Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2022:1209

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-03-2022
Datum publicatie
15-03-2022
Zaaknummer
C/05/398511 / KG ZA 21-466
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Kort geding.IE-zaak. Toepassing ECLI:NL:HR:2021:269.Beschrijvende handelsnaam. Geen onderscheidend vermogen. Inburgering niet aannemelijk. Geen verwarringsgevaar ex art. 5 Hnw. Gestelde onrechtmatige daad niet geconcretiseerd. Reconventie niet spoedeisend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/398511 / KG ZA 21-466

Vonnis in kort geding van 8 maart 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRAININGSKAMPEN.NL B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Hendrik-Ido-Ambacht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.M.A. van Lith te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VOETBALREIZEN.COM B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaten mrs. J. Becker en J. Lubbers te Arnhem.

Partijen zullen hierna Trainingskampen.nl b.v. en Voetbalreizen.com b.v. genoemd worden.

1 De procedure

in conventie en in reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 33

 • -

  conclusie van antwoord in conventie en conclusie van eis in reconventie van Voetbalreizen.com b.v. met producties 1 tot en met 26

 • -

  de akte houdende overlegging aanvullende producties tevens houdende wijziging van eis van Trainingskampen.nl b.v. met producties 34 tot en met 47

 • -

  de akte overlegging aanvullende producties tevens houdende wijziging van eis in reconventie van Voetbalreizen.com b.v. met producties 27 tot en met 31

 • -

  de aanvullende productie 32 van Voetbalreizen.com b.v.

 • -

  de aanvullende producties 48 tot en met 50 van Trainingskampen.nl b.v.

 • -

  de aanvullende producties 51 en 52 van Trainingskampen.nl b.v.

 • -

  de mondelinge behandeling, gehouden op 22 februari 2022

 • -

  de pleitnota van Trainingskampen.nl b.v.

 • -

  de pleitnota van Voetbalreizen.com b.v.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

in conventie en in reconventie

2.1.

Trainingskampen.nl b.v. drijft een onderneming die zich bezighoudt met het organiseren en faciliteren van compleet verzorgde sportreizen en trainingskampen voor Nederlandse groepen en sportclubs op het gebied van voetbal, hockey, atletiek, padel en tennis. Het aanbod van reizen en kampen richt zich op de Benelux, Duitsland, Spanje, Portugal en Marokko en vindt plaats in samenwerking met (vaste) agenten, zakenpartners en sportclubs door heel Europa.

2.2.

Trainingskampen.nl b.v. heeft op 18 december 2001 de domeinnaam www.trainingskampen.nl geregistreerd. Daarnaast heeft Trainingskampen.nl b.v. een aantal andere domeinnamen geregistreerd (waaronder ‘trainingskampen.com’), die direct doorverwijzen naar de hiervoor bedoelde domeinnaam. Sinds 2004 drijft zij haar onderneming ook onder de naam ‘Trainingskampen.nl’. Daarbij maakt zij gebruik van het e-mailadres info@trainingskampen.nl.

2.3.

Ter onderscheiding van de door haar aangeboden diensten maakt Trainingskampen.nl b.v. sinds 2015 gebruik van een logo dat is ingeschreven als Benelux woord-beeldmerk onder registratienummer 1444428. Dit merk ziet er als volgt uit:

2.4.

Voetbalreizen.com b.v. drijft een onderneming die zich bezig houdt met het organiseren van sportevenementen, voetbalreizen en aan voetbal gerelateerde activiteiten en het organiseren en faciliteren van trainingskampen. Zij is in huidige vorm opgericht in juli 2015 en biedt haar diensten aan onder haar handelsnaam ‘Voetbalreizen.com’ en door middel van haar op 18 juni 2011 geregistreerde domeinnaam www.voetbalreizen.com. Sinds 2016 maakt Voetbalreizen.com b.v. daarnaast onder andere gebruik van de handelsnaam ‘Sportreizen.com’ en de bijbehorende domeinnaam www.sportreizen.com.

2.5.

Trainingskampen.nl b.v. heeft in verband met de diverse beperkende maatregelen die in 2020 en 2021 in verband met Covid-19 door verschillende landen en overheden zijn opgelegd en de geplande reizen en trainingskampen die daardoor op die momenten geen doorgang konden vinden in die jaren zogenaamde Coronavouchers aan (een deel van) haar afnemers ter beschikking gesteld.

2.6.

Op 17 juni 2011 is de domeinnaam ‘www.trainingskamp.com’ geregistreerd en op 1 maart 2021 heeft Voetbalreizen.com b.v. de handelsnaam ‘Trainingskamp.com’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Via de website ‘www.trainingskamp.com’ biedt Voetbalreizen.com b.v. sinds eind 2020 sportreizen en trainingskampen aan in binnen- en buitenland voor groepen en sportteams op het gebied van voetbal, hockey, atletiek en tennis. Het aanbod van reizen en kampen richt zich op Nederland, Duitsland, Spanje en Portugal. Daarbij maakt zij onder meer gebruik van het e-mailadres info@trainingskamp.com en het volgende logo:

2.7.

