Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGRO:2003:AI0633

Instantie
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak
30-07-2003
Datum publicatie
30-07-2003
Zaaknummer
66405 KG ZA03-245
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De krakers (van stichting WIER) dienen alle verdiepingen van het pand van Boer Vastgoed Groep BV aan de Oude Boteringestraat te Groningen te verlaten. Boer Vastgoed Groep heeft voor alle verdiepingen huurders gevonden, waarmee er een spoedeisend belang voor ontruiming is. Dit heeft de voorzieningenrechter bepaald in de uitspraak d.d. 30 juli 2003, naar aanleiding van het kort geding dat op maandag 28 juli 2003 heeft plaatsgevonden.

De krakers hadden het pand gekraakt voor het huisvesten van asielzoekers.

Op 16 juli was er ook een Kort Geding tussen dezelfde eiseres en gedaagden, de uitspraak hiervan was op 18 juli 2003.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN

DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

Reg.nr.: 66405 / KG ZA 03-245

Datum uitspraak: woensdag 30 juli 2003

V O N N I S

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOER VASTGOED GROEP B.V.,

statutair gevestigd te Stadskanaal, kantoorhoudende te Borger,

e i s e r e s,

procureur mr. T.S. Nicolai,

en

HEN DIE VERBLIJVEN OP DE EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING VAN HET PERCEEL OUDE BOTERINGESTRAAT 69 TE GRONINGEN,

g e d a a g d e n,

niet verschenen.

PROCESVERLOOP

Eiseres heeft gedaagden doen dagvaarden in kort geding.

De vordering strekt ertoe gedaagden bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren, te veroordelen om de bovenverdiepingen van de onroerende zaak, plaatselijk bekend Oude Boteringestraat 69 te Groningen, met alle zich van hunnentwege daarin en daarop bevindende goederen en personen te verlaten en te ontruimen en ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen, zulks binnen twee dagen nadat dit vonnis aan de gedaagden zal zijn betekend, voorts met bepaling dat het vonnis tot één jaar nadat de genoemde termijn van twee dagen zal zijn verstreken ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar bevindt of daarbinnen treedt en telkens wanneer zich dat voordoet, zulks met machtiging op eiseres om, zo gedaagden of één van hen met de bevolen ontruiming in gebreke mocht(en) blijven, deze ontruiming zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, zonodig met de hulp van de sterke arm van de politie en justitie, alles met veroordeling van gedaagden -elk hoofdelijk, des dat de één betalende de anderen in zoverre zullen zijn bevrijd- in de kosten van deze procedure.

Op de voor de behandeling bepaalde dag, maandag 28 juli 2003, zijn namens eiseres verschenen [eiser 1], vergezeld van de advocaat mr. T.S. Nicolai. Voorts is verschenen [[naam]], directeur van Puzzle en Co. B.V..

Nu gedaagden hebben volhard in hun anonimiteit moeten zij geacht worden niet in rechte te zijn verschenen. Nadat de voorzieningenrechter heeft geconstateerd dat zij tijdig en op de juiste wijze zijn opgeroepen en eiseres om verstekverlening heeft gevraagd, is dit tegen gedaagden verleend.

Eiseres heeft producties in het geding gebracht en ter zitting haar standpunt nader toegelicht.

Eiseres heeft ten slotte vonnis gevraagd.

De uitspraak is bepaald op woensdag 30 juli 2003.

RECHTSOVERWEGINGEN

1. Vaststaande feiten:

In september 2001 heeft eiseres het pand Oude Boteringestraat 69 te Groningen gekocht. Vanaf dat moment heeft het pand leeggestaan. Op 29 juni 2003 hebben gedaagden het pand zonder toestemming van eiseres in gebruik genomen.

Op 1 juli 2003 heeft eiseres een huurovereenkomst gesloten met Pentahedron B.V. betreffende de verhuur van de benedenverdieping van het pand.

Op 21 juli 2003 was de benedenverdieping van het pand, ingevolge het vonnis van de voorzieningenrechter d.d. 18 juli 2003, ontruimd.

Volgens een overeenkomst, die namens eiseres is getekend op 21 juni 2003 en die namens de huurder, zijnde Puzzle en Co. B.V., is getekend door [[naam]], is eiseres met Puzzle en Co. B.V. overeengekomen dat de bovenverdiepingen van het pand met ingang van 15 augustus 2003 aan Puzzle en Co. B.V. zullen worden verhuurd.

Eiseres heeft gedaagden reeds in een eerder stadium verzocht het pand te verlaten. Hieraan hebben gedaagden echter niet voldaan.

2. Beoordeling van het geschil:

2.1 Gedaagden maken zonder recht of titel gebruik van de bovenverdiepingen van het pand aan de Oude Boteringestraat 69 te Groningen. Dit pand behoort immers in eigendom toe aan eiseres en gedaagden hebben geen toestemming van eiseres om gebruik te maken van de bovenverdiepingen van het pand.

2.2 Hoewel het op zijn zachtst gezegd opvallend is dat nadat het pand was gekraakt, eiseres er -anders dan in de voorafgaande periode van leegstand- in korte tijd in is geslaagd huurders voor het pand te vinden, moet, nu geen rechtens relevant verweer is gevoerd, het er voor worden gehouden dat eiseres een spoedeisend belang heeft bij het onbelemmerd kunnen beschikken over het gehele pand.

De voorzieningenrechter merkt daarbij ten overvloede op dat aan het ter zitting gebleken belang van gedaagden -het huisvesten van asielzoekers- weinig of geen betekenis kan worden toegekend, aangezien de verdiepingen waarvan thans de ontruiming wordt gevraagd voor hen blijkbaar slechts via een brandtrap -en daarmee niet op een aanvaardbare wijze- toegankelijk zijn.

2.3 Gelet op het feit dat de gevraagde voorziening hem ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering van eiseres dient te worden toegewezen. De gevorderde mogelijkheid het vonnis bij herkraak ten uitvoer te leggen, zal tot drie maanden worden beperkt, aangezien eiseres -indien zij de bovenverdiepingen van het pand na het verstrijken van deze termijn toch nog steeds ongebruikt laat- geacht moet worden geen spoedeisend belang bij haar ontruimingsvordering te hebben gehad. Eiseres wordt gemachtigd om, indien gedaagden met de ontruiming in gebreke mochten blijven, deze ontruiming zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, zonodig met de hulp van de sterke arm van de politie en justitie

2.4 Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

De voorzieningenrechter:

1. veroordeelt gedaagden om de bovenverdiepingen van de onroerende zaak, plaatselijk bekend Oude Boteringestraat 69 te Groningen, met alle zich van hunnentwege daarin en daarop bevindende goederen en personen te verlaten en te ontruimen en ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen, zulks binnen twee dagen nadat dit vonnis aan de gedaagden zal zijn betekend, met bepaling dat het vonnis tot drie maanden nadat de genoemde termijn van twee dagen zal zijn verstreken ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar bevindt of daarbinnen treedt en telkens wanneer zich dat voordoet, zulks met machtiging op eiseres om, zo gedaagden of één van hen met de bevolen ontruiming in gebreke mocht(en) blijven, deze ontruiming zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, zonodig met de hulp van de sterke arm van de politie en justitie;

2. veroordeelt gedaagden elk hoofdelijk -des dat de één betalende de anderen in zoverre zullen zijn bevrijd- in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 273,20 aan verschotten eventueel vermeerderd met de niet voor verrekening vatbare omzetbelasting en op € 703,00 aan salaris van de procureur;

3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Praktiek, voorzieningenrechter en door deze uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 juli 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.