Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:6912

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
12-10-2021
Datum publicatie
23-12-2021
Zaaknummer
9360121 \ HA VERZ 21-140
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht; vraag of werknemer moet instemmen met (eenzijdig) voorstel werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst; HR Stoof-Mammoet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-1611
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 9360121 \ HA VERZ 21-140 \ 498 \ 636

uitspraak van 12 oktober 2021

beschikking

in de zaak van

[verzoekster]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

gemachtigde mr. T.G.L.M. Meevis

en

de besloten vennootschap Jezebel B.V.

gevestigd te Arnhem en kantoorhoudend te Andelst

verwerende partij

gemachtigde mr. A. Busse

Partijen worden hierna [verzoekster] en Jezebel genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties van 23 juli 2021;

- het verweerschrift, tevens houdende een zelfstandig tegenverzoek, aan de zijde van Jezebel van 20 september 2021;

- het verweerschrift tegen het zelfstandig tegenverzoek, aan de zijde van [verzoekster] van 22 september 2021;

- de producties van Jezebel, ontvangen op 24 en 27 september 2021;

- de mondelinge behandeling van 28 september 2021.

2 De feiten

2.1.

[verzoekster] is op [datum] 2021 in dienst getreden van Jezebel in de functie van Begeleider voor 28 uur per week. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Sociaal Werk van toepassing verklaard (hierna: de cao). De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar en eindigt van rechtswege op [datum] 2022. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat tussentijdse opzegging mogelijk is met, voor beide partijen een opzegtermijn van twee maanden. Het salaris van [verzoekster] was laatstelijk € 2.095,33 bruto per maand, te vermeerderen met 8% vakantiegeld (schaal 7).

De cao kent naast de functie Begeleider (schaal 7) de functie Leerling Begeleider (schaal 5).

2.2.

[verzoekster] is door Jezebel aangenomen voor de functie van Begeleider terwijl zij haar opleiding nog niet volledig had afgerond. In haar sollicitatiebrief van 23 januari 2021 heeft zij geschreven:

“(…) Momenteel ben ik aan het afstuderen voor mijn MBO studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (4). Ik ben ondertussen geslaagd voor alle toetsen en examens, ben nu bezig met mijn keuzedeel (Jeugd- en Opvoedhulp). Naar verwachting zal de diploma-uitreiking in mei 2021 plaatsvinden. Het enige wat ik nog moet inleveren voor het krijgen van mijn diploma en afronden van mijn opleiding zijn de bpv opdrachten/verslagen, ik verwacht hier binnen een maand mee klaar te zijn. In verband met Corona heeft het helaas enige vertraging opgelopen maar zal verder geen invloed hebben op een positieve afronding van mijn opleiding, ik beschik over de benodigde affiniteiten, (methodische) kennis, en vaardigheden om as een bekwame begeleider mijn werk in dit werkveld voort te zetten. (…)”

2.3.

In het curriculum vitae van [verzoekster] staat onder het kopje Opleidingen:

2019-2021 Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

Capabel Onderwijs (binnenkort diploma-uitreiking)

2.4.

[directeur Zorg] , Directeur Zorg bij Jezebel, heeft op 19 maart 2021 het volgende aan [verzoekster] gemaild:

“Hi [verzoekster] ,

Ik heb je stagecontract gelezen. Hierin staat dat je stage loopt tot mei. Kan je mij aangeven hoeveel uur je nog stage moet lopen en hoe je deze gaat invullen. Ik dacht vanuit jou te horen dat je vrijdag je opdrachten zou maken op locatie maar niet dat je stage uren moet inlopen.