Trainingskampen.nl b.v. heeft Voetbalreizen.com b.v. na constatering van het gebruik van de hiervoor bedoelde handels- en domeinnaam in de periode van medio mei 2021 tot eind december 2021 meerdere keren aangeschreven met de mededeling dat Voetbalreizen.com b.v. daarmee inbreuk maakt op de (oudere) rechten van Trainingskampen.nl b.v. Daarbij is Voetbalreizen.com b.v. gesommeerd het gebruik van die handels- en domeinnaam te staken en gestaakt te houden. Voetbalreizen.com b.v. is daartoe tot op heden niet overgegaan.

2.8.

Voetbalreizen.com b.v. is sinds 10 augustus 2018 in het bezit van een Garantiecertificaat van het SGRZ met nummer 17.062. Trainingskampen.nl b.v. is sinds 15 februari 2022 in het bezit van een Garantiecertificaat van het SGRZ met nummer 17.331. SGRZ is een garantiefonds dat garantie biedt voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen, schoolreizen en zakelijke reizen.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Trainingskampen.nl b.v. vordert in conventie - na wijziging van eis - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Voetbalreizen.com b.v. te veroordelen om, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Trainingskampen.nl b.v., zowel fysiek als online en direct of indirect via derden, zowel in Nederland als via enig medium gericht op Nederland, waaronder tevens begrepen (maar niet beperkt tot) het gebruik van de (handels)naam ‘Trainingskamp.com’, de domeinnaam www.trainingskamp.com, de naam @trainingskamp, en elk ander gebruik van de naam ‘trainingskamp’ en/of ‘trainingskampen’ waaronder in de vorm van een logo of als onderdeel van een e-mailadres (zoals info@trainingskamp.com), alsmede ieder gebruik van een handelsnaam en/of domeinnaam die slechts in geringe mate afwijkt of verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. (al dan niet met een (domeinnaam)extensie als ‘.nl’ en/of ‘.com’, een voor-, tussen- en/of achtervoegsel (zoals ‘www.’), waaronder via internet (als domeinnaam, e-mailadres, via websites, in marketingscampagnes) en/of op social media waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en/of LinkedIn;

II. Voetbalreizen.com b.v. te veroordelen om, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden ieder onrechtmatig handelen jegens Trainingskampen.nl b.v., zowel fysiek als online en direct of indirect via derden, zowel in Nederland als via enig medium gericht op Nederland, waaronder tevens begrepen (maar niet beperkt tot) het gebruik van de (handels)naam ‘Trainingskamp.com’, de domeinnaam www.trainingskamp.com, de naam @trainingskamp, en elk ander gebruik van de naam ‘trainingskamp’ en/of ‘trainingskampen’ waaronder in de vorm van een logo of als onderdeel van een e-mailadres (zoals info@trainingskamp.com), alsmede ieder gebruik van een handelsnaam en/of domeinnaam die slechts in geringe mate afwijkt of verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. (al dan niet met een (domeinnaam)extensie als ‘.nl’ en/of ‘.com’, een voor-, tussen- en/of achtervoegsel (zoals ‘www.’), waaronder via internet (als domeinnaam, e-mailadres, via websites, in marketingscampagnes) en/of op social media waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en/of LinkedIn;

III. Voetbalreizen.com b.v. te veroordelen om, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, voor eigen rekening al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.trainingskamp.com, op naam wordt gezet van Trainingskampen.nl b.v. onder meer door het geven van een onvoorwaardelijke opdracht aan de Registrar tot overdracht van deze domeinnaam en wijziging van de tenaamstelling daarvan ter kennisgeving aan de registrerende instantie en aan iedere andere daartoe benodigde instanties en/of (rechts- of natuurlijke) personen, onder gelijktijdige toezending per e-mail van afschriften hiervan aan de raadsvrouw van Trainingskampen.nl b.v., en de volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Trainingskampen.nl b.v. en verder - tevens op eerste verzoek en conform de instructies van Trainingskampen.nl b.v. - alle formaliteiten te verrichten benodigd voor de registratie van de in deze veroordeling bedoelde domeinnaam op naam van Trainingskampen.nl b.v., een en ander in overeenstemming met de reglementen die gelden voor .com domeinnamen bij de domeinnaam houdende instantie en/of de daarvoor geldende procedures bij de betreffende hosting provider en/of Registrar;

IV. Voetbalreizen.com b.v. te veroordelen tot betaling aan Trainingskampen.nl b.v. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Voetbalreizen.com b.v. geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan één of meer van de hiervoor onder I. tot en met III. genoemde veroordelingen te voldoen;

V. Voetbalreizen.com b.v. te veroordelen in de volledige door Trainingskampen.nl b.v. gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente;

VI. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv, waarbinnen de eis in de hoofdzaak ingesteld dient te worden, te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3.2.

Voetbalreizen.com b.v. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen in conventie.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

in reconventie

3.4.

