Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2006:AV0559

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
31-01-2006
Datum publicatie
31-01-2006
Zaaknummer
18/670406-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Man, 48 jaar, TBS-gesteld in verband met geweldsdelicten, pleegt tijdens proefverlof ontucht met enkele jongens. Misbruik van overwicht, verleiding door beschikbaar stellen van wiet en van computers voor internetgebruik. Ondanks ontkenning komt rechtbank komt tot bewezenverklaring en strafoplegging. Tevens wordt bezit en verspreiding van grote hoeveelheid kinderporno bewezen verklaard. Verweer onrechtmatige inbeslagneming wordt verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer:

datum uitspraak: 31 januari 2006

op tegenspraak

raadsman: mr. R. Lonterman

vonnis van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

verdachte,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

thans preventief gedetineerd in [detentieadres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 17 januari 2006.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Door de raadsman is aangevoerd dat het openbaar ministerie met betrekking tot feit 1 en feit 2 niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 167a van het Wetboek van Strafvordering.

De raadsman heeft daartoe gesteld dat de minderjarigen niet in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over de gepleegde feiten kenbaar te maken en dat zich in het dossier hiervan geen verslag bevindt.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe het volgende.

Op zichzelf vloeit uit de wet de verplichting van het openbaar ministerie voort tot het horen van de betreffende minderjarigen. De regeling is bedoeld als extra waarborg dat alleen daar strafrechtelijk wordt opgetreden waar dat geboden is, gelet op het belang van het kind. Uit het dossier komt niet naar voren dat aan dat hoorrecht expliciete invulling is gegeven. Er bevindt zich ook geen verslag bij de stukken.

Uit de stukken blijkt evenwel dat beide jongens zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris zijn gevraagd naar hun mening over de gepleegde feiten.

Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee het hoorrecht voldoende gerealiseerd. Er is geen grond voor het oordeel dat het openbaar ministerie zich onvoldoende heeft ingespannen.

De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding om te komen tot een niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie.

De rechtbank heeft vastgesteld dat het openbaar ministerie ook voor het overige ontvankelijk is in zijn vervolging.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat

1.

hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 16 april tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen, (telkens) met het slachtoffer (geboren in 1989), en/of een of meer andere(n), die toen (telkens) de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande uit het vastpakken van de penis en/of het al dan niet over de (onder)kleding wrijven over, althans betasten, van de geslachtsdelen, althans het kruis, van het slachtoffer en/of die andere(n);

en/of verleiding van een of meerdere minderjarige(n) als bedoeld in art 248a Wetboek van Strafrecht (zelfde feitencomplex)

althans, poging tot voormeld(e) feit(en)

art 247 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 16 april tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, een minderjarige, te weten het slachtoffer, wiens minderjarigheid verdachte kende of redelijkerwijs moest vermoeden, (telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het vastpakken van de penis en/of het al dan niet over de (onder)kleding wrijven over, althans betasten, van de geslachtsdelen, althans het kruis, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

althans, poging tot voormeld feit

art 248a Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 16 april tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen, in elk geval in Nederland, één of meermalen, een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten (digitale) foto's en/of films, waarbij een of meer (naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken enof schijnbaar was/waren betrokken, en

- die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht (op een wijze kennelijk bedoeld, althans mede bedoeld, om seksuele prikkeling op te wekken) en/of

-die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer andere (al dan niet meerderjarige) perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, (op een wijze kennelijk bedoeld, althans mede bedoeld, om seksuele prikkeling op te wekken en/of bestaande die seksuele gedragingen(en) onder meer uit

- het seksueel binnendringen van het lichaam van zichzelf en/of

- het dulden van dat seksueel binnendringen door een ander persoon en/of

- het seksueel binnendringen van het lichaam van een ander persoon en/of

- het dulden en/of plegen van ontuchtige handelingen,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad;

art. 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Nadere omschrijving tenlastelegging ex artikel 314a Wetboek van Strafvordering

De officier van justitie heeft gevorderd dat de tenlastelegging als volgt nader zal worden omschreven:

1.

hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 juni 2004 tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen, (telkens) met het slachtoffer (geboren in 1989), die toen (telkens) de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande uit het (over de (onder)kleding) wrijven over, althans strelen/betasten, van de geslachtsdelen, althans het kruis, van het slachtoffer;

art 247 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen dat

hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 juni 2004 tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) met het slachtoffer (geboren in 1989), die toen (telkens) de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) te plegen,

met voormeld opzet (telkens) een hand op het bovenbeen van het slachtoffer heeft gelegd en/of (vervolgens) zijn, verdachte's, hand over het bovenbeen van het slachtoffer in de richting van de geslachtsdelen, althans het kruis, van het slachtoffer heeft bewogen, althans over het bovenbeen heeft gewreven/gestreeld, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

art 247 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 juni 2004 tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, een minderjarige, te weten het slachtoffer, wiens minderjarigheid verdachte kende of redelijkerwijs moest vermoeden, (telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het (over de (onder)kleding) wrijven over, althans strelen/betasten, van de geslachtsdelen, althans het kruis, van hem, verdachte, te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen dat

hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 01 juni 2004 tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, een minderjarige, te weten het slachtoffer, wiens minderjarigheid verdachte kende of redelijkerwijs moest vermoeden, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen,

met voormeld opzet (telkens) een hand op het bovenbeen van het slachtoffer heeft gelegd en/of (vervolgens) zijn, verdachte's, hand over het bovenbeen van het slachtoffer in de richting van de geslachtsdelen, althans het kruis, van het slachtoffer heeft bewogen, althans over het bovenbeen heeft gewreven/gestreeld, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

art 248a Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2002 tot en met 27 januari 2005 in de gemeente Groningen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) heeft verspreid en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad (een) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij (telkens) een of meer (naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, te weten diverse harde schijven van een of meer computers met daarop (in totaal)

- 642, althans een (grote) hoeveelheid, foto- en/of filmbestanden, betreffende (met name) meisjes en/of jongens in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar, in elk geval onder de 18 jaar, die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht (op een wijze kennelijk bedoeld, althans mede bedoeld, om seksuele prikkeling op te wekken) en/of die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer andere (al dan niet meerderjarige) perso(o)n(en) verrichten en/of dulden en/of

- 23.854, althans een (grote) hoeveelheid, kleuren en/of zwartwit foto's, althans afbeeldingen, betreffende (met name) jongens en/of meisjes onder de 18 jaar en die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht (op een wijze kennelijk bedoeld, althans mede bedoeld, om seksuele prikkeling op te wekken) en/of die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of dulden, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam en/of (andere) ontuchtige handelingen en/of

- 181, althans een (grote) hoeveelheid, kleuren films, betreffende (met name) meisjes en/of jongens in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, in elk geval onder de 18 jaar, en die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht (op een wijze kennelijk bedoeld, althans mede bedoeld, om seksuele prikkeling op te wekken) en/of die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer (al dan niet meerderjarige) andere perso(o)n(en) verrichten en/of dulden, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam en/of (andere) ontuchtige handelingen, waaronder

- een foto, althans een afbeelding, van een circa 12 jaar oud naakt meisje. Het gezicht van het meisje is niet zichtbaar. Het meisje zit in hurkzit en duidelijk op de foto is te zien dat zij met haar vagina op een stijve penis zit en dat deze penis in haar vagina is binnengedrongen. De penis is gelet op de omvang/grootte van een ouder persoon, doch deze is niet in beeld gebracht (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto, althans een afbeelding, van twee, circa 8 jaar oude, jongens. Een van de jongens ligt ruggelings op een kleed en ondersteunt zijn lichaam met zijn armen. Duidelijk is te zien dat de jongen (die op zijn rug ligt) een stijf piemeltje heeft. Naast deze jongen zit de andere jongen en op de foto heeft de andere jongen de piemel van de jongen in zijn mond (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto, althans een afbeelding, van een circa 10 jaar oude neger jongen, geheel naakt, op zijn buik liggend op een bank of iets dergelijks. De jongen heeft zijn benen iets gespreid en trekt met zijn handen zijn billen van elkaar. Hierdoor is de anus van de jongen duidelijk zichtbaar en duidelijk is te zien dat de anus van deze jongen geheel openstaat, zodat je in de anus kunt kijken (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto, althans een afbeelding, van een circa 10 jaar oude neger jongen die op zijn zij ligt met een ontkleed onderlichaam. Achter de jongen ligt een blanke volwassen man die een stijve penis heeft. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat de volwassen man met zijn stijve penis de jongen anaal penetreert (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina in het proces verbaal van de Regiopolitie Groningen) en/of

