarin wordt aangegeven dat men nimmer van [naam 4] heeft gehoord.

c. zijn echtgenote heeft aangegeven dat er na 1997 geen ontmoetingen en gesprekken meer tussen verdachte en [naam 4] zijn geweest.

d. Moorlag terzake door de FIOD-ECD en de rechter-commissaris is gehoord en hij bij deze verhoren alle betrokkenheid heeft ontkend en heeft verklaard dat verdachte hem geld heeft aangeboden, indien hij in een verklaring de rol, die [naam 5] speelde, zou bevestigen.

e. er op verzoek van verdachte door de getuigen [getuige 4] en [getuige 5] brieven zijn geschreven, die een ontlastende verklaring over [verdachte] bevatten. Voornoemde brieven zijn namens verdachte in het dossier gevoegd en bevatten een namens [naam 4] gezette handtekening, doch zijn niet, zoals uit het vorenstaande blijkt, door [naam 4] geschreven.

Met betrekking tot [naam 5] is de rechtbank uit de stukken en het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat:

a. verdachte heeft aangegeven voornoemde [naam 5] via [naam 4] te kennen en diverse ontmoetingen met hem te hebben gehad, waarbij hij onder andere op een parkeerplaats te Assen aan voornoemde [naam 5] 1,5 miljoen euro aan contant geld zou hebben gegeven.

b. uit de stukken niet blijkt van in verdachtes agenda vastgelegde afspraken met voornoemde [naam 5], terwijl verdachte niet zegt te beschikken over een telefoonnummer van [naam 5].

c. diverse werknemers te kennen hebben gegeven [naam 5] alleen uit de krant te kennen en dat getuige [getuige 6] te kennen heeft gegeven geen correspondentie met betrekking tot [naam 5] te hebben gezien.

d. de getuigen [getuige 7] en [getuige 8], verdachtes mededirecteuren, hebben verklaard nooit een persoon genaamd [naam 5] te hebben gezien.

e. zich in het dossier brieven bevinden die door [naam 5] ondertekend zijn.

Gelet op het vorenstaande heeft de verdachte de rechtbank niet overtuigd dat de aan verdachte tenlastegelegde feiten door de personen [naam 4] en [naam 5] zijn gepleegd, danwel dat verdachte in samenwerking met voornoemde personen de aan hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd.

Met betrekking tot de onder 2 en 3 onder A en B tenlastegelegde feiten heeft de verdachte aangevoerd dat de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig is, nu telkens onder A oplichting en onder B verduistering is tenlastegelegd. De tenlastelegging zou voor wat betreft de feiten 2 en 3 nietig dienen te worden verklaard.

De rechtbank acht de onder 2 en 3 onder A tenlastegelegde feiten bewijsbaar nu de rechtbank van oordeel is, dat verdachte, vanaf het moment dat Euro Consultancy en Vastgoedgarant op de markt zijn gezet, begonnen is met het oplichten van de inleggers. Verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank van meet af aan immers mensen tot de afgifte van gelden bewogen voor het beleggen in garantiecertificaten door een verkeerde gang van zaken te geven. Verdachte heeft hierbij niet bestaande bedrijven opgericht, waarbij hij de toegang tot de rekeningen had. De rechtbank acht derhalve de opzet tot het plegen vanaf het begin van het opzetten van voornoemde bedrijven aanwezig.

Blijkens voornoemde bewijsvoering heeft de verdachte door oplichting door middel van het uitgeven van garantiecertificaten aan de inleggers toebehorende gelden geïnd. Nu hij deze gelden niet "anders dan door misdrijf" onder zich had, zal van een verduistering van die gelden geen sprake zijn. Het door verdachte aangevoerde kan dus niet tot een nietigheid van de dagvaarding terzake het onder 2 en 3 tenlastegelegde leiden.

De rechtbank begrijpt dit deel van de tenlastelegging zo dat het openbaar ministerie met deze wijze van ten laste leggen, zowel met betrekking tot feit 2 als met betrekking tot feit 3, door het gebruik van de woorden "en/of" zowel de mogelijkheid van een veroordeling voor oplichting als voor verduistering in eerder aangegeven periodes heeft willen creëren. De rechtbank acht dat noch onbegrijpelijk noch innerlijk tegenstrijdig.