Voetbalreizen.com b.v. vordert in reconventie - na wijziging van eis - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Trainingskampen.nl b.v. te veroordelen om zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, direct of indirect via derden, te onthouden van het aanbieden, verkopen en uitvoeren van (pakket)reizen, en het maken van reclame voor (pakket)reizen, zonder dat Trainingskampen.nl b.v. de maatregelen heeft getroffen waartoe zij op grond van art. 7:513a jo. 7:504 BW verplicht is, althans zodanige voorzieningen en/of maatregelen te treffen als de voorzieningenrechter in goede justitie passend acht;

II. Trainingskampen.nl b.v. te veroordelen om zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere misleidende reclame (zoals bedoeld in de toelichting van de eis in reconventie), waaronder door, maar niet beperkt tot, het direct of indirect via derden (doen) stellen, beweren en/of suggereren dat Trainingskampen.nl b.v. in het verleden is aangesloten geweest bij SGRZ en/of dat Trainingskampen.nl b.v. aan afnemers de ‘SGRZ garantie’ kon aanbieden, dan wel uitingen met dezelfde strekking, al dan niet in verband met door Trainingskampen.nl b.v. verstrekte Coronavouchers, een en ander zowel op internet (bijvoorbeeld op websites, webpagina’s en/of anderszins op internet) of daarbuiten (bijvoorbeeld in schriftelijke en/of mondelinge communicatie), alsmede door iedere andere misleidende reclame waardoor onrechtmatig wordt gehandeld jegens Voetbalreizen.com b.v., althans zodanige voorzieningen en/of maatregelen te treffen als de voorzieningenrechter in goede justitie passend acht;

III. Trainingskampen.nl b.v. te bevelen om, op eigen kosten, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, een bericht op de voorpagina (homepage) van de website www.trainingskampen.nl te plaatsen, in een goed leesbaar lettertype in de zwarte kleur tegen een witte achtergrond te plaatsen, die luidt als volgt:

*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***

Traningskampen.nl heeft in het verleden ten onrechte gesteld dan wel ten onrechte de indruk gewekt dat zij trainingskampen kan aanbieden met de zogenaamde ‘SGRZ garantie’.

Echter, in werkelijkheid is Trainingskampen.nl pas sinds 15 februari 2022 aangesloten bij SGRZ. Het betreffende SGRZ-certificaat dateert van 17 februari 2022.

Wij moeten u hierbij ook informeren dat voor alle vóór 15 februari 2022 bij ons afgesloten pakketreisovereenkomsten geldt dat deze niet zijn gedekt door de garantie van SGRZ. Dit betekent dat de door ons tot 15 februari 2022 aangeboden pakketreizen niet hebben voldaan aan de vereiste wettelijke maatregelen om te verzekeren dat bij een onverhoopt faillissement de reeds betaalde reissom aan onze klanten wordt gerestitueerd en/of de door onze klanten gemaakte kosten worden vergoed, en dat reizigers van hun bestemming naar huis worden gebracht (gerepatrieerd).

Dit betekent eveneens dat de door ons verstrekte Coronavouchers, ongeacht of die in het verleden (reeds) verzilverd zijn of niet, niet door de garantie van SGRZ worden gedekt.

Op vordering van Voetbalreizen.com B.V. zijn wij door de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bevolen om deze tekst op onze website te plaatsen.

Trainingskampen.nl B.V.

de directie’

dan wel een andere door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst voor een rectificatie op de websites van Trainingskampen.nl b.v., alsmede te bepalen dat deze tekst aldaar op de website voortdurend geplaatst wordt gehouden gedurende de periode van drie maanden vanaf de datum van plaatsing of een andere in goede justitie te bepalen periode, welke tekst ten minste de grootte van een half beeldscherm beslaat, met een zwarte rand van 3 mm dik is omkaderd, en volledig leesbaar is (in zwarte letters tegen een witte neutrale achtergrond) wanneer de openingspagina van voornoemde website in beeld verschijnt (zonder daartoe bijvoorbeeld te hoeven scrollen of zoeken), en welke openingspagina niet automatisch doorlinkt naar een volgende pagina (maar zonder actie van de bezoeker in beeld blijft) en welke tekst niet mag worden geplaatst in een pop-up of vergelijkbaar scherm, alsmede om Trainingskampen.nl b.v. te bevelen om, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, aan al haar afnemers aan wie zij vorenbedoelde Coronavouchers heeft verstrekt, dezelfde tekst op dezelfde wijze (dus goed en volledig leesbaar) per e-mail te verzenden vanaf het account info@trainingskampen.nl, onder gelijktijdige toezending van een afschrift van als die e-mails aan de advocaten van Voetbalreizen.com b.v. (becker@dirkzwager.nl en lubbers@dirkzwager.nl);

IV. Trainingskampen.nl b.v. te veroordelen tot betaling aan Voetbalreizen.com b.v. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Voetbalreizen.com b.v. - elke gebeurtenis dat Trainingskampen.nl b.v. in gebreke blijft aan één of meer van de hiervoor onder I. tot en met V. genoemde veroordelingen te voldoen;

V. Trainingskampen.nl b.v. te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.5.

Trainingskampen.nl b.v. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen in reconventie.

3.6.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling in conventie

Spoedeisend belang

4.1.

Voetbalreizen.com b.v. betwist allereerst dat Trainingskampen.nl b.v. spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen in conventie. Hierin kan Voetbalreizen.com b.v. niet worden gevolgd. Indien wordt geoordeeld dat het aannemelijk is dat Voetbalreizen.com b.v., zoals Trainingskampen.nl b.v. stelt, (voortdurend) inbreuk maakt op de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. dan wel onrechtmatig jegens haar handelt door het gebruik van deze (handels)naam, heeft Trainingskampen.nl b.v. recht en belang bij het door haar gevorderde verbod. De enkele omstandigheid dat enige maanden zijn verstreken vanaf het moment dat Trainingskampen.nl b.v. de vermeende inbreuk voor het eerst heeft geconstateerd tot het moment dat zij Voetbalreizen.com b.v. in rechte heeft betrokken, maakt het voorgaande niet anders. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus met de aard van het gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde het spoedeisend belang bij de vorderingen van Trainingskampen.nl b.v. in conventie voldoende gegeven.