- een foto, althans een afbeelding, van een geklede baby/kleuter (circa 2 jaar oud) ruggelings op een zwart kleed. Op het kind zit op borsthoogte een manspersoon, een volwassene, gelet op de beharing van de benen, en heeft zijn benen aan weerszijden van het kind. De man die op het kind zit is geheel ontkleed. Op de foto is duidelijk te zien dat de volwassen man zijn stijve penis in de mond van het kind steekt (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto, althans een afbeelding, met daarop drie personen. In het midden zit een Aziatisch jongetje van circa 10 jaar oud, op zijn knieën. Zijn bovenlichaam is ontkleed. Aan weerszijden van hem staan twee volwassen manspersonen (niet met gezicht in beeld gebracht). Hun onderlichaam is ontbloot. Beide volwassen mannen hebben een stijve penis en duidelijk is te zien dat de mannen een zaadlozing hebben gehad. Het sperma is in het gezicht van het jongetje gespoten en druipt van het kinderhoofdje af. De blik in de ogen van de jongen is een blik van angst (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een film van circa 18 seconden van twee geheel naakte jongens, leeftijd circa 12 jaar oud. De ene jongen zit op zijn handen en knieën op een bed. Hij heeft zijn benen uit elkaar. Achter deze jongen zit een andere jongen met zijn voorzijde tegen het achterwerk van de jongen aan. Duidelijk op de film is te zien dat deze jongen zijn stijve penis in de anus van de voor hem zittende jongen steekt en heen en weer beweegt (beschreven onder de titel (titel) op pagina nummer van het aanvullend proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: opgenomen als losse bijlage bij het proces verbaal van de Regiopolitie en/of

- een film van drie naakte jongens van circa 14 jaar oud. Alle drie spelen met hun eigen penis en masturberen. Vervolgens gaan de jongens diverse handelingen bij elkaar doen (beschreven onder nummer met de titel op pagina nummer van het aanvullend proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: opgenomen als losse bijlage bij het proces verbaal van de Regiopolitie),

hebbende hij, verdachte, van het plegen van voornoemd(e) misdrijf/misdrijven een gewoonte gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht

Deze vordering is door de rechtbank, gehoord de verdachte en de raadsman, toegewezen.

Bewezenverklaring

Ten aanzien van feit 1 en feit 2:

De rechtbank is van oordeel dat het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde kan worden bewezen op grond van de aangiften van de aangevers en op grond van hun verklaringen afgelegd bij de rechter-commissaris, de verklaringen van de getuigen afgelegd bij de politie en bij de rechter-commissaris alsmede op grond van chatlogs die zich bij de stukken bevinden.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

De verklaringen van beide aangevers worden ten aanzien van de plaats waar de bewezenverklaarde feiten hebben plaatsgevonden alsmede de handelwijze van verdachte ondersteund door de verklaringen van de hiervoor genoemde getuigen alsmede door voornoemde chatlogs. Uit deze chatlogs blijken zodanig specifieke gegevens die alleen op de persoon van verdachte betrekking kunnen hebben.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door in zijn woning aan jonge jongens onder meer gelegenheid te geven tot computergebruik en gebruik van softdrugs die jongens aan zich heeft gebonden. Hij heeft een sfeer van vertrouwelijkheid gecreëerd en de jongens angst ingeboezemd door het vertellen van verhalen over zichzelf en over door hem gepleegde strafbare feiten. Voorts is er sprake van een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen verdachte en beide aangevers. Gelet op het voorgaande moet worden geoordeeld dat sprake is van misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht.