Je hebt een contract als begeleider en niet als stagiair en als je nog stage moet lopen moeten wij daar een duidelijk plan hebben anders kan ik je stage-uren niet aftekenen.“

Daarop heeft [verzoekster] per e-mail van 22 maart 2021 als volgt gereageerd:

“Ik heb geen stagecontract maar een BPV contract in BBL–vorm. Dat betekent dat ik werk en studeer. Ik heb al mijn kwalificaties op toetsen en examens al afgerond bij mijn vorige werkgever. Ik heb mijn uren die ik minimaal moet lopen in de BPV al afgerond. Omdat ik mijn BPV examens nog niet af heb moet ik op papier aantonen dat ik wel minimaal een 16-urige contract heb bij een werkgever als begeleider. Dit is een eis om te kunnen aantonen dat ik wel een BPV plek heb waar ik de examens af kan leggen om fraude (examens thuis maken/door willekeurig iemand af laten tekenen) te voorkomen. Ik heb hier een 28-urige contract dus dat zit wel goed. Ik hoef daarnaast niet nog extra uren te lopen voor mijn BPV examens.

Ik ben afgelopen vrijdag hier wel geweest maar dit doe ik vrijwillig om geconcentreerd aan mijn opdrachten/examens te kunnen werken, dat is niet gebonden aan uren die nog zou moeten lopen.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

2.5.

Naar aanleiding van een bericht van de opleiding van [verzoekster] heeft [directeur Zorg] op 16 april 2021 aan [verzoekster] gemaild:

“Dag [verzoekster] ,

Ik heb nu vragen van Capabel 1 over je stageplek en beoordeling.

Waar ik nog steeds tegen aanloop is dat zij het steeds hebben over een stageplek van 28 uur terwijl ik je heb ingezet als medewerker voor 28 uur.

Als het een stage periode is moet ik de verantwoordelijkheid anders onderbrengen, net als bij [naam andere medewerkster].

Graag hier duidelijkheid over!”

[verzoekster] heeft hierop diezelfde dag als volgt gereageerd:

“Beste [directeur Zorg] ,

Ik begrijp de verwarring, mijn school noemt alle BPV werkplekken een stageplek. Ik ben alleen wel even benieuwd naar de mail over de beoordeling? Deze komt wanneer ik al mijn BPV examens heb afgerond.

Ik ga zo mijn mentor even bellen en jou daarover terugbellen. Je hoort vandaag nog van me hierover.”

2.6.

Op 5 mei 2021 is [verzoekster] opgenomen in het ziekenhuis. Een familielid van [verzoekster] heeft Jezebel geïnformeerd over de situatie en [verzoekster] ziek gemeld.

2.7.

Bij e-mail van 25 mei 2021 heeft Jezebel het volgende aan [verzoekster] geschreven:

“(…) Op 1 maart dit jaar ben jij in dienst getreden als Begeleider bij Jezebel BV op basis van de inschatting dat jij per eind mei 2021 (krachtens jouw sollicitatiebrief) danwel uiterlijk 1 juni 2021 (zoals blijkt uit aantekeningen gemaakt tijdens de sollicitatie) jouw diploma zou ontvangen. Uit recente communicatie met de Capabel Onderwijs Groep (COG) blijkt dat deze planning niet realistisch is. Jezebel is gevraagd een verlenging van jouw beroepspraktijkvorming (BPV) tot en met 30 november 2021 te faciliteren. Oorspronkelijk liep deze BPV tot en met 15 mei 2021.

De uitdaging waarvoor Jezebel nu staat is dat zij een medewerkster in dienst heeft als Begeleider die niet volledig is gekwalificeerd en dus ook niet kan worden verantwoord in de te bieden begeleidingsuren. De periode tot eind november is aanzienlijk veel langer dan wij tijdens jouw sollicitatie hebben besproken. De bestaande arbeidsovereenkomst is dus ten onrechte opgesteld en op grond hiervan nietig. Je moet deze email beschouwen als opzegging van de AOK, per einde van deze maand.