Maakt Voetbalreizen.com b.v. inbreuk op de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v.?

4.2.

Trainingskampen.nl b.v. vordert in conventie onder I. veroordeling van Voetbalreizen.com b.v. tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Trainingskampen.nl b.v., waaronder begrepen door het gebruik van de (handels)naam ‘Trainingskamp.com’, de domeinnaam www.trainingskamp.com, de naam @trainingskamp en ieder ander gebruik van de naam ‘trainingskamp’ en/of ‘trainingskampen’, alsmede ieder gebruik van een handels- en/of domeinnaam die slechts in geringe mate afwijkt van dan wel verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. Trainingskampen.nl b.v. legt aan deze vordering ten grondslag dat zij vanaf 2004 de tot handelsnaam verworden domeinnaam ‘Trainingskampen.nl’ voert en Voetbalreizen.com b.v. vanaf een later moment, te weten eind 2020/begin 2021, de slechts in geringe mate afwijkende tot handelsnaam verworden domeinnaam ‘Trainingskamp.com’ is gaan voeren. Trainingskampen.nl b.v. stelt dat dit in strijd is met het bepaalde in art. 5 Handelsnaamwet (Hnw).

Volgens Voetbalreizen.com b.v. is de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. volledig beschrijvend voor de door haar geboden diensten zodat deze geen of slechts beperkte bescherming geniet. Zij wijst in dit verband op het algemene belang dat het voor eenieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.

4.3.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Op grond van het bepaalde in art. 1 Hnw is een handelsnaam de naam waaronder men feitelijk handelt, dus de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Beide partijen bieden hun diensten uitsluitend aan via (hun websites op) internet. In de onderhavige zaak is voldoende gebleken dat Trainingskampen.nl b.v. de domeinnaam ‘Trainingskampen.nl’ als handelsnaam voert. Voetbalreizen.com b.v. heeft weliswaar betwist dat Trainingskampen.nl b.v. de handelsnaam ‘Traningskampen.nl’ gebruikt ter aanduiding van de achterliggende onderneming maar uit de in het geding gebrachte stukken blijkt genoegzaam dat Trainingskampen.nl b.v. feitelijk de domeinnaam ‘Trainingskampen.nl’ als handelsnaam voert en deze naam naar buiten toe op commerciële wijze gebruikt ter aanduiding van haar onderneming. Verder is voldoende gebleken dat Voetbalreizen.com b.v. haar onderneming naar het publiek toe (mede) aanduidt met de (uit de domeinnaam bestaande) handelsnaam ‘Trainingskamp.com’. Bij de beoordeling zal dan ook worden uitgegaan van deze twee handelsnamen.

4.4.

Tussen partijen is niet in geschil dat Trainingskampen.nl b.v. de handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ eerder voerde dan dat Voetbalreizen.com b.v. gebruik is gaan maken van de handelsnaam ‘Trainingskamp.com’. Trainingskampen.nl b.v. voert voornoemde handelsnaam immers al sinds 2004, terwijl Voetbalreizen.com b.v. eerst vanaf eind 2020/begin 2021 is gestart met het gebruik van de handelsnaam ‘Trainingskamp.com’. Dat betekent dat de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. als de oudere handelsnaam in de zin van art. 5 Hnw moet worden aangeduid.

4.5.

Vervolgens is het de vraag of de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v., ‘Trainingskampen.nl’, bescherming geniet op grond van art. 5 Hnw, waarin is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een reeds bestaande handelsnaam, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam, dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.

4.6.

Voorop moet worden gesteld dat de handelsnaam van Voetbalreizen.com b.v. ‘Trainingskamp.com’ slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. ‘Trainingskampen.nl’. De handelsnaam van Voetbalreizen.com b.v. wijkt in zoverre af van de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. dat de door Voetbalreizen.com b.v. gevoerde handelsnaam de enkelvoudsvorm ‘Trainingskamp’ bevat terwijl de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ de meervoudsvorm van dit woord bevat en verder dat aan de handelsnaam van Voetbalreizen.com b.v. niet “.nl” maar “.com” is toegevoegd.

4.7.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:269, Dairy Partners) (in het kader van de beantwoording van prejudiciële vragen met betrekking tot art. 5 Hnw) onder meer overwogen dat de maatstaf van art. 5 Hnw voldoende ruimte biedt om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die beschrijvend zijn. De vraag of verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is, moet immers worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. In de eerste plaats impliceert de eis dat verwarring te duchten valt, dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (‘inburgering’). Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen, aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt. Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert, aldus de Hoge Raad in r.o. 2.8.2.

De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen zoals geformuleerd in r.o. 2.4.2. van het arrest als volgt (r.o. 2.9): “Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.”

4.8.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ rechtstreeks beschrijvend voor de aard van de door haar gevoerde onderneming en de door haar geboden diensten. Trainingskampen.nl b.v. organiseert en faciliteert immers trainingskampen in binnen- en buitenland voor Nederlandse groepen en amateur- en professionele sportclubs. Dat de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam zuiver beschrijvend is voor haar bedrijfsactiviteiten, is door Trainingskampen.nl b.v. ook niet met zoveel woorden bestreden. Deze handelsnaam heeft dan ook voorshands geoordeeld van huis uit geen onderscheidend vermogen.