Met betrekking tot het onder 4 tenlastegelegde feit heeft de verdachte aangevoerd dat er geen sprake is van het witwassen van goederen nu er geen sprake is van het verbergen van de criminele opbrengsten voor justitie en de opzet daartoe ontbreekt.

Uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank gebleken, dat er gelden zijn overgeboekt naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland. Hierbij is gebruik gemaakt van rekeningen in Nederland op naam van de echtgenote van verdachte, zijn schoonzus [naam 2] en zijn schoonmoeder [naam 3], waarvoor verdachte gemachtigde was. In Rusland werd gebruik gemaakt van een rekening op naam van verdachtes schoonzus. Op diverse momenten gedurende een lange periode hebben van deze rekeningen contante opnamen plaatsgevonden en zijn er gelden op die rekeningen gestort. Met name naar Rusland werden grote bedragen overgeboekt. Daarnaast zijn er, onder meer, met contante bedragen diverse auto's gekocht en op naam gezet van [naam 6], zijn er onroerende goederen, zoals appartementen in Sint Petersburg in Rusland gekocht en op naam van verdachtes schoonfamilie gezet, gelden opgeslagen in een of meerdere kluizen en is er, blijkens, onder meer de verklaring van verdachtes echtgenote, goed van het geld geleefd. Er werden vakantiereizen gemaakt naar Griekenland, Turkije, Thailand en Mexico.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte geen afdoende verklaring gegeven voor voornoemde geldbewegingen en aankopen, zodat de rechtbank het onder 4 tenlastegelegde feit en de opzet daartoe bewijsbaar acht.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

feit 1

hij op meerdere tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2001 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en meerdere plaatsen in de provincie Gelderland en elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met rechtspersonen, waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en Vastgoed Garant II B.V.,

meermalen, opzettelijk

buiten een besloten kring bij uitgifte van effecten, te weten garantiecertificaten in

Euro Consultancy en/of Stichting Vastgoed Garant, heeft aangeboden aan (onder meer)

[benadeelde 1.1] en/of [benadeelde 1.2] en/of [benadeelde 2.1] en/of [benadeelde 2.2] en [benadeelde 4.1] en/of [benadeelde 4.2] en [benadeelde 7.1] en/of [benadeelde 7.2] en [benadeelde 11.1] en/of [benadeelde 11.2] en [benadeelde 14.1] en/of [benadeelde 14.2] en [benadeelde 23.1] en [benadeelde 23.2].

feit 2

A.

hij op meerdere tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003 te Stadskanaal en meerdere plaatsen in de provincie Gelderland en elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met rechtspersonen, waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken, meermalen,

met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen of doen aannemen van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, in het totaal ongeveer 87 personen (waarvoor wordt verwezen naar de lijst in bijlage p-001, pagina 203 t/m 206 van het 0pv), hierna te noemen inlegger(s), onder wie (verwezen wordt naar de paginanummering in de mappen benadeelden):

(Inlegger 1)

[benadeelde 1.1] en [benadeelde 1.2], heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van

€ 29.000,- en € 29.000.-, totaal € 58.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 2)

[benadeelde 2.1] en [benadeelde 2.2], heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 26.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 3)

[benadeelde 3] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 60.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 5)

[benadeelde 5.1] en [benadeelde 5.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 18.150,- en € 106.000,- en € 9.075,-, totaal € 133.825,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 6)

[benadeelde 6.1] en [benadeelde 6.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 20.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 7)

[benadeelde 7.1] en [benadeelde 7.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 90.750,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 8)

[benadeelde 8.1] en [benadeelde 8.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 35.000,- en € 18.000,-, totaal € 43.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 9)

[benadeelde 9.1] en [benadeelde 9.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 30.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 11)

[benadeelde 11.1] en [benadeelde 11.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 21.000,- en € 6.000,-, totaal € 27.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 12)

[benadeelde 12] en/of zijn vrouw heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 70.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 13)

[benadeelde 13.1] en [benadeelde 13.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 22.690,- en € 2.270,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 14)

[benadeelde 14.1] en [benadeelde 14.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 80.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

hebbende verdachte en verdachtes mededaders toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, een of meerdere van de volgende handelingen verricht en/of laten verrichten:

- het aanmaken van een brochure voor het product Euro Consultancy waarin onder

meer in strijd met de waarheid stond vermeld dat

- voor wat betreft de productkenmerken garantiecertificaat de genoemde bedragen zijn gegarandeerd gedurende de looptijd van het certificaat,