Om jouw positie t.o.v. COG niet te benadelen, en omdat ik goede feedback krijg van jouw leidinggevende wat betreft jouw inzet, stel ik voor een andere arbeidsovereenkomst aan te gaan. In het bijgaande tref je een AOK voor leerling begeleiders die past op een BPV- overeenkomst zoals die ook voor jou van toepassing is. De salarisschaal 5 ligt iets onder schaal 7 maar betreft nog immer een professioneel salaris. Om jou tegemoet te komen stel ik voor deze AOK aan te sluiten aan het huidige contract. (…)”

2.8.

[verzoekster] heeft hierop bij e-mail van 28 mei 2021 gereageerd. Zij schrijft dat de door haar tijdens haar sollicitatie uitgesproken verwachting dat zij binnen drie maanden afgestudeerd zou zijn, realistisch was. Pas na haar indiensttreding, eind april, bleek dat ze nog een aantal aanvullende opdrachten voor haar opleiding moest doen waardoor ze haar diploma pas in juli 2021 zou halen. Jezebel had daar geen problemen mee. Wel zou worden onderzocht hoe haar uren dan gedeclareerd moesten worden. Daarop is Jezebel niet meer teruggekomen, zo schrijft [verzoekster] . Aan de arbeidsovereenkomst is ook niet de voorwaarde verbonden dat zij binnen drie maanden afegstudeerd moest zijn. Doordat zij begin mei 2021 ziek is geworden, is er (nog) meer vertraging in haar opleiding is ontstaan. Het streven is om uiterlijk 15 augustus 2021 de opleiding af te ronden.

Van een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2021, is geen sprake, zodat zij aanspraak maakt op voortzetting van de arbeidsovereenkomst tegen de bestaande arbeidsvoorwaarden. Ten slotte heeft zij, om tot een oplossing te komen, geschreven bereid te zijn in te stemmen met het volgende:

Jezebel en ik komen een addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst overeen, waarin wordt afgesproken dat vanaf 1 juni 2021 tot de dag dat ik mijn diploma haal mijn functie wordt gewijzigd in leerling-begeleider met het daarbij behorende loon uit schaal 5 van de cao Sociaal Werk en dat deze tijdelijke wijziging vervalt op de dag dat ik mijn diploma haal waarna ik wederom werkzaam zal zijn op basis van de voorwaarden zoals vermeld in mijn arbeidsovereenkomst van 1 maart 2021.

Ik ga ervan uit hiermee een redelijk voorstel te hebben gedaan en zie uw reactie tegemoet”.

2.9.

Jezebel heeft bij e-mail van 31 mei 2021 aan [verzoekster] geschreven niet met haar voorstel in te stemmen. Jezebel heeft zich wel bereid verklaard om schriftelijk te bevestigen dat zij [verzoekster] naar verwachting een arbeidsovereenkomst voor Begeleider (schaal 7) kan aanbieden na de beëindiging van de door Jezebel aangeboden arbeidsovereenkomst als Leerling Begeleider, het behalen van haar diploma en een positieve beoordeling van haar leidinggevende.

2.10.

Daarop heeft [verzoekster] bij e-mail van dezelfde datum nogmaals aan Jezebel geschreven dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd, zij beschikbaar is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten zodra de bedrijfsarts haar tot re-integratie in staat acht en zij aanspraak maakt op doorbetaling van het loon. Bij brief van 2 juli 2021 heeft haar gemachtigde Jezebel gesommeerd tot het doorbetalen van loon en verzocht [verzoekster] te laten oproepen voor een bedrijfsarts.

2.11.

Jezebel heeft hierop bij brief van 6 juli 2021 afwijzend gereageerd. Zij handhaaft het het ontslag op 25 mei 2021 en citeert daarbij uit de hiervoor onder randnummer 2.4. en 2.5. aangehaalde e-mailcorrespondentie en uit een verslag van een telefoongesprek op 20 april 2021 tussen [directeur Zorg] , [verzoekster] en Capabel Onderwijs Groep. Jezebel concludeert mede daaruit dat [verzoekster] haar tijdens haar sollicitatie heeft misleid.

2.12.