4.9.

Het voorgaande brengt met zich dat in beginsel geen of slechts geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt aan de handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’. Uitzondering daarop zou zijn wanneer het publiek deze handelsnaam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde onderneming. Binnen het bestek van dit kort geding is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat de beschrijvende handelsnaam 'Trainingskampen.nl' door (intensief) gebruik (enig) onderscheidend vermogen heeft verkregen, in die zin dat het publiek deze handelsnaam herkent en associeert met de onderneming van Trainingskampen.nl b.v. In dit kader wordt als volgt overwogen.

4.10.

Trainingskampen.nl b.v. voert ter onderbouwing van de door haar gestelde inburgering aan dat door het intensieve en langdurige gebruik van de handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ in combinatie met aanzienlijke investeringen, deze handelsnaam de nodige bekendheid heeft vergaard binnen de sportbranche. Het relevante publiek is al meer dan 17 jaar bekend met de handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ en brengt deze naam ook direct in verband met de onderneming van Trainingskampen.nl b.v. voor het boeken en organiseren en faciliteren van sport- en trainingskampen in verschillende Europese landen, zo stelt Trainingskampen.nl b.v. Van deze stelling is in de door Trainingskampen.nl b.v. overgelegde stukken echter onvoldoende solide onderbouwing te vinden. Trainingskampen.nl b.v. heeft tijdens de zitting weliswaar uitdrukkelijk gewezen op de wijze waarop zij zich op diverse sociale media profileert, haar medewerking aan een (nationaal) tv-programma en aan interviews met en artikelen van (regionale dan wel landelijke) mediakanalen, haar sponsoring van (sporttoernooien van) vele (amateur) sportclubs, haar lidmaatschap van diverse businessclubs van sportclubs en de plaatsing van haar handelsnaam en logo op banners (langs sportvelden), bedrijfskleding, voertuigen en incheckbalies op vliegvelden, maar de ter onderbouwing hiervan overgelegde stukken kunnen slechts het (langdurige) gebruik van de (handels)naam ‘Trainingskampen.nl’ en de door Trainingskampen.nl b.v. gedane investeringen in haar naamsbekendheid aantonen. De door Trainingskampen.nl b.v. gegeven onderbouwing rechtvaardigt echter niet zonder meer de conclusie dat door haar inspanningen en investeringen sprake is van een zodanige mate van bekendheid van de handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ dat (een significant deel van) het relevante publiek deze handelsnaam zonder meer herkent en associeert met de onderneming van Trainingskampen.nl b.v.

Ook de door Trainingskampen.nl b.v. overgelegde verklaringen van zakenpartners en klanten van Trainingskampen.nl b.v. kunnen Trainingskampen.nl b.v. niet baten, nu uit de door haar in het geding gebrachte verklaringen enkel kan worden afgeleid dat zij voor diverse sportclubs trainingskampen heeft georganiseerd, dat Trainingskampen.nl b.v. binnen de sportbranche een goede reputatie heeft opgebouwd als het gaat om trainingskampen en dat de betrokken partijen zeer tevreden waren over de door Trainingskampen.nl b.v. geleverde diensten. Dat Trainingskampen.nl b.v., zoals zij stelt, inmiddels de nodige goodwill en naamsbekendheid heeft verworven maakt echter niet zonder meer dat de door haar gevoerde handelsnaam onderscheidend vermogen heeft vergaard door inburgering. Het enkele gegeven dat de handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ inmiddels een zekere bekendheid geniet onder het relevante publiek, is voor het aannemen van inburgering immers niet voldoende (zie onder meer Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, Artiestenverloningen). De omstandigheid dat partijen zich richten op grotendeels hetzelfde (online) publiek en beide ondernemingen trainingskampen organiseren naar (deels) dezelfde bestemmingen maakt het voorgaande niet anders en weegt niet op tegen het algemene belang dat een zuiver beschrijvende (handels)naam als die van Trainingskampen.nl b.v. door een ieder vrij moet kunnen worden gebruikt. Van beschermingswaardige bekendheid is dan ook onvoldoende gebleken.

4.11.

Vervolgens ligt de vraag voor of, in aanmerking genomen dat aan de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam geen intrinsiek aan de naam verbonden dan wel door bekendheid bij het publiek verworven onderscheidend vermogen toekomt, direct dan wel indirect verwarringsgevaar bij het publiek te duchten valt in de zin van art. 5 Hnw. Deze vraag moet naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontkennend worden beantwoord. Hiertoe is het volgende redengevend.