- er sprake zou zijn van het feit dat het garantiecertificaat voor particuliere investeerders bij het Amerikaans moederbedrijf een populaire vorm van sparen is,

- het garantiecertificaat een stabiel gegarandeerd rendement gelijk op maximaal 8,5 % is en/of blijft,

- Euro Consultancy een veilige investering prefereert,

- Euro Consultancy Incorporation onder toezicht staat van de nationale Luxemburgse bank,

- de vrijstelling is afgegeven door de [naam instelling] en/of

- Euro Consultancy als adres zou hebben [adres, plaats en land],

en/of

- het tonen, uitreiken of doen uitreiken van deze brochure aan een of meerdere van

voornoemde inlegger(s) voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst,

en/of

- het meedelen en/of laten meedelen door de desbetreffende tussenpersoon aan een of

meerdere van voornoemde perso(o)n(en) dat:

- er sprake zou zijn van een garantieproduct,

- er een gegarandeerd rendement zou worden uitgekeerd, en/of

- er voor de desbetreffende inlegger geen (enkel) risico aan zou vastzitten,

en/of

een of meerdere van de volgende beloften en/of toezeggingen gedaan:

- dat de ingelegde bedragen belegd zouden worden en/of

- de overeengekomen rendementen op afgesproken tijdstippen zouden worden uitbetaald

althans woorden van gelijke aard of strekking,

waardoor voornoemde personen telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte

terwijl in werkelijkheid Euro Consultancy niet staat ingeschreven in enig register, er nimmer beleggingen zijn gedaan en er hierdoor nimmer rendementen zijn behaald en/of nauwelijks uitkeringen zijn gedaan;

feit 3.

A.

hij op meerdere tijdstippen gelegen in de periode van 1 juni 2003 tot en met 13 maart 2006 te Stadskanaal en meerdere plaatsen in de provincie Gelderland en elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met rechtspersonen, waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken en Vastgoed Garant II B.V.,

meermalen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen of doen aannemen van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, in het totaal 88 personen (waarvoor wordt verwezen naar de lijst in bijlage p-002 , pagina 207 t/m 210 van het 0pv), hierna te noemen inleggers, onder wie (verwezen wordt naar de paginanummering in de mappen benadeelden)

(Inlegger 10)

[benadeelde 10.1] en [benadeelde 10.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 12.000,- en € 25.000,-, totaal € 37.000,-,

en

(Inlegger 15)

[benadeelde 15.1] en [benadeelde 15.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 120.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 16)

[benadeelde 16.1] en [benadeelde 16.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 12.000,- en € 9.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 17)

[benadeelde 17.1] en [benadeelde 17.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 20.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 18)

[benadeelde 18.1] en [benadeelde 18.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 22.000,- en € 15.000,- en € 2.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 19)

[benadeelde 19.1] en [benadeelde 19.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 67.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 20)

[benadeelde 20.1] en [benadeelde 20.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 30.000,- en € 30.000,- en € 10.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 21)

[benadeelde 21] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 64.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 22)

[benadeelde 22.1] en [benadeelde 22.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 17.000,- en € 10.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 23)

[benadeelde 23.1] en [benadeelde 23.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 80.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 24)

[benadeelde 24] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 40.000,- en € 20.000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

en

(Inlegger 25)

[benadeelde 25.1] en [benadeelde 25.2] heeft bewogen of doen bewegen tot de afgifte van € 9.000,- en € 5000,- en tot het aangaan van een (hogere) hypotheekschuld,

hebbende verdachte en verdachtes mededaders toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, een of meerdere van de volgende handelingen verricht of laten verrichten:

- het aanmaken van een brochure voor het product Vastgoed Garant waarin onder meer in strijd met de waarheid stond vermeld dat:

- via VastgoedGarant de inlegger investeert in diverse vormen van vastgoed,

- dat het vastgoed met meerjarige contracten wordt verhuurd aan strikt

geselecteerde huurders,

- de inlegger een bedrag investeert dat jaarlijks een gegarandeerd rendement

uitkeert van 8%,

- dat het rendement van 8% tot het einde van de overeenkomst wordt ontvangen,

- dat de inlegger na minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar de inleg gegarandeerd retour ontvangt,

