Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2006:AX8701

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
15-06-2006
Datum publicatie
15-06-2006
Zaaknummer
18/670628-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dakloos en aan alcohol verslaafd echtpaar (37 en 39 jaar) wordt vervolgd in verband met meerdere bedreigingen en mishandelingen, gepleegd binnen de kring van daklozen en verslaafden. Door deskundigen wordt een klinische (verslavings-)behandeling van beiden noodzakelijk geacht. Officier van justitie eist TBS. Rechtbank legt gevangenisstraf en verplichte behandeling op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer: 18/670628-05

datum uitspraak: 15 juni 2006

op tegenspraak

raadsman: mr. D.C. Keuning

vonnis van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968,

wonende te [woonplaats],

thans preventief gedetineerd in P.I. Overijssel, PIV Zwolle te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 1 juni 2006.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat

1.

zij op of omstreeks 24 september 2005 in de gemeente Groningen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg (Vismarkt), met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), met voormeld oogmerk tezamen en in vereniging met haar mededader(s), althans alleen,

- die [slachtoffer 1] heeft omsingeld/ingesloten, en/of

- tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd "Geef me je portemonnee, anders schop ik je kop achterstevoren", althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- (daarbij) met een schroevendraaier, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een of meer stekende bewegingen heeft gemaakt naar/in de richting van die [slachtoffer 1], althans een schroevendraaier, althans een scherp en/of puntig voorwerp, aan die [slachtoffer 1] heeft getoond, en/of

- die [slachtoffer 1] (met kracht) heeft geschopt/getrapt, en/of

- tegen die [slachtoffer 1] heeft staan schelden en schreeuwen, en/of

- (aldus) een voor die [slachtoffer 1] (be)dreigende situatie heeft geschapen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij op of omstreeks 24 september 2005 in de gemeente Groningen met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Vismarkt, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1], welk geweld bestond uit het - trappen en/of schoppen van/tegen die [slachtoffer 1], en/of

- met een schroevendraaier, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een of meer stekende bewegingen naar/in de richting van die [slachtoffer 1] maken, en/of

- omsingelen/insluiten en/of (daarbij) schreeuwen/schelden van/tegen die

[slachtoffer 1];

2.

A)

zij op of omstreeks 13 september 2005 in de gemeente Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een hoeveelheid bier, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan haar mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met voormeld oogmerk tezamen en in vereniging met haar mededader(s), althans alleen,

- die [slachtoffer 2] heeft omsingeld/ingesloten, en/of

- die [slachtoffer 2] de weg heeft versperd, althans voor die Smit is gaan staan, en/of

- die [slachtoffer 2] (met) een vinger in de maag heeft geduwd/geprikt, en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft geschreeuwd/gezegd: "Wij willen bier", "Jij hebt wel bier", "Jij krijgt problemen met mij", "Ik ga je kop verbouwen" en/of "Wij krijgen je nog wel en dan krijg je klappen", althans woorden van gelijke aard of strekking,

- (aldus) een voor die [slachtoffer 2] (be)dreigende situatie heeft geschapen, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid, alleen

EN/OF

B)

zij op of omstreeks 13 september 2005 in de gemeente Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op de openbare weg (aan/nabij Bloemsingel) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van een hoeveelheid bier, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), met voormeld oogmerk tezamen en in vereniging met haar mededader(s), althans alleen,

- die [slachtoffer 2] heeft omsingeld/ingesloten, en/of

- die [slachtoffer 2] de weg heeft versperd, althans voor die Smit is gaan staan, en/of

- die [slachtoffer 2] (met) een vinger in de maag heeft geduwd/geprikt, en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft geschreeuwd/gezegd: "Wij willen bier", "Jij hebt wel bier", "Jij krijgt problemen met mij", "Ik ga je kop verbouwen" en/of "Wij krijgen je nog wel en dan krijg je klappen", althans woorden van gelijke aard of strekking,

- (aldus) een voor die [slachtoffer 2] (be)dreigende situatie heeft geschapen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij op of omstreeks 13 september 2005 in de gemeente Groningen met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, aan/nabij Bloemsingel, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit het