Zoals reeds is overwogen is de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ rechtstreeks beschrijvend voor de aard van de door haar geboden diensten en is deze handelsnaam voorts niet ingeburgerd. Het is dan ook niet aannemelijk dat het relevante publiek de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam (her)kent en deze in verband brengt met de onderneming van Trainingskampen.nl b.v., zodat in het verlengde hiervan niet kan worden gezegd dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek bij het zien van de door Voetbalreizen.com b.v. gevoerde handelsnaam ‘Trainingskamp.com’ de beide ondernemingen met elkaar associeert. Verder is van belang dat van het relevante publiek, waarop beide partijen zich richten (te weten degenen die de door partijen aangeboden trainingskampen (laten) boeken en (zaken)partners waarmee partijen samenwerken) mag worden verwacht dat zij, mede gezien de aard van de aangeboden dienstverlening en de relatief hoge kosten van de door partijen aangeboden trainingskampen, meer oplettend zijn dan het brede, normaal oplettende consumentenpubliek. Dit publiek zal zich er bovendien bewust van zijn dat er verschillende online aanbieders kunnen zijn die zich met een sterk gelijkende handelsnaam presenteren en aan het economisch verkeer deelnemen en zich ook met zoektermen als ‘trainingskamp’ en ‘trainingskampen’ via zoekmachines als Google laten vinden. Dat zich bij online activiteiten zoals het zoeken via zoekmachines juist vanwege de gelijkenis in de namen door snelheid en/of onoplettendheid vergissingen kunnen voordoen, betekent nog niet dat (te duchten valt dat) het normaal oplettende publiek de ondernemingen met elkaar verwart dan wel aanneemt dat tussen hen een economische band bestaat. Ondanks de grote mate van overeenstemming tussen de door partijen gevoerde handelsnamen valt dan ook te verwachten dat het publiek de verschillen tussen de beide handelsnamen zal opmerken, mede gelet op de wijze waarop partijen hun handelsnamen zowel online (via hun websites) als via andere (offline) reclame- uitingen presenteren, al dan niet vergezeld van de door hen gebruikte (hiervoor onder respectievelijk 2.3. en 2.6. weergegeven) logo’s.

4.12.

Aan het voorgaande doet niet af dat zich volgens Trainingskampen.nl b.v. reeds feitelijke verwarring heeft voorgedaan tussen de beide ondernemingen, hetgeen Voetbalreizen.com b.v. overigens gemotiveerd heeft betwist. Ook indien van de juistheid van hetgeen Trainingskampen.nl b.v. in dit verband stelt zou worden uitgegaan betekent het enkele gegeven dat zich een aantal keren feitelijke verwarring heeft voorgedaan tussen de beide ondernemingen immers nog niet dat te duchten valt dat het normaal oplettende publiek de beide ondernemingen ook verwart of aanneemt dat tussen de beide ondernemingen een economische band bestaat. De door Trainingskampen.nl b.v. gestelde (feitelijke) verwarring is bovendien geen verwarring waartegen art. 5 Hnw bescherming beoogt te bieden. Het bestaan van enige feitelijke verwarring tussen de ondernemingen van partijen is naar oordeel van de voorzieningenrechter immers niet zonder meer het gevolg van het voeren van een in hoge mate overeenstemmende, beschrijvende handelsnaam door Voetbalreizen.com b.v. maar wordt juist veroorzaakt door het zuiver beschrijvende karakter van de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam die als gevolg daarvan onderscheidend vermogen mist. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is doordat Voetbalreizen.com b.v. een gelijkende jongere handelsnaam voert.

4.13.

Het voorgaande brengt met zich dat het beroep van Trainingskampen.nl b.v. op art. 5 Hnw faalt, zodat Voetbalreizen.com b.v. niet kan worden verboden de handelsnaam ‘Trainingskamp.com’ te voeren. In het verlengde daarvan kan Voetbalreizen.com b.v. ook niet worden verboden de domeinnaam www.trainingskamp.com te voeren of de namen ‘trainingskamp’ en/of ‘trainingskampen’ op een andere wijze (in het economisch verkeer) te gebruiken. De vordering onder I. in conventie zal dan ook worden afgewezen.

Handelt Voetbalreizen.com b.v. onrechtmatig jegens Trainingskampen.nl b.v.?

4.14.

Nu voorshands geoordeeld geen sprake is van handelsnaaminbreuk ligt de vraag voor of Voetbalreizen.com b.v. onrechtmatig jegens Trainingskampen.nl b.v. handelt door het gebruik van de domein- en handelsnaam ‘Trainingskamp.com’, zoals Trainingskampen.nl b.v. subsidiair stelt.

4.15.

In dit verband ligt allereerst de vraag voor of de eisvermeerdering van Trainingskampen.nl b.v., houdende de toevoeging van voornoemde subsidiaire vordering, toelaatbaar is, nu Voetbalreizen.com b.v. zich hiertegen uitdrukkelijk heeft verzet. Trainingskampen.nl b.v. heeft haar gewijzigde petitum op schrift gesteld en nog voor de mondelinge behandeling, op 18 februari 2022, aan haar wederpartij en de voorzieningenrechter doen toekomen. Trainingskampen.nl b.v. heeft daarmee voldaan aan artikel 11.1. van het geldende procesreglement. Verder valt niet in te zien dat Voetbalreizen.com b.v. door de vermeerdering van eis onredelijk is benadeeld in haar mogelijkheden zich daartegen te verweren vanwege het tijdstip waarop zij daarmee is geconfronteerd. Trainingskampen.nl b.v. heeft (ook) ter zitting met betrekking tot de subsidiaire vordering en het door haar gestelde onrechtmatige handelen door Voetbalreizen.com b.v. immers volstaan met de verwijzing naar hetgeen zij ter onderbouwing van haar primaire vordering (een verbod op handelsnaaminbreuk) heeft gesteld en verzocht deze onderbouwing integraal als herhaald en ingelast te beschouwen ten aanzien van de subsidiaire vordering. Voetbalreizen.com b.v. heeft met betrekking tot de subsidiaire vordering dan ook geen geheel nieuw verweer hoeven voeren en heeft zich, ook blijkens de door haar opgestelde pleitnota, daartegen voldoende kunnen verweren. De eisvermeerdering van Trainingskampen.nl b.v. zal daarom worden toegestaan.