Jezebel heeft zich op 13 september 2021, bevestigd in een e-mail van 14 september 2021, (alsnog) bereid verklaard tot intrekking van de opzegging van de arbeidsovereenkomst en tot doorbetaling van het loon tot 15 september 2021 op basis van schaal 7, ondanks dat zij van mening blijft dat [verzoekster] onacceptabel heeft gehandeld door tijdens haar sollicitatie maar ook in de periode daarna niet de juiste en volledige informatie te verstrekken omtrent de voortgang van haar studie en haar kwalificaties. Ook heeft zij voorgesteld de arbeidsovereenkomst vanaf 15 september 2021 aan te passen naar de functie van Leerling Begeleider totdat [verzoekster] alsnog haar diploma heeft gehaald (en dan weer terug naar functie van Begeleider), dan wel tot en met het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

3 Het geschil

het verzoek van [verzoekster] en het verweer van Jezebel

3.1.

[verzoekster] verzoekt bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, kort weergegeven:

I. primair: de opzegging van de arbeidsovereenkomst per 25 mei 2021 te vernietigen, althans vast te stellen dat deze voortduurt en Jezebel te veroordelen tot loondoorbetaling tot aan de dag waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd, te vermeerderen met wettelijke rente en wettelijke verhoging;

II. subsidiair, voor het geval de arbeidsovereenkomst wel is geëindigd door opzegging wegens een dringende reden, Jezebel te veroordelen tot betaling van de eindafrekening, de wettelijke transitievergoeding en een vergoeding voor niet genoten vakantiedagen;

III. Jezebel te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2.

[verzoekster] legt aan haar primaire verzoek, samengevat en voor zover van belang, ten grondslag dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. De informatie die zij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan Jezebel heeft verstrekt was op dat moment, op basis van haar toenmalige kennis, juist. En mocht deze informatie al niet volledig juist zijn, heeft zij nog steeds niet verwijtbaar gehandeld. Ze functioneerde immers goed als Begeleider en had bij haar vorige werkgever al drie jaar werkervaring opgedaan als Leerling Begeleider. Overigens wist Jezebel al op of rond 21 april 2021 dat zij haar opleiding niet op 15 mei 2021 zou kunnen afronden. Pas na haar ziekmelding is dat ineens reden voor ontslag. Van een onverwijld gegeven ontslag (op staande voet) is dus ook geen sprake.

3.3.

Jezebel heeft bij verweerschrift medegedeeld dat zij aan het verzoek van [verzoekster] zal voldoen door intrekking van de opzegging en doorbetaling van het loon tot 15 september 2021. Zij protesteert tegen de wettelijke rente en verhoging.

het (tegen)verzoek van Jezebel en het verweer van [verzoekster]

3.4.

Jezebel verzoekt bij beschikking voor recht te verklaren dat de tussen Jezebel als werkgever en [verzoekster] als werknemer bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eenzijdig mag worden gewijzigd per 15 september 2021, dan wel vanaf een door de kantonrechter te bepalen datum tot datum einde arbeidsovereenkomst (van rechtswege) dan wel tot de datum waarop [verzoekster] het diploma alsnog heeft behaald, inhoudende dat in de bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de functie wordt gewijzigd in Leerling Begeleider en het salaris wordt gewijzigd in € 1.716,56 bruto per maand, met veroordeling van [verzoekster] in de kosten van deze procedure, het salaris van de gemachtigde van Jezebel en de nakosten daaronder begrepen.

3.5.

Jezebel legt aan dit tegenverzoek ten grondslag dat zij [verzoekster] op 13 september 2021 een redelijk voorstel tot (tijdelijke) wijziging van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan, dat in redelijkheid door [verzoekster] moet worden geaccepteerd, gelet op de onjuiste dan wel onvolledige informatie die zij bij haar sollicitatie aan Jezebel heeft verschaft over de verwachte datum van het behalen van haar diploma. Zolang zij haar diploma niet heeft, mag zij immers niet werken in de functie van Begeleider met het daarbij behorende (hogere) salaris. Zij wist wel dat [verzoekster] haar diploma bij indiensttreding nog niet had, maar heeft haar toch aangenomen als Begeleider in plaats van Leerling Begeleider in de veronderstelling dat de kwalificaties voor de functie van Begeleider op korte termijn, binnen enkele maanden, in orde zouden komen.