- dat de inlegger eigenaar is van het door aan hem/haar toegekende vastgoed,

- dat VG geheel binnen de wetgeving en in overleg met de autoriteit financiële markten (AFM) werkt,

- dat VG buiten de reikwijdte van de Wte en het Bte valt, en/of

- VG geen effecten-of beleggingsinstelling is en er geen beleggingsrisico is,

en

- het tonen, uitreiken en/of doen uitreiken van deze brochure aan een of meerdere van voornoemde inlegger(s) voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst,

en

- het meedelen en/of laten meedelen door de desbetreffende tussenpersoon aan een of meerdere van voornoemde perso(o)n(en) dat:

- er sprake zou zijn van een garantieproduct,

- dat er een gegarandeerd rendement zou worden uitgekeerd, en/of

- dat er voor de desbetreffende inlegger geen (enkel) risico aan zou vastzitten,

en

een of meerdere van de volgende beloften en/of toezeggingen gedaan:

- dat de ingelegde bedragen belegd zouden worden en/of

- de overeengekomen rendementen op afgesproken tijdstippen zouden worden uitbetaald

althans woorden van gelijke aard of strekking,

waardoor voornoemde personen telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte

terwijl in werkelijkheid er nimmer beleggingen zijn gedaan en er hierdoor nimmer rendementen zijn behaald en/of nauwelijks uitkeringen zijn gedaan;

feit 4

hij op meerdere tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2002 tot en met

9 juni 2006 te Stadskanaal en in meer plaatsen in de provincie Gelderland en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met rechtspersonen, waaronder C.V. Assurantiewacht N.L. h.o.d.n. Lekker Leven Hypotheken, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben verdachte en verdachtes mededaders telkens geldbedragen verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, doordat deze geldbedragen op verschillende tijdstippen contant zijn opgenomen door verdachte, en zijn overgemaakt op de (privé)rekening van verdachte en/of van [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of de (overige) familie van verdachtes partner [naam 1] , welke rekeningen zich zowel in Nederland als in Rusland bevinden,

terwijl verdachte en verdachtes mededaders telkens wisten dat bovenomschreven geldbedragen -onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Door een kennelijke vergissing staat in het onder 1 tenlastegelegde feit

"[benadeelde 1]" in plaats van "[benadeelde 1.1] en/of [benadeelde 1.2]" en

"[benadeelde 2]" in plaats van "[benadeelde 2.1] en/of [benadeelde 2.2]" en

"[benadeelde 4]" in plaats van "[benadeelde 4.1] en [benadeelde 4.2]" en

"[benadeelde 7]" in plaats van "[benadeelde 7.1] en/of [benadeelde 7.2]" en

"[benadeelde 11]" in plaats van "[benadeelde 11.1] en/of [benadeelde 11.2]" en

"[benadeelde 14]" in plaats van "[benadeelde 14.1] en/of [benadeelde 14.2]" en

"[benadeelde 23]" in plaats van "[benadeelde 23.1] en/of [benadeelde 23.2]".

De rechtbank gaat telkens van het laatste uit. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Door een kennelijke vergissing staat in het onder 2 tenlastelegde feit onder A:

bij inlegger 1: "[benadeelde 1]" in plaats van "[benadeelde 1.1] en [benadeelde 1.2]" en "€ 58.000,-" in plaats van "€ 29.000,- en € 29.000,-, totaal € 58.000,-";

bij inlegger 2: "[benadeelde 2]" in plaats van "[benadeelde 2.1] en [benadeelde 2.2]";

bij inlegger 3: "[benadeelde 3]" in plaats van "[benadeelde 3]";

bij inlegger 5: "[benadeelde 5]" in plaats van "[benadeelde 5.1] en [benadeelde 5.2]" en "€ 133.000,-" in plaats van "€ 18.150,- en € 106.600,- en € 9.075,-, totaal € 133.825,-";

bij inlegger 6: "[benadeelde 6]" in plaats van "[benadeelde 6.1] en [benadeelde 6.2]";

bij inlegger 7: "[benadeelde 7]" in plaats van "[benadeelde 7.1] en [benadeelde 7.2]";

bij inlegger 8: "[benadeelde 8]" in plaats van "[benadeelde8.1] en [benadeelde 8.2]" en "€ 35.000.-" in plaats van "€ 25.000,- en € 18.000,-, totaal € 43,000,-";