4.16.

Trainingskampen.nl b.v. voert ter onderbouwing van haar subsidiaire vordering aan dat Voetbalreizen.com b.v. met het gebruik van de domeinnaam ‘Trainingskamp.com’ en de profilering van Voetbalreizen.com b.v. onder die (handels)naam onder de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens Trainingskampen.nl b.v. handelt. Volgens Trainingskampen.nl b.v. is evident sprake van nodeloze verwarring, kopieert Voetbalreizen.com b.v. (bewust) de bedrijfsvoering van Trainingskampen.nl b.v. en lift Voetbalreizen.com b.v. mee op de naamsbekendheid van Trainingskampen.nl b.v. en de door haar opgebouwde goodwill, waardoor (potentiële) klanten van Trainingskampen.nl b.v. bij haar worden weggelokt. Trainingskampen.nl b.v. verwijst ter nadere onderbouwing hiervan naar hetgeen zij reeds met betrekking tot het handelsnaamrecht heeft gesteld. Dat sprake is van (feitelijke) verwarring bij het relevante publiek die onrechtmatig is in de zin van art. 6:162 BW heeft Trainingskampen.nl b.v. echter in het geheel niet concreet gemaakt. Zoals reeds overwogen, is (de vrees voor) verwarring bij het relevante publiek niet aannemelijk geworden. Maar ook indien zou worden aangenomen dat wel degelijk verwarring te duchten is, dan zullen voor onrechtmatig handelen door het gebruik van een (jongere) (domein)naam andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om dat latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten, waarbij het steeds gaat om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging (r.o. 2.10.2. van het eerder aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2021). De in dat kader door Trainingskampen.nl b.v. aangevoerde stelling dat Voetbalreizen.com b.v. haar bedrijfsvoering kopieert en meelift op haar (naams)bekendheid is door Voetbalreizen.com b.v. gemotiveerd betwist en door Trainingskampen.nl b.v. verder niet onderbouwd. Dit leidt ertoe dat de subsidiaire vordering van Trainingskampen.nl b.v. evenmin kan worden toegewezen.

Overdracht domeinnaam

4.17.

Nu voorshands geoordeeld niet is komen vast te staan dat Voetbalreizen.com b.v. met de door haar gevoerde handelsnaam ‘Trainingskamp.com’ inbreuk maakt op de handelsnaam van Trainingskampen.nl b.v. en evenmin is komen vast te staan dat Voetbalreizen.com b.v. onrechtmatig jegens Trainingskampen.nl b.v. handelt door het gebruik van deze (handels)naam, bestaat ook geen grond voor toewijzing van de onder III. gevorderde overdracht van de domeinnaam www.trainingskamp.com aan Trainingskampen.nl b.v. Ook deze vordering zal daarom worden afgewezen.

Proceskosten

4.18.

Trainingskampen.nl b.v. zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. Voetbalreizen.com b.v. heeft met een beroep op art. 1019h Rv veroordeling van Trainingskampen.nl b.v. gevorderd tot vergoeding van de volledige advocaatkosten. Voetbalreizen.com b.v. heeft ter onderbouwing van de door haar gemaakte kosten een kostenspecificatie in het geding gebracht ter hoogte van € 28.129,75. Zij heeft de voorzieningenrechter ter zitting evenwel verzocht om (ongeacht de uitkomst) in conventie het indicatietarief voor een normaal kort geding van € 15.000,00 (exclusief verschotten) (conform de indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017) toe te passen, zodat hierbij aansluiting zal worden gezocht.

Met inachtneming hiervan worden de kosten in conventie aan de zijde van Voetbalreizen.com b.v. tot op heden begroot op:

 • -

  griffierecht € 676,00

 • -

  salaris advocaat € 15.000,00

Totaal € 15.676,00

4.19.

De wettelijke rente over de proceskosten zal als onweersproken worden toegewezen.

5 De beoordeling in reconventie

5.1.

Voetbalreizen.com b.v. stelt zich in reconventie op het standpunt dat Trainingskampen.nl b.v. door het aanbieden en verkopen van pakketreizen, zonder daarvoor de in art 7:513a BW bedoelde (insolventie)beschermingsmaatregelen te treffen, zich schuldig maakt aan oneerlijke mededinging. Ook schendt Trainingskampen.nl b.v. daarmee haar precontractuele informatieplicht in de zin van art. 7:504 lid 3 aanhef en onder c BW jegens haar afnemers. Voetbalreizen.com b.v. leidt naar eigen zeggen schade door de handelwijze van Trainingskampen.nl b.v., nu Voetbalreizen.com b.v. een deelnemersbijdrage voor het SGRZ-garantiefonds betaalt die zij aan haar afnemers moet doorberekenen, waardoor haar prijzen ten opzichte van de door Trainingskampen.nl b.v. gehanteerde prijzen hoger zijn. Daarnaast maakt Trainingskampen.nl b.v. zich volgens Trainingskampen.nl b.v. schuldig aan misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW omdat zij (in ieder geval) de suggestie wekt dat zij afnemers van haar diensten de SGRZ-garantie kan bieden, terwijl zij dat feitelijk niet kan. Ook dit berokkent Voetbalreizen.com b.v. Trainingskampen.nl b.v. naar eigen zeggen schade, omdat (potentiële) afnemers van haar diensten de onjuiste indruk (kunnen) krijgen dat Trainingskampen.nl b.v. dezelfde garanties als Voetbalreizen.com b.v. biedt c.q. kan bieden.