3.6.

[verzoekster] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van het tegenverzoek.

4 De beoordeling

het verzoek

4.1.

Jezebel heeft de door haar gedane opzegging, naar aanleiding van het verzoek van [verzoekster] tot vernietiging daarvan, ingetrokken, welke intrekking door [verzoekster] ter zitting is aanvaard. De arbeidsovereenkomst loopt dus door. [verzoekster] heeft daarom geen belang meer bij haar verzoek tot vernietiging van de opzegging.

4.2.

Dat betekent dat Jezebel is gehouden het (achterstallig) loon door te betalen tot dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Het verzoek tot loondoorbetaling zal dus worden toegewezen. Voor zover Jezebel het loon niet tijdig heeft voldaan wordt zij veroordeeld tot betaling van de verzochte wettelijke rente daarover. Ook de verzochte wettelijke verhoging over het achterstallig loon zal worden toegewezen, zij het dat de kantonrechter aanleiding ziet deze te matigen tot 25%. De reden is dat, zoals hierna bij de beoordeling van het tegenverzoek zal blijken, het ervoor gehouden moet worden dat [verzoekster] Jezebel bij haar sollicitatie niet juist heeft geïnformeerd en [verzoekster] aldus de discussie over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in de functie van Begeleider of als Leerling Begeleider daardoor over zich heeft afgeroepen. Voor matiging tot nihil, zoals door Jezebel verzocht, is geen aanleiding omdat Jezebel de opzegging heeft ingetrokken.

het tegenverzoek

4.3.

De vraag die beantwoord moet worden is of [verzoekster] gehouden was in te stemmen met het bij e-mail van 14 september 2021 door Jezebel gedane voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst in die zin dat haar functie met ingang van 15 september 2021 wordt gewijzigd in die van Leerling Begeleider tot dat zij haar diploma heeft behaald dan wel tot dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Gelet op de in de rechtspraak geformuleerde criteria (HR 11 juli 2008 Stoof / Mammoet, ECLI:NL:HR:2008:BD1847) dient in een geval als het onderhavige de vraag te worden beantwoord of er sprake is van zodanige (wijziging van de) omstandigheden dat die een wijzigingsvoorstel van Jezebel rechtvaardigen en, zo ja, of het concreet aan [verzoekster] gedane voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst als redelijk is te beschouwen en de gewijzigde omstandigheden de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel rechtvaardigen. Als ook dat het geval is, dient vervolgens getoetst te worden of in het licht van alle omstandigheden van het geval van de werknemer aanvaarding daarvan kan worden gevergd.

4.4.

Alle omstandigheden van dit geval in aanmerking nemend heeft Jezebel in redelijkheid aan [verzoekster] het voorstel kunnen doen om haar functie aan te passen in die zin dat zij vanaf 15 september 2021 niet langer als Begeleider, maar als Leerling Begeleider in dienst is totdat zij haar opleiding zal hebben afgerond en haar diploma zal hebben behaald en kan de aanvaarding van dit voorstel in redelijkheid van [verzoekster] worden gevergd. Het volgende is daarvoor van belang.

4.5.

Anders dan [verzoekster] in haar sollicitatiebrief, curriculum vitae en tijdens het sollicitatiegesprek aan Jezebel heeft medegedeeld, had zij op dat moment niet nagenoeg (op twee à drie maanden na) haar opleiding afgerond en heeft zij Jezebel voorafgaand aan en tijdens de sollicitatie feitelijk onjuist geïnformeerd.

