Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2022:3672

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
19-07-2022
Datum publicatie
22-07-2022
Zaaknummer
C/05/400151 / FA RK 22-526
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Herroeping adoptie. De vrouw is ontvankelijk ondanks de termijnoverschrijding, vanwege de bijzondere omstandigheden gelegen in haar kwetsbaarheid. De rechtbank zal de adoptie herroepen. De vrouw wordt door de juridische band met de adoptief vader belemmert in de verwerking van haar verleden. De man heeft zich door zijn gedragingen volledig gediskwalificeerd als (juridisch) vader.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Arnhem

Zaakgegevens: C/05/400151 / FA RK 22-526

Datum uitspraak: 19 juli 2022

beschikking herroeping adoptie

in de zaak van

[naam vrouw] , hierna de vrouw,

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

advocaat mr. C.L. van Olst te Arnhem

tegen

[naam man] , hierna de man,

wonende te [woonplaats] .

advocaat mr. S.J. Nijssen te Goes .

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift van de vrouw, ingekomen bij de griffie op 18 februari 2022,

- het F9-formulier van de vrouw van 22 juni 2022 met bijlage.

1.2.

Tijdens de mondelinge behandeling van 1 juli 2022 zijn gehoord:

- de vrouw, bijgestaan door mr. C.L. van Olst,

- de man, bijgestaan door mr. S.J. Nijssen.

Door de man zijn pleitaantekeningen overgelegd.

2 De feiten

2.1.

De vrouw is bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Middelburg van 7 maart 2000 geadopteerd door de man, de toenmalige partner van haar moeder.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

De vrouw verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  de adoptie te herroepen,

 • -

  de ambtenaar van de burgerlijke stand te [gemeente] te gelasten de in de registers van die gemeente voorkomende akte van geboorte van de vrouw te wijzigen, aldus dat de adoptie is herroepen,

 • -

  te verstaan dat de wijziging geschiedt doordat aan de desbetreffende akte een latere vermelding wordt toegevoegd overeenkomstig artikel 1:20 lid 1 BW,

 • -

  te bepalen dat de griffier van de rechtbank een afschrift van de beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand zal zenden zodra deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

3.2.

De man heeft tijdens de mondelinge behandeling verweer gevoerd en concludeert tot niet-ontvankelijkheid, dan wel afwijzing van het verzoek.

4 De beoordeling

Wettelijk kader

4.1.

Op grond van artikel 1: 231 van het BW kan de adoptie door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van de geadopteerde worden herroepen. Het verzoek kan alleen worden toegewezen indien:

 • -

  de herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is,

 • -

  de rechter van de redelijkheid der herroeping in gemoede overtuigd is,

 • -

  en het verzoek is ingediend niet eerder dan twee jaren en niet later dan vijf jaren na de dag, waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden.

Ontvankelijkheid

4.2.

De vrouw realiseert zich dat de termijn voor de herroeping al lang is overschreden. Zij verzoekt de rechtbank aan deze termijnoverschrijding voorbij te gaan. De man maakt hiertegen bezwaar.

4.3.

De rechtbank stelt voorop dat het stellen van wettelijke termijnen in beginsel geen ongerechtvaardigde inmenging in het recht op family life zoals bedoeld in artikel 8 EVRM is, omdat de in de wet gegeven termijnen noodzakelijk zijn in een democratische samenleving om rechtszekerheid te waarborgen en om de belangen te beschermen van de betrokkenen. Het begrenzen van de mogelijkheid tot herroeping van een adoptie door het stellen van termijnen valt met het oog op de rechtszekerheid en de bescherming van de belangen van de verschillende betrokkenen bij een adoptie (en hun nazaten), te begrijpen.

4.4.