- (met) een vinger in de maag van die [slachtoffer 2] duwen/prikken, en/of

- die [slachtoffer 2] omsingelen/insluiten/tegenhouden, en/of

- (daarbij) tegen die [slachtoffer 2] roepen/schreeuwen/zeggen "Ik/We ga(an) je kop verbouwen" en/of "Wij krijgen je nog wel en dan krijg je klappen", althans

woorden van gelijke aard of strekking;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij op of omstreeks 13 september 2005 in de gemeente Groningen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) opzettelijk dreigend die [slachtoffer 2] (met) een vinger in de maag/buik geduwd/geprikt en/of (daarbij) deze dreigend de woorden toegevoegd : "Ik/We ga(an) je kop verbouwen" en/of "Wij krijgen je nog wel en dan krijg je klappen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

3.

zij in of omstreeks de periode van 2 tot en met 18 september 2005 in de gemeente Groningen meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, aan/nabij Martinikerkhof en/of Gedempte Zuiderdiep, in elk geval (telkens) op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 3], welk geweld (telkens) bestond uit het stompen, slaan, trappen en/of schoppen van die [slachtoffer 3];

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij in of omstreeks de periode van 2 tot en met 18 september 2005 in de gemeente Groningen meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 3]) heeft gestompt, geslagen, getrapt en/of geschopt, waardoor voornoemde [slachtoffer 3] (telkens) letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

4.

zij op of omstreeks 18 september 2005 in de gemeente Groningen meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, aan/nabij Martinikerkhof, in elk geval (telkens) op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 4], welk geweld (telkens) bestond uit het stompen, slaan, (al dan niet met een (hard) voorwerp), trappen en/of schoppen van die [slachtoffer 4];

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij op of omstreeks 18 september 2005 in de gemeente Groningen meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 4]),

- (met een hard voorwerp) (van achteren) op/tegen het hoofd heeft geslagen

en/of

- (vervolgens) meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt, geslagen, getrapt

en/of geschopt, waardoor voornoemde [slachtoffer 4] (telkens) letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld.

De verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

Geldigheid van de dagvaarding

Namens verdachte is ter terechtzitting aangevoerd dat de dagvaarding waar deze ziet op het onder 3 primair en subsidiair tenlastegelegde nietig verklaard dient te worden, omdat onvoldoende duidelijk omschreven is op welke momenten en op welke plaatsen de openlijke geweldpleging dan wel de mishandeling zou hebben plaatsgevonden.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat in het onder 3 primair en subsidiair tenlastegelegde een periode is aangegeven waarin op verschillende plaatsen door verdachte gewelddadige handelingen zouden zijn verricht tegen het slachtoffer. Naar het oordeel van de rechtbank is hiermee voldoende duidelijk omschreven hetgeen verdachte wordt verweten.

Derhalve is de dagvaarding ook waar deze ziet op het onder 3 primair en subsidiair tenlastegelegde geldig.

Vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, nu uit het strafdossier enkel uit de verklaring van aangever blijkt dat er sprake zou zijn geweest van een poging tot diefstal met geweldpleging en uit het strafdossier evenmin blijkt dat verdachte geweldshandelingen zou hebben verricht. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Bewijsoverweging

De rechtbank acht gelet op de aangifte van [slachtoffer 3], de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1] en de verklaring van verdachte het onder 3 primair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen, nu uit deze verklaringen blijkt dat verdachte tussen 2 en 18 september 2005 tezamen met haar echtgenoot het slachtoffer zowel nabij het Martinikerkhof als het Gedempte Zuiderdiep hebben geschopt, gestompt en geslagen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair en onder 2 onder A tenlastegelegde heeft begaan. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2 onder B, 3 primair en 4 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2 B -

zij op 13 september 2005 in de gemeente Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, op de openbare weg (nabij Bloemsingel) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van een hoeveelheid bier, toebehorende aan [slachtoffer 2], met voormeld oogmerk tezamen en in vereniging met haar mededader,

- die [slachtoffer 2] heeft ingesloten, en

- die [slachtoffer 2] de weg heeft versperd, en

- die [slachtoffer 2] met een vinger in de maag heeft geduwd, en

- tegen die [slachtoffer 2] heeft geschreeuwd: "Wij willen bier", "Jij hebt wel bier", "Jij krijgt problemen met mij", "Ik ga je kop verbouwen" en "Wij krijgen je nog wel en dan krijg je klappen", en