4.6.

Zowel in haar curriculum vitae als sollicitatiebrief (zie r.o. 2.2. en 2.3.) heeft [verzoekster] doen voorkomen dat zij haar opleiding nagenoeg had afgerond en de diploma-uitreiking in mei 2021 zou plaatsvinden. [verzoekster] schreef immers dat zij geslaagd was voor alle toetsen en examens en alleen nog de BPV opdrachten/verslagen moest inleveren, hetgeen zij verwachtte binnen een maand af te ronden. Vast staat dat die informatie niet juist is gebleken en Jezebel daarmee, na indiensttreding van [verzoekster] , medio april 2021 bekend is geworden. Van een nagenoeg door [verzoekster] afgeronde opleiding bleek nog helemaal geen sprake te zijn. Desgevraagd verklaarde [verzoekster] tijdens de zitting dat zij nog zo’n 13 toetsen moet maken, naast de door haar in haar sollicitatiebrief genoemde verslagen.

4.7.

[verzoekster] betwist dat zij tijdens haar sollicitatie heeft gelogen en toen onjuiste informatie heeft verstrekt. Ter zitting heeft [verzoekster] desgevraagd verklaard dat haar pas later duidelijk is geworden dat zij niet nog slechts enkele opdrachtverslagen moest maken, zoals zij tijdens de sollicitatie meende, maar ook nog 13 toetsen moest maken. [verzoekster] heeft aangevoerd dat zij in april 2021 door school ‘werd overvallen’ door extra eisen die ineens aan het behalen van het diploma werden gesteld. Dat trof niet alleen aan haar, maar ook haar klasgenoten. Zij en haar klasgenoten wisten niet eerder dat er meer eisen aan het afronden van de opleiding werden gesteld dan zij dacht(en) en hebben daarover ook bij de school, in het bijzonder [verzoekster] bij haar mentor/coach, geklaagd, aldus [verzoekster] ter zitting.

4.8.

Het (ook) nog moeten maken van 13 toetsen staat in schril contrast tot hetgeen [verzoekster] tijdens de sollicitatie aan Jezebel heeft laten weten en staat ver af van de realiteit ter zake van het verwachte moment van kunnen afronden van haar opleiding. Allereerst wordt overwogen dat het, op z’n zachtst gezegd, nogal onwaarschijnlijk is dat de school in het laatste jaar, kort voor vermeend afronden van de opleiding ‘ineens met extra eisen komt’. Maar wat daarvan ook zij, [verzoekster] heeft nog geen begin van een onderbouwing van die stelling gegeven. Zelfs de ter zitting door haar genoemde e-mailwisseling daarover met de opleiding /haar begeleider van de opleiding is niet overgelegd. Er is door haar niet meer dan in algemene termen gesteld dat ze bij school heeft geprotesteerd. Haar verweer ter zake wordt dan ook bij gebrek aan onderbouwing gepasseerd.

4.9.

Gelet op het voorgaande moet het er voor worden gehouden dat [verzoekster] , tegen beter weten in, ten tijde van de sollicitatie Jezebel te optimistisch en onjuist heeft geïnformeerd over de status van haar opleiding. Daardoor is er niet alleen sprake van een situatie waarin Jezebel waarschijnlijk tot vernietiging dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst had kunnen overgaan, maar in ieder geval sprake van een situatie waarin Jezebel in redelijkheid aan [verzoekster] het voorstel heeft kunnen doen om haar functie aan te passen in die zin dat zij niet langer als Begeleider, maar als Leerling Begeleider in dienst zou zijn. Immers daarmee sluit haar functie aan bij haar daadwerkelijke situatie c.q. kwalificatie namelijk die van van een begeleider die in het kader van haar opleiding nog BPV-uren en toetsen moest afronden. [verzoekster] , die overigens zelf al op 28 mei 2021 dit voorstel tot wijziging van haar dienstverband aan Jezebel deed (welk voorstel Jezebel toen niet heeft geaccepteerd) had dit voorstel nu, in het kader van goed werknemerschap, moeten accepteren. De kantonrechter zal daarom het verzoek van Jezebel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst toewijzen, met dien verstande dat de wijziging van de arbeidsovereenkomst zal voortduren tot het moment waarop [verzoekster] alsnog haar diploma haalt als dat moment is gelegen voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt.