De rechtbank is van oordeel dat er in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat de vrouw, ondanks de termijnoverschrijding, toch ontvankelijk is in haar verzoek. De vrouw heeft een belast verleden. Ze heeft al meer dan 6 jaar geen contact meer met de man vanwege een ernstige misdraging van de man ten opzichte van haar en haar zus. Ze heeft veel last van haar verleden en geen behoefte om het contact met de man te herstellen. Vanwege haar belaste verleden volgt zij therapie. Zij heeft voldoende onderbouwd dat zij door de adoptie wordt belemmerd in haar traumaverwerking. Haar advocaat heeft hiertoe delen uit het verslag van haar psycholoog voorgelezen ter zitting. Er is niet gebleken dat de belangen van anderen, de rechtszekerheid, veiligheid of het economisch welzijn worden geschaad als de rechtbank het verzoek ondanks de termijnoverschrijding in behandeling neemt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de termijn buiten beschouwing moet worden gelaten en de vrouw ontvankelijk is in haar verzoek tot herroeping van de adoptie.

Herroeping

4.5.

De rechtbank zal de adoptie herroepen en uitleggen waarom.

4.6.

De ouders van de vrouw zijn gescheiden toen zij nog erg jong was. Zij heeft daarna jarenlang geen contact gehad met haar biologische vader. Zij is door de nieuwe partner van haar moeder jarenlang seksueel misbruikt en hij heeft haar laten misbruiken door anderen. In haar puberteit is de relatie tussen haar moeder en deze partner verbroken. Vervolgens kreeg haar moeder een relatie met de man. De man heeft de vrouw vlak voor haar achttiende verjaardag geadopteerd. Hij was toen ongeveer 3 jaar in haar leven.

4.7.

De vrouw heeft haar jeugd als zeer belastend ervaren. Ze is al jaren bezig om de gebeurtenissen uit haar jeugd te verwerken en haar eigen identiteit te ontwikkelen. Ongeveer zes jaar geleden kwam de vrouw er achter dat de man foto’s van haar en haar zussen heeft gebruikt om pornografische afbeeldingen mee te maken. De man heeft dit erkend. De rechtbank acht dit zeer kwalijk. Zeker omdat het vertrouwen van de vrouw in vaderfiguren al zo beschadigd was.

4.8.

Hoewel de man een andere beleving heeft bij het verleden, is het voor de rechtbank duidelijk dat het in standhouden van de adoptie ernstig afbreuk doet aan de verwerking van de trauma’s van de vrouw en haar belemmert. De vrouw ervaart geen verbinding met de man en de man is slechts korte tijd onderdeel geweest van haar gezinssysteem en zijn gedragingen nadien hebben hem volledig gediskwalificeerd als (juridisch) vader. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende gebleken dat de vrouw zich bewust is van de gevolgen van de herroeping van de adoptie en heeft zij het besluit om het onderhavige verzoek in te dienen, weloverwogen genomen. De rechtbank acht toewijzing van het verzoek in het belang van de vrouw.

4.9.

Aangezien de familierechtelijke betrekkingen die door de adoptie zijn ontstaan worden doorbroken, zal de vrouw de geslachtsnaam krijgen die zij bij haar geboorte heeft gekregen.

Niet uitvoerbaar bij voorraad

4.10.

Gelet op de aard van de procedure zal de rechtbank de beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1.

herroept de adoptie van [naam vrouw] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , door [naam man], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , uitgesproken op 7 maart 2000 door de arrondissementsrechtbank te Middelburg;

5.2.

gelast de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te [gemeente] de in de registers van die gemeente voorkomende akte van geboorte van de vrouw te wijzigen aldus dat de adoptie is herroepen;

5.3.

verstaat dat de wijziging geschiedt doordat aan de desbetreffende akte een latere

vermelding wordt toegevoegd overeenkomstig artikel 1:20 lid 1 van het Burgerlijk

Wetboek;

5.4.

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] .

Deze beschikking is gegeven door mr. C.J.M. van Apeldoorn, rechter, in tegenwoordigheid van mr. M. Cox-Weber als griffier en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2022.

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.