5.2.

Trainingskampen.nl b.v. heeft in reactie op de door Voetbalreizen.com b.v. ingestelde eis in reconventie (bij akte houdende overlegging aanvullende producties tevens houdende wijziging van eis in conventie) laten weten dat zij inmiddels is aangesloten bij het SGRZ-garantiefonds en dat zij over een certificaat van deelname beschikt. Dit blijkt ook genoegzaam uit het door Trainingskampen.nl b.v. in dit verband in het geding gebrachte garantiecertificaat. Naar aanleiding hiervan heeft Voetbalreizen.com b.v. haar eis in reconventie gewijzigd en vordert Voetbalreizen.com b.v. Trainingskampen.nl b.v. te veroordelen zich te onthouden (i) van het aanbieden, verkopen en uitvoeren van (pakket)reizen dan wel het maken van reclame daarvoor zonder dat zij daarvoor de vereiste wettelijke insolventiemaatregelen heeft getroffen en (ii) van (het doen van) iedere misleidende reclame (uiting) waaronder begrepen uitingen waaruit blijkt dat Trainingskampen.nl b.v. in het verleden aangesloten is geweest bij het SGRZ-garantiefonds dan wel dat zij deze garantie aan haar afnemers kon bieden. Daarnaast vordert Voetbalreizen.com b.v. een rectificatie waaruit blijkt dat Trainingskampen.nl b.v. pas sinds 15 februari 2022 is aangesloten bij het SGRZ-garantiefonds en dat alle voor die datum afgesloten reizen, waarvoor al dan niet een Coronavoucher is verstrekt, niet gedekt waren c.q. zijn door de garantie van SGRZ.

5.3.

Trainingskampen.nl b.v. heeft gemotiveerd betwist dat Voetbalreizen.com b.v. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar (gewijzigde) vorderingen in reconventie. Voetbalreizen.com b.v. heeft tijdens de zitting toegelicht dat het haar in reconventie met name erom te doen is dat het publiek wordt geïnformeerd over de handelwijze van Trainingskampen.nl b.v. met betrekking tot het aanbieden van reizen in het (recente) verleden, waarvoor zij ook Coronavouchers heeft verstrekt, die niet gedekt zijn dan wel waren door de SGRZ-garantie, en Trainingskampen.nl b.v. pas sinds kort, vanaf 15 februari 2022, de wettelijke dekking kan bieden. Trainingskampen.nl b.v. heeft in reactie hierop desgevraagd toegelicht dat de door haar aan het begin van de coronacrisis uitgegeven Coronavouchers inmiddels allemaal zijn verzilverd en de betreffende trainingskampen afgelopen winter ook al hebben plaatsgevonden. Dit heeft Voetbalreizen.com b.v. niet (gemotiveerd) weersproken. Nu Trainingskampen.nl b.v. inmiddels is aangesloten bij het SGRZ-garantiefonds en de door Trainingskampen.nl b.v. uitgegeven Coronavouchers inmiddels zijn ingewisseld, kan in ieder geval van voortdurend onrechtmatig handelen door Trainingskampen.nl b.v. geen sprake meer zijn en gaat het alleen om vermeend onrechtmatig handelen van voor 15 februari 2022. Bij deze stand van zaken heeft Voetbalreizen.com b.v. onvoldoende onderbouwd waarom zij desondanks voldoende spoedeisend belang heeft om beoordeling van de voorliggende vorderingen in kort geding te rechtvaardigen met het oog op de door haar verlangde voorlopige voorzieningen, die bovendien niet voortvloeien uit de vorderingen in conventie. Daarbij komt dat Trainingskampen.nl b.v. gemotiveerd heeft betwist dat zij zich op enig moment niet aan de geldende wettelijke vereisten voor aanbieders van pakketreizen heeft gehouden. In dit verband is naar het oordeel van de voorzieningenrechter nader onderzoek naar de feiten vereist. Een dergelijk onderzoek gaat het kader van dit kort geding, waar geen plaats is voor nader onderzoek en/of bewijslevering, evenwel te buiten. De slotsom is dan ook dat de vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

5.4.

Bij deze stand van zaken behoeft het door Trainingskampen.nl b.v. opgeworpen bezwaar tegen de (late) indiening van productie 32 door Voetbalreizen.com b.v. geen bespreking meer.

5.5.

Voetbalreizen.com b.v. zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Trainingskampen.nl b.v. worden conform het toepasselijke liquidatietarief begroot op € 1.016,00 aan salaris advocaat.

5.6.

De in reconventie gevorderde nakosten zullen als niet weersproken worden toegewezen.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2.

veroordeelt Trainingskampen.nl b.v. in de proceskosten, aan de zijde van Voetbalreizen.com b.v. tot op heden begroot op € 15.676,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.3.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.4.

wijst de vorderingen af,

6.5.

veroordeelt Voetbalreizen.com b.v. in de proceskosten, aan de zijde van Trainingskampen.nl b.v. tot op heden begroot op € 1.016,00,

6.6.

veroordeelt Voetbalreizen.com b.v. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Voetbalreizen.com b.v. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

6.7.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. van Vlimmeren-van Ommen en in het openbaar uitgesproken op 8 maart 2022.