Ten aanzien van feit 3:

Door de raadsman is aangevoerd dat er sprake is geweest van een doorzoeking van de woning van verdachte waarbij zijn huisrecht is geschonden. De inbeslagname bij deze doorzoeking van de computers van verdachte is onrechtmatig, zo stelt de raadsman, nu niet alleen sprake is van onrechtmatig doorzoeken van de woning, maar ook van inbeslagneming door een niet gemachtigde opsporingsambtenaar. Naar de mening van de raadsman mogen de op deze computers aangetroffen gegevens niet voor het bewijs worden gebezigd en dient derhalve vrijspraak te volgen van hetgeen is tenlastegelegd onder 3.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe het volgende. Voor de stelling van de raadsman dat er sprake is geweest van een doorzoeking van de woning van verdachte is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende grond. De woning is binnengetreden met een machtiging tot binnentreden ter inbeslagneming. Die machtiging gold voor brigadier naam, die zich - blijkens het proces-verbaal - heeft doen vergezellen van de digitale rechercheur naam

De stelling van de raadsman dat de machtiging niet gold voor laatstgenoemde opsporingsfunctionaris wordt door de rechtbank onderschreven. Dat betekent dat ten aanzien van laatstgenoemde geen sprake is van een geldige machtiging als bedoeld in artikel 6 Awbi.

Nu uit de stukken echter blijkt dat deze opsporingsfunctionaris brigadier naam slechts vergezelde, gelet op zijn bijzondere deskundigheid op het gebied van computers, terwijl de daadwerkelijke inbeslagneming door brigadier naam heeft plaatsgevonden, verbindt de rechtbank geen consequenties aan bovenvermeld verzuim, nu verdachte daardoor niet is geschaad in zijn door bedoelde regeling beschermde belang. De rechtbank verwijst daarbij naar HR 16 maart 1999, NJ 1999,387.

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat het onderzoek van computers niet valt aan te merken als schending van het huisrecht.

De rechtbank is van oordeel dat het onder 3 tenlastegelegde kan worden bewezen op grond van de processen-verbaal van verbalisanten namen.

De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij meermalen in de periode van 01 juni 2004 tot en met 17 december 2004 in de gemeente roningen, met het slachtoffer (geboren in 1989), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit het over de (onder)kleding wrijven over, althans strelen/betasten, van de geslachtsdelen, van het slachtoffer;

2.

hij meermalen in de periode van 01 juni 2004 tot en met 17 december 2004 in de gemeente Groningen door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een minderjarige, te weten het slachtoffer, wiens minderjarigheid verdachte kende, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het over de (onder)kleding wrijven over, althans strelen/betasten, van de geslachtsdelen, van hem verdachte, te dulden;

3.

hij in de periode van 01 oktober 2002 tot en met 27 januari 2005 in de gemeente Groningen, meermalen, heeft verspreid en in bezit heeft gehad afbeeldingen en gegevensdragers, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij naakte en/of deels naakte personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken, te weten

diverse harde schijven van computers met daarop in totaal

- 642 foto- en/of filmbestanden, betreffende met name meisjes en/of jongens in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar, in elk geval onder de 18 jaar, die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken en/of die seksuele gedragingen met zichzelf en/of andere (al dan niet meerderjarige) personen verrichten en/of dulden en/of

- 23.854 kleuren en/of zwartwit foto's, betreffende met name jongens en/of meisjes onder de 18 jaar en die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken en/of die seksuele gedragingen met zichzelf en/of andere personen verrichten en/of dulden, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam en/of andere ontuchtige handelingen en/of

- 181 kleuren films, betreffende met name meisjes en/of jongens in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, in elk geval onder de 18 jaar, en die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen (al dan niet in close-up) nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken en/of die seksuele gedragingen met zichzelf en/of (al dan niet meerderjarige) andere personen verrichten en/of dulden, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam en/of andere ontuchtige handelingen, waaronder

