Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2007:BA1487

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
26-03-2007
Datum publicatie
26-03-2007
Zaaknummer
18/670473-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Noordelijke Fraudekamer heeft een drietal verdachten (onder meer) veroordeeld terzake meermalen gepleegde oplichting (internetfraude) waarbij door verdachten goederen als navigatiesystemen (TomTom) en iPods/mp3 spelers werden aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen en daarnaast het door verdachten opzetten van een website waarin bemiddeling werd aangeboden bij het vinden van een baan. In beide gevallen werden door klanten / werkzoekenden gelden gestort. Deze gestorte gelden zijn door verdachten opgenomen en tot een daadwerkelijk aflevering of bemiddeling is het nimmer gekomen.

Verdachte is terzake voornoemde oplichtingen alsmede nog een door hem gepleegde oplichting (het meermalen verhuren van zijn woning) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden. Zijn mededaders zijn terzake de eerste 2 oplichtingen veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

Parketnummer: 18/670473-06

datum uitspraak: 26 maart 2007

op tegenspraak

raadsman: mr. R. Skála jr., advocaat te Haren

VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, in de zaak tegen:

[Verdachte],

geboren op [geboorteplaats en -datum],

zonder vaste woon - of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende in P.I. HvB Ter Apel, Ter Apelervenen 10, Ter Apel.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 12 januari 2007 en 12 maart 2007.

TENLASTELEGGING

De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 12 januari 2007 gevorderd dat een nadere vordering omschrijving telastelegging (art. 341a Sv) zal worden toegewezen. Deze vordering is door de rechtbank op de terechtzitting van 12 januari 2007 toegewezen en de telastelegging is daarmee als volgt komen te luiden.

Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat

1.

hij in of omstreeks mei 2005 in de gemeente Groningen en/of (elders) in

Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, een of meer persoon/personen, te weten

[benadeelde 1](aangifte 61) en/of

[benadeelde 2](aangifte 26) en/of

[benadeelde 3](aangifte 30) en/of

[benadeelde 4](aangifte 33) en/of

[benadeelde 5](aangifte 5) en/of

[benadeelde 6](aangifte 34) en/of

[benadeelde 7](aangifte 37) en/of

[benadeelde 8](aangifte 38) en/of

[benadeelde 9] (aangifte 15) en/of

[benadeelde 10] (aangifte 51),

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig

goed,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans

alleen, toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid

(telkens) handelende onder de bedrijfsna(a)m(en) Pc Pro en/of Pro Health

Fitness en/of Vindaris en/of de Vindaris Groep, althans een of meer

bedrijfsnamen,

- een internetsite genaamd "www.pc-pro.nl" , althans een of meer

internetsites, aangemaakt en/of op internet geplaatst, en/of

- op de internetsites "www.pc-pro.nl" en/of "www.marktplaats.nl", althans op

een of meer internetsites, een of meer navigatiesyste(e)m(en) (merk TomTom)

en/of iPods/mp3-spelers aangeboden, en/of

- daartoe, op de betreffende site(s), een afbeelding en/of beschrijving van

het aangebodene geplaatst, en/of de mogelijkheid geboden om het aangebodene te

bestellen/kopen, en/of

- zogenaamd vanwege de Pc Pro Service Desk per e-mail aan die

persoon/personen een of meer berichten een persoonlijke gebruikersnaam en/of

wachtwoord gestuurd, en/of

- (vervolgens), nadat genoemde persoon/personen een bestelling had(den)

gedaan, op de site of door middel van e-mail, zogenaamd vanwege de Pc Pro

Service Desk onder vermelding van de valse naam Marcel van Loon en/of Eric

Verhof, althans een valse naam, aan die persoon/personen aangegeven/bericht

dat om het debiteurenrisico te beperken en ter verificatie van de opgegeven

adresgegevens het beleid van Pc Pro was om aan nieuwe klanten te verzoeken het

faktuurbedrag per bank te voldoen alvorens tot verzending van de bestelde

producten over te gegaan, waarvoor begrip werd gevraagd, en/of (vervolgens)

omdat genoemde persoon/personen volgens de administratie van Pc Pro (een)

nieuwe klant was/waren deze verzocht om het faktuurbedrag te voldoen op een

nader genoemde bankrekening alvorens de bestelling te verzenden, en/of

- (daarbij) aangegeven een faktuur en/of op welk rekeningnummer en ten name

van welk bedrijf en/of onder vermelding van welke persoon het gevraagde

geldbedrag moest worden overgemaakt, en/of

- (nogmaals) per e-mail (zogenaamd vanwege de Pc Pro Service Desk) een bericht

gestuurd naar die persoon/personen dat de bestelling(en) (alsnog) zou(den)

worden geleverd, en/of

- (aldus) door de wijze van optreden/presentatie van verdachte en/of zijn

mededader(s) jegens die persoon/personen bij die persoon/personen de indruk

gewekt dat het/de bedrijf/bedrijven van verdachte en/of zijn mededader(s) bona

fide was/waren en/of dergelijke navigatieapparatuur serieus te koop aanboden,

en/of

- zich (aldus) voorgedaan als zijnde (een) bona fide verkoper(s) en/of de

indruk gewekt bij die persoon/personen dat (het/de bedrijf/bedrijven van)

verdachte en/of zijn mededader(s) het aangebodene na betaling daadwerkelijk

(ook) zou(den) leveren,

waardoor die persoon/personen (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven

afgifte(n);

art 326 en 47 wetboek van strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 28 maart 2005 tot en met 20 juli 2005 in de

gemeente Groningen en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

(telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, een of meer personen, te weten

[benadeelde 11] en/of

[benadeelde 12] en/of

[benadeelde 13] en/of

[benadeelde 14] en/of

[benadeelde 15] en/of

[benadeelde 16] en/of

[benadeelde 17] en/of

[benadeelde 18] en/of

[benadeelde 19] en/of

[benadeelde 20] en/of

[benadeelde 21],

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval

van enig goed,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans

alleen, toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid

(telkens) handelende onder de bedrijfsna(a)m(en) Pc Pro en/of Pro Health

Fitness en/of Vindaris en/of de Vindaris Groep, althans een of meer

bedrijfsnamen,

- een internetsite genaamd "www.thuiswerkgarant.nl", althans een internetsite,

aangemaakt, en/of op internet geplaatst, en/of

- op die internetsite "www.thuiswerkgarant.nl", althans internetsite, een

lidmaatschap van "thuiswerkgarant" aangeboden als door de

klant/thuiswerkzoekende een contributie van 49,50 euro per jaar zou worden

overgemaakt naar een op die site aangegeven rekeningnummer en/of waardoor er

(vervolgens) op vacatures kon worden gereageerd en/of zou worden bemiddeld

tussen de klant/werkzoekende en een of meer werkgevers en/of binnen drie

maanden een passende baan aan de klant/werkzoekende zou worden aangeboden

en/of anders het lidmaatschapgeld zou worden teruggestort, en/of (verder) aan

die klant een tijdschrift en/of een cd-rom en/of deelname aan een loterij

beloofd,

- zogenaamd vanwege de Thuiswerkgarant Service Desk en/of onder een valse naam

aan die persoon/personen per e-mail een of meer berichten en/of een

persoonlijke gebruikersnaam en/of wachtwoord gestuurd, en/of

- (aldus) door de wijze van optreden/presentatie van verdachte en/of zijn

mededader(s) jegens die persoon/personen bij die persoon/personen de indruk

gewekt dat het/de bedrijf/bedrijven van verdachte en/of zijn mededader(s) bona

fide was/waren en/of genoemde diensten en/of produkten serieus aanboden, en/of

- zich (aldus) voorgedaan als zijnde (een) bona fide verkoper(s) en/of de

indruk gewekt bij die persoon/personen dat (het/de bedrijf/bedrijven van)

verdachte en/of zijn mededader(s) de aangeboden dienst(en) en/of produkten na

betaling daadwerkelijk zou(den) leveren,

waardoor die persoon/personen (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven

afgifte(n);

(aangiften 76 t/m 86)

art 326 en 47 wetboek van strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2005 t/m 31 mei 2005 in de

gemeente(n) Hoogezand-Sappemeer en/of Groningen, en/of/althans (elders) in

Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, een of meer persoon/personen, te weten

[benadeelde 22] (aangifte 70), en/of

[benadeelde 23] (aangifte 71) en/of

[benadeelde 24] (aangifte 72)

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval

van enig goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een advertentie [adres] te

Hoogezand te huur aanbood en/of dat verdachte ging verhuizen naar het buitenland

en/of die aangever(s) een huurcontract voor die woning heeft aangeboden en/of

laten ondertekenen en/of die aangever(s) een borgsom (van 500 euro) en/of een

huursom (450 euro) heeft laten betalen,

waardoor die aangever(s) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

art 326 wetboek van strafrecht

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar alsmede toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen.

Partiële Vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2. tenlastegelegde met betrekking tot [benadeelde 20] en [benadeelde 16] heeft begaan nu met betrekking tot [benadeelde 20] geen aangifte bij de stukken aanwezig is en bij de melding aan het politiebureau wordt gesproken over een benadeelde [andere naam] en bij [benadeelde 16] sprake is van het doen van aangifte namens een persoon wiens personalia verder onbekend zijn. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de maand mei 2005 in de gemeente Groningen en elders in Nederland, meermalen, telkens tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, personen, te weten

[benadeelde 1] en

[benadeelde 2] en

[benadeelde 3] en

[benadeelde 4] en

[benadeelde 5] en

[benadeelde 6] en

[benadeelde 7] en

[benadeelde 8] en

[benadeelde 9] en/of [rechtspersoon benadeelde 9] en

[benadeelde 10],

hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededaders, toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

telkens handelende onder de bedrijfsnaam Pc Pro,

- een internetsite genaamd "www.pc-pro.nl", aangemaakt en op internet geplaatst, en

- op de internetsites "www.pc-pro.nl" en/of "www.marktplaats.nl", een of meer navigatiesystemen (merk TomTom) en iPods/mp3-spelers aangeboden, en

- daartoe, op de betreffende site(s), een afbeelding en beschrijving van het aangebodene geplaatst, en de mogelijkheid geboden om het aangebodene te bestellen/kopen, en

- zogenaamd vanwege de Pc Pro Service Desk per e-mail aan die personen een of meer berichten een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord gestuurd, en

- vervolgens, nadat genoemde personen een bestelling had(den) gedaan, op de site of door middel van e-mail, zogenaamd vanwege de Pc Pro Service Desk onder vermelding van de valse naam Marcel van Loon en/of Eric Verhof, aan die personen aangegeven/bericht dat om het debiteurenrisico te beperken en ter verificatie van de opgegeven adresgegevens het beleid van Pc Pro was om aan nieuwe klanten te verzoeken het

faktuurbedrag per bank te voldoen alvorens tot verzending van de bestelde producten over te gegaan, waarvoor begrip werd gevraagd, en vervolgens omdat genoemde personen volgens de administratie van Pc Pro nieuwe klanten waren deze verzocht om het faktuurbedrag te voldoen op een nader genoemde bankrekening alvorens de bestelling te verzenden, en

- daarbij aangegeven een faktuur en op welk rekeningnummer en ten name van welk bedrijf en onder vermelding van welke persoon het gevraagde geldbedrag moest worden overgemaakt, en

- nogmaals per e-mail (zogenaamd vanwege de Pc Pro Service Desk) een bericht gestuurd naar die personen dat de bestelling(en) alsnog zou(den) worden geleverd, en

- aldus door de wijze van optreden/presentatie van verdachte en zijn mededaders jegens die personen bij die personen de indruk gewekt dat het bedrijf van verdachte en zijn mededaders bona fide was en dergelijke navigatieapparatuur serieus te koop aanboden,

en

- zich aldus voorgedaan als zijnde bona fide verkopers en de indruk gewekt bij die personen dat het bedrijf van verdachte en zijn mededaders het aangebodene na betaling daadwerkelijk ook zou leveren,

waardoor die personen telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

2.

hij in de periode van 28 maart 2005 tot en met 20 juli 2005 in de gemeente Groningen en elders in Nederland, meermalen,

telkens tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een

samenweefsel van verdichtsels, personen, te weten

[benadeelde 11] en

[benadeelde 12] en

[benadeelde 13] en

[benadeelde 14] en

[benadeelde 15] en

[benadeelde 17] en

[benadeelde 18] en

[benadeelde 19] en

[benadeelde 21],

hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededaders, toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid telkens handelende onder de bedrijfsna(a)m(en) Vindaris en/of de Vindaris Groep,

- een internetsite genaamd "www.thuiswerkgarant.nl", aangemaakt, en op internet geplaatst, en

- op die internetsite "www.thuiswerkgarant.nl", een lidmaatschap van "Thuiswerkgarant" aangeboden als door de klant/thuiswerkzoekende een contributie van 49,50 euro per jaar zou worden overgemaakt naar een op die site aangegeven rekeningnummer en waardoor er

(vervolgens) op vacatures kon worden gereageerd en zou worden bemiddeld tussen de klant/werkzoekende en een of meer werkgevers en binnen drie maanden een passende baan aan de klant/werkzoekende zou worden aangeboden en anders het lidmaatschapgeld zou worden teruggestort, en (verder) aan die klant een tijdschrift en/of deelname aan een loterij

beloofd,

- zogenaamd vanwege de Thuiswerkgarant Service Desk en onder een valse naam aan die personen per e-mail een of meer berichten en een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord gestuurd, en

- aldus door de wijze van optreden/presentatie van verdachte en zijn mededaders jegens die personen bij die personen de indruk gewekt dat het/de bedrijf/bedrijven van verdachte en zijn mededaders bona fide was/waren en genoemde diensten en produkten serieus aanboden, en

- zich aldus voorgedaan als zijnde bona fide verkopers en de indruk gewekt bij die personen dat het/de bedrijf/bedrijven van verdachte en zijn mededaders de aangeboden diensten en/of produkten na betaling daadwerkelijk zou(den) leveren,

waardoor die personen telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

3.

hij in de periode van 1 april 2005 tot en met 31 mei 2005 in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Groningen, en elders in Nederland, meermalen, telkens met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse

hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, personen, te weten

[benadeelde 22] en

[benadeelde 23] en

[benadeelde 24]

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen,

hebbende verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid een advertentie

geplaatst (via internet) waarin verdachte de woning [adres] te

Hoogezand te huur aanbood en dat verdachte ging verhuizen naar het buitenland

en die personen een huurcontract voor die woning heeft aangeboden en

laten ondertekenen en die personen een borgsom (van 500 euro) en/of een

huursom (450 euro) heeft laten betalen,

waardoor die personen telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Door een kennelijke vergissing staat in het onder 1 tenlastegelegde "in of omstreeks mei 2005" in plaats van "in of omstreeks de maand mei 2005" en "[benadeelde 9]" in plaats van "[benadeelde 9] en/of [rechtspersoon benadeelde 9]". De rechtbank gaat telkens van het laatste uit. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Door een kennelijke vergissingen staat in het onder 2 tenlastegelegde "[benadeelde 11]" in plaats van "[benadeelde 11]" en "[benadeelde 12]" in plaats van "[benadeelde 12]" en "[benadeelde 21]" in plaats van "[benadeelde 21]". De rechtbank gaat telkens van het laatste uit. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Door een kennelijke vergissing staat in het onder 3 tenlastegelegde telkens "aangever(s)" in plaats van "personen". De rechtbank gaat van het laatste uit. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank heeft daarnaast de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

Kwalificatie

Hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard levert het/de volgende strafbare feit(en) op:

Onder 1:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Onder 2:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Onder 3:

Oplichting, meermalen gepleegd

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar, nu ten aanzien van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Motivering straf

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en aangaande zijn persoon opgemaakte rapportages, alsmede de vordering van de officier van justitie.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van oplichting. Verdachte heeft samen met zijn mededaders, omdat zij in financiële problemen zaten, in maart 2005 het plan gemaakt om via internet een website "Thuiswerkgarant" op te starten waarbij bemiddeling werd aangeboden voor het vinden van een baan en waarbij werkzoekenden zich tegen betaling konden inschrijven alvorens zij konden reageren op vacatures. Daartoe werd gebruik gemaakt van de aan verdachte toebehorende Vindaris Groep, waaronder de bedrijven Pc Pro en Pro-Health vielen, en waartoe een kantoor op het [adres] te Groningen werd betrokken. Door medeverdachte [verdachte 2] werd een site gebouwd, door medeverdachte [verdachte 3] werd het kantoorwerk gedaan, terwijl verdachte zijn naam aan het geheel gaf. Aan de werkzoekenden werd de garantie geboden dat men binnen 3 maanden een passende vacature aangeboden zou krijgen en anders teruggave van het inschrijfgeld zou volgen. Ook werden een tijdschrift en deelname aan een loterij in het vooruitzicht gesteld. Uit het dossier blijkt dat door 507 personen in de periode van 29 maart 2005 tot en met 13 juni 2005 bedragen van 49,50 euro, 49,95 euro of 50,00 euro zijn overgemaakt op de rekening van Vindaris. Deze gestorte gelden zijn door verdachte en zijn mededaders opgenomen. Een terugstorting van al deze gelden heeft niet plaatsgevonden en had vanwege de opnames niet kunnen plaatsvinden. Ook is door verdachten geen serieus aantal vacatures op de site geplaatst. Daarnaast vond er geen serieuze klachtenbehandeling plaats. Alles was door verdachten geautomatiseerd, waarbij bij in elke fase van de klachtenbehandelingsprocedure of verzoek gebruik werd gemaakt van een andere, valse, naam.

Omdat verdachte en zijn mededaders binnen korte tijd snel geld wilden innen, werd tevens een website "Pc Pro" opgestart waarbij onder meer goederen zoals navigatiesystemen van het merk TomTom en iPods/mp3-spelers werden aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen. Uit het dossier blijkt dat door 256 personen in de periode van 6 mei 2005 tot en met 22 mei 2005 goederen zijn besteld en betaald en dat door deze 256 personen bedragen tussen 119 euro en 2716,59 euro zijn overgemaakt op de rekening van Pc Pro. Deze gestorte gelden zijn door verdachte en zijn mededaders opgenomen en tot een daadwerkelijke aflevering van goederen is het nimmer gekomen.

Verdachte heeft daarnaast zijn woning aan de [adres] te Hoogezand te huur aangeboden. Deze woning is gelijktijdig aan meerdere personen verhuurd. Hiervoor werden huurcontracten opgemaakt welke door verdachte [verdachte 1] en de potentiële huurder werden ondertekend. Door twee toekomstige huurders werd een bedrag aan borgsom en een maand huur, zijnde totaal 950 euro, en door 1 huurder een bedrag aan borgsom van 500 euro tevoren contant betaald. Op het moment dat de huurders het pand wilden betrekken bleek dit aan meerdere personen verhuurd te zijn en bleek tevens dat verdachte Nederland had verlaten.

Verdachte heeft aldus handelend schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen dat burgers / consumenten mogen hebben in het aanbieden van goederen en diensten.

De rechtbank heeft acht geslagen op de inhoud van het omtrent de persoon van verdachte opgemaakte voorlichtingsrapport d.d. 14 december 2006 van [naam] van de Reclassering Nederland, waarin wordt geadviseerd de strafzaak volgens de richtlijnen af te doen, alsmede een uittreksel uit het documentatieregister d.d. 10 januari 2007, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld terzake soortgelijke strafbare feiten.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de ad informandum gevoegde feiten, zoals deze op de dagvaarding zijn vermeld en die door verdachte zijn erkend.

[verdachte 1] heeft zijn naam aan de constructie verbonden, [verdachte 2] zette de sites op en maakte de automatische mailbeantwoorder, terwijl [verdachte 3] de administratie en het bureauwerk verrichtte. Hoewel de rol per verdachte verschillend was, kiest de rechtbank in beginsel voor eenzelfde straftoemeting. Voor de strafmaat zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de (door het openbaar ministerie uitgevaardigde) Richtlijn inzake sociale verzekeringsfraude.

De officier van justitie heeft ten aanzien van verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk gevorderd. Gelet op het benadelingsbedrag van ca. ? 80.000,00 en de richtlijn inzake sociale zekerheidsfraude, alsmede gelet op de persoonlijke omstandigheden komt de rechtbank, alles overwegende, tot een op te leggen

gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden onvoorwaardelijk.

Vordering van de benadeelde partij

Feit 1

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 9]., wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 1017,00.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 1017,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 10], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft mondeling en schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 339,00.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 339,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 5], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 339,00.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van 339,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 8], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 169,00. De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen. Dit betreft de post met betrekking tot de Apple iPod.

Het overige gedeelte van de vordering zal de rechtbank afwijzen. Dit deel is van de vordering is onvoldoende onderbouwd. De hiertoe gestelde schade is derhalve niet aannemelijk geworden. Dit betreft de post met betrekking tot de wettelijke rente.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 169,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 2], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 339,00. De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen. Dit betreft de post met betrekking tot de TomTom.

Het overige gedeelte van de vordering zal de rechtbank afwijzen. Dit deel is van de vordering is onvoldoende onderbouwd. De hiertoe gestelde schade is derhalve niet aannemelijk geworden. Dit betreft de post met betrekking tot de telefoonkosten en correspondentie.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 339,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 4], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 339,00

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 339,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 6], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 357,00

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 357,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Feit 2

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 14], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 49,50

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 49,50 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 11], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 50,00

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 50,00 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Als benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd [benadeelde 12], wonende te [adres].

De benadeelde partij heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust.

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 49,50

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Hoofdelijkheid

Verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag van ? 49,50 gehouden voorzover dit al door verdachtes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36e, 36f, 47, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hiervoor is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezenverklaarde strafbaar.

- verklaart verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

- verklaart het meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

- veroordeelt verdachte voor het bewezen- en strafbaar verklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden.

Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere straf in mindering is gebracht.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 1017,00 (zegge éénduizendzeventien gulden).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 1017,00 (zegge éénduizendzeventien euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 9], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 21 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 1017,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 10], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 10], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 339,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 5], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 339,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 8], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 169,00 (zegge éénhonderdnegenenzestig euro).

Wijst de vordering van de benadeelde partij voor het overige af.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 169,00 (zegge éénhonderdnegenenzestig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 8], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 4 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 169,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro).

Wijst de vordering van de benadeelde partij voor het overige af.

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 2], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 339,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 339,00 (zegge driehonderdnegenendertig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 4], wonende [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 339,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 6], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 357,00 (zegge driehonderdzevenenvijftig euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 357,00 (zegge driehonderdzevenenvijftig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 6], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 357,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 14], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 49,50 (zegge negenenveertig euro en vijftig cent).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 49,50 (zegge negenenveertig euro en vijftig cent) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 14], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 49,50 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 11], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 50,00 (zegge vijftig euro).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 50,00 (zegge vijftig euro) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 11], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 50,00 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 12], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 49,50 (zegge negenenveertig euro en vijftig cent).

Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voorzover dit al door veroordeeldes mededader [verdachte 3] en/of [verdachte 2] is voldaan.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 49,50 (zegge negenenveertig euro en vijftig cent) ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 12], wonende te [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 49,50 ten behoeve van de benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. F. Sijens, voorzitter, J.Y.B. Jansen en M.A.F. Veenstra, rechters, in tegenwoordigheid van A.E. Tuinstra, als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 maart 2007.

Mrs. J.Y.B. Jansen en M.A.F. Veenstra zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.