bij inlegger 9: "[benadeelde 9]" in plaats van "[benadeelde 9.1] en [benadeelde 9.2]";

bij inlegger 11: "[benadeelde 11]" in plaats van "[benadeelde 11.1] en [benadeelde 11.2]" en "€ 27.000" in plaats van "€ 21.000,- en € 6.000,-, totaal € 27.000,-";

bij inlegger 12: "[benadeelde 12]" in plaats van "[benadeelde 12] en/of zijn vrouw";

bij inlegger 13: "[benadeelde 13]" in plaats van "[benadeelde 13.1] en [benadeelde 13.2]";

bij inlegger 14: "[benadeelde 14]" in plaats van "[benadeelde 14.1] en [benadeelde 14.2]".

De rechtbank gaat telkens van het laatste uit. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Door een kennelijke vergissing staat in het onder 3 tenlastegelegde feit onder A:

bij inlegger 10: "[benadeelde 10]" in plaats van "[benadeelde 10.1] en [benadeelde 10.2]" en "€ 35.000" in plaats van "€ 12.000,- en € 25.000,-, totaal 37.000,-";

bij inlegger 15: "[benadeelde 15]" in plaats van "[benadeelde 15.1] en [benadeelde 15.2]";

bij inlegger 16: "[benadeelde 16]" in plaats van "[benadeelde 16.1] en [benadeelde 16.2]";

bij inlegger 17: "[benadeelde 17]" in plaats van "[benadeelde 17.1] en [benadeelde 17.2]";

bij inlegger 18: "[benadeelde 18]" in plaats van "[benadeelde 18.1] en [benadeelde 18.2]";

bij inlegger 19: "[benadeelde 19]" in plaats van "[benadeelde 19.1] en [benadeelde 19.2]";

bij inlegger 20: "[benadeelde 20]" in plaats van "[benadeelde 20.1] en [benadeelde 20.2]";

bij inlegger 22: "[benadeelde 22]" in plaats van "[benadeelde 22.1] en [benadeelde 22.2]";

bij inlegger 23: "[benadeelde 23]" in plaats van "[benadeelde 23.1] en [benadeelde 23.2]";

bij inlegger 25: "[benadeelde 25]" in plaats van "[benadeelde 25.1] en [benadeelde 25.2]"

en

"dat VG buiten de reikwijdte van de Wtb en Wte valt" in plaats van "dat VG buiten de reikwijdte van de Wte en het Bte valt".

De rechtbank gaat telkens van het laatste uit. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank heeft daarnaast de verder in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

Kwalificatie

Hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard levert de volgende strafbare feiten op:

Onder 1, eerste deel:

Medeplegen van overtreding van artikel 3, eerste lid van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, terwijl het feit opzettelijk is begaan, meermalen gepleegd

Onder 2, onderdeel A:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Onder 3, onderdeel A:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Onder 4:

Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar, nu ten aanzien van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Motivering straf

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de aangaande zijn persoon opgemaakte reclasseringsrapportages, alsmede de vordering van de officier van justitie.

De onder 1 tot en met 4 bewezen verklaarde feiten betreffen opzettelijke overtredingen van de Wte en het Wetboek van Strafrecht. Deze overtredingen hebben betrekking op - kort gezegd - het in vereniging met meerdere rechtspersonen meermalen plegen van a) buiten besloten kring bij uitgifte aanbieden van effecten, te weten garantiecertificaten in ECI en/of de SVG, b) het meermalen oplichten van diverse particulieren en c) een gewoonte maken van witwassen.

Verdachte heeft in een periode van een aantal jaren zonder vergunning van de AFM via ECI en SVG effecten uitgegeven en deze met behulp van LLH op de markt gezet. Zowel intern als naar buiten toe was verdachte voor LLH, ECI en SVG (I en II) verantwoordelijk.

Samen met zijn bedrijf Assurantiewacht NL heeft verdachte een groot aantal slachtoffers, te weten totaal 175 personen, onder een valse voorstelling van zaken, geld laten inleggen. In totaal zijn ongeveer 87 personen bij ECI hiervan slachtoffer geworden. Hierbij maakte verdachte gebruik van brochures met daarin valse en onjuiste informatie. Veelal werden deze inleggingen mogelijk in het kader van het aangaan van een hypotheekschuld. Hierbij zijn door verdachte diverse toezeggingen gedaan, te weten dat de ingelegde bedragen belegd zouden worden en dat er gegarandeerde rendementen zouden worden uitbetaald. Na ECI heeft verdachte SVG opgezet en is hij doorgegaan met het op soortgelijke wijze maken van in totaal 88 nieuwe slachtoffers. Er zijn geen investeringen gedaan en de inleggers zijn hun inleggeld kwijt.