- een foto van een circa 12 jaar oud naakt meisje. Het gezicht van het meisje is niet zichtbaar. Het meisje zit in hurkzit en duidelijk op de foto is te zien dat zij met haar vagina op een stijve penis zit en dat deze penis in haar vagina is binnengedrongen. De penis is gelet op de omvang/grootte van een ouder persoon, doch deze is niet in beeld gebracht (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina nummer in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto van twee, circa 8 jaar oude, jongens. Een van de jongens ligt ruggelings op een kleed en ondersteunt zijn lichaam met zijn armen. Duidelijk is te zien dat de jongen (die op zijn rug ligt) een stijf piemeltje heeft. Naast deze jongen zit de andere jongen en op de foto heeft de andere jongen de piemel van de jongen in zijn mond (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina nummer in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto van een circa 10 jaar oude neger jongen, geheel naakt, op zijn buik liggend op een bank of iets dergelijks. De jongen heeft zijn benen iets gespreid en trekt met zijn handen zijn billen van elkaar. Hierdoor is de anus van de jongen duidelijk zichtbaar en duidelijk is te zien dat de anus van deze jongen geheel openstaat, zodat je in de anus kunt kijken (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina nummer in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto van een circa 10 jaar oude neger jongen die op zijn zij ligt met een ontkleed onderlichaam. Achter de jongen ligt een blanke volwassen man die een stijve penis heeft. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat de volwassen man met zijn stijve penis de jongen anaal penetreert (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina nummer in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto van een geklede baby/kleuter (circa 2 jaar oud) ruggelings op een zwart kleed. Op het kind zit op borsthoogte een manspersoon, een volwassene, gelet op de beharing van de benen, en heeft zijn benen aan weerszijden van het kind. De man die op het kind zit is geheel ontkleed. Op de foto is duidelijk te zien dat de volwassen man zijn stijve penis in de mond van het kind steekt (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina nummer in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een foto met daarop drie personen. In het midden zit een Aziatisch jongetje van circa 10 jaar oud, op zijn knieën. Zijn bovenlichaam is ontkleed. Aan weerszijden van hem staan twee volwassen manspersonen (niet met gezicht in beeld gebracht). Hun onderlichaam is ontbloot. Beide volwassen mannen hebben een stijve penis en duidelijk is te zien dat de mannen een zaadlozing hebben gehad. Het sperma is in het gezicht van het jongetje gespoten en druipt van het kinderhoofdje af. De blik in de ogen van de jongen is een blik van angst (beschreven als foto nummer in het proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: zoals opgenomen onder dossierpagina nummer in het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een film van circa 18 seconden van twee geheel naakte jongens, leeftijd circa 12 jaar oud. De ene jongen zit op zijn handen en knieën op een bed. Hij heeft zijn benen uit elkaar. Achter deze jongen zit een andere jongen met zijn voorzijde tegen het achterwerk van de jongen aan. Duidelijk op de film is te zien dat deze jongen zijn stijve penis in de anus van de voor hem zittende jongen steekt en heen en weer beweegt (beschreven onder de titel (titel) op pagina nummer van het aanvullend proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: opgenomen als losse bijlage bij het proces verbaal van de Regiopolitie) en/of

- een film van drie naakte jongens van circa 14 jaar oud. Alle drie spelen met hun eigen penis en masturberen. Vervolgens gaan de jongens diverse handelingen bij elkaar doen (beschreven onder nummer op pagina nummer van het aanvullend proces verbaal van bevindingen van verbalisant d.d. 2005, mutatienr: opgenomen als losse bijlage bij het proces verbaal van de Regiopolitie),

hebbende hij, verdachte, van het plegen van voornoemde misdrijven een gewoonte gemaakt;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen onder 1 primair, 2 primair en 3 meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Kwalificatie

Hetgeen de rechtbank als bewezen heeft aangenomen levert de volgende strafbare feiten op:

1. primair:

Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

2 primair:

Door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een minderjarige, wiens minderjarigheid hij kent, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen van hem te dulden, meermalen gepleegd.

3.

Een gewoonte maken van het verspreiden en in bezit hebben van een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken.

Strafbaarheid van de verdachte

Ten aanzien van de strafbaarheid van de verdachte heeft de rechtbank gelet op de psychiatrische onderzoeksrapportage d.d. 9 januari 2006, opgemaakt door naam, psychiater.