- aldus een voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft geschapen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 primair -

zij in de periode van 2 tot en met 18 september 2005 in de gemeente Groningen

meermalen, op verschillende tijdstippen, telkens met een ander, op de openbare weg, aan/nabij het Martinikerkhof en het Gedempte Zuiderdiep, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 3], welk geweld bestond uit het stompen, slaan, trappen en/of schoppen van die [slachtoffer 3];

4 primair -

zij op 18 september 2005 in de gemeente Groningen meermalen, met een ander, op de openbare weg, aan/nabij het Martinikerkhof, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 4], welk geweld bestond uit het stompen, slaan (al dan niet met een (hard) voorwerp), trappen en/of schoppen van die [slachtoffer 4].

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen onder 2 onder B, 3 primair en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Kwalificatie

Hetgeen de rechtbank als bewezen heeft aangenomen levert de volgende strafbare feiten op:

2 B -

Poging tot afpersing, gepleegd door twee of meer verenigde personen;

3 primair -

Het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, meermalen gepleegd;

4 primair -

Het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, meermalen gepleegd;

Strafbaarheid van de verdachte

Ten aanzien van de strafbaarheid van verdachte heeft de rechtbank gelet op de psychiatrische onderzoeksrapportage d.d. 26 mei 2006, opgemaakt door T.W.D.P. van Os, psychiater, en de psychologische onderzoekerrapportage d.d. 18 mei 2006, opgemaakt door J.P. Pauw, klinisch psycholoog.

De conclusies van deze rapporten luiden, zakelijk weergegeven, dat het ten laste gelegde indien bewezen verklaard aan verdachte in verminderde mate kan worden toegerekend. De rechtbank kan zich met deze conclusies verenigen en neemt deze over.

De rechtbank acht verdachte derhalve strafbaar, nu ten opzichte van verdachte ook overigens geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Motivering straf

Bij de bepaling van de straf, die aan verdachte zal worden opgelegd, heeft de rechtbank rekening gehouden met:

a) - de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de vordering van de officier van justitie, te weten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf conform het voorarrest en oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging;

b) - de persoon van de verdachte zoals naar voren is gekomen uit:

- het onderzoek op de terechtzitting d.d. 1 juni 2006;

- de inhoud van een uittreksel uit het algemeen documentatieregister omtrent verdachte d.d. 12 oktober 2005. Hieruit blijkt dat verdachte reeds eerder is veroordeeld wegens het plegen van strafbare feiten;

- het over verdachte door Verslavingszorg Noord Nederland te Groningen uitgebrachte adviesrapport d.d. 24 oktober 2005;

- het over verdachte door Verslavingszorg Noord Nederland te Groningen uitgebrachte maatregelenrapport d.d. 1 juni 2006;

- het briefrapport d.d. 17 november 2005 van de Forensische Psychiatrische Dient Groningen;

- voormelde psychiatrische onderzoeksrapportage d.d. 26 mei 2006;

- voormelde psychologische onderzoeksrapportage d.d. 18 mei 2006;

c) - de omstandigheid dat verdachte, zoals deze ter terechtzitting heeft erkend, zich behalve aan het bewezen en strafbaar verklaarde, ook schuldig heeft gemaakt aan het plegen van 7 andere strafbare feiten, hetgeen blijkt uit de dossiers met de parketnummers 18/670628-05, 18/651702-05, 18/651702-05, 18/651512-05 en 18/670384-05, en welke feiten ter kennisneming aan de rechtbank zijn voorgelegd naast hetgeen in de tenlastelegging staat vermeld.

De officier van justitie heeft verdachte door middel van een in de dagvaarding gedane mededeling ervan op de hoogte gesteld dat deze feiten eveneens aan de rechtbank zouden worden voorgelegd.

Vrijheidsstraf

Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur moet worden opgelegd.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Verdachte heeft zich tezamen met haar echtgenoot schuldig gemaakt aan meerdere strafbare feiten. Zij hebben geprobeerd medeverslaafden tot het afgeven van onder andere bier te dwingen, waarbij zij niet hebben geschroomd hun eisen door middel van geweld kracht bij de zetten. Met dit handelen hebben zij een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers. Voorts heeft hun handelen bijgedragen tot een gevoel van onveiligheid bij hun medeverslaafden.