De door de inleggers gestorte inleggelden heeft verdachte vervolgens via diverse geldbewegingen witgewassen, waarbij gelden via het buitenland werden weggesluisd.

Verdachte heeft door zijn handelen een bedrag van meer dan 5 miljoen euro verworven. Hierdoor zijn de slachtoffers grote bedragen kwijtgeraakt en zij zullen nog jaren geconfronteerd worden met hoge maandlasten.

De rechtbank neemt verdachte kwalijk dat hij de verantwoordelijkheid voor het plegen van voornoemde feiten afschuift op anderen.

De officier van justitie heeft oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren gevorderd. De rechtbank acht, gelijk de officier van justitie, een gevangenisstraf van 4 jaren, met aftrek van voorarrest, een passende afdoening. De rechtbank waardeert de dagen die verdachte onder elektronisch toezicht heeft doorgebracht op een halve dag voorlopige hechtenis voor 1 dag ondergane elektronisch toezicht.

Teneinde te voorkomen dat verdachte zich opnieuw laat verleiden tot soortgelijke delicten, zal de rechtbank, rekening houdend met het uittreksel uit het documentatieregister, een deel van voornoemde gevangenisstraf, te weten 1 jaar, voorwaardelijk opleggen.

Vordering van de benadeelde partijen

Namens alle schuldeisers heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd [naam curator], [adres en woonplaats], zijnde de curator in het faillissement van de commanditaire vennootschap Assurantiewacht.nl, h.o.d.n. Assurantiewacht N.L. en Lekker Leven Hypotheken en haar beherend vennoot Bright Star Nederland B.V..

De rechtbank is van oordeel dat de vordering van de curator niet van zodanig eenvoudige aard is dat deze in aanmerking komt om binnen het strafproces te worden afgedaan. De rechtbank komt tot die conclusie om een aantal redenen:

a. de curator heeft zich (ook) gevoegd namens een aantal benadeelden, die zichzelf ook in het strafproces hebben gevoegd;

b. de benadeelden, die zich zelf in het strafproces als benadeelden hebben gesteld, hebben deels een van de curator afwijkende vordering ingediend;

c. niet is duidelijk geworden of de curator zich (uiteindelijk) heeft bedoeld te voegen namens alle schuldeisers, inbegrepen die schuldeisers die zich niet bij hem, als schuldeiser hebben gemeld;

d. niet staat vast dat de benadeelden, die zich nergens hebben gemeld, zich in het strafproces willen voegen;

e. de curator heeft de rechtbank er niet van overtuigd dat hij zich kan stellen namens de benadeelden, nu hij curator van de gefailleerde rechtspersoon is en niet van de, voor zover de rechtbank weet, niet-gefailleerde natuurlijke persoon (de veroordeelde) is.

De rechtbank zal derhalve bepalen dat de benadeelde partij [naam curator] in voornoemde vordering niet-ontvankelijk is.

Dit houdt in dat de vordering niet in het strafgeding wordt afgedaan, maar slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Feit 2

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 13.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 24.690,00 (zijnde een inleg van € 22.690 en een inleg van € 2.270). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 3.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

De benadeelde partij is op de terechtzitting bijgestaan door mr. H.J.K. Wulp, advocaat te Groningen.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 56.800,00 (zijnde een inleg van € 60.000,00 minus € 4.200,00 aan ontvangen rendement). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten aan niet ontvangen rente en schatting betaalde rente.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 5.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 133.825,00 (zijnde aan inleg € 106.600,00, € 18.150,00 en € 9.075,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de post aan jaarlijkse uitkering over 3 jaar.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 4.1] en [benadeelde 4.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 35.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten aan immateriële schade, niet uitbetaalde rente over 2005, 2006 en 2008 en kosten rechtsbijstand.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 8.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 43,000,00 (zijnde aan inleg € 25.000,00 en € 18.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de post aan emotionele schade.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 14.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 80.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten rentekosten en advocaatkosten.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 11.1] en [benadeelde 11.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 27.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten rente aflossingvrij, rente beleggingsselect, kosten advocaat en niet opgelopen schade door de misgelopen jaarlijkse uitbetalingen.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 1.1] en [benadeelde 1.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 58.000,00 (zijnde aan inleg € 29.000,00 en € 29.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de post aan verliesrendement over 3 jaar.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 9.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 25.800,00 (zijnde aan inleg € 30.000,00 minus 2 x € 2.100,00 aan uitgekeerd rendement). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 2.1], wonende te [woonplaats]