4.10.

De omstandigheid dat Jezebel haar in januari 2021 wel heeft aangenomen in de functie Begeleider terwijl zij ook toen haar opleiding nog niet had afgerond, doet daaraan niet af. Het is een wezenlijk verschil of [verzoekster] de opleding op het maken van enkele verslagen na had afgerond en binnen één of twee maanden na indienstreding (per 1 maart 2021) de opleiding feitelijk zou hebben afgerond – met een verwachte diploma-uitreiking medio mei 2021 – of dat er in ieder geval ook nog 13 toetsen gemaakt moesten worden en de opleiding spreekt over nog verplichte BPV uren tot november 2021 (zie r.o. 2.7.). Ook de omstandigheid dat [verzoekster] inmiddels arbeidsongeschikt is wegens ziekte, doet aan hetgeen hiervoor is overwogen niet af, nu de reden voor wijziging van de overeenkomst geen enkel verband houdt met de arbeidsongeschiktheid van [verzoekster] . Dat Jezebel dit verzoek eerder, te weten in de laatste twee weken van april, had kunnen doen moge zo zijn, doch onverwijldheid is voor een verzoek als het onderhavige geen vereiste.

het verzoek en het tegenverzoek

4.11.

De slotsom is dat het verzoek van [verzoekster] tot vernietiging van de opzegging niet beoordeeld wordt, de loonvordering c.a. wordt toegewezen en het (tegen)verzoek van Jezebel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen in die zin dat de functie van [verzoekster] met ingang van 15 september 2021 wordt gewijzigd in die van Leerling Begeleider met een salaris overeenkomstig schaal 5, zulks tot het moment waarop zij alsnog, ter beoordeling van de school, haar opleiding heeft afgerond en haar diploma heeft gehaald als dat moment is gelegen voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd.

4.12.

Nu Jezebel de opzegging naar aanleiding van het verzoek van [verzoekster] alsnog heeft ingetrokken en in het tegenverzoek in het gelijk wordt gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding de kosten te compenseren.

5 De beslissing

De kantonrechter,

in het verzoek

5.1.

veroordeelt Jezebel om aan [verzoekster] te betalen het (achterstallig) brutoloon tot 15 september 2021 overeenkomstig het loon voor de functie van Begeleider in schaal 7 en vanaf 15 september 2021 het (achterstallig) brutoloon overeenkomstig het loon voor de functie van Leerling Begeleider in schaal 5, zulks tot het moment waarop zij alsnog, ter beoordeling van de school, haar opleiding heeft afgerond en haar diploma heeft gehaald als dat moment is gelegen voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd;

5.2.

veroordeelt Jezebel om aan [verzoekster] te betalen de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW over het achterstallig loon, gematigd tot 25%, en de wettelijke rente over het achterstallig loon, steeds vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de dag van de volledige betaling;

5.3.

wijst het meer of anders verzochte af;

in het tegenverzoek

5.4.

wijzigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van [verzoekster] zodanig dat zij met ingang van 15 september 2021 werkzaam is in de functie van Leerling Begeleider met een salaris overeenkomstig schaal 5, zijnde € 1.716,56 bruto per maand, zulks tot het moment waarop zij alsnog, ter beoordeling van de school, haar opleiding heeft afgerond en haar diploma heeft gehaald als dat moment is gelegen voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd;

5.5.

wijst het meer of anders verzochte af;

in het verzoek en het tegenverzoek

5.6.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. E.W. de Groot en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2021.

1 Het opleidingsinstituut van [verzoekster] .