De conclusie van dat rapport luidt, zakelijk weergegeven, dat het ten laste gelegde en bewezen verklaarde aan verdachte volledig kan worden toegerekend. De rechtbank kan zich met deze conclusie verenigen en neemt deze over.

De rechtbank acht verdachte derhalve strafbaar, nu ten opzichte van verdachte ook voor het overige geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Motivering straf

Bij de bepaling van de straf, die aan de verdachte zal worden opgelegd, heeft de rechtbank rekening gehouden met:

a)- de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de vordering van de officier van justitie, inhoudende een veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest en onttrekking van de inbeslaggenomen goederen;

b)de persoon van de verdachte zoals naar voren is gekomen uit:

- het onderzoek op de terechtzitting d.d. 17 januari 2006;

- de inhoud van een uittreksel uit het algemeen documentatieregister omtrent verdachte d.d. 13 juli 2005. Hieruit blijkt dat de verdachte reeds eerder is veroordeeld wegens het plegen van strafbare feiten;

- het over de verdachte door de Stichting Reclassering Nederland te Groningen uitgebrachte voorlichtingsrapport d.d. 13 januari 2006;

- voormelde psychiatrische onderzoeksrapportage d.d.9 januari 2006.

Vrijheidsstraf

Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur moet worden opgelegd.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder in aanmerking dat verdachte, die ter beschikking is gesteld en in het kader van proefverlof buiten de kliniek een eigen woning bewoonde, zich gedurende enkele maanden schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met twee minderjarige jongens.

Door zijn handelwijze heeft hij de lichamelijke integriteit van de slachtoffers geschonden, tengevolge waarvan zij - naar mag worden aangenomen - psychisch nadeel hebben ondervonden of nog zullen ondervinden.

Verdachte bood deze jongens de gelegenheid in zijn woning van zijn computers gebruik te maken en softdrugs te gebruiken en hij creëerde aldus een sfeer van vertrouwelijkheid. Daarnaast boezemde hij de jongens angst in door hen te vertellen over de strafbare feiten die hij had gepleegd.

De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij van zijn overwicht en het in hem gestelde vertrouwen ernstig misbruik heeft gemaakt om zijn eigen seksuele gevoelens te bevredigen.

Daarnaast heeft verdachte gedurende enkele jaren een zeer grote hoeveelheid bijzonder grove kinderpornografische afbeeldingen (foto's en films) in bezit gehad en verspreid.

Het afnemen en verspreiden van dergelijke afbeeldingen draagt bij aan het in stand houden van een systeem waarin volwassenen vaak nog jonge kinderen op weerzinwekkende en verderfelijke wijze exploiteren door hen seksuele handelingen te laten verrichten met als doel dit misbruik vast te leggen en te verspreiden, teneinde er zelf (financieel) beter van te worden.

De rechtbank houdt er voorts rekening mee dat verdachte eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen en hij sinds 1994 ter beschikking is gesteld terzake een geweldsdelict.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten 3 computers en computeronderdelen, moet worden onttrokken aan het verkeer.

Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met het algemeen belang nu die computers en harde schijven kinderpornografisch materiaal bevatten.

Verder is uit het onderzoek op de terechtzitting gebleken dat deze computers en computeronderdelen aan verdachte toebehoorden, terwijl het onder 3 bewezenverklaarde feit met behulp van deze goederen is begaan.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 27, 36b, 36c, 57, 247, 248a en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart de verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart het onder 1 primair en 2 primair en 3 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt de verdachte voor het bewezen en strafbaar verklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van TWAALF MAANDEN.

Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd, die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- een computer, computerkast zwart, zijkant doorzichtig;

- een computer, metaal, kleine computerkast;

- een computer, computerkast zilverkleurig, blauw plexiglas frontje

- computeronderdeel, externe harde schijf en voeding;

- computeronderdeel, harde schijf uit oude computerkast.

Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. M.W. de Jonge, voorzitter, J.P. Evenhuis en M. Griffioen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N.A. Niemendal als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 januari 2006.

Mr. M. Griffioen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.