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 26.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 6.1] en [benadeelde 6.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 75.800,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten rente a 6% over 4 jaar, gegarandeerde jaarlijkse uitkeringen over 4 jaar en emotionele schade.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 5.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 20.000,00 (zijnde aan inleg € 65.800,00 en € 10.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten bewijs van overschrijving (€ 85083,59) notarissen aan Lekker Leven Hypotheken t.b.v. aankoop rentecertificaten inclusief verzekeringspremie van € 9283,59 en rentederving van 2 x € 4.606.00 m.b.t. 2005 en 2006.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 26], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 25.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Feit 3

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 17.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 20.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de post aan rendement.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 23.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 80.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten aan jaarlijks rendement en schade op emotioneel en sociaal vlak.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 22.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 27.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten aan jaarlijks rendement 2005 en 2006 en geestelijke en emotionele schade.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 19.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk en mondeling ter terechtzitting opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

De vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces, aangezien in voornoemde vordering door de rechtbank te Groningen d.d. 22 maart 2006 eerder een vonnis is gewezen, waarbij is bepaald dat veroordeelde een bedrag totaal € 77.512,67 aan benadeelde partij voornoemd diende te betalen. Op basis van voornoemd vonnis heeft de benadeelde partij een bedrag van € 59.244,18 ontvangen. Thans wordt in het strafproces het resterende bedrag van € 18.268,29 gevorderd. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in deze vordering niet-ontvankelijk is en dat deze vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 25.1] en [benadeelde 25.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 33.000,00 (zijnde aan inleg € 19.000,00, € 9.000,00 en € 5.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten verwervingskosten hypotheek, kosten vervroegde aflossing, afkoop levensverzekering, meerkosten rente over 20 jaar, meerkosten nieuwe levensverzekering en kosten rechtsbijstand t/m 20 maart 2007.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 15.1] en [benadeelde 15.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

De benadeelde partij is op de terechtzitting bijgestaan door mr. H.J.K. Wulp, advocaat te Groningen.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 110.400,00 (zijnde aan inleg € 120.000,00 minus € 9.600,00 aan ontvangen rendement). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten gederfde rente, gederfde bonus en wettelijke rente.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 16.1], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 21.000,00 (zijnde aan inleg € 12.000,00 en € 9.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten verzekeringspremie Cardif verzekeringen, betaalde rentetermijnen 2e hypotheek en openstaand bedrag 2e hypotheek.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 10.1] en [benadeelde 10.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

De benadeelde partij is op de terechtzitting bijgestaan door mr. H.J.K. Wulp, advocaat te Groningen.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 35.080,00 (zijnde aan inleg € 37.000,00 minus € 1.920,00 aan ontvangen rendement). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten gederfde rente, gederfde bonus en wettelijke rente.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 21], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 64.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 20.1] en [benadeelde 20.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

De benadeelde partij is op de terechtzitting bijgestaan door mr. H.J.K. Wulp, advocaat te Groningen.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 67.600,00 (zijnde aan inleg € 70.000,00 minus € 2.400,00 aan ontvangen rendement). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten gederfde rente, gederfde bonus, kosten royement hypotheek en wettelijke rente.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 24], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 60.000,00 (zijnde aan inleg € 40.000,00 en € 20.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de posten niet betaalde rente 2006 en niet betaalde rente 2007.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 27.1] en [benadeelde 27.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 18.000,00 (zijnde de inleg). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de post rentekosten juli 2005 tot en met augustus 2007.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 28.1] en [benadeelde 28.2], wonende te [woonplaats].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 70.000,00 (zijnde aan inleg € 35.000,00 en € 35.000,00). De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Het overige gedeelte van de vordering is naar het oordeel van de rechtbank niet van zodanig eenvoudige aard, dat dit zich leent voor behandeling in dit strafproces. Dit betreft de post rentekosten oktober 2005 t/m augustus 2007.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij in dit deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen

14a, 14b, 47 lid 1 aanhef en onder 1, 57 lid 1, 326 en 420bis lid 1 aanhef en onder b ivm 420ter van het Wetboek van Strafrecht

3 lid 1 van de Wet toezicht effecten verkeer 1995

1, lid 1 aanhef en onder 2, 2 lid 1 en 6 lid 1 Wet op de economische delicten

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het onder 1 eerste deel, 2 onder A, 3 onder A en 4 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hiervoor is aangegeven.

- verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

- verklaart dat het onder feit 1 tenlastegelegde, voor wat betreft de periode van 1 juli 2005 tot en met 13 maart 2006 niet als strafbaar feit kan worden gekwalificeerd en ontslaat verdachte terzake van alle rechtsvervolging.

- verklaart verdachte voor het overige strafbaar.

- veroordeelt verdachte voor het bewezen- en strafbaar verklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Bepaalt dat deze straf een gedeelte, groot 1 jaar, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders gelast omdat de veroordeelde zich voor het einde van de op 2 jaren gestelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere straf in mindering is gebracht.

De rechtbank waardeert de dagen die verdachte onder elektronisch toezicht heeft doorgebracht op een halve dag voorlopige hechtenis voor 1 dag ondergane elektronisch toezicht.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden.

Beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen

Verklaart de benadeelde partij [naam curator] te [woonplaats], zijnde de curator in het faillissement van de commanditaire vennootschap Assurantiewacht.nl, h.o.d.n. Assurantiewacht N.L. en Lekker Leven Hypotheken en haar beherend vennoot Bright Star Nederland B.V., in de vordering niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de veroordeelde ieder de eigen kosten dragen.

Feit 2

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 13.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 24.690,00 (zegge vierentwintigduizendzeshonderdnegentig euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 56.800,00 (zegge zesenvijftigduizendachthonderd euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5.1] wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 133.825,00 (zegge: éénhonderddrieendertigduizendachthonderdvijfentwintig euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4.1] en [benadeelde 4.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 35.000,00 (zegge: vijfendertigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 8.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 43.000,00 (zegge: drieenveertigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 14.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 80.000,00 (zegge: tachtigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 11.1] en [benadeelde 11.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 27.000,00 (zegge: zevenentwintigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1.1] en [benadeelde 1.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 58.000,00 (zegge: achtenvijftigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 25.800,00 (zegge vijfentwintigduizendachthonderd euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 26.000,00 (zegge zesentwintigduizend euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 6.1] en [benadeelde 6.2] wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 75.800,00 (zegge: vijfenzeventigduizendachthonderd euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 26.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Feit 3

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 17.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 23.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 80.000,00 (zegge: tachtigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 22.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 27.000,00 (zegge: zevenentwintigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde 19.1], wonende te [woonplaats], in de vordering niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de veroordeelde ieder de eigen kosten dragen.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 25.1] en [benadeelde 25.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 33.000,00 (zegge: drieendertigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 15.1] en [benadeelde 15.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 110.400,00 (zegge: éénhonderdtienduizendvierhonderd euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 16.1], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 21.000,00 (zegge: éénentwintigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 10.1] en [benadeelde 10.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 35.080,00 (zegge: vijfendertigduizendentachtig euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 21], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 64.000,00 (zegge vierenzestigduizend euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 20.1] en [benadeelde 20.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 67.600,00 (zegge: zevenenzestigduizendzeshonderd euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij {benadeelde 24], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 60.000,00 (zegge: zestigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 27.1] en [benadeelde 27.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 18.000,00 (zegge: achttienduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 28.1] en [benadeelde 28.2], wonende te [woonplaats], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling van aan de benadeelde partij van een bedrag van € 70.000,00 (zegge: zeventigduizend euro).

Verklaart de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. F. Sijens, voorzitter, J.Y.B. Jansen en P.L.M.J. Rooijakkers, rechters, in tegenwoordigheid van A.E. Tuinstra, als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 september 2007 .

Mrs. J.Y.B. Jansen en P.L.M.J. Rooijakkers zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.