Daarnaast heeft de rechtbank meegewogen dat verdachte reeds eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Anderzijds heeft de rechtbank meegewogen dat in de aangaande verdachte opgestelde rapportages is aangegeven dat - indien bewezen verklaard - het tenlastegelegde aan verdachte in verminderende mate kan worden toegerekend. Bij verdachte is sprake van ernstige verslavingsproblematiek en een gemengde persoonlijkheidsstoornis met antisociale en afhankelijke trekken. Er is sprake van een gebrekkige impulscontrole, hetgeen tot allerlei grensoverschrijdingen leidt. Voorts functioneert verdachte op zwakbegaafd niveau.

In de rapportages is aangegeven dat het niet te verwachten is dat verdachte zich zonder verandering voortaan in de maatschappij behoorlijk zal gedragen en dat dan zonder verandering de kans op herhaling groot is. Het gedrag van verdachte is mogelijk te veranderen indien zij klinisch zal worden behandeld.

Ter terechtzitting hebben verdachte en haar echtgenoot aangegeven dat zij de noodzaak van behandeling is zien en dat zij gemotiveerd zijn aan hun problematiek te werken en hun leven een andere richting te geven. Daarnaast hebben ze aangegeven dat ze inzien dat een gezamenlijke behandeling niet mogelijk is en dat ze openstaan voor afzonderlijke behandeling.

Gelet op het feit dat de door verdachte gepleegde feiten situationeel zijn bepaald, dat zij nimmer gelijktijdig noch gescheiden van haar echtgenoot is behandeld en dat zij heeft aangegeven dat zij gemotiveerd is om een behandeling te volgen, zal de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde maatregel van terbeschikkingstelling niet opleggen. De rechtbank overweegt daarbij dat een terbeschikkingstelling als een uiterst middel aangemerkt dient te worden, welke thans gelet op andere behandelmogelijkheden niet is aangewezen.

De rechtbank zal aan verdachte een forse gevangenisstraf opleggen, waarvan een groot deel in voorwaardelijke vorm. Dit om de daaraan gekoppelde bijzondere voorwaarden een voldoende grond voor nakoming te bieden. De bijzondere voorwaarden zullen bestaan uit verplicht reclasseringscontact alsmede dat verdachte zich ter behandeling klinisch zal laten opnemen.

De rechtbank zal, gelet op de problematiek van verdachte, de lengte van de proeftijd op 3 jaar stellen.

Vordering van de benadeelde partij

Feit 4

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 4].

Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van de benadeelde partij niet van zodanig eenvoudige aard, dat deze zich leent voor behandeling in dit strafgeding, aangezien uit de vordering onvoldoende blijft dat de aangegeven schade het gevolg is geweest van het strafbare handelen van verdachte. De rechtbank zal daarom bepalen dat de benadeelde partij in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat deze vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 45, 57, 141, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het onder 1 primair, 1 subsidiair en onder 2 onder A tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 2 onder B, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart het onder 2 onder B, 3 primair en 4 primair meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt de verdachte voor het bewezen en strafbaar verklaarde tot:

- een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden.

Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd, die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Bepaalt dat van deze straf een gedeelte, groot 10 maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders gelast omdat de veroordeelde zich voor het einde van de op drie jaren gestelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tenuitvoerlegging óók kan worden gelast indien de veroordeelde gedurende de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd gedragen naar voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens Reclassering Nederland te Groningen, zolang deze instelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt. Draagt deze instelling op om veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van de bijzondere voorwaarde;

- de veroordeelde zal zich ter behandeling laten opnemen in een door de Reclassering Nederland te Groningen te bepalen instelling en aldaar verblijven zolang de leiding van die instelling dat noodzakelijk acht.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 4], in haar vordering niet-ontvankelijk. Bepaalt dat de benadeelde partij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Bepaalt dat de benadeelde partij en de veroordeelde ieder de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. M.W. de Jonge, voorzitter, M. Griffioen en C.L.B. Kocken, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.H. Beuker als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